Bruke teamressurser i Project Online

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Grupperessurser er inneholde mennesker aktiva tildelt til et prosjekt, og de er ansvarlig for å utføre bestemte oppgaver. Ressurslederen først legger til alle i organisasjonen som er tilgjengelig for prosjektarbeid til Project Online ressurssenteret. Prosjektledere lag deretter deres prosjektgruppene ved å velge fra denne ressursutvalget. Med prosjektgruppen på plass tildeler prosjektlederen ressurser til aktiviteter. Grupperessurser Fullfør sine aktiviteter, og kan bruke Project Online til å sende timeregistrering og aktivitetsfremdrift oppdateringene.

I dette emnet

Legge til teamet ressurser som Project Online-brukere

De fleste team ressursene trenger tilgang til Project Online (sammen med en lisens) til å se tildelte aktiviteter, sende timeregistreringer og angi fremdrift. Det første trinnet som kreves for å konfigurere team ressurser er derfor å legge dem som Project Online brukere. Du kan legge til interne permanent ansatte samt eksterne underleverandører eller midlertidig ansatte.

Tips!: Følgende fremgangsmåte beskriver hvordan du legger til brukere Project Online én om gangen. Hvis organisasjonen din bruker Active Directory eller Exchange, kan det være at du kan automatisk skal importere de fleste eller alle brukerne, sammen med kontaktinformasjonen. Snakk med administratoren for Project Online for detaljer.

 1. Gå til Administrasjonssenter for Office 365. Hvis Project Online eller noen av appene Office 365 er åpen i nettleseren, velg startprogrammet for apper øverst til venstre på siden, og velg deretter administrator. Hvis du vil åpne administrasjonssenteret i en egen kategori i nettleseren, holder du nede Ctrl, og velg administrator.

  Tips!: Hvis Project Online eller en annen Office 365 app ikke er åpent i adresselinjen i nettleseren, Skriv inn http://portal.office.com , og trykk Enter. Når du logger på, på hjemmesiden for Office Online åpnes og startprogrammet for apper er tilgjengelige i hjørnet øverst til venstre.

 2. Velg brukere i ruten til venstre, og velg deretter Aktive brukere.

 3. Velg Legg til en bruker på siden Aktive brukere.

 4. Fyll ut feltene i dialogboksen Ny bruker, inkludert navn, kontaktinformasjon, passord kontoinformasjon, Project Online rolle og Project Online lisensinformasjon. Velg Lagre.

 5. Pass på at det er merket av for Send passord i e-post i dialogboksen bruker ble lagt til. Skriv inn e-postadressen(e) i tekstboksen, og velg deretter sende e-post, og lukk. Hvis du ikke vil heller sende passordet i e-post, Fjern merket for, og velger Lukk.

  Tips!: Hvis du velger å sende e-post for passord, mottar den nye brukeren en e-postmelding fra Microsoft Online Services-teamet til et emne for "Ny eller endret brukerkontoinformasjon." Eller du kan ha passord e-post, som er sendt til deg til å gi deretter til den nye brukeren.

 6. Gjenta denne prosessen for alle brukere som du vil legge til Project Online.

Til toppen av siden

Definere ressurser i Project Online-Ressurssenter

Når brukerne har blitt lagt til, kan du gå tilbake til Project Online og identifisere dem som ressurser i organisasjonens ressursutvalg for prosjektet. Identifisere dem som ressurser gjør det mulig for dem som skal legges til project grupper og har oppgaver tilordnet.

Tips!: Hvis organisasjonen din bruker Active Directory, kan du automatisk identifisere brukerne som ressurser gjennom Active Directory-synkronisering. For mer informasjon, kan du se konfigurere ressurssenteret. Uten Active Directory-synkronisering, men må du konfigurere ressursene én om gangen.

 1. Velg startprogrammet for apper øverst til venstre på siden, og velg deretter prosjektet.

 2. Velg ressurser i Project Online, på hurtigstartlinjen.

 3. Velg Ny i kategorien ressurser.

 4. Merk av for Tilknytt ressurs med en brukerkonto i delen Identifikasjonsinformasjon.

 5. Skriv inn brukerens navn eller e-postadressen du skrev inn i administrasjonssenteret, i i boksen påloggingskonto for bruker under Brukergodkjenning.

 6. Skriv inn eventuell annen informasjon du har om ressursen. Velg Lagre. Ressursen legges til ressurssenteret.

 7. Gjenta denne prosessen for alle brukere som du vil identifisere som en ressurs.

Du kan ikke har all informasjon om en ressurs til å begynne med, men du kan alltid gå tilbake og legge til eller begrense informasjonen senere. Spesielt viktige for Grupperessurser og deres prosjektledere finner du informasjon om ferdighetssett, tilgjengelighet, kostnader, avdeling og jobbkoder. Bruk denne fremgangsmåten til å redigere en ressurs som allerede er oppført i ressurssenteret.

 1. Velg ressurser i Project Online, på hurtigstartlinjen. Ressurssenter-siden åpnes. Ressurssenteret viser alle ressurser i organisasjonens ressursutvalg som er konfigurert i Project Web App.

 2. Merk avmerkingsboksen ved siden av navnet på ressursen som du vil oppdatere informasjonen.

 3. Velg Rediger i ressurser-gruppen i kategorien ressurser. Siden Rediger ressurs åpnes og viser detaljer om den valgte ressursen.

 4. Legge til informasjon i felt i hele siden. Når du er ferdig, velger du Lagre.

  Tips!: Grupperessurser regnes arbeidsressurser ved Project Online, som er utstyrsressurser. Andre typer ressurser inkluderer materialressurser og kostnadsressurser. Se legge til en ressurs i Project Web App for å lære mer om de forskjellige typene ressurser.

Til toppen av siden

Bygge en prosjektgruppen

Når Project Online-brukere blir lagt til ressurssenteret, de kan identifiseres som ressurser og prosjektledere kan nå legge dem til de bestemte prosjektene som Grupperessurser.

 1. Velg prosjekter i Project Online, på hurtigstartlinjen.

 2. Velg navnet på prosjektet du vil sette sammen arbeidsgruppen i Prosjektsenteret.

 3. Velg Bygg gruppe i Naviger-gruppen i kategorien prosjekt. Venstre side av Bygg gruppe-siden viser hele Project Online ressursutvalget. Høyre side er tom, men vil snart vise team-ressurser som er valgt for gjeldende prosjekt.

  Build_Project_Team

  Tips!: Du kan angi at listen Vis ressurser som oppfyller bestemte egenskaper. For eksempel for å vise bare arbeid ressurser (og ingen materielle eller kostnad ressurser) i Data-gruppen i kategorien gruppe, velger du Vis-boksen merket Alle ressurser, og velg deretter Fungerer ressurser. På samme måte hvis du vil filtrere etter en betingelse, i Data-gruppen i kategorien Team Velg Filter-boksen, og angi deretter filteret. Til slutt for å gruppere ressurser etter en betingelse, i Data-gruppen i kategorien Team Velg Grupper etter-boksen, og velg deretter en gruppering som Tidligst tilgjengelig eller Bestillingstype.

 4. I tabellen på venstre side, velger du merket ved siden av navnene på ressurser som du vil legge til gruppen.

  Tips!: Bygg gruppe tabellen viser noen felt som kan hjelpe deg bestemmer hvem som skal legges til gruppen. Eksempler er Type, Kostnadssenter og Tidligst tilgjengelig. Hvis du vil ha mer informasjon om en ressurs, spesielt deres ferdighetssett og kostnader, går du til ressurssenteret. Velg ressurser på hurtigstartlinjen. Merk avmerkingsboksen ved siden av navnet på ressursen. Velg Rediger i ressurser-gruppen i kategorien ressurser. Siden Rediger ressurs åpnes og viser detaljer om den valgte ressursen.

 5. Velg Add mellom de to tabellene.

 6. Velg Lagre & Lukk i gruppe-gruppen i kategorien Team. De merkede ressursene er nå lagt til som prosjektets team ressurser på høyre side av siden. Disse ressursene er nå klar til å har tildelte aktiviteter.

  Build_Project_Team_2

Til toppen av siden

Tildele ressurser til aktiviteter

Med gruppen bygd, kan du nå starter rette inn gruppemedlemmer til prosjektet og hold din oppstartsmøtet. I Project Online, kan du tilordne ressursene til aktiviteter.

 1. Velg prosjekter i Project Online, på hurtigstartlinjen.

 2. Velg navnet på prosjektet du vil tildele ressurser til aktiviteter i Prosjektsenteret.

 3. Ordne Gantt-diagrammet slik at du enkelt kan arbeide med Ressursnavn-kolonnen. Du kan dra delelinjen helt til høyre slik at du kan se aktivitetsnavn og ressursnavn samtidig. Eller, hold musen over Ressursnavn-kolonnen til pekeren endres til en firehodet pil, og dra deretter kolonnen til venstre, nærmere Aktivitetsnavn-kolonnen.

 4. Hvis du vil begynne å tildele en ressurs til en aktivitet, klikker du i Ressursnavn-feltet for aktiviteten. Klikk den enda en gang til å åpne rullegardinmenyen liste over alle team ressursene.

  Assign_Resource_To_Task_1

 5. Merk avmerkingsboksene ved siden av navnene på ressursene som du vil tilordne til gjeldende aktivitet. Trykk Enter.

 6. Gjenta denne prosessen for alle oppgavene du må tilordnes. Vær oppmerksom på at du kan tildele ressurser bare til det laveste nivået av delaktiviteter i aktivitetsdisposisjonen, og ikke alle nivåer av aktivitetssammendrag over dem. Lære mer om delaktiviteter og aktivitetssammendrag.

 7. Velg Lagre i prosjekt-gruppen i kategorien aktivitet.

 8. Velg Publiser i prosjekt-gruppen i kategorien aktivitet. Så snart du publiserer prosjektet, har grupperessursene tilgang til tildelte aktiviteter. De kan velge oppgaver på hurtigstartlinjen til å se tildelingene etter pålogging til Project Online.

  Assign_Resource_To_Task_2

Til toppen av siden

Konfigurere tid og aktivitetsfremdrift rapportering for team ressurser

Du kan konfigurere Project Online må være aktivitetsoppdateringer din team ressurser rapporten i en av tre måter:

 • I en timeliste, med faktiske arbeidstimer for hver tilordnet oppgave

 • I aktivitetsfremdrift, med prosent fullført på hver tilordnet oppgave

 • I enkeltoppføringer timeregistreringer inneholder som både faktiske timer og prosent fullført på hver tilordnet oppgave

Du kan også konfigurere om team ressurser kan oppdatere prosjektplanen med de faktiske timene eller prosent fullført, og om du trenger å godkjenne oppdateringene.

 1. Velg Innstillinger i Project Online, og velg deretter PWA-innstillinger.

 2. Velg under tids- og aktivitetsbehandling koblinger som Regnskapsperioder eller Tidsrapporteringsperioder Angi parameterne tidsbasert for rapportering.

  Setup_Time_And_Progress

 3. Velg timeregistreringen innstillinger og standarder og Aktivitetsinnstillinger og viser til å angi hvordan du vil at timelistene skal vises, informasjonen som gruppen ressurser rapporterer på, og om de må sende rapporter for godkjenning.

 4. Velg Lagre til å implementere endringene nederst på hver side.

Til toppen av siden

Se også

Konfigurere ressurssenteret

Legge til en ressurs i Project Web App

Øke eller redusere innrykk for aktiviteter i et prosjekt

Konfigurere timelister

Hva kan gruppemedlemmer gjøre i Project Online?

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×