Bruke sporede endringer

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Med sporede endringer kan flere brukere samarbeide på et dokument, og endringene som hver enkelt har gjort, merkes og vises i en annen farge. Men endringene blir ikke inkludert i dokumentteksten før de er gjennomgått og godtatt.

Gjør ett av følgende:

Aktivere sporing av endringer

Når sporede endringer er aktivert, merkes endringene som er gjort av alle forfatterne av dokumentet. Dette er nyttig når du samarbeider med andre forfattere, fordi du kan se hvilke forfattere som har gjort en bestemt endring.

 1. Åpne dokumentet du vil redigere.

 2. Klikk Spor endringer under SporingSe gjennom-fanen for å aktivere sporing av endringer.

  Se gjennom-fanen, Sporing-gruppen

  Tips: 

  • Endringene til hver korrekturleser vises i forskjellige farger. Hvis det er mer enn åtte korrekturlesere, brukes fargene på nytt.

  • Hvis du vil tilordne en bestemt farge til dine egne sporede endringer, klikker du InnstillingerWord-menyen, og deretter klikker du Spor endringer Innstillinger-knappen for sporede endringer i Word under Utdata og deling. Velg ønsket farge i Farge-boksen.

  • Korrekturleserens navn, datoen og klokkeslettet da endringen ble gjort, og type endring som ble gjort (for eksempel Slettet), vises også i alle markeringsballonger for hver endring. Hvis du ikke viser markeringsbobler, vises denne informasjonen når du holder markøren over en endring.

  • Alternativene for Merk endringerVerktøy > Spor endringer-menyen (Vis endringer på skjermen, Vis endringer ved utskrift) og alternativene på hurtigmenyen på Se gjennom-fanen (Endelig med korrekturmerker, Endelig, Original med korrekturmerker, Original) er ikke lagrede innstillinger. Hvis du ikke vil at sporede endringer skal vises når du åpner dokumentet på nytt, må du godta eller forkaste endringene. Hvis du vil ha en oversikt over endringene, må du lagre en kopi av dokumentet før du godtar eller forkaster endringene.

Vise sporede endringer eller kommentarer etter type eller korrekturleser

Du kan vise eller skjule kommentarer, formatering, innsettinger og slettinger i et dokument, eller vise kommentarer for bare de korrekturleserne du har valgt.

 • Klikk alternativet du vil bruke, på hurtigmenyen Vis markering under SporingSe gjennom-fanen.

  Se gjennom-fanen, Sporing-gruppen

  Tips!: Hvis du vil vise en skyggelagt bakgrunn bak området der sporede endringer eller kommentarer vises i høyre marg, velger du Utheving av markeringsområde på hurtigmenyen Vis markering. Dette skyggelagte området skrives også ut på dokumentet for å skille dokumentteksten fra sporede endringer eller kommentarer.

Deaktivere sporede endringer i bobler

Som standard vises innsettinger, slettinger, kommentarer, korrekturleserens navn og en tidsangivelse i bobler som vises i margene i dokumentet. Du kan endre innstillingene slik at sporede endringer vises i selve dokumentteksten.

 1. Klikk Innstillinger på hurtigmenyen Vis markering under SporingSe gjennom-fanen.

  Se gjennom-fanen, Sporing-gruppen

 2. Gjør noe av følgende:

Hvis du vil

Gjør du dette

Vise sporede endringer i teksten i dokumentet i stedet for i bobler

Fjern merket for Bruk bobler til å vise endringer.

Skjule korrekturleserens navn og dato og klokkeslett i bobler

Fjern merket for Inkluder korrekturleser, tidsangivelse og handlingsknapper.

Merknad: Når bobler er deaktivert, står kommentert tekst i hakeparenteser, markert med en farge og identifisert med korrekturleserens initialer. Kommentarer vises i et lite popup-vindu når du holder pekeren over kommentert tekst, unntatt når dokumentet er i publiseringsoppsettvisning.

Endre formateringen av sporede endringer

Du kan tilpasse hvordan korrekturmerke vises og fungerer i Word.

 1. Klikk Innstillinger på hurtigmenyen Vis markering under SporingSe gjennom-fanen.

  Se gjennom-fanen, Sporing-gruppen

 2. Velg alternativene du vil bruke. Tabellen nedenfor viser noen vanlige formateringsalternativer.

Hvis du vil

Gjør du dette

Endre fargen og annen formatering som Word bruker til å identifisere endringer

Velg formateringsalternativene du vil bruke, på hurtigmenyene under Markering.

Angi slettinger uten å vise teksten som ble slettet

Klikk # eller ^ på hurtigmenyen Slettinger under Markering.

Slettet tekst blir erstattet med tegnet # eller ^.

Endre utseendet på endrede linjer

Velg alternativet du vil bruke, på hurtigmenyene Endrede linjer og Farger under Markering.

Spore tekst som er flyttet

Klikk Spor flytting under Flytting, og velg deretter alternativene du vil bruke, på hurtigmenyene Flyttet fra, Flyttet til og Farge.

Endre fargen som brukes til å markere endringer som er gjort i tabellceller

Velg alternativene du vil bruke, på hurtigmenyene Innsatte celler, Slettede celler, Sammenslåtte celler og Delte celler under Utheving av tabellceller.

Se gjennom sporede endringer og merknader

Du kan se gjennom og godta eller forkaste hver sporet endring enkeltvis, godta eller forkaste alle endringer samtidig, slette alle merknader på én gang, eller se gjennom elementer som er opprettet av en bestemt korrekturleser.

 1. Hvis korrekturmerker ikke vises i dokumentet, kan du peke på Spor endringerVerktøy-menyen, klikke Merk endringer og deretter merke av for Vis endringer på skjermen.

 2. Gjør noe av følgende:

Hvis du vil

Gjør du følgende på Se gjennom-fanen

Deretter gjør du følgende

Se gjennom neste endring

Klikk Neste under Endringer

Klikk Godta eller Avvis.

Se gjennom den forrige endringen

Klikk Forrige under Endringer

Klikk Godta eller Avvis.

Godta alle endringer på én gang

Klikk pilen ved siden av Godta under Endringer

Klikk Godta alle endringer i dokumentet.

Forkaste alle endringer på én gang

Klikk pilen ved siden av Avvis under Endringer

Klikk Avvis alle endringer i dokumentet.

Slette alle merknader på én gang

Klikk pilen ved siden av Slett under Merknader

Klikk Slett alle merknader i dokumentet.

Se gjennom elementer som ble opprettet av en bestemt korrekturleser

Klikk Vis markering under Sporing

Pek på Korrekturlesere, og fjern alle merker unntatt det ved siden av navnet på korrekturleseren som har gjort endringene du vil se gjennom.

Klikk Alle korrekturlesere hvis du vil merke av for eller fjerne merket for alle korrekturlesere i listen.

Merknad: Når du holder pekeren over en sporet endring, vises et skjermtips med forfatterens navn, dato og klokkeslett da endringen ble gjort, og type endring som ble gjort.

Skrive ut sporede endringer

Det kan være nyttig å ta med sporede endringer i en utskrevet versjon av et dokument.

 1. Åpne dokumentet som inneholder de sporede endringene du vil skrive ut.

 2. Klikk Skriv utFil-menyen.

 3. Klikk Microsoft Word på hurtigmenyen Kopier & sider.

  Tips!: Hvis hurtigmenyen Kopier & sider ikke vises, klikker du den blå pilen som peker nedover til høyre for hurtigmenyen Skriver.

 4. Klikk Dokument som viser markeringer på hurtigmenyen Skriv ut.

Se også

Sette inn, slette eller endre en kommentar

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×