Diagrammer

Bruke sparkline-grafikk til å vise datatrender

Bruke sparkline-grafikk til å vise datatrender

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Ny er Excel 2010, en sparkline et lite diagram i en regnearkcelle som gir en visuell fremstilling av data. Bruke sparkline-grafikk viser trender i en serie med verdier, for eksempel sesongavhengige økes eller reduseres, økonomiske sykler eller utheve maksimum og minimum verdier. Plasser en sparkline i nærheten av dataene for mest hensiktsmessige måten.

"Sparkline-grafikk gjør at vi kan lage visuelle representasjoner av dataene med ett klikk. Det gjør det enklere å forstå data, og det hjelper våre CFO analyserer trender på stedet."
Matt Stuckey, IT direktør av Levick strategiske kommunikasjon

I denne artikkelen

Hva er sparkline-grafikk?

Hvorfor bruke sparkline-grafikk?

Opprette en sparkline-grafikk

Tilpasse sparkline-grafikk

Hva er sparkline-grafikk?

I motsetning til diagrammer i et regneark for Excel sparkline-grafikk er ikke objekter – en sparkline er et lite diagram i bakgrunnen i en celle. Bildet nedenfor viser en sparkline-kolonne i celle F2 og en sparkline-linje i F3. Begge disse sparkline henter data fra celle A2 til og med E2, og vise et diagram i en celle som viser ytelsen til en papirtype. I stolpediagrammer viser verdiene etter kvartal, utheve den høyeste verdien (3/31/08) og lav verdi (12/31/08), viser alle datapunkt og vise nedover trenden for året.

Sparkline i Excel-eksempel

En sparkline i celle F6 viser 5 år ytelsen for samme aksje, men viser vinning/tap liggende stolpediagram som viser bare om året hadde vinning (som i år 2004 via 2007) eller tap (2008). Denne sparkline bruker verdier fra celle A6 til E6.

Siden en sparkline er et lite diagram innebygd i en celle, kan du skrive inn tekst i en celle og bruke sparkline-grafikk som bakgrunn, som vist på bildet nedenfor.

Eksempel på sparkline i celle sammen med tekst
Figur 1: I denne sparkline den høyeste verdi markøren er grønn og lav verdi-indikator er oransje. Alle andre indikatorer vises i svart.

Du kan bruke et fargevalg på sparkline-grafikken ved å velge et innebygd format fra stilgalleriet (kategorienUtforming som blir tilgjengelig når du merker en celle som inneholder en sparkline-grafikk). Du kan bruke Sparkline-farge eller Indikatorfarge kommandoer for å velge en farge for høy, lav, første og siste verdier som (grønn for høy) og oransje for lav.

Til toppen av siden

Hvorfor bruke sparkline-grafikk?

Dataene som vises i en rad eller kolonne er nyttig, men mønstre kan være vanskelig å oppdage med et øyekast. Kontekst for disse tallene kan angis ved å sette inn sparkline-grafikk ved siden av dataene. Å ta opp en liten del av ROM, kan en sparkline-grafikk vise en trend basert på tilstøtende data i en klar og kompakt grafisk representasjon. Selv om det ikke er obligatorisk for en sparkline-celle skal være direkte ved siden av de underliggende dataene endres, er det lurt.

Du kan raskt se forholdet mellom en sparkline og dens underliggende data, og når dataene endres du kan se endringen i sparkline-grafikken umiddelbart. I tillegg til å opprette et enkelt sparkline for en rad eller kolonne med data, kan du opprette flere sparkline samtidig ved å merke flere celler som tilsvarer underliggende data, som vist på bildet nedenfor.

Du kan også opprette sparkline-grafikk for rader med data som du legger til senere, ved å bruke fyllhåndtaket på en tilstøtende celle som inneholder en sparkline.

En gruppe sparkline-grafikk og tilhørende data

1. Dataområdet som brukes av en gruppe sparkline-grafikk

2. En gruppe sparkline-grafikk

En av fordelene ved å bruke sparkline-grafikk er at i motsetning til diagrammer skrives sparkline-grafikk ut når du skriver ut regnearket.

Til toppen av siden

Opprette en sparkline-grafikk

 1. Velg en tom celle eller en gruppe med tomme celler der du vil sette inn én eller flere sparkline.

 2. Klikk typen sparkline du vil opprette i sparkline-gruppen i kategorien Sett inn: linje, kolonne eller Vinning/tap.

  Sparkline-grafikk-gruppen i kategorien Sett inn

 3. Skriv inn celleområdet som inneholder dataene du vil basere sparkline i Data-boksen.

  Obs!    Du kan klikke Bilde av knapp for å skjule dialogboksen midlertidig, merke celleområdet du vil bruke, i regnearket, og klikk deretter Bilde av knapp Hvis du vil gjenopprette dialogboksen til opprinnelig størrelse.

Når én eller flere sparkline-grafikk er valgt, vises Sparkline-verktøy, viser kategorien Utforming. Du kan velge ett eller flere av flere kommandoer blant følgende grupper i kategorien Utforming: Sparkline, Type, Vis/Skjul, stil og gruppe. Bruk disse kommandoene til å opprette en ny sparkline-grafikk, endre type, formatere det, vise eller skjule datapunkter på en sparkline-linje, eller formatere den loddrette aksen i en sparkline-gruppen. Disse alternativene er beskrevet i detalj i delen nedenfor.

Til toppen av siden

Tilpasse sparkline-grafikk

Når du har opprettet sparkline-grafikk, du kan kontrollere som verdien peker vises (for eksempel høy, lav, første, siste, eller negative verdier), endre typen sparkline (linje, kolonne eller vinning/tap), bruke stiler fra et galleri eller angi individuelle formateringsalternativer, angi alternativene på den loddrette aksen, og kontrollere hvordan tomme verdier eller nullverdier vises i sparkline-grafikken.

Kontrollere hvilke verdien peker vises

Du kan fremheve individuelle dataindikatorer (verdier) i en sparkline-linje ved å gjøre noen eller alle indikatorene synlige.

Eksempel på sparkline i celle sammen med tekst

I denne sparkline den høyeste verdi markøren er grønn og lav verdi-indikator er oransje. Alle andre indikatorer vises i svart.

 • Hvis du vil vise alle verdiene, merker du av for Indikatorer.

 • Hvis du vil vise negative verdier, merker du av for Negative punkt.

 • Hvis du vil vise høyeste eller laveste verdi, merker du av for Høyt punkt eller Lavt punkt.

 • Hvis du vil vise første eller siste verdi, merker du av for Første punkt eller Siste punkt.

Endre stilen på eller formatere sparkline-grafikk

Bruke stilgalleriet på Utforming-fanen, som blir tilgjengelig når du merker en celle som inneholder en sparkline.

 1. Merk en enkelt sparkline eller sparkline-gruppen.

 2. Klikk en stil eller pilen nederst i høyre hjørne i dialogboksen for å se flere stiler for å bruke en forhåndsdefinert stil i stil-gruppen i kategorien Utforming.

  Stilgalleri for sparkline-grafikk

 3. Hvis du vil bruke spesifikk formatering på en sparkline-grafikk, kan du bruke Sparkline-farge eller kommandoene Indikatorfarge.

Vise eller skjule dataindikatorer

Du kan vise dataindikatorer på sparkline-grafikk som har linjestilen, slik at du kan utheve enkeltverdier.

 1. Velg en sparkline.

 2. Velg ett av alternativene til å vise individuelle dataindikatorer (for eksempel høy, lav, negativ, fornavn eller etternavn), eller Merk av for indikatorer for å vise alle indikatorer i Vis/Skjul-gruppen i kategorien Utforming.

  Hvis du fjerner merket skjuler den angitte indikator eller indikatorer.

Vise og tilpasse Akseinnstillinger

Du kan velge Dataaksetype (i gruppe, klikker du aksen ) til å formatere figuren i diagrammet i en sparkline-grafikk for å gjenspeile eventuelle uregelmessige tidsperioder i de underliggende dataene.

Dataaksetype for sparkline-grafikk

I en sparkline-linje, kan bruke datoakse-typen endre stigningstallet for en inntegnede linje og plasseringen av datapunktene i forhold til hverandre.

Bruke Data aksen type kan endre bredden på og øke eller redusere avstanden mellom kolonnene i en sparkline-kolonne, som vist på bildet nedenfor.

Kolonne-sparkline-grafikk med en Generell aksetype en Dataaksetype

I eksemplet som vises her, finnes det to kolonne-sparkline som bruker data fra samme området. Sparkline-grafikk med etiketten "Trend" bruker aksetypen Generelt, og sparkline-grafikk med etiketten "Trend (datatypen for aksen)" bruker aksetypen dato. De to første datapunktene er atskilt med to måneder, og andre og tredje er atskilt med sju måneder i hver sparkline. Ved å bruke datoen aksetypen, avstanden mellom tre kolonnene endres for proporsjonalt for å gjenspeile uregelmessige tidsperioder.

Du kan også bruke disse Aksealternativer til å angi minimum og maksimum verdier for den loddrette aksen i en sparkline eller sparkline-gruppen. Angi disse verdiene eksplisitt hjelper deg med å kontrollere skalaen slik at forholdet mellom verdiene som vises på en mer meningsfylt måte.

 1. Klikk akse med sparkline eller sparkline-gruppe er valgt, i gruppe-gruppen.

 2. Klikk Egendefinert verdi under Alternativer for minimumsverdi for loddrett akse eller Loddrett Aksealternativer for maksimumsverdi.

 3. Angi minste eller maksimumsverdier synes du best vil fremheve verdiene i sparkline-grafikken.

Du kan øke høyden på raden som inneholder sparkline-grafikken hvis du vil fremheve forskjellen i dataverdier mer dramatisk Hvis noen er svært lite og noen er svært store.

Du kan også bruke alternativet Tegne Data høyre mot venstre for å endre retningen som data tegnes inn i en sparkline eller sparkline-gruppen.

Tegne data fra høyre mot venstre

Hvis det er negative verdier i dataene, kan du utheve dette ved å vise en vannrett akse i sparkline-grafikken.

 1. Klikk akse med sparkline eller sparkline-gruppe er valgt, i gruppe-gruppen.

 2. Under Alternativer for vannrett akse, klikker du Vis akse.
  Sparkline-grafikk som inneholder negative data vises en vannrett akse på 0.

  Sparkline-grafikk med en vannrett akse

Håndtere tomme celler eller nullverdier

Du kan kontrollere hvordan en sparkline håndterer tomme celler i et område (og dermed hvordan sparkline-grafikken vises) ved hjelp av dialogboksen skjult innstillinger og tomme celler.

Dialogboksen Innstillinger for skjulte og tomme celler

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×