Bruke sikkerhetskopieringsverktøyet for personlige mapper i Microsoft Outlook

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Ved hjelp av sikkerhetskopieringsverktøyet for personlige mapper kan du raskt og enkelt sikkerhetskopiere den Outlook-informasjonen du vil ha, til harddisken, en nettverksserver eller en delt ressurs.

I denne artikkelen

Om filer med personlige mapper (PST) og sikkerhetskopieringsverktøyet

Sammenligne sikkerhetskopiering av personlige mapper, eksportere og arkivere

Installere sikkerhetskopieringsverktøyet for PST

Bruke sikkerhetskopieringsverktøyet for PST

Gjenopprette elementer fra en sikkerhetskopi

Filer med personlige mapper (PST) og sikkerhetskopieringsverktøyet

Denne artikkelen er skrevet for sikkerhetskopieringsverktøyet for personlige mapper i Microsoft Outlook, som er tilgjengelig som en laste ned fra Microsoft.com.

Hvis du ikke bruker en Microsoft Exchange-konto eller en HTTP-konto, for eksempel Windows Live Mail, lagres alle Outlook-dataene i en fil med personlige mapper (PST). Selv når du har en Exchange- eller Windows Live Mail-konto, kan du sikkerhetskopiere data til en PST-fil som er lagret lokalt på datamaskinen i stedet for e-postserveren.

Hver enkelt PST-fil inneholder alle Outlook-mappene, inkludert innboksen, Kalender og Kontakter. Du kan ha bare én PST-fil (vanligvis kalt Personlige mapper i mappelisten), men du kan også ha en ekstra PST-fil som du bruker til arkivering. Ved hjelp av sikkerhetskopieringsverktøyet for personlige mapper kan du sikkerhetskopiere én eller alle av disse PST-filene.

Når du har sikkerhetskopiert informasjonen, kan du kopiere disse like Outlook-dataene til et flyttbart medium, for eksempel en CD eller DVD. Sikkerhetskopifilene er nøyaktige kopier av de opprinnelige filene, og lagres i samme filformat. Du kan få regelmessige påminnelser om å sikkerhetskopiere filene.

 • Sikkerhetskopieringsverktøyet for personlige mapper sikkerhetskopierer bare PST-filer. Hvis du har en Exchange-postboks, skal e-postmappene for server sikkerhetskopieres regelmessig av Exchange-administratoren.

 • Du kan ikke bruke denne nedlastingen hvis du bruker et østasiatisk operativsystem med en engelsk versjon av Microsoft Office.

Til toppen av siden

Sammenligne sikkerhetskopieringsverktøyet for personlige mapper, eksportering og arkivering

Du kan sikkerhetskopiere e-postmeldingene, kontaktene, avtalene, oppgavene, notatene og loggoppføringene i Outlook på tre ulike måter, nemlig med sikkerhetskopieringsverktøyet for personlige mapper, eksportering og arkivering.

Sikkerhetskopieringsverktøyet for personlige mapper    brukes til å kopiere PST-filen(e) i sin helhet til harddisken eller til en nettverksserver eller delt ressurs.

Eksportering    brukes til å opprette en fil som inneholder Outlook-informasjon, men som samtidig beholder de opprinnelige dataene i mappene. Du kan bare eksportere én mappe om gangen.

Arkivering    brukes til å flytte elementene du vil sikkerhetskopiere, ut av mappene.

Til toppen av siden

Installere sikkerhetskopieringsverktøyet for PST

 1. Avslutt Outlook.

 2. Last ned sikkerhetskopieringsverktøyet i fra Microsoft Office Online-område ved å klikke Last ned-koblingen og følge instruksjonene i dialogboksene.

  Hvis du vil endre språk, velger du et språk fra Endre språk-listen, klikker Gå til, og deretter klikker du Last ned.

 3. Dobbeltklikk programfilen Pfbackup.exe på harddisken for å starte installasjonsprogrammet.

 4. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonen.

 5. Start Outlook.

Til toppen av siden

Bruke sikkerhetskopieringsverktøyet for PST

Tips!: Det kan være lurt å kontrollere størrelsen på PST-filen før du starter sikkerhetskopieringen. Hvis du har flere mapper i PST-filen, må du velge mappen helt øverst for å fastsette den totale filstørrelsen for alle mappene.

I denne delen

Sikkerhetskopiere personlige mapper

Aktivere eller deaktivere en påminnelse om sikkerhetskopiering

Endre sikkerhetskopiplasseringen for en fil med personlige mapper

Fjerne sikkerhetskopieringsverktøyet for PST

Vis status for sikkerhetskopiering av personlige mapper

Sikkerhetskopiere personlige mapper

Filen med personlige mapper (PST) som du vil sikkerhetskopiere, må være åpen. Hvis filen vises i Mappeliste, er den åpen.

 1. Klikk SikkerhetskopiFil-menyen.

  Sikkerhetskopi-kommandoen mangler

  Sikkerhetskopieringsverktøyet for personlige mapper er ikke installert, eller det er blitt fjernet. Installer sikkerhetskopieringsverktøyet for personlige mapper.

  Obs!: Det kan hende du må laste ned sikkerhetskopieringsverktøyet fra webområdet Microsoft Office Online.

  Angi hvilken informasjon som skal sikkerhetskopieres

  1. Viser filer med personlige mapper (PST) som skal tas med i sikkerhetskopieringen.

  2. Viser sist gang en sikkerhetskopiering ble fullført.

  3. Ved hjelp av Alternativer-knappen kan du angi påminnelser for sikkerhetskopieringen, hvilke filer med personlige mapper som skal tas med, og filplasseringen der sikkerhetskopifilen lagres.

  4. Du kan åpne sikkerhetskopieringer som er opprettet tidligere.

 2. Klikk Alternativer.

  Alternativer for sikkerhetskopier

  1. Du angir at det skal brukes påminnelser ved å merke av for alternativet. Du kan angi et hvilket som helst tall mellom 1 og 999 dager.

  2. Merk av for hver enkelt fil med personlige mapper du vil sikkerhetskopiere.

  3. Filplasseringen er dit dataene kopieres. De opprinnelige dataene blir verken flyttet eller endret. Når en sikkerhetskopiering er fullført, kan du bruke Windows Utforsker til å gå til denne plasseringen for å se sikkerhetskopifilen, eller du kan kopiere den til et flyttbart medium, for eksempel en CD, DVD, bærbar harddisk eller bærbar minneenhet.

 3. Merk av for hvert enkelt element du vil sikkerhetskopiere, i listen Sikkerhetskopier disse filene med personlige mapper.

 4. Endre navnet på PST-filen som vises. Du kan eventuelt klikke Bla gjennom hvis du vil velge en annen mappe. Naviger dit du vil, og klikk deretter Åpne.

  Standard filnavn og plassering der PST-filen er lagret, vises i Filplassering-boksen.

 5. Hvis du vil at Microsoft Outlook automatisk minne deg på å ta en sikkerhetskopi av denne filen, velge Påminn meg å sikkerhetskopiere hver n dag avmerkingsboksen, og skriv deretter inn antall dager mellom 1 og 999.

 6. Klikk OK.

 7. Klikk Lagre sikkerhetskopi.

  Obs!: Valgte elementer blir ikke sikkerhetskopiert før du avslutter Outlook.

Aktivere eller deaktivere en påminnelse om sikkerhetskopiering

 1. Klikk SikkerhetskopiFil-menyen.

 2. Klikk Alternativer.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil aktivere en påminnelse om sikkerhetskopiering, velge Påminn meg å sikkerhetskopiere hver n dag avmerkingsboksen, og skriv deretter inn antall dager mellom 1 og 999.

  • Hvis du vil deaktivere en påminnelse om sikkerhetskopiering, fjerner du merket for Gi meg å sikkerhetskopiere hver n dag.

 4. Klikk OK.

Endre plasseringen av sikkerhetskopifilen for en fil med personlige mapper

 1. Klikk SikkerhetskopiFil-menyen.

 2. Klikk Alternativer.

 3. Klikk filen du vil endre sikkerhetskopiplassering for, i listen Sikkerhetskopier disse filene med personlige mapper, og endre deretter plasseringen i boksen Sikkerhetskopier de valgte filene ovenfor hit.

 4. Klikk OK.

 5. Klikk Lagre sikkerhetskopi.

Fjerne sikkerhetskopieringsverktøyet for PST

 1. Avslutt Outlook.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Windows Vista    

   1. Klikk Avinstaller et program under Programmer i Kontrollpanel.

   2. Velg Sikkerhetskopiering av personlige mapper i Microsoft Outlook, og klikk deretter Fjern.

   3. Bekreft at du vil avinstallere denne programvaren ved å klikke Ja.

   4. Obs!: Hvis du bruker klassisk visning, dobbeltklikker du Programmer, dobbeltklikker Installerte programmer, velger Sikkerhetskopiering av personlige mapper i Microsoft Outlook og klikker deretter Fjern. Bekreft at du vil avinstallere denne programvaren ved å klikke Ja.

  • Microsoft Windows Server 2003 eller Windows XP   

   1. Klikk Legg til eller fjern programmer i Kontrollpanel.

    Obs!: Hvis du bruker klassisk visning, dobbeltklikker du Legg til eller fjern programmer.

   2. Finn Sikkerhetskopiering av personlige mapper i Microsoft Outlook i listen over programmer i kategorien Installer/Avinstaller, og merk deretter av for dette alternativet.

   3. Klikk Endre/fjern.

   4. Bekreft at du vil avinstallere denne programvaren ved å klikke Ja.

Vise status for sikkerhetskopiering av personlige mapper

 • Klikk SikkerhetskopiFil-menyen. I dialogboksen Sikkerhetskopiering av personlige mapper vises hvilke filer med personlige mapper som det skal tas sikkerhetskopi av, samt datoen for siste sikkerhetskopiering.

Til toppen av siden

Gjenopprette elementer fra en sikkerhetskopi

I denne delen

Åpne en sikkerhetskopi av en fil med personlige mapper

Hvor lagres PST-filer

Gjenopprette data

Åpne en sikkerhetskopi av en fil med personlige mapper

 1. Klikk SikkerhetskopiFil-menyen.

 2. Klikk Åpne sikkerhetskopi.

 3. Klikk filen med personlige mapper som du vil åpne, og klikk deretter Åpne.

Du kan også åpne en PST-fil uten å bruke sikkerhetskopieringsverktøyet for personlige mapper. Du kan åpne Outlook-datafiler på Fil-menyen i Outlook.

Der PST-filer lagres

Når du oppretter en PST-fil, lagres den i mappen for lokale innstillinger i Outlook.

 • Windows Vista    

  c:\users\user Settings\brukernavn\Lokale innstillinger\Programdata\Microsoft\Outlook

  Du må kanskje endre standardvisningen i Windows Utforsker for å vise skjulte mapper.

  Slik viser du skjulte mapper

  1. Klikk Start-knappen i Windows, og klikk deretter Kontrollpanel.

  2. Dobbeltklikk Ytelse og vedlikehold under Velg en kategori.

   Obs!: Hvis du bruker klassisk visning i Kontrollpanel, hopper du til neste trinn.

  3. Klikk Filtyper under Se også.

   Obs!: Hvis du bruker klassisk visning i Kontrollpanel, dobbeltklikker du Mappealternativer.

  4. Klikk kategorien Vis.

  5. Klikk Vis skjulte filer og mapper under Skjulte filer og mapper under Filer og mapper under Avanserte innstillinger.

 • Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP   

  c:\Documents and Settings\Profiles\user Settings\brukernavn\Lokale Settings\bruker\Lokale Data

  Du må kanskje endre standardvisningen i Windows Utforsker for å vise skjulte mapper.

  Slik viser du skjulte mapper

  1. Klikk Start og deretter Min datamaskin.

  2. Klikk MappealternativerVerktøy-menyen.

  3. Klikk kategorien Vis, og klikk deretter alternativet Vis skjulte filer og mapper.

Gjenopprette data

Hvor mye informasjon du vil gjenopprette, avgjør hvordan du gjenoppretter sikkerhetskopidataene. Hvis du vil gjenopprette følgende:

 • Hvis du vil gjenopprette noen få elementer som ble slettet eller endret ved et uhell, åpner du filen, og deretter flytter eller kopierer du elementene fra sikkerhetskopifilen til den opprinnelige filen.

  1. Velg ÅpneFil-menyen, og klikk deretter Datafil for Outlook.

  2. Klikk PST-filen du vil åpne, og klikk deretter OK.

   Navnet på mappen som er tilknyttet datafilen, vises i mappelisten. Hvis du vil vise mappelisten, klikker du MappelisteGå til-menyen. Mappen vil som standard bli kalt Personlige mapper.

 • Lukk sikkerhetskopifilen ved å høyreklikke den, og klikk deretter Lukk.

 • Hvis du vil gjenopprette veldig mange elementer eller en hel mappe, importerer du sikkerhetskopien av filen. Hvis du ikke trenger å erstatte hele mappen, kan du filtrere elementer for å finne dem du vil ha. Du kan eventuelt importere hele mappen, og angi om like elementer skal erstattes.

  1. Klikk Importer og eksporterFil-menyen.

  2. Klikk Importer fra et annet program eller fil, og klikk deretter Neste.

  3. Klikk Fil med personlige mapper (*.pst), og klikk deretter Neste.

  4. I boksen Fil som skal importeres angir du banen og filnavnet til PST-filen du vil importere.

   Hvis du ikke husker der du lagret sikkerhetskopien

   1. Klikk MappelisteVis-menyen.

   2. Høyreklikk den øverste mappen i PST-filen som du vil finne plasseringen for.

   3. Klikk Egenskaper for <filnavn> på hurtigmenyen, og klikk deretter Avansert. Informasjon om plasseringen vises i Bane-boksen.

   Hvis du får feilmeldingen: "kan ikke åpne fil medpersonlige mapper (PST) < filnavn >. Filen er kanskje ikke kompatibel med denne versjonen av Outlook eller den kan være skadet. "

   Prøv å åpne PST-filen fra Fil-menyen i Outlook. Hvis du får feilmeldingen "Filen <filnavn> er ikke kompatibel med denne versjonen av informasjonstjenesten for personlige mapper. Kontakt systemansvarlig.", betyr dette at PST-filen inneholder Unicode-informasjon. Unicode-informasjon støttes av Microsoft Office Outlook 2003 og senere. Hvis du bruker en tidligere versjon av Outlook, vil du ikke kunne åpne filen. Hvis det vises en feilmelding om at filen er uleselig eller skadet, kan du prøve å bruke reparasjonsverktøyet for innboks i Outlook.

  5. Velg ett av følgende:

   Erstatt like elementer med importerte elementer    Eksisterende data vil bli overskrevet med informasjonen i filen som importeres.

   Tillat oppretting av like elementer    Eksisterende data vil ikke bli overskrevet, og like elementer vil bli lagt til i den gjeldende Outlook-mappen.

   Ikke eksporter like elementer    Eksisterende data vil bli beholdt, og lik informasjon i filen vil ikke bli kopiert til den gjeldende Outlook-mappen.

  6. Følg resten av instruksjonene i veiviseren for import og eksport.

 • Hvis du vil gjenopprette hele PST-filen, avslutter du Outlook, og bruker Søk-kommandoen i Windows til å finne og gi nytt navn til den skadde PST-filen. Lag en kopi av PST-sikkerhetskopifilen, og gi deretter denne kopien navnet på den skadde, opprinnelige PST-filen. Denne filen må ligge i samme mappe som den opprinnelige PST-filen. Start Outlook på nytt.

Få den nyeste versjonen av Office for Mac

Den nyeste versjonen av Outlook gir enklere administrasjon av filer med personlige mapper og en mer robust brukeropplevelse.

Prøv den nye versjonen av Office
Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×