Bruke regler til å svare på meldinger

Bruke regler til å svare på meldinger

Hvis du bruker en POP- eller IMAP-konto, har du ikke tilgang til funksjonen Automatiske svar (fraværende). Hvis du lar Outlook kjøre mens du er borte, kan du imidlertid bruke regler til å svare på e-postmeldinger automatisk. Regler gjør det også mulig å automatisk videresende e-postmeldinger til en annen konto, markere meldinger som lest eller flytte dem til en mappe. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med regler, kan du se Opprette en regel i Outlook.

Bruke regler til å svare på innkommende e-postmeldinger når du er borte

Fra og med Exchange Server 2010 kan som standard ikke Microsoft Exchange Server-kontoer bruke regler til å videresende meldinger til e-postadresser utenfor organisasjonen. Denne innstillingen er med på å forhindre offentliggjøring av konfidensiell og privat informasjon. Bare en Exchange-administrator kan endre denne innstillingen.

Hvis du bruker en POP- eller IMAP-konto, kan du bruke følgende fremgangsmåte for å svare på alle innkommende e-postmeldinger med en melding om at du er borte fra kontoret.

 1. Velg Fil-fanen.

 2. Klikk på Behandle regler og varsler.

 3. Klikk Ny regel på fanen E-postregler i dialogboksen Regler og varsler.

 4. Klikk Bruk regel på meldinger jeg mottar under Begynn med en tom regel, og klikk deretter Neste.

 5. Hvis du vil svare på alle e-postmeldingene du mottar, lar du boksene Trinn 1 og Trinn 2 forbli uendret og klikker på Neste igjen. 

 6. Under Hva vil du gjøre med meldingen?, i Trinn 1: Velg handling(er), velg ett av følgende:

  • Videresend den til personer eller en offentlig gruppe

  • Omadresser den til personer eller en offentlig gruppe

 7. I Trinn 2: Rediger regelbeskrivelsen klikker du den understrekede teksten for personer eller offentlig gruppe, angir personene eller den offentlige gruppen du vil videresende meldinger til, og klikker deretter Neste.

 8. I Trinn 1: Velg unntak (hvis nødvendig) velger du eventuelle unntak du vil ha.

 9. I trinn 2: Rediger regelbeskrivelsen klikker du hver del av understreket tekst, angir verdier, og klikker deretter Neste.

 10. Skriv inn et navn under Trinn 1: Angi et navn på denne regelen.

 11. I Trinn 2: Sett opp regelalternativer merker du av i boksene for alternativene du vil ha.

  • Hvis du vil kjøre denne regelen på meldinger som allerede finnes i innboksen, merker du av i boksen Kjør denne regelen nå på meldinger som allerede finnes i "innboks".

  • Den nye regelen er aktivert som standard. Hvis du vil deaktivere regelen, fjerner du markeringen i boksen Aktiver denne regelen.

  • Hvis du vil bruke denne regelen på alle e-postkontoer som er konfigurert i Outlook, merker du av for Opprett denne regelen for alle kontoer.

 12. Klikk Fullfør.

Obs!: Hvis du bruker en POP- eller IMAP-konto, må du la Outlook kjøre for at regelen skal sende automatiske svar på e-postmeldinger mens du er borte.

Merknad: Hvis du vil opprette en regel for en fellesmappe, må du gjøre dette fra mappens Egenskaper-dialogboks.

 1. Klikk E-post i Navigasjonsruten.

 2. Klikk Regler og varslerVerktøy-menyen.

 3. Hvis du har mer enn én e-postkonto i Outlook e-postprofilen, går du til listen Bruk endringene på denne mappen og klikker på innboksen der du vil at den nye regelen skal brukes.

 4. Klikk Ny regel.

 5. Gå til Begynn med en tom regel, og klikk Kontroller meldinger når de mottas, deretter klikker du Neste.

 6. Under Trinn 1: Velg betingelse(r), og velg avmerkingsboksen ved siden av hver betingelse du vil at innkommende melding skal samsvare med.

 7. Under Trinn 2: Rediger regelbeskrivelsen, klikk den understrekede verdien som tilsvarer betingelsen, og merk av eller skriv inn den nødvendige informasjonen for betingelsen.

  1. Under Trinn 1: Velg betingelse(r) og velg deretter avmerkingsboksen Fra personer eller distribusjonsliste.

  2. Under Trinn 2: Rediger regelbeskrivelsen, og klikk Personer eller distribusjonsliste.

  3. I én av adresselistene dobbeltklikker du mottakerens navn, og deretter klikker du OK.

 8. Klikk Neste.

 9. Under Trinn 1: Velg handling(er), og velg en av disse avmerkingsboksene:

  • Videresend den til personer eller en offentlig gruppe

  • Omadresser den til personer eller en offentlig gruppe

 10. Under Trinn 2: Rediger regelbeskrivelsen, og klikk Personer eller distribusjonsliste.

 11. I en av adresselistene, dobbeltklikker du navnet eller distribusjonslisten du vil videresende meldingene til, og klikker deretter OK.

 12. Klikk Neste to ganger.

 13. Skriv inn et navn under Trinn 1: Angi et navn på denne regelen.

  Hvis du vil kjøre denne regelen på meldinger som allerede finnes i mappene, velger du avmerkingsboksen Kjør denne regelen nå på meldinger som allerede finnes i «mappe»

  Hvis du vil bruke denne regelen på alle e-postkontoene og innboksene, velger du avmerkingsboksen Opprett denne regelen for alle kontoer. Dette alternativet er nedtonet hvis du ikke har mer enn én e-postkonto eller innboks.

 14. Klikk Fullfør.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×