Bruke og konfigurere en webdel eller feltkontroll for sammendragskobling

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

En Nettdel for sammendragskobling og en feltkontroll for sammendragskobling formidler begge en enkel måte å bygge en side med koblinger på til ulike ressurser, både i og utenfor området. Du kan kontrollere utseendet, strukturen og presentasjonen av koblingene du legger til i webdelen eller feltkontrollen for sammendragskobling.

Hva vil du gjøre?

Opprette en webside som har en webdel for sammendragskobling eller en feltkontroll for sammendragskobling

Konfigurere en webdel for sammendragskobling eller en feltkontroll for sammendragskobling

Bruke en webdel for sammendragskobling eller en feltkontroll for sammendragskobling

Opprette en webside som har en webdel eller feltkontroll for sammendragskobling

Når du oppretter en side, kan du velge at den siden skal inneholde sammendragskoblinger ved å velge riktig sideoppsett.

To sideoppsett inneholder allerede en feltkontroll for sammendragskobling når du bruker dem til å opprette en side:

 • Artikkelside med sammendragskoblinger

 • Velkomstside med sammendragskoblinger

 • Velkomstside

Du kan bruke feltkontrollen for sammendragskobling på samme måte som en webdel for sammendragskobling, bortsett fra at du ikke kan legge til en feltkontroll på en side. Feltkontroller må legges til i et sideoppsett før oppsettet brukes til å opprette en webside.

Legge til en webdel for sammendragskobling på en side

Webdeler for sammendragskobling kan legges til på en side bare hvis sideoppsettet støtter webdeler. Du kan legge til en webdel for sammendragskobling på en side som bruker noen av oppsettene for velkomstside nedenfor.

 • Avansert søk

 • Startside for intranett

 • Startside for nyheter

 • Resultatside for søk etter personer

 • Søkeside

 • Søkeresultater

 • Startside for områdemappe

 • Velkomstside med innholdsfortegnelse

 • Bla til siden du vil legge til en webdel for sammendragskobling på.

 • Klikk Rediger sideNettstedshandlinger-menyen Knappesymbol .

 • Velg en sone for webdelen, og klikk deretter Legg til en webdel i den sonen. Websidedialogboksen Legg til webdeler åpnes.

 • I dialogboksen Legg til webdeler merker du av for Webdel for sammendragskobling under Alle webdeler i Standard-delen, og deretter klikker du Legg til.

Til toppen av siden

Konfigurere en webdel eller feltkontroll for sammendragskobling

Det finnes to sett med konfigurasjonsalternativer for en webdel for sammendragskobling: standard konfigurasjonsalternativer for webdel og standard konfigurasjonsalternativer for sammendragskobling. Konfigurasjonsalternativene for sammendragskobling er også tilgjengelige for feltkontroller for sammendragskobling.

Velge standard konfigurasjonsalternativer for webdel, klikk pilen øverst til høyre i nettdelen, og klikk deretter Endre delt webdel. Hvis du vil ha mer informasjon om disse konfigurasjonene alternativene, kan du se artikkelen Tilpasse webdeler.

Hvis du allerede redigerer siden, er pilen øverst i webdelens høyre hjørne merket rediger.

Hvis du vil velge konfigurasjonsalternativer for sammendragskobling, gjør du følgende:

 1. Klikk Rediger sideNettstedshandlinger-menyen Knappesymbol .

  Obs!: Dette trinnet er ikke nødvendig hvis du allerede redigerer siden.

 2. I webdelen eller feltkontrollen for sammendragskobling klikker du Konfigurer stiler og oppsett. Websidedialogboksen Konfigurer stiler og oppsett vises.

 3. Du kan velge følgende alternativer:

  • Standardstil for nye koblinger      Velg en visningsstil for nye koblinger. Stilen du velger, brukes på hver kobling du legger til i webdelen for sammendragskobling.

  • Endre eksisterende koblinger til å bruke denne stilen      Merk av for dette alternativet, og velg deretter en visningsstil som skal brukes på alle eksisterende koblinger i webdelen for sammendragskobling.

  • Angi gruppetopptekster som skal bruke denne stilen      Hvis du deler inn koblingene i grupper, kan du bruke dette alternativet til å angi visningsstilen for gruppetopptekster.

  • Antall kolonner for grupper      Hvis du deler inn koblingene i grupper, kan du bruke denne innstillingen til å angi antall kolonner som skal vises. En webdel eller feltkontroll for sammendragskobling kan ha opptil fem kolonner. Hvis du bruker fem eller færre grupper, kan du angi at hver gruppe skal vises i sin egen kolonne ved hjelp av alternativet Antall kolonner for grupper. Da angir du et antall som tilsvarer antallet grupper du har. Hvis du angir et antall kolonner som er mindre enn antall grupper, blir gruppene ujevnt distribuert på tvers av tilgjengelige kolonner, og en ny rad, som inneholder de ekstra gruppene, legges til nederst i webdelen.

Til toppen av siden

Bruke en webdel eller feltkontroll for sammendragskobling

Du kan bruke en webdel eller feltkontroll for sammendragskobling til å opprette grupper du kan bruke til å ordne koblinger, legge til nye koblinger og sortere koblinger og gruppetopptekster som finnes i webdelen.

Hvis du har tenkt å ordne koblingene ved hjelp av grupper, er det lurt å opprette gruppene før du legger til nye koblinger. Dermed kan du plassere hver nye kobling i en gruppe når du legger til koblingen. Hvis du velger ikke å opprette grupper først, men senere finne ut at du vil bruke grupper, kan du redigere hver kobling for å legge den til i en gruppe, eller du kan dra hver kobling til gruppen du vil at koblingen skal høre til.

Hva vil du gjøre?

Legge til en gruppe til en webdel for sammendragskobling eller en feltkontroll for sammendragskobling

Legge til en kobling til en webdel for sammendragskobling eller en feltkontroll for sammendragskobling

Sortere sammendragskoblinger og topptekster for grupper i en webdel eller feltkontroll for sammendragskobling

Redigere en eksisterende kobling eller gruppetopptekst

Legge til en gruppe i en webdel eller feltkontroll for sammendragskobling

 1. Klikk Rediger sideNettstedshandlinger-menyen Knappesymbol .

  Obs!: Dette trinnet er ikke nødvendig hvis du allerede redigerer siden.

 2. I webdelen eller feltkontrollen for sammendragskobling klikker du Ny gruppe. Websidedialogboksen Ny gruppe vises.

 3. I boksen Navn på topptekst for gruppe skriver du inn et navn for gruppen. Dette navnet vises øverst i listen over koblinger du legger til i gruppen.

  Obs!: Når du oppretter den første gruppen for en bestemt webdel eller feltkontroll for sammendragskobling, legges alle eksisterende koblinger i webdelen eller feltkontrollen til i den gruppen. Ekstra grupper du oppretter, er i utgangspunktet tomme.

Fjerne en gruppe

Du kan også fjerne en gruppe fra webdelen eller feltkontrollen for sammendragskobling.

 1. Klikk Rediger sideNettstedshandlinger-menyen Knappesymbol .

  Obs!: Dette trinnet er ikke nødvendig hvis du allerede redigerer siden.

 2. I webdelen eller feltkontrollen for sammendragskobling klikker du menyen ved siden av gruppen du vil fjerne, og deretter klikker du Slett.

  Obs!: Når du fjerner en gruppe som inneholder koblinger, flyttes de koblingene til den første gruppen som beholdes. Hvis du fjerner den eneste gruppen, beholdes koblingene og de befinner seg ikke lenger i en gruppe.

Legge til en kobling i en webdel eller feltkontroll for sammendragskobling

 1. Klikk Rediger sideNettstedshandlinger-menyen Knappesymbol .

  Obs!: Dette trinnet er ikke nødvendig hvis du allerede redigerer siden.

 2. I webdelen eller feltkontrollen for sammendragskobling klikker du Ny kobling. Websidedialogboksen Ny kobling vises.

 3. I dialogboksen Ny kobling velger du om koblinger er knyttet til en person eller et element.

  Obs!: En sammendragskobling til en person er tilgjengelig bare for områder som har SSP (Shared Services Provider) konfigurert. Hvis området ikke har SSP konfigurert, er ikke alternativet Person tilgjengelig.

  Hvis du velger å koble til en person, vises det et nytt alternativ, Person, i dialogboksen Ny kobling. Du kan angi hvilken person koblingen er knyttet til, ved å skrive inn navnet på personen i Person-boksen, eller ved å klikke Bla gjennom og deretter velge en person fra websidedialogboksen Legg til person. Alternativet Person vises ikke hvis du velger å koble til et element.

 4. Legg til en tittel og en beskrivelse for koblingen ved å fylle ut Tittel- og Beskrivelse-boksen. Du må fylle ut en tittel, men en beskrivelse er valgfri. Hvis du legger til en beskrivelse, kan du stavekontrollere teksten ved å klikke Stavekontroll-knappen ved siden av Beskrivelse-boksen.

 5. Du kan angi adressen (URL) for koblingen ved å skrive den inn i boksen URL-adresse for kobling. Hvis koblingen er knyttet til en person, er adressen allerede fylt ut. Hvis koblingen er knyttet til et element på området, kan du klikke Bla gjennom-knappen for å finne elementet og automatisk fylle ut boksen URL-adresse for kobling. Hvis du vil teste koblingsadressen, klikker du Klikk her for en test.

 6. Merk av for Åpne kobling i nytt vindu for å åpne koblingen i et nytt leservindu.

 7. Du kan legge til et verktøytips for koblingen ved å fylle ut Verktøytips-boksen. Verktøytipset vises over koblingen når du holder musepekeren over koblingen.

 8. Du kan knytte et bilde til koblingen ved å skrive inn adressen for bildet i boksen URL-adresse for bilde. Hvis bildet vises på området, kan du klikke Bla gjennom-knappen for å finne bildet og automatisk fylle ut boksen URL-adresse for bilde. Hvis du knytter et bilde til koblingen, vises bildet ved siden av koblingen, og du kan klikke bildet eller koblingen for å navigere til koblingens mål. Hvis du vil teste bildeadressen, klikker du Klikk her for en test.

 9. Hvis du angir et bilde du vil knytte til koblingen, kan du også angi alternativ tekst for bildet ved å skrive inn tekst i Bildebeskrivelse-boksen. Alternativ tekst leses høyt av sidelesingsprogrammet når en bruker som bruker et leseprogram, besøker siden. Denne teksten vises også i stedet for bildet hvis sidevisningsleseren av en eller annen grunn ikke viser bildet.

 10. Hvis du allerede har lagt til grupper til webdel for sammendragskobling eller feltkontroll for sammendragskobling, kan du angi hvilken gruppe som koblingen hører til ved hjelp av rullegardinlisten gruppe. Når du redigerer en kobling, kan du bruke rullegardinlisten gruppen til å legge til koblingen i en gruppe eller endre hvilken gruppe som koblingen hører til.

 11. Du kan angi visningsstilen for koblingen ved å velge et alternativ i Stil-boksen. Legg merke til at noen stiler ikke viser bilder. Hvis du har knyttet et bilde til koblingen, må du velge en stil som viser bilder.

Fjerne en kobling

Du kan også fjerne en kobling fra webdelen eller feltkontrollen for sammendragskobling.

 1. Klikk Rediger sideNettstedshandlinger-menyen Knappesymbol .

  Obs!: Dette trinnet er ikke nødvendig hvis du allerede redigerer siden.

 2. I webdelen eller feltkontrollen for sammendragskobling klikker du menyen ved siden av koblingen du vil fjerne, og deretter klikker du Slett.

Sortere koblingene og gruppetopptekstene i en webdel eller feltkontroll for sammendragskobling

 1. Klikk Rediger sideNettstedshandlinger-menyen Knappesymbol .

  Obs!: Dette trinnet er ikke nødvendig hvis du allerede redigerer siden.

 2. Gjør ett av følgende:

  • I webdelen eller feltkontrollen for sammendragskobling drar du en kobling eller gruppetopptekst for å endre dens plassering i forhold til andre koblinger og gruppetopptekster. Det vises en vannrett, rød linje der koblingen eller gruppetoppteksten blir flyttet til.

  • Bruk knappene Flytt opp og Flytt ned:

   1. I webdelen eller feltkontrollen for sammendragskobling klikker du Omorganiser. Websidedialogboksen Omorganiser koblinger vises.

   2. Klikk en gruppetopptekst eller kobling du vil flytte, og klikk deretter Flytt opp eller Flytt ned.

    Obs!: Hvis du flytter en kobling opp eller ned, kan det hende koblingen flyttes til en annen gruppe. Hvis koblingen er øverst i en gruppe og det finnes en annen gruppe ovenfor, flyttes koblingen til den gruppen når du klikker Flytt opp. Hvis koblingen er nederst i en gruppe og det finnes en annen gruppe nedenfor, flyttes koblingen til den gruppen når du klikker Flytt ned.

Redigere en eksisterende kobling eller gruppetopptekst

 1. Klikk Rediger sideNettstedshandlinger-menyen Knappesymbol .

  Obs!: Dette trinnet er ikke nødvendig hvis du allerede redigerer siden.

 2. I redigeringsmodus har hver sammendragskobling og gruppetopptekst en meny, og den finnes til venstre for koblingen eller toppteksten. Klikk menyen, og klikk deretter Rediger. Avhengig av om du klikket menyen for en kobling eller gruppetopptekst, vises websiden Rediger kobling eller dialogboksen Rediger gruppe.

 3. De samme alternativene som er tilgjengelige når du legger til en kobling eller legge til en gruppe er også tilgjengelige når du redigerer en gruppe eller en kobling.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×