Bruke og konfigurere en webdel eller feltkontroll for sammendragskobling

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

En sammendragskobling Nettdel og en feltkontroll for sammendragskobling inneholder begge en enkel måte å bygge en side med koblinger til ulike ressurser, både i og utenfor området. Du kan kontrollere utseendet, organisasjon og presentasjon av koblingene du legger til en webdel for sammendragskobling eller en feltkontroll for sammendragskobling.

Hva du vil gjøre?

Opprette en webside som har en webdel for sammendragskobling eller en feltkontroll for sammendragskobling

Konfigurere en webdel for sammendragskobling eller en feltkontroll for sammendragskobling

Bruke en webdel for sammendragskobling eller en feltkontroll for sammendragskobling

Opprette en webside som har en webdel for sammendragskobling eller en feltkontroll for sammendragskobling

Når du oppretter en side, kan du velge den siden skal inneholde sammendragskoblinger ved å velge riktig sideoppsett.

To sideoppsett inneholder allerede en feltkontroll for sammendragskobling når du bruker dem for å opprette en side:

 • Artikkelside med sammendragskoblinger

 • Velkomstside med sammendragskoblinger

 • Velkomstside

Du kan bruke feltkontroll for sammendragskobling på samme måte som du vil bruke en webdel for sammendragskobling, bortsett fra at du ikke legge til en feltkontroll for sammendragskobling på en side. Feltkontroller må legges til et sideoppsett før oppsettet brukes til å opprette en nettside.

Legge til en webdel for sammendragskobling på en side

Webdeler for sammendragskobling kan legges til en side bare hvis sideoppsettet støtter webdeler. Du kan legge til en webdel for sammendragskobling på en side som bruker ett av følgende Velkommen sideoppsett:

 • Avansert søk

 • Startside for intranett

 • Hjemmeside for nyheter

 • Resultatsiden for personsøk

 • Søkeside

 • Søkeresultater

 • Området hjemmeside

 • Velkomstside med innholdsfortegnelse

 • Gå til siden der du vil legge til en webdel for sammendragskobling.

 • Klikk Rediger sideNettstedshandlinger-menyen Knapp .

 • Velg en sone for webdelen, og klikk deretter Legg til en webdel i sonen. Dialogboksen Legg til webdeler Web-siden åpnes.

 • Merk av for Webdel for sammendragskobling under Alle webdeler, i standard-delen i dialogboksen Legg til webdeler, og klikk deretter Legg til.

Til toppen av siden

Konfigurere en webdel for sammendragskobling eller en feltkontroll for sammendragskobling

Det finnes to sett med konfigurasjonsalternativer for en webdel for sammendragskobling: standard konfigurasjonsalternativer for webdel og konfigurasjonsalternativer for sammendragskobling. Konfigurasjonsalternativer for sammendragskobling er også tilgjengelige for sammendragskobling feltkontroller.

Velge standard konfigurasjonsalternativer for webdel, klikk pilen øverst til høyre i nettdelen, og klikk deretter Endre delt webdel. Hvis du vil ha mer informasjon om disse konfigurasjonene alternativene, kan du se artikkelen Tilpasse webdeler.

Hvis du allerede redigerer siden, kalt pilen øverst til høyre i webdelen Rediger.

Hvis du vil velge konfigurasjonsalternativer for sammendragskobling, gjør du følgende:

 1. Klikk Rediger sideNettstedshandlinger-menyen Knapp .

  Obs!: Dette trinnet er ikke nødvendig hvis du allerede redigerer siden.

 2. I webdel for sammendragskobling eller feltkontroll for sammendragskobling, klikker du Konfigurer stiler og oppsett. Dialogboksen Konfigurer stiler og oppsett nettside vises.

 3. Du kan velge følgende alternativer:

  • Standard stil for nye koblinger      Velg et visningsstilen for nye koblinger. Malen du velger er brukt på hver kobling du legger til webdel for sammendragskobling.

  • Endre eksisterende koblinger skal bruke denne stilen      Merk avmerkingsboksen, og velg deretter et visningsstilen som skal brukes på alle eksisterende koblinger i webdel for sammendragskobling.

  • Angi topptekster for grupper å bruke denne stilen      Hvis du deler koblinger i grupper, kan du bruke dette alternativet til å angi visningsstilen for topptekster for grupper.

  • Antall kolonner for grupper      Hvis du deler koblinger i grupper, kan du bruke denne innstillingen til å angi antall kolonner som skal vises. En webdel for sammendragskobling eller en feltkontroll for sammendragskobling kan ha opptil fem kolonner. Hvis du bruker fem eller færre grupper, kan du gjøre hver gruppe vises i en egen kolonne ved hjelp av antall kolonner for grupper-alternativet til å angi et tall som svarer til antall grupper som du har. Hvis du angir et antall kolonner som er mindre enn antallet grupper, gruppene er jevnt fordelt over tilgjengelige kolonner, og en ny rad som inneholder flere grupper legges til nederst i webdelen.

Til toppen av siden

Bruke en webdel for sammendragskobling eller en feltkontroll for sammendragskobling

Du kan bruke en webdel for sammendragskobling eller en feltkontroll for sammendragskobling til å opprette grupper som du kan bruke til å ordne koblinger, til å legge til nye koblinger og sortere koblingene og gruppeoverskrifter som er i webdelen.

Hvis du planlegger å organisere koblingene ved hjelp av grupper, er det lurt å opprette gruppene før du legger til nye koblinger. Dette kan du plassere hver ny kobling i en gruppe når du legger til koblingen. Hvis du velger ikke å opprette grupper først og deretter senere finner ut at du vil bruke grupper, kan du redigere hver kobling for å legge det til en gruppe, eller du kan dra hver kobling til gruppen der du vil koblingen skal høre til.

Hva du vil gjøre?

Legge til en gruppe til en webdel for sammendragskobling eller en feltkontroll for sammendragskobling

Legge til en kobling til en webdel for sammendragskobling eller en feltkontroll for sammendragskobling

Sortere sammendragskoblinger og topptekster for grupper i en webdel eller feltkontroll for sammendragskobling

Redigere en eksisterende kobling eller gruppetopptekst

Legge til en gruppe til en webdel for sammendragskobling eller en feltkontroll for sammendragskobling

 1. Klikk Rediger sideNettstedshandlinger-menyen Knapp .

  Obs!: Dette trinnet er ikke nødvendig hvis du allerede redigerer siden.

 2. Klikk Ny gruppe i webdel for sammendragskobling eller feltkontroll for sammendragskobling. Dialogboksen Ny gruppe nettside vises.

 3. Skriv inn et navn for gruppen, i boksen Gruppenavnet. Dette navnet vises øverst i listen over koblinger du legger til gruppen.

  Obs!: Når du oppretter den første gruppen for en bestemt webdel for sammendragskobling eller en feltkontroll for sammendragskobling, legges eventuelle eksisterende koblinger i webdel eller feltkontroll for sammendragskobling til denne gruppen. Flere grupper som du oppretter er opprinnelig tom.

Fjerne en gruppe

Du kan også fjerne en gruppe fra en webdel for sammendragskobling eller en feltkontroll for sammendragskobling.

 1. Klikk Rediger sideNettstedshandlinger-menyen Knapp .

  Obs!: Dette trinnet er ikke nødvendig hvis du allerede redigerer siden.

 2. I webdel for sammendragskobling eller feltkontroll for sammendragskobling, Klikk menyen ved siden av gruppen du vil fjerne, og klikk deretter Slett.

  Obs!: Når du fjerner en gruppe som inneholder koblinger, flyttes disse koblingene til den første gruppen som gjenstår. Hvis du fjerner den eneste gruppen, beholdes koblingene, og det er ikke lenger i en gruppe.

Legge til en kobling til en webdel for sammendragskobling eller en feltkontroll for sammendragskobling

 1. Klikk Rediger sideNettstedshandlinger-menyen Knapp .

  Obs!: Dette trinnet er ikke nødvendig hvis du allerede redigerer siden.

 2. Klikk Ny kobling i webdel for sammendragskobling eller feltkontroll for sammendragskobling. Dialogboksen Ny kobling nettside vises.

 3. Velg om koblinger er knyttet til en person eller et element i dialogboksen Ny kobling.

  Obs!: En sammendrag-kobling til en person er bare tilgjengelig for områder som har en delt leverandør tjenester (SSP) konfigurert. Hvis området ikke har SSP konfigurert, er Person-alternativet ikke tilgjengelig.

  Hvis du velger å koble til en person, vises et nytt alternativ, Person, i dialogboksen Ny kobling. Du kan angi hvilken person koblingen er knyttet til ved å skrive inn i boksen personen eller ved å klikke Bla gjennom, og deretter velge en person fra dialogboksen Legg til Person nettside. Alternativet Person vises ikke hvis du velger å koble til et element.

 4. Legge til en tittel og beskrivelse for koblingen ved å skrive inn i boksene Tittel og Beskrivelse. Du må angi en tittel, men en beskrivelse er valgfri. Hvis du legger til en beskrivelse, kan du se stavemåte i den beskrivende teksten ved å klikke Stavekontroll-knappen ved siden av Beskrivelse-boksen.

 5. Du kan angi adressen (URL) til koblingen ved å skrive det i boksen URL-adressen for koblingen. Hvis koblingen er knyttet til en person, fylt adressen allerede ut. Hvis koblingen er knyttet til et element som er i området ditt, kan du klikke knappen Bla gjennom for å finne elementet og fylle automatisk i boksen URL-adressen for koblingen. Hvis du vil teste koblingsadressen, klikker du Klikk her hvis du vil teste.

 6. Velg alternativet Åpne kobling i et nytt vindu for å åpne koblingen i et nytt nettleservindu.

 7. Du kan legge til et verktøytips koblingen ved å skrive inn i boksen verktøytips. Verktøytipset vises over koblingen når du holder musepekeren på koblingen.

 8. Du kan knytte et bilde til koblingen ved å skrive inn adressen til bildet i boksen URL-adresse for bilde. Hvis bildet er i området ditt, kan du klikke knappen Bla gjennom for å finne bildet og fylle automatisk i boksen URL-adresse for bilde. Hvis du knytte et bilde til koblingen, bildet vises ved siden av koblingen, og brukere kan klikke bildet eller koblingen til å navigere til koblingens mål. Hvis du vil teste bildeadressen, klikker du Klikk her hvis du vil teste.

 9. Hvis du angir et bilde du vil knytte til koblingen, kan du også angi alternativ tekst for bildet ved å skrive inn teksten i boksen Bildebeskrivelse. Alternativ tekst lest høyt ved leseprogram programvare når en sidevisning som bruker leseprogram, besøker siden. Denne teksten vises også i stedet for bildet hvis en eller annen grunn en sidevisning ikke viser bildet.

 10. Hvis du allerede har lagt til grupper til webdel for sammendragskobling eller feltkontroll for sammendragskobling, kan du angi hvilken gruppe som koblingen hører til ved hjelp av rullegardinlisten gruppe. Når du redigerer en kobling, kan du bruke rullegardinlisten gruppen til å legge til koblingen i en gruppe eller endre hvilken gruppe som koblingen hører til.

 11. Du kan angi visningsstilen for koblingen ved å velge et alternativ i stil-boksen. Legg merke til at enkelte stiler ikke vise bilder, så hvis du har tilknyttet et bilde til koblingen, pass på at du velger en stil som viser bilder.

Fjern en kobling

Du kan også fjerne en kobling fra en webdel for sammendragskobling eller en feltkontroll for sammendragskobling.

 1. Klikk Rediger sideNettstedshandlinger-menyen Knapp .

  Obs!: Dette trinnet er ikke nødvendig hvis du allerede redigerer siden.

 2. I webdel for sammendragskobling eller feltkontroll for sammendragskobling, Klikk menyen ved siden av koblingen du vil fjerne, og klikk deretter Slett.

Sortere sammendragskoblinger og topptekster for grupper i en webdel eller feltkontroll for sammendragskobling

 1. Klikk Rediger sideNettstedshandlinger-menyen Knapp .

  Obs!: Dette trinnet er ikke nødvendig hvis du allerede redigerer siden.

 2. Gjør dette:

  • I webdel for sammendragskobling eller feltkontroll for sammendragskobling, drar du en kobling eller en topptekst for gruppe for å endre plassering i forhold til andre koblinger og topptekster for grupper. En vannrett, rød linje vises der du vil flytte toppteksten kobling eller gruppe.

  • Bruk knappene Flytt opp og Flytt ned:

   1. I webdel for sammendragskobling eller feltkontroll for sammendragskobling, klikker du endre rekkefølgen på. Dialogboksen Endre rekkefølgen på koblinger nettside vises.

   2. Klikk en toppteksten for gruppen eller koblingen du vil flytte, og klikk deretter Flytt opp eller Flytt ned.

    Obs!: Hvis du flytter en kobling opp eller ned, kan koblingen flyttes til en annen gruppe. Hvis koblingen er øverst i en gruppe, og det er en annen gruppe ovenfor, når du klikker Flytt opp, flyttes koblingen til gruppen ovenfor. Hvis koblingen er nederst på en gruppe, og det er en annen gruppe nedenfor, når du velger koblingen og klikker Flytt ned, flyttes koblingen til gruppen under den.

Redigere en eksisterende kobling eller gruppetopptekst

 1. Klikk Rediger sideNettstedshandlinger-menyen Knapp .

  Obs!: Dette trinnet er ikke nødvendig hvis du allerede redigerer siden.

 2. I redigeringsmodus har hver sammendragskobling og gruppetopptekst en meny, plassert til venstre for koblingen eller toppteksten. Klikk menyen, og klikk deretter Rediger. Avhengig av om du klikket på menyen for en kobling eller gruppetopptekst, vises dialogboksen nettside for Rediger kobling eller Rediger-gruppen.

 3. De samme alternativene som er tilgjengelige når du legger til en kobling eller legge til en gruppe er også tilgjengelige når du redigerer en gruppe eller en kobling.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×