Bruke miniprogrammer i Business Contact Manager

Viktig  Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Business Contact Manager for Outlook viser oppdatert informasjon om dine forretningsaktiviteter i spesielt utformede diagrammer – eller miniprogrammer, som du kan legge til Business Contact Manager-instrumentbord, eller til noen av arbeidsområdene.

Med miniprogrammer, kan du velge informasjonen du vil bruke, og der du vil ha den. Du kan også skrive ut rapporter fra dataene som vises.

Denne artikkelen beskriver miniprogrammer som er tilgjengelige i Business Contact Manager for Outlook, og hvordan du kan arbeide med dem.

I denne artikkelen

Forstå miniprogrammer

Legge til eller fjerne et miniprogram

Arbeide med miniprogrammer

Vis en rapport fra et miniprogram

Forstå miniprogrammer

Vil du vite hva de øverste bestselgende produktene er nå? Ta en titt på De produktene miniprogrammet.

Hva er gjeldende status for dine anstrengelser i kundeemner er kvalifisert? Se miniprogrammet Salg trakt.

Trenger du å justere dine utgifter på den nyeste markedsføringskampanjen? Sammenligning av kampanjer miniprogrammet viser forventet omsetning generert av aktive kampanjene.

Business Contact Manager for Outlook har en rekke gadgets som du kan bruke til å få en rask oversikt over statusen for bedriften din. Disse miniprogrammene vise diagrammer og andre visuelle sammendrag av informasjonen som du har angitt i postene. De blir oppdatert hver gang du åpner instrumentbordet eller et arbeidsområde som inneholder miniprogrammer, eller når du klikker Oppdater.

Jo mer grundig deg og dine ansatte er i ferd med å skrive inn data på forretningsforbindelser og forretningskontakter, opprette oppføringer i Salgsmulighet, koble kundeemner til markedsføringsaktiviteter, og så videre, vil være mer verdifulle sammendragsdataene som vises i miniprogrammene.

Til toppen av siden

Hvor får miniprogrammer sine data?

Før du kan se alle dataene i et miniprogram, må du få forretningsinformasjonen i Business Contact Manager-database. Miniprogrammer spørre de lagrede dataene for å vise diagrammer med informasjonen du trenger.

Bruke skjemaer til å skrive inn forretningsdata manuelt eller importere data som er beskrevet i importere dataene til Business Contact Manager. Følgende avsnitt beskriver miniprogrammer i Business Contact Manager for Outlook, og hvordan du skriver inn data som de viser.

Salg miniprogrammer

Salg miniprogrammene fokusere på områdene av salgsprosessen som trenger din oppmerksomhet, høydepunkter og utfordringer. To særlig detaljert miniprogrammer, Salgsforløp og Salgstrakt er beskrevet i full i ved hjelp av salgsforløp og salg trakt miniprogrammer.

miniprogram for salgstrakt

Salgstrakt miniprogrammet viser salgsmuligheter etter salgstrinn som de er i.

Hvis du vil vise data i noen av miniprogrammene for salg, må du først opprette salgsmulighetsoppføringer. Avhengig av hvilken type informasjon du vil vise, må du også legge til produkter og tjenester til salgsmulighetsoppføringen.

For alle miniprogrammer til å vise omsetning-informasjon må du angir en sannsynlighetsprosent og legge til produkter og tjenester i salgsmulighetsoppføringer. Den forventede inntekter kommer fra sannsynlighetsprosenten og summen av produkter og tjenester på postene. Inntekter kommer fra summen av produkter og tjenester på postene.

Merknad  Salgsmulighetsoppføringer må kobles til oppføringer for forretningsforbindelse eller forretningskontakt.

Til å vise dataene i dette miniprogrammet...

.. .enter dataene i disse feltene i en salgsmulighetsoppføring

Miniprogrammet viser

Inaktive kunder

Salgstrinn – for en forretningsforbindelse eller forretningskontakt som skal regnes som en kunde må ha minst én koblet salgsmulighet med et salgstrinn for Lukket/avtale inngått.

Forretningsforbindelser og forretningskontakter som du har hatt ingen kommunikasjon for et valgt intervall, og den beregnede omsetningen som hver enkelt representerer.

Salgsforløp

 • Sannsynlighet (må være større enn 0%),

 • Lukkingsdato

 • Produkter og tjenester

Åpne salgsmuligheter med forventet Lukk datoer.

Salgstrakt

 • Sannsynlighet (må være større enn 0%)

 • Salgstrinn

 • Produkter og tjenester

Åpne salgsmuligheter etter salgstrinn.

Toppkunder

Salgstrinn (må være Lukket/avtale inngått ) og produkter og tjenester

Kunder som har brukt mest penger i firmaet, ved dollarbeløp eller bruttofortjeneste.

Topprodukter

Salgstrinn (må være Lukket/avtale inngått ), Sluttdato og produkter og tjenester

Diagrammet bestselgende elementer over tid, etter antall solgt, inntekt eller bruttofortjeneste.

Toppreferenter

Igangsatt av må inneholde navnet på forretningsforbindelsen eller forretningskontakten som firmaet har omtalt virksomheten. Hvis du vil se data på omsetning fra henvises til virksomheten, må du også velger du et Salgstrinn for Lukket/avtale inngått, og legge til produkter og tjenester.

Beste kilder for ny virksomhet av dollar verdien eller antall kontakter.

Til toppen av siden

Markedsføring miniprogrammer

Sammenligninger mellom markedsføringsaktiviteter og markedsføringskampanjer er det viktigste arbeidet markedsføringsmateriell miniprogrammenes. For å få mest mulig ut av disse miniprogrammer, må du opprette detaljerte oppføringer for hver markedsføring aktivitet og kampanjen som du utfører. Du kan sammenligne aktiviteter og kampanjer ved tallene for forretningsforbindelser, forretningskontakter, kundeemner eller salgsmuligheter som de gir, eller ved inntekter, utgifter eller budsjetterte beløp.

Husk å ta med disse detaljene i hver markedsføring aktivitetsposten for nøyaktig økonomisk informasjon:

 • Budsjetterte kostnader-feltet i Detaljer-siden

 • Faktiske kostnader-feltet på siden Spor

 • På alle salgsmuligheter eller forretningsforbindelse, forretningskontakt eller kundeemneposter som er resultatet av en markedsføringsaktivitet, angir du aktivitetsnavnet på i Igangsatt av-feltet for hver post. Summen av produktene og tjenestene som er oppført på en salgsmulighet-skjemaet brukes til å beregne Forventet omsetning.

Til å vise dataene i dette miniprogrammet...

... Du må...

... og miniprogrammet

Analyse av aktivitetstype

Opprett flere markedsføring aktivitetsposten av samme type, og angi så mange detaljer som mulig.

Sammenligner alle aktiviteter for en enkelt type, for eksempel samtalelister eller masse e-postaktiviteter. (Hvis du vil se resultatene av en enkelt aktivitet, kan du bruke kategorien analyse av markedsføringarbeidsområde.)

Kampanjeanalyse

Opprett ett eller flere markedsføring aktivitet poster i hvilket som helst skriver, tilordne den til en kampanje og angi så mange detaljer som mulig.

Diagrammer resultatene av hver aktivitet i en markedsføringskampanje du valgte. Standard kampanjen er Gjeldende aktiviteter.

Sammenligning av kampanjer

Opprett mer enn en markedsføringskampanje, og angi så mange detaljer som mulig for hver aktivitet i kampanjene.

Sammenligner en vellykket alle markedsføringskampanjer.

Til toppen av siden

Project management miniprogrammer

Project management miniprogrammene diagram fremdriften for alle prosjektene, business, vises etter forfallsdato, tidslinjer og prosent fullført.

Til å vise dataene i dette miniprogrammet...

Åpne denne posten...

... og skrive inn data i disse feltene

Forretningsprosjekter - Forfalte

Forretningsprosjekt

 • Startdato

 • Forfallsdato (må være før gjeldende dato)

 • % fullført

Forretningsprosjekter - Forfaller

Forretningsprosjekt

 • Startdato

 • Forfallsdato

 • % fullført

Forretningsprosjekter - Alle

Forretningsprosjekt

 • Startdato

 • Forfallsdato

 • % fullført

Prosjektoppgaver - Forfalte

Prosjektoppgave

 • Startdato

 • Forfallsdato (må være før gjeldende dato)

 • % fullført

Prosjektoppgaver - Forfaller

Prosjektoppgave

 • Startdato

 • Forfallsdato

 • % fullført

Prosjektoppgaver - Alle

Prosjektoppgave

 • Startdato

 • Forfallsdato

 • % fullført

miniprogram for forretningsprosjekter

Project - aktiviteter forfaller neste miniprogrammet viser aktivitetene med nærmer seg forfallsdatoer.

Til toppen av siden

Generelt miniprogram

Dette miniprogrammet er ikke spesifikke for en jobbfunksjon, men kan være nyttig i mange steder.

 • Siste Business-elementer. Liste over opptil 18 elementer du nylig har åpnet, med ikoner for å angi hver type elementer.

Til toppen av siden

Legge til eller fjerne et miniprogram

Miniprogrammer i Business Contact Manager for Outlook kategoriseres etter arbeidsområder der du er mest sannsynlig å bruke dem, men du kan legge til alle miniprogrammer til på alle arbeidsområder eller på instrumentbordet.

Legge til et miniprogram i instrumentbordet

 1. Klikk Business Contact Manager i navigasjonsruten.

 2. På båndet, i Legg til miniprogrammer-gruppen i kategorien Hjem klikker du ett av følgende:

  • Salg

  • Markedsføring

  • Prosjektstyring

  • Standard

 3. Klikk miniprogrammet du vil vise.

Miniprogrammet vises på instrumentbordet. Bla nedover for å vise andre miniprogrammene.

Til toppen av siden

Legge til et miniprogram til et arbeidsområde

 1. Klikk en av de følgende mappene under Business Contact Manager i navigasjonsruten for å vise arbeidsområdet:

  • Kontaktbehandling.

  • Salg

  • Markedsføring.

  • Prosjektstyring.

 2. Klikk kategorien Miniprogrammer på båndet.

 3. I Legg til miniprogrammer-gruppen, klikker du ett av følgende:

  • Salg

  • Markedsføring

  • Prosjektstyring

  • Standard

fanen miniprogrammer

Miniprogrammer kategorien på båndet.

 1. Klikk miniprogrammet du vil vise.

Miniprogrammet vises øverst i arbeidsområdet.

Tips!  Legger til et miniprogram i et arbeidsområde for automatisk fører til at miniprogrammet visningsområdet skal vises.

Til toppen av siden

Fjerne et miniprogram

 • Klikk Fjern-knappen lukkeknapp i miniprogram på miniprogrammet du vil fjerne.

  Miniprogrammet lukkes, og gjenværende miniprogrammene flyttes opp eller sidelengs for å fylle tomrommet til venstre ved et miniprogram som er fjernet.

Til toppen av siden

Arbeide med miniprogrammer

Hvert miniprogram har flere knapper.

Klikk

Resultat

Knappen Oppdater miniprogrammet

Oppdater     Oppdaterer data ved spørring av dine Business Contact Manager-database, og deretter vise gjeldende informasjon.

Opprett rapport-knapp i et miniprogram

Start rapport     Viser en rapport som er basert på datatypen miniprogrammet.

Knappen for miniprogram-innstillinger

Alternativer for     Åpner en dialogboks som du kan bruke til å velge dataene som vises i miniprogrammet.

lukkeknapp i miniprogram

Fjern     Fjerner miniprogrammet fra et arbeidsområde eller instrumentbordet.

Merknad  Fjerne et miniprogram fra et arbeidsområde, fjerner ikke miniprogrammet fra instrumentbordet.

Merknad  Miniprogrammer er ikke justerbar.

Til toppen av siden

Velg dataene som vises i et miniprogram

Hver miniprogrammer vises et bestemt stykke informasjon, men du kan velge nøyaktig hvilke biter med forretningsdata som du vil se. Du kan selv legge til miniprogrammet samme instrumentbord eller arbeidsområde mer enn én gang, å velge ulike data som skal vises i hvert miniprogram.

 1. Klikk Alternativer-knappen Knappen for miniprogram-innstillinger på et miniprogram.

 2. Se gjennom valgene i listene og avmerkingsbokser i dialogboksen, og deretter klikker du alternativene du vil se i miniprogrammet.

 3. Hvis du ønsker å vise etiketter, under diagrammet, velger du ett av følgende avmerkingsbokser:

  • Aksetitler. Viser etiketter for dataene på både x- og y-aksene på miniprogrammet diagrammet.

  • Undertittel. Viser en etikett som beskriver dataene i miniprogrammet, for eksempel salgsmuligheter som er generert av gjeldende aktiviteter.

  • Forklaring. Viser etiketter for hver av fargene og stolper i miniprogrammet. Ikke et alternativ på hvert miniprogram.

 4. Klikk på OK. Miniprogram-dataene er oppdatert.

Til toppen av siden

Ordne eller flytte miniprogrammer

Du kan flytte miniprogrammene rundt på arbeidsområder eller instrumentbordet.

Hvis du vil flytte et miniprogram, drar du den til den nye plasseringen i arbeidsområdet eller på instrumentbordet.

Arbeidsområder Vis miniprogrammer i en enkelt rad. Hvis du vil vise miniprogrammer som ikke er synlige i et arbeidsområde, klikker du pilene for å bla mot høyre eller venstre.

På instrumentbordet, andre miniprogrammene flyttes vannrett eller loddrett for å fylle opp plassen. Instrumentbordet viser miniprogrammer i kolonner, og den kan utvide loddrett for å vise opptil 20 miniprogrammer. Du kan velge å vise miniprogrammer i opptil fire kolonner.

 1. Klikk Business Contact Manager i navigasjonsruten for å vise instrumentbordet.

 2. Klikk kategorien Visning på båndet.

 3. Klikk antallet kolonner du vil vise i kolonner-gruppen.

Til toppen av siden

Vis en rapport fra et miniprogram

Hvert miniprogram kan generere en rapport fra dataene vises. Hvis du vil vise en rapport fra et miniprogram, gjør du ett av følgende:

 • Klikk knappen Start rapport. Opprett rapport-knapp i et miniprogram i miniprogrammet.

Rapporten viser alle data fra miniprogrammet, i tillegg til annen relatert informasjon. For eksempel hvis du åpner rapporten fra miniprogrammet Inaktive kunder, kan du vise en liste over kunder som ikke har hatt kontakt med bedriften for de siste 30 dagene, og hver kundes kontonavn, telefonnummer, og registrere salgstrinn og dato for siste salgsmuligheten du har opprettet for kunden.

Til toppen av siden

Merknad  Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Gjelder for: Outlook 2013, Outlook 2010, Office 2010Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Endre språk