Bruke lag til å angi egenskaper for flere figurer

Bruke lag til å angi egenskaper for flere figurer

Ved hjelp av lag kan du endre egenskapene til alle figurene som har blitt tilordnet det aktuelle laget. Følgende egenskaper kan angis:

 • Synlig – Slå synlighet på eller av.

 • Skrive ut – Inkludere eller ekskludere figurene når diagrammet skrives ut.

 • Aktiv – Automatisk tilordne figurer til aktive lag når figurene legges til i diagrammet.

 • Lås – Forhindre eller tillate endringer i figurene.

 • Fest – Slå festing på eller av.

 • Lim – Slå liming på eller av.

 • Farge – Vise eller skjule lagfargen.

Maler har standardlag som figurer tilordnes til når du slipper figuren på siden. Du kan beholde disse standardlagene, eller fjerne dem og opprette dine egne lag. Slik viser du hvilke lag en figur er tilordnet til:

 1. Merk figuren på tegningssiden.

 2. Klikk Lag i Redigering-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Tilordne til lag.

Dialogboksen Lag åpnes og viser en liste over lagene i diagrammet. Lagene som figuren tilhører, er merket. Du kan legge til og fjerne lagstilknytninger ved å merke av for eller fjerne merket for alternativene i denne dialogboksen.

Hvis du vil bruke dine egne tilpassede lag, må du først opprette lagene, og deretter tilordne figurer til dem.

Opprette et lag

 1. Klikk Lag i Redigering-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Lagegenskaper.

 2. Klikk Ny i dialogboksen Lagegenskaper.

 3. Skriv inn et navn for laget, og klikk OK.

I denne dialogboksen kan du også fjerne et eksisterende lag. Da slettes også alle figurene som er tilordnet laget i diagrammet. Hvis du vil beholde figurene, bruker du først Tilordne til lag for å fjerne alle figurene fra laget, og deretter bruker du Lagegenskaper for å fjerne laget.

Låse et lag

Figurer på et låst lag kan ikke merkes, flyttes eller redigeres. Du kan heller ikke legge til figurer på et låst lag.

 1. Klikk Lag i Redigering-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Lagegenskaper.

 2. Merk av for eller fjern merket for kolonnen Lås for laget i dialogboksen Lagegenskaper.

Tilordne farge til et lag

 1. Klikk Lag i Redigering-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Lagegenskaper.

 2. Merk av for Farge-kolonnen ved å klikke i kolonnen for laget du vil farge.

 3. Merk navnet på laget, og klikk deretter et fargenavn i Lagfarge-listen.

 4. Du kan gjøre laget gjennomsiktig ved å dra glidebryteren Gjennomsiktighet til verdien du ønsker.

  En verdi på 100 % gjør laget usynlig, en verdi på 0 % gjør laget ugjennomsiktig.

Fargen og gjennomsiktigheten du tilordner til figurer på et lag, overstyrer midlertidig hver figurs opprinnelige farge og gjennomsiktighet. Slå av lagfargen slik at hver figur får tilbake sin opprinnelige farge. Figurer som er tilordnet mer enn ett lag, bruker sine opprinnelige farger, ikke lagfargen. Lagfarger vises både i den viste tegningen og utskriften av tegningen.

Aktivere ett eller flere lag

 1. Klikk Lag i Redigering-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Lagegenskaper.

 2. For hvert lag du vil gjøre aktivt, klikker du i Aktiv-kolonnen for å merke det av.

Laget er aktivt for gjeldende side. Når du drar en figur som ikke har en forhåndsdefinert lagtilordning bort på en side, tilordnes den til det aktive laget. Ved å aktivere et lag kan du raskt tilordne figurer til et lag mens du legger dem til på siden. Du kan ikke aktivere et lag som er låst for redigering.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×