Bruke konfigurasjonsveiviseren for Office 365 i det gamle administrasjonssenteret for å utføre en fullstendig overføring

Hvis Installasjonsveiviser for Office 365 oppdager at du har en server som kjører Exchange 2013, Exchange 2010, eller Exchange 2007 lokalt, og du har færre enn 151 postbokser, anbefales det at du bruker Installasjonsveiviser for Office 365 for å kopiere data, og for å legge til alle brukere samtidig. Office 365 bruker en prosess kalt fullstendig overføring for å oppnå dette.

Hvis du ønsker mer informasjon før du setter i gang, kan du lese Hva du trenger å vite om en fullstendig e-postoverføring til Office 365 og på den måten få en oversikt over den fullstendige overføringsprosessen.

Bruk Administrasjonssenter for Exchange (EAC) for å utføre en fullstendig overføring. Se Utføre en fullstendig overføring av e-post til Office 365 ved hjelp av EAC.

Leter du etter Windows PowerShell-kommandoer? Se Bruke PowerShell til å utføre en fullstendig overføring til Office 365.

Fullstendige overføringsoppgaver

Her ser du oppgavene du må fullføre når du er klar for å sette i gang:

Før Installasjonsveiviser for Office 365 kan kopiere dine e-postdata, og opprette brukere for deg, må du først utføre noen endringer i ditt lokale Exchange Server-miljø.

Obs!: Hvis du har aktivert katalogsynkronisering, må du slå det av før du kan utføre en fullstendig overføring. Du kan gjøre dette i den gamle Administrasjonssenter for Office 365: BRUKERE > Aktive brukere > Active Directory-synkronisering > Behandle.

 1. Konfigurer Outlook overalt på den lokale Exchange Server    E-postoverføringstjenesten bruker Outlook overalt (også kalt RPC over HTTP) til å koble seg til den lokale Exchange Server. Outlook overalt konfigureres automatisk for Exchange 2013 og Exchange Server 2016. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer Outlook overalt for Exchange 2010 og Exchange 2007, kan du se følgende:

 2. Du må bruke et sertifikat utstedt av en klarert sertifiseringsinstans (CA) sammen med Outlook overalt-konfigurasjonen din, for å kunne utføre en fullstendig overføring med Office 365. For fullstendig overføring legger du til Outlook overalt og autosøktjenester i sertifikatet. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du konfigurerer sertifikater, kan du se:

 3. Valgfritt: Kontroller at du kan koble til Exchange-organisasjonen ved å bruke Outlook overalt    Prøv én av følgende metoder når du skal teste tilkoblingsinnstillingene.

 4. Angi tillatelser    Den lokale brukerkontoen som du bruker til å koble deg til din lokale Exchange-organisasjon (også kalt overføringsadministrator), må ha de nødvendige tillatelsene for å få tilgang til de lokale postboksene som du vil overføre til Office 365. Denne brukerkontoen brukes når du kobler Office 365 til e-postsystemet senere i denne prosedyren.

 5. Administratoren må ha én av følgende tillatelser for å kunne overføre postbokser:

  • Overføringsadministratoren må være medlem av Domeneadministratorer-gruppen i Active Directory i den lokale organisasjonen.

   eller

  • Overføringsadministratoren må være tildelt FullAccess-tillatelsen for hver lokale postboks.

   eller

  • Overføringsadministratoren må være tildelt Receive As-tillatelsen for den lokale postboksdatabasen som lagrer brukerpostbokser.

  Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du angir disse tillatelsene, kan du se Tilordne Exchange-tillatelser til å overføre postbokser til Office 365.

 6. Deaktiver Unified Messaging (UM)    Hvis UM er aktivert for de lokale postboksene du skal overføre, må du slå av UM før overføringen. Slå på UM eller postboksene når overføringen er fullført. For trinnvis veiledning kan du se Deaktivere Unified Messaging for brukere for Exchange 2007.

 7. Opprett sikkerhetsgrupper og rydd opp representanter    Fordi e-postoverføringstjenesten ikke kan oppdage om lokale Active Directory-grupper er sikkerhetsgrupper, kan den ikke klargjøre noen overførte grupper som sikkerhetsgrupper i Office 365. Hvis du vil ha sikkerhetsgrupper i Office 365, må du først klargjøre en tom e-postaktivert sikkerhetsgruppe i Office 365 før du starter den fullstendige overføringen.

  Denne overføringsmetoden flytter dessuten bare postbokser, e-postbrukere, e-postkontakter og e-postaktiverte grupper. Objekter som har et behandler- eller delegatforhold til hverandre, må flyttes sammen for at forholdet skal fortsette å fungere. Hvis du ikke kommer til å flytte alle objekter som er tilordnet som en behandler eller delegat til et annet objekt, må du fjerne forholdet før du starter overføringen.

På Administrasjonssenter for Office 365Hjem-siden klikker du gå til det gamle administrasjonssenteret.

Deretter, velg OPPSETT > Start oppsettet nå.

Det du må gjøre først er å vise oss at du eier domenet eller domenene som du overfører til Office 365 .

 1. På siden La oss tilpasse oppsettet velger du Ja, jeg trenger å kopiere data for mine brukere og deretter velger du Exchange-versjonen i boksen Hva er gjeldende e-postsystem? Angi antallet brukere (mindre enn 151) i boksen Hvor mange brukere har du?

 2. I installasjonsveiviseren, på siden for Hva du trenger å vite om domener og DNS, velger du La oss komme i gang.

  Hvis du vil lese mer om domener, kan du se videoen på siden.

 3. Skriv inn domenet ditt, for eksempel, contoso.com på siden Hvilket domene ønsker du å bruke?

 4. På siden Legg til denne TXT-posten for å vise at du eier <domenenavnet> ser du en TXT-post som er spesifikk for deg, i formatet «MS=ms########». Legg til denne hos din DNS-vert. For instruksjoner, kan du se Opprette DNS-poster for Office 365 når du administrerer DNS-postene.

  Når du har lagt til TXT-posten hos DNS-verten, venter du et par minutter. Deretter velger du Ok, jeg har lagt til posten for å gå til neste trinn.

  Legge til en TXT-post for å bekrefte at du eier domenet.

  Obs!: TXT-posten godkjennes som regel raskt, men hvis du mottar en feilmelding, venter du bare en liten stund. Deretter velger du Ok, jeg har lagt til posten på nytt.

 5. Klikk Neste på siden Vi har verifisert at du eier <domenenavnet>.

I stedet for å legge til brukere, vil Installasjonsveiviser for Office 365 legge til de nye brukerne under datakopieringsprosessen. klikk Neste på siden Ikke legg til brukere .

Nå kan du kopiere dine data.

 1. Se gjennom informasjonen på siden Gjør deg klar til å kopiere data til Office 365, og klikk Neste.

 2. På siden La oss bli tilkoblet, Oppgi følgende:

  • I boksen for E-postadresse skriver du inn e-postadressen til en hvilken som helst lokal postboksbruker.

  • I boksen for Brukernavn skriver du inn brukernavnet til den lokale overføringsadministratoren Exchange Server.

  • I boksen for Passord skriver du inn passordet til den lokale overføringsadministratoren Exchange Server.

 3. Velg Start kopiering.

  Angi rapportinformasjon for å koble til Exchange-serveren.
 4. Siden Kopiering pågår vises mens dataene blir overført. Du kan også klikke på Administrasjonssenter for Exchange-koblingen for å vise status for overføringsgruppene, og se fremdriften på overføringen. Du må kanskje klikke Oppdater-knappen for å se statusen, som vist i figuren nedenfor.

  Klikk Oppdater for å vise postbokser som synkroniseres.

Etter Installasjonsveiviser for Office 365, trenger du å fullføre oppsettet av domenet. For spesifikke instruksjoner angående din DNS-vert, se Opprette DNS-poster for Office 365 når du administrerer DNS-postene.

Installasjonsveiviser for Office 365 oppretter brukere og deres postbokser i Office 365. Du må imidlertid fortsatt tilordne lisenser til hver bruker. Hvis du ikke tilordner en lisens, vil postkassen bli deaktivert når løpeperioden (30 dager) avsluttes. Hvis du vil tilordne en lisens i Administrasjonssenter for Office 365, kan du se Tilordne lisenser i Office 365 for bedrifter.

Se også

Det du trenger å vite om en fullstendig e-postoverføring til Office 365

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×