Bruke innstillingene for bidragsyter som områdeansvarlig

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du administrerer et område og du ønsker at gruppen skal kunne bruke Microsoft Office SharePoint Designer 2007 til å bidra med innhold på området uten at det avviker fra områdets utforming, oppsett eller annet innhold. Med Innstillinger for bidragsyter kan du konfigurere bidragsytermodusen slik at det blir enkelt for gruppen å utføre oppgavene sine, og du kan angi aktuelle kontroller for områdeinnholdet som de har tillatelse til å endre. Det er en praktisk løsning for områdeansvarlig at bidragsytermodus er aktivert som standard, og oppsett ikke er nødvendig.

I denne artikkelen får du en oversikt over hvordan du som områdeansvarlig bruker innstillingene for bidragsyter, og hvordan du arbeider med bidragsytergrupper og områdetyper.

Hvis du vil lære mer om innstillinger for bidragsyter, kan du se artikkelen Innføring i innstillinger for bidragsyter.

Viktig: Når du skal bruke innstillingene for bidragsyter, må området ligge på en server som kjører enten Windows SharePoint Services 3.0 eller Microsoft Office SharePoint Server 2007.

I denne artikkelen

Innstillinger for bidragsyter er aktivert som standard

Hvordan bruker jeg bidragsytergrupper?

Hva er standard bidragsytergruppe?

Hvordan bruker jeg områdetyper?

Angi en e-postadressen

Tilbakestille innstillingene for bidragsyter til standardinnstillingene

Innstillinger for bidragsyter er aktivert som standard

Den første gangen du åpner et SharePoint-område i Office SharePoint Designer 2007, er Innstillinger for bidragsyter aktivert som standard. Områdeansvarlig trenger ikke å angi noen innstillinger med mindre standardinnstillingene ønskes endret. Innstillinger for bidragsyter omfatter et sett standard bidragsytergrupper (som har standardinnstillinger) som er knyttet til standard tillatelsesnivåer for SharePoint. Disse innstillingene gjelder til en person med tilstrekkelige tillatelser deaktiverer dem.

Når du deaktiverer Innstillinger for bidragsyter, har alle brukere som har tillatelse til å åpne området, full, ubegrenset tilgang til alle funksjonene og all funksjonalitet i Office SharePoint Designer 2007. Alle innstillinger for bidragsyter som du har opprettet, ligger imidlertid fremdeles på området, og du kan aktivere Innstillinger for bidragsyter på nytt når som helst hvis du vil at innstillingene skal tre i kraft igjen.

Viktig: Hvis du vil deaktivere Innstillinger for bidragsyter, må du minst ha tillatelsen Behandle tillatelser på SharePoint-området. I de fleste tilfeller betyr det at du må være områdeansvarlig.

Aktivere eller deaktivere Innstillinger for bidragsyter

 1. Åpne SharePoint-området i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Klikk Innstillinger for bidragsyterOmråde-menyen.

 3. Hvis det er nødvendig, klikker du Avansert for å åpne delen Avansert.

  Innstillinger for bidragsyter, dialogboks

 4. Hvis Innstillinger for bidragsyter er aktivert, klikker du Deaktiver innstillinger for bidragsyter. Hvis Innstillinger for bidragsyter er deaktivert, klikker du Aktiver Innstillinger for bidragsyter.

 5. Klikk OK.

Til toppen av siden

Hvordan bruker jeg bidragsytergrupper?

I leseren

Som områdeansvarlig er det viktig at du vet at en betydelig del av oppsettet av bidragsytergrupper utføres på sidene for områdeinnstillinger i leseren.

Du legger for eksempel ikke til brukere direkte i bidragsytergrupper. I stedet er hver bidragsytergruppe knyttet til ett eller flere tillatelsesnivåer på et SharePoint-område. Et tillatelsesnivå brukes til å bestemme disse to viktige faktorene for bidragsytergruppen det er knyttet til:

 • Hvem som er medlem av bidragsytergruppen    Når du legger til brukere og grupper på et SharePoint-området i leseren, må du tilordne et tillatelsesnivå til dem. Hvis tillatelsesnivået er knyttet til en bidragsytergruppe i Office SharePoint Designer 2007, blir brukerne og gruppene dermed også medlemmer av den aktuelle bidragsytergruppen. Det betyr at hvis du ønsker å fjerne brukere fra en bidragsytergruppe, må du enten oppheve tilknytning deres tillatelsesnivå har til bidragsytergruppen (dette gjøres i Office SharePoint Designer 2007) eller tilordne et tillatelsesnivå som ikke er knyttet til bidragsytergruppen (dette gjøres i leseren).

 • Hvilke tillatelser bidragsytergrupper kan ha    Innstillinger for bidragsyter er ikke en sikkerhetsfunksjon. Disse innstillingene er utformet for å hjelpe brukere med gode hensikter på rett vei, slik at de enkelt kan gjøre det de skal, med minimal risiko for å ødelegge området. Innstillingene for bidragsyter som du kan spesifisere i Office SharePoint Designer 2007, kan ikke overstyre eller erstatte SharePoint-tillatelsesnivåer. En brukers tillatelsesnivå – ikke hans/hennes innstillinger for bidragsyter – brukes alltid til å bestemme brukerens tilgangsnivå for et SharePoint-område. Brukerens innstillinger for bidragsyter avgjør hvilke redigeringsfunksjoner han/hun kan benytte i Office SharePoint Designer 2007.

Når du skal bruke Innstillinger for bidragsyter som områdeansvarlig, kan det være at du må gjøre dette i leseren:

 • Legge til brukere og grupper og tilordne et tillatelsesnivå.     De tilhører dermed også alle bidragsytergrupper som kan være knyttet til tillatelsesnivået.

 • Endre hvilket tillatelsesnivå som er tilordnet brukere.     Tillatelsesnivået kan være knyttet til en annen bidragsytergruppe.

 • Redigere eksisterende tillatelsesnivåer.     Som områdeeier kan du velge hvilke tillatelser som skal være knyttet til disse tillatelsesnivåene. Tillatelsesnivået erstatter alltid de tilknyttede innstillingene for bidragsytergrupper. Du kan ikke bruke Innstillinger for bidragsyter til å tillate at brukere endrer et område på noen måte som tillatelsesnivået ikke tillater. Selv om du for eksempel tillater at bidragsytergruppen skal kunne redigere nye sider, kan ikke brukerne gjøre dette med mindre tilgangsnivået omfatter tillatelsen Legge til og tilpasse sider.

 • Opprette nye tillatelsesnivåer.     Du kan legge til nye tillatelsesnivåer for å kombinere ulike sett med tillatelser. Det kan være at du har brukere eller grupper som trenger tilgang til bare bestemte objekter på et område, slik at du kan tilordne dem det laveste tillatelsesnivået som er nødvendig for å utføre oppgavene.

Du finner koblinger til mer informasjon om hvordan du håndterer SharePoint-tillatelser, i Se også-delen.

I Office SharePoint Designer 2007

Bidragsytergrupper er brukergrupper som er tilordnet en bestemt oppgave når det gjelder å oppdatere webområdet – for eksempel innholdsforfattere og webdesignere. Du kan bruke innstillingene for bidragsyter til å opprette ulike sett med redigeringsbegrensninger for ulike bidragsytergrupper, men gruppene må først være knyttet til SharePoint-tillatelsesnivåer.

Dette er de tre standard bidragsytergruppene: områdeansvarlig, webdesignere og innholdsforfattere. Disse bidragsytergruppene er knyttet til henholdsvis tilgangsnivået Full kontroll, Utforme og Bidra.

Standard bidragsytergrupper vist i dialogboksen Innstillinger for bidragsyter

Du har for eksempel en webdesigner som har tilgang til å endre SharePoint-området med tillatelsesnivået Utforme. Som standard bruker denne webdesigneren Office SharePoint Designer 2007 som medlem av bidragsytergruppen Webdesignere. Dette er fordi denne bidragsytergruppen er knyttet til tillatelsesnivået Utforme. På samme måte tilhører en områdeansvarlig som har tillatelsesnivået Full kontroll i Windows SharePoint Services 3.0, til gruppen Områdeansvarlig i Office SharePoint Designer 2007.

Tillatelsesnivå vist koblet til en bidragsytergruppe

Det kan være at du bare trenger standard bidragsytergrupper, eller at du ønsker å opprette flere bidragsytergrupper. Det kan for eksempel være at du ønsker to ulike webdesignergrupper, en med alle vanlige tillatelser og en uten mulighet til å opprette eller endre hoveddokumenter. Dette gjør du ved å opprette den nye bidragsytergruppen i Office SharePoint Designer 2007 og gi den et navn – for eksempel Begrenset designer. Det kan være at du må opprette et nytt SharePoint-tillatelsesnivå – for eksempel Design begrenset – fordi tillatelsesnivået Utforme allerede er knyttet til bidragsytergrupper Webdesignere. Deretter knytter du den nye bidragsytergruppen til det nye SharePoint-tillatelsesnivået og konfigurerer redigeringsbegrensningene for bidragsytergruppen.

Windows SharePoint Services 3.0 er fleksibelt når det gjelder å opprette nye tillatelsesnivåer. Hvis det ikke er flere tilgjengelige nivåer, kan du ganske enkelt opprette et nytt. Fordi hvert SharePoint-tillatelsesnivå kan knyttes til bare én bidragsytergruppe, kan det være at du må opprette nye tillatelsesnivåer hvis du må legge til mange nye bidragsytergrupper.

Du kan opprette nye bidragsytergrupper eller endre eksisterende grupper. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se artikkelen opprette en bidragsytergruppe.

Til toppen av siden

Hva er standard bidragsytergruppe?

Den første gangen du åpner et område i Office SharePoint Designer 2007 og deretter åpner dialogboksen Innstillinger for bidragsyter (Område-menyen), ser du at Innholdsforfattere vises som standard bidragsytergruppe. Hva betyr det?

Som du allerede vet, er alle brukere og grupper på SharePoint-området tilordnet tillatelsesnivåer i Windows SharePoint Services 3.0. Tillatelsesnivåene er igjen knyttet til bidragsytergrupper. La oss si at en bruker ikke har tillatelsesnivået sitt knyttet til en bidragsytergruppe. Når denne brukeren åpner området i Office SharePoint Designer 2007, tilordnes brukeren automatisk til standardgruppen. Det betyr at når Innstillinger for bidragsyter er aktivert, får alle brukere et sett med redigeringsbegrensninger, enten du knytter tillatelsesnivået til en bidragsytergruppe eller ikke.

Hvorfor er bidragsytergruppen Innholdsforfatter standardgruppen i Office SharePoint Designer 2007? Fordi innholdsforfattergruppen som standard har minst tilgang til funksjonene i Office SharePoint Designer 2007. Så selv om brukere som ikke er knyttet til en bidragsytergruppe, åpner området for redigering, har de bare begrenset tilgang. Dermed reduseres mulighetene for at noen skal komme i skade for å ødelegge området, til et minimum. Hvis du angir en standard bidragsytergruppe, blir det også enklere for deg å konfigurere innstillingene for bidragsyter, fordi du ikke trenger å knytte alle tillatelsesnivåene på området til en bidragsytergruppe.

Du kan endre standardgruppen. Imidlertid før du gjør dette, må du tenke over Hvis denne endringen ikke har ha negativ innvirkning på webområde-oppdateringsprosessen. Husk at innstillingene for bidragsytergruppe av standardgruppen gjenspeiler redigeringsbegrensningene som alle brukere utenfor en bidragsytergruppe får. Hvis du vil lære hvordan du endrer hvilken bidragsytergruppe er standardgruppen, kan du se artikkelen opprette en bidragsytergruppe.

Til toppen av siden

Hvordan bruker jeg områdetyper?

Hoveddokumenter inneholder innholdsplassholdere som definerer hvor på siden brukere kan endre noe. Områder som er omgitt av innholdsplassholdere, kalles innholdsområder. Ved hjelp av innstillingene for bidragsyter kan du opprette områdetyper og deretter tilordne en områdetype til et innholdsområde. En områdetype kan for eksempel angi at brukere bare kan legge til tekst i et innholdsområde. Når Innstillinger for bidragsyter brukes sammen med hoveddokumenter, kan en områdeeier definere ikke bare hvor på siden endringer kan utføres, men også hvilke typer endringer som er tillatt der.

La oss for eksempel si at gruppen Innholdsforfattere med jevne mellomrom må oppdatere informasjon på sider på SharePoint-området. Du kan opprette bestemte innholdsområder på sider der innholdsforfatterne kan legge til innhold. Resten av områdene på siden er ikke redigerbare, slik at brukere ikke ved et uhell endrer utforming, oppsett eller stiler.

Det er tre standard områdetyper i Office SharePoint Designer 2007 – Ren tekst, Tekst og bilder og Tekst, oppsett og bilder.

Standard områdetyper i dialogboksen Innstillinger for bidragsyter

Du kan bruke områdetyper til å kontrollere typen innhold som brukere kan legge til i områder på en side. La oss for eksempel si at du ønsker å hindre brukere i å legge til tabeller på en side. Du kan endre innstillingene for områdetypen Tekst, oppsett og bilder slik at brukere ikke kan opprette tabeller.

Som standard når du oppretter en ny områdetype, arves alle redigeringsbegrensningene i alle fire kategoriene – Redigering, Formatering, Bilder og SharePoint – fra en brukers innstillinger for bidragsytergruppe. Alle alternativene for innstilling av redigeringsbegrensninger i dialogboksen Områdeinnstillinger blir ikke tilgjengelige før du har valgt å overstyre innstillingene for bidragsytergruppe. Den virkelige grunnen til å bruke områdetyper er altså å overstyre innstillingene for én eller flere bidragsytergrupper i bestemte områder på siden. Ved hjelp av områdetyper kan områdeansvarlig nøye kontrollere hva slags typer innhold som kan legges til i innholdsområder, av hvilke bidragsytergrupper.

Til toppen av siden

Oppgi e-postadressen til en kontaktperson

Når du som områdeansvarlig oppretter bidragsytergruppene og områdetypene for området, bør du sette enkel administrering opp mot behovet for å stille inn redigeringsbegrensninger, slik at brukere kan oppgavene sine uten å ødelegge området. På alle områder er det også viktig å følge prinsippet om minst mulig tilgang: Du ønsker at bidragsytere skal ha minst mulig tilgang til funksjonene i Office SharePoint Designer 2007, og at de fremdeles vil være i stand til å utføre aktuelle oppgaver.

Hvis brukere som arbeider i bidragsytergrupper eller med områdetyper, oppdager at en innstilling for bidragsyter hindrer dem i å utføre aktuelle oppgaver, er det viktig at de vet hvem de kan kontakte. Du bør oppgi e-postadressen til minst én kontaktperson for et område. Ideelt bør alle kontaktpersoner ha tilstrekkelige tillatelser (vanligvis Full kontroll) til å endre innstillingene for bidragsyter for området hvis det skulle være nødvendig. Når brukere viser egne innstillingene for bidragsyter, kan de kontakte områdeansvarlig ved å klikke koblingen Kontakt områdeansvarlig i oppgaveruten Bidragsyter. Brukere kan også vise e-postadressen til områdeansvarlig ved å klikke Innstillinger for bidragsyterOmråde-menyen.

 1. Klikk Innstillinger for bidragsyterOmråde-menyen.

 2. Skriv inn den fullstendige e-postadressen for kontaktpersonen – for eksempel noen@eksempel.com – i boksen E-postadresse for kontakt. Hvis du skriver inn flere adresser, må du passe på at du skiller adressene med semikolon.

 3. Klikk OK.

Til toppen av siden

Tilbakestille Innstillinger for bidragsyter til standardinnstillingene

Hvis du velger å tilbakestille Innstillinger for bidragsyter til standardinnstillingene, slettes alle bidragsytergrupper og områdetyper som du opprettet eller tilpasset, og de kan ikke gjenopprettes.

 1. Klikk Innstillinger for bidragsyterOmråde-menyen, og klikk deretter Bruk standardverdier for Innstillinger for bidragsyter.

 2. Når følgende melding vises, klikker du Ja.

  Melding hvis du vil fjerne alle innstillingene for bidragsyter

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×