Bruke (importere) lysbilder fra en annen presentasjon på nytt

Bruke (importere) lysbilder fra en annen presentasjon på nytt

Du kan legge til ett eller flere lysbilder i presentasjonen fra en annen, uten å måtte åpne den andre filen.

(Som standard arver et kopiert lysbilde utformingen av lysbildet du setter det inn etter i mål presentasjonen. Du kan imidlertid velge å beholde formateringen av lysbildet du kopierer i stedet.)

Når du importerer et lysbilde fra én presentasjon til en annen, er det bare en kopi av originalen. Endringer du gjør i kopien, påvirker ikke det opprinnelige lysbildet i den andre presentasjonen.

 1. Åpne presentasjonen der du vil legge til et lysbilde.

 2. Klikk der du vil legge til et lysbilde i miniatyr bilde ruten for lysbilder til venstre.

  Den røde vann rette linjen angir hvor det nye lysbildet eller lysbildene skal settes inn.
 3. Klikk pilen under nytt lysbildei Lysbilder -gruppen i kategorien hjem på båndet, og velg deretter Bruk lysbilder på nytt.

  Kommandoen bruk lysbilder på nytt er nederst på rulle gardin menyen nye lysbilder.
 4. Klikk åpne en PowerPoint-fili ruten Bruk lysbilder på nytt .

  Bla gjennom for å finne en presentasjon
 5. Finn og klikk presentasjons filen som inneholder lysbildet du vil bruke, i dialog boksen Bla gjennom , og klikk deretter Åpne.

 6. Hvis du vil at lysbildet du legger til i mål presentasjonen for å beholde formateringen til den opprinnelige presentasjonen, merker du av for Behold kilde formatering før du legger til lysbildet i mål presentasjonen. (Når det ikke er merket av i denne boksen, arver de kopierte lysbildene stilene til lysbildet de er satt inn etter.) Gjør deretter ett av følgende i ruten Bruk lysbilder på nytt :

  • Hvis du vil legge til ett lysbilde, klikker du lysbildet.

  • Hvis du vil legge til alle lysbildene, høyre klikker du på et lysbilde, og deretter velger du Sett inn alle lysbildene.

   Velg alternativet Behold kilde formatering hvis du vil at de innsatte lysbildene skal opprettholde stilene som brukes i den opprinnelige presentasjonen.

Funksjonene som beskrives her, er tilgjengelige når du er logget på Office med en jobb konto.

Importere lysbilder fra en annen presentasjon til det gjeldende

 1. Velg lysbildet du vil sette inn de importerte lysbildene på, i miniatyr bilde ruten til venstre.

 2. Velg Bruk lysbilderhjem -fanen.

  Knappen Bruk lysbilder på nytt

  Ruten Bruk lysbilder på nytt åpnes til høyre. De siste presentasjonene vises.

 3. Velg en presentasjon fra listen for å se de individuelle lysbildene i den.

 4. Klikk et lysbilde miniatyr bilde for å kopiere den til gjeldende presentasjon.

  Som standard beholder et importert lysbilde farger og formatering for presentasjonen den kommer fra.

 5. Når du er ferdig med å importere lysbilder fra den valgte presentasjonen, kan du lukke ruten eller søke etter andre lysbilder som skal importeres.

  Ruten bruk lysbilder på nytt har en søke boks øverst

Mer informasjon

 • En søke boks øverst i ruten Bruk lysbilder på nytt lar deg søke etter en presentasjon, enten den er lagret på hard disken på data maskinen eller på SharePoint eller OneDrive for Business.

 • Bla gjennom -knappen under søke boksen lar deg utforske mappene for det du ønsker.

 • Som standard beholder et lysbilde du importerer, formateringen for presentasjonen den kommer fra. Du kan imidlertid ha tre formaterings alternativer. Når et lysbilde settes inn, vises det i miniatyr bilde ruten til venstre, og hurtig menyen (Ctrl) vises på miniatyr bildet. Klikk det for å se tre alternativer for innliming :

  Alternativ

  Beskrivelse

  Alternativet Bruk mål tema

  Bruk måltema

  Det importerte lysbildet tar opp farge valget og stilene til den gjeldende presentasjonen.

  Alternativet Behold kilde formatering

  Behold kildeformatering

  Det importerte lysbildet beholder farge valget og stilene for presentasjonen det kom fra.

  Alternativet bilde

  Bilde

  Et bilde av kilde lysbildet settes inn på lysbildet som for øyeblikket er valgt i miniatyr bilde ruten til venstre. Bildet kan flyttes og endres etter behov.

 1. Åpne presentasjonen der du vil legge til et lysbilde.

 2. Klikk der du vil legge til et lysbilde i miniatyr bilde ruten for lysbilder til venstre.

  Den røde vann rette linjen angir hvor det nye lysbildet eller lysbildene skal settes inn.
 3. Klikk pilen under nytt lysbildei Lysbilder -gruppen i kategorien hjem på båndet, og velg deretter Bruk lysbilder på nytt.

  Kommandoen bruk lysbilder på nytt er nederst på rulle gardin menyen nye lysbilder.
 4. Klikk åpne en PowerPoint-fili ruten Bruk lysbilder på nytt .

  Bla gjennom for å finne en presentasjon

  (Det andre alternativet åpner et lysbilde bibliotek. PowerPoint 2010 og PowerPoint 2013 lar deg publisere lysbilder i et lysbilde bibliotek, som er et sett med lysbilder som er lagret i en SharePoint-bibliotek. Hvis organisasjonen bruker SharePoint 2010-produkter-eller SharePoint 2007-produkter til å administrere dokumenter og annet innhold, kan det hende at et lysbilde bibliotek er tilgjengelig for deg. Les bruke lysbilde biblioteker til å dele og bruke PowerPoint-lysbilder på nytt for mer informasjon.)

 5. Finn og klikk presentasjons filen som inneholder lysbildet du vil bruke, i dialog boksen Bla gjennom , og klikk deretter Åpne.

 6. Hvis du vil at lysbildet du legger til i mål presentasjonen for å beholde formateringen til den opprinnelige presentasjonen, merker du av for Behold kilde formatering før du legger til lysbildet i mål presentasjonen. (Når det ikke er merket av i denne boksen, arver de kopierte lysbildene stilene til lysbildet de er satt inn etter.) Gjør deretter ett av følgende i ruten Bruk lysbilder på nytt :

  • Hvis du vil legge til ett lysbilde, klikker du lysbildet.

  • Hvis du vil legge til alle lysbildene, høyre klikker du på et lysbilde, og deretter velger du Sett inn alle lysbildene.

   Velg alternativet Behold kilde formatering hvis du vil at de innsatte lysbildene skal opprettholde stilene som brukes i den opprinnelige presentasjonen.
 1. Åpne presentasjonen der du vil legge til et lysbilde.

 2. Klikk Lysbilderi ruten som inneholder kategoriene Disposisjon og lysbilder, og klikk deretter der du vil legge til et lysbilde.

  Legge til et lysbilde fra en fil

 3. Klikk på Nytt lysbilde i Lysbilder-gruppen på Hjem-fanen, og klikk deretter på Bruk lysbilder på nytt.

 4. Klikk åpne en PowerPoint-fili ruten Bruk lysbilder på nytt .

 5. Finn og klikk presentasjons filen som inneholder lysbildet du vil bruke, i dialog boksen Bla gjennom , og klikk deretter Åpne.

  Tips!: Microsoft Office PowerPoint 2007 viser miniatyr bilder av lysbildene du har valgt, i ruten Bruk lysbilder på nytt . Hold pekeren over et miniatyr bilde for å se en større versjon av innholdet i lysbildet.

 6. Gjør ett av følgende i ruten Bruk lysbilder på nytt :

  Obs!: Hvis du vil at lysbildet du legger til i mål presentasjonen for å beholde formateringen til den opprinnelige presentasjonen, merker du av for Behold kilde formatering før du legger til lysbildet i mål presentasjonen.

  • Hvis du vil legge til ett lysbilde, klikker du lysbildet.

  • Hvis du vil legge til alle lysbildene, høyre klikker du et lysbilde, og deretter klikker du Sett inn alle lysbildene på hurtigmeny.

 1. Åpne en eksisterende presentasjon, eller Opprett en ny presentasjon som du vil sette inn lysbilder i.

 2. Klikk lysbildet du vil sette inn de andre lysbildene etter, i navigasjons ruten i normal visning.

 3. Klikk pilen ved siden av nytt lysbildeunder Lysbilderhjem -fanen, og klikk deretter Bruk lysbilder på nytt.

  Menyen nytt lysbilde inneholder kommandoen bruk lysbilder på nytt.
 4. Finn presentasjonen du vil sette inn, i dialog boksen, og velg den. Klikk OK.

  Kopier av alle lysbildene settes inn i presentasjonen. Hvis du bare trenger noen av dem, kan du fjerne dem ved å velge dem i den venstre ruten og trykke DELETE-tasten på tastaturet. (Hvis du vil merke flere lysbilder for sletting, holder du nede KOMMANDO når du klikker lysbildene. )

Når du kopierer lysbilder fra én presentasjon til en annen, kan du bruke alternativet Behold utformingen av de opprinnelige lysbildene hvis du vil at lysbildene skal ha samme utforming som de har i den opprinnelige presentasjonen. Ellers vil de kopierte lysbildene arve utformingen av lysbildet de settes inn etter i den nye presentasjonen.

Kopiere alle lysbildene

 1. Åpne en eksisterende presentasjon, eller Opprett en ny presentasjon som du vil sette inn lysbilder i.

 2. Klikk lysbildet du vil sette inn de andre lysbildene etter, som beskrevet nedenfor, i navigasjons ruten.

  1. Klikk NormalVisning-menyen.

  2. Klikk på Lysbilder-fanen Lysbilder-fane øverst i navigasjonsruten, og klikk deretter på et lysbilde. Avhengig av bredden på navigasjonsruten, vil du enten se navnefanene Lysbilder-fanen og Disposisjon-fanen eller ikonfanene Lysbilder Lysbilder-fane og Disposisjon Disposisjon-fanen .  

 3. Klikk pilen ved siden av nytt lysbildeunder Lysbilderhjem -fanen, og klikk deretter Sett inn lysbilder fra andre presentasjoner.

  Hjem-fanen, Lysbilder-gruppen
 4. Merk presentasjonen du vil sette inn, klikk Sett inn alle lysbilder, og klikk deretter Sett inn.

Kopiere merkede lysbilder

 1. Åpne en eksisterende presentasjon, eller Opprett en ny presentasjon som du vil sette inn lysbilder i.

 2. Klikk lysbildet du vil sette inn de andre lysbildene etter, som beskrevet nedenfor, i navigasjons ruten.

  1. Klikk NormalVisning-menyen.

  2. Klikk på Lysbilder-fanen Lysbilder-fane øverst i navigasjonsruten, og klikk deretter på et lysbilde. Avhengig av bredden på navigasjonsruten, vil du enten se navnefanene Lysbilder-fanen og Disposisjon-fanen eller ikonfanene Lysbilder Lysbilder-fane og Disposisjon Disposisjon-fanen . Hvis du vil velge flere lysbilder på én gang, trykker og holder du på KOMMANDO   mens du klikker på lysbildene. Hvis du har organisert lysbildene i grupper, kan du velge en hel gruppe lysbilder ved å trykke på overskriften for gruppen.

 3. Klikk pilen ved siden av nytt lysbildeunder Lysbilderhjem -fanen, og klikk deretter Sett inn lysbilder fra andre presentasjoner.

  Hjem-fanen, Lysbilder-gruppen
 4. Merk presentasjonen du vil sette inn, klikk Velg lysbilder du vil sette inn, og klikk deretter Sett inn.

 5. Klikk lysbildene du vil bruke, og klikk deretter Sett inn.

  Bruk alternativet Behold utformingen av opprinnelige lysbilder hvis du vil at lysbildene skal ha samme utforming som de har i den opprinnelige presentasjonen. Ellers vil de kopierte lysbildene arve utformingen av lysbildet de settes inn etter i den nye presentasjonen.

  Obs!: Hvis du legger til utvalgte lysbilder, forblir dialog boksen Søk etter lysbilde åpen til du klikker Lukk. Dette gjør at du kan legge til forskjellige lysbilder i forskjellige deler av presentasjonen. Den lar deg også bytte til en annen presentasjon (med knappen Åpne ny fil ) for å kopiere lysbilder fra den.

Funksjonen Bruk lysbilder på nytt er ikke tilgjengelig i PowerPoint for nettet, men du kan kopiere lysbilder fra én presentasjon til en annen, som beskrevet i kopiere og lime inn lysbildene.

Se også

Kopiere og lime inn lysbilder

Bruke lysbilde biblioteker til å dele og bruke PowerPoint-lysbilder på nytt

Legge til, omorganisere, duplisere og slette lysbilder i PowerPoint

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×