Bruke hyperkoblinger i en arbeidsbok i webleseren

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

En hyperkobling er en kobling fra ett dokument til et annet dokument, og den andre siden eller filen åpnes når du klikker koblingen. Du kan bruke en hyperkobling i en arbeidsbok i webleseren, akkurat som i andre programmer.

Avsnittene nedenfor beskriver hvordan du bruker en hyperkobling til å flytte til forskjellige målplasseringer, og hvordan du oppretter en hyperkobling for bruk i en arbeidsbok i webleseren.

Hva vil du gjøre?

Bruke en hyperkobling i en arbeidsbok i webleseren

Opprette en hyperkobling du vil bruke i en webleserbasert arbeidsbok

Forskjeller mellom hyperkoblinger i en arbeidsbok i webleseren og i Excel

Egenskapsinnstillinger for webdel som påvirker hyperkoblinger

Bruke en hyperkobling i en arbeidsbok i webleseren

Når du har lagt til en hyperkobling i Excel-arbeidsboken og lagret den i et område, kan du bruke hyperkoblingen til å gå til en annen plassering og åpne siden du angav. Du kan for eksempel gjøre følgende:

Åpne et dokument, fil eller webside i et nytt vindu   . Når du kobler til et dokument eller en nettside utenfor gjeldende arbeidsbok, åpnes et nytt vindu i nettleseren til å vise den i Web-visningsprogram.

Starte et e-postprogram og opprette en melding.    Når du klikker en hyperkobling til en e-postadresse, starter e-postprogrammet automatisk, og det opprettes en e-postmelding som har riktig adresse i til-boksen.

Gå til en annen plassering i den gjeldende arbeidsboken   . Hvis en hyperkobling som kobler seg til en annen plassering i gjeldende arbeidsbok, det aktive celleutvalget endres til den nye plasseringen i arbeidsboken, men åpne ikke et eget vindu.

Det kan være nyttig å navigere til en annen plassering i gjeldende arbeidsbok, spesielt i en stor arbeidsbok som inneholder mange regneark. Du vil kanskje opprette et dedikert regneark som fungerer som en hovedmeny, med koblinger til hvert atskilte regneark. Eller du vil kanskje opprette koblinger som kobler celler i ett regneark til relatert informasjon i et annet regneark.

Til toppen av siden

Opprette en hyperkobling du vil bruke i en webleserbasert arbeidsbok

Du kan ikke opprette en hyperkobling direkte i en arbeidsbok i Excel Services. I stedet, må du opprette eller redigere en hyperkobling i en arbeidsbok ved hjelp av Excel, og deretter publisere eller Last opp arbeidsboken til et dokumentbibliotek. Det finnes flere måter å opprette en hyperkobling. Du kan skrive inn en URL-adresse direkte i en celle, bruke knappen hyperkobling i koblinger-gruppen i Excel, eller bruker hyperkobling-funksjonen.

Når du oppretter en hyperkobling i en Excel-arbeidsbok, kodes målet som en URL-adresse (Uniform Resource Locator). URL-adressen kan forekomme i ulike varianter, avhengig av målplasseringen (på Internett, i samme dokument og så videre). Under Se også finner du en kobling til detaljert informasjon om (og mange eksempler på) forskjellige typer hyperkoblinger i en Excel-arbeidsbok.

Eksemplene på hyperkoblingssyntaks nedenfor inneholder detaljerte forklaringer på elementene i en hyperkobling. Disse eksemplene kan være til hjelp når du skal opprette hyperkoblinger.

 • Koble til en webside

  Dette eksemplet viser en hyperkobling som kobler til en egen webside som finnes på www.example.com:

  http://www.example.com/jan07/news.htm.

  URL-komponent

  Beskrivelse

  http://

  Protokollbetegnelsen som angir at målet er en webplassering

  www.example.com

  Adressen til webserveren eller nettverksplasseringen

  Jan07

  Banen eller mappen på en server

  News.htm

  Filnavnet til målsiden

 • Hente data fra en annen webside

  Du kan opprette eller kjøre en webspørring som henter data fra en webside. Du kan også opprette en webspørring som henter data som er lagret på en plassering på Internett eller på intranettet i et firma. En webspørring sender målplasseringen som en spørringsstreng på slutten av målsidens basisadresse. Websider inneholder ofte informasjon som er perfekt for analyse i Excel. Du kan for eksempel bruke en webspørring til å hente data fra en annen arbeidsbok på intranettet i firmaet.

  Denne hyperkoblingen åpner for eksempel Kundebestilling-delen i en bedrifts webområde. Deretter finner den en arbeidsbok som heter PurchaseOrder23456, og finner celleområdet F1 til F8 i regnearket for mai:

  http://MySharePointServer/MySite/_layouts/xlviewer.aspx?id=http://CorporateServer/CustomerOrderSite/Shared%20Documents/PurchaseOrder23456.xlsx&range=May!F2:F8

  URL-komponent

  Beskrivelse

  http://

  Protokollen (HTTP kreves for webplasseringer)

  MySharePointServer/MySite/_layouts

  Intranettområdet

  xlviewer.aspx

  Visningsprogrammet i Excel Web Access

   ?id

  Spørsmålstegnet starter URL-spørringsstrengen

  http://CorporateServer/CustomerOrderSite/Shared%20Documents/

  Adressen til målområdet

  PurchaseOrder23456.xlsx

  Navnet på arbeidsboken

  &range=

  Og-tegnet (&) kobler navnet på arbeidsboken til målcellenes områdeverdi

  May

  Navnet på regnearket i arbeidsboken

  !

  Utropstegnet kobler navnet på regnearket til celleområdet i målplasseringen

  F2:F8

  Det faktiske celleområdet som er målet for spørringen

  Hvis du sender en arbeidsbokplassering som en spørringsstrengparameter i en hyperkobling, åpnes et nytt vindu i visningsprogrammet (eller en ny kategori i webleseren). Deretter flyttes fokus i visningsprogrammet til den bestemte arbeidsbokplasseringen. Hvis det er en celleplassering, plasseres cellen midt på websiden. Hvis det er et lokalt eller globalt navngitt område, plasseres cellen øverst til venstre i området midt på websiden. Cellen merkes ikke i noen av tilfellene.

Forskjeller mellom hyperkoblinger i en arbeidsbok i webleseren og i Excel

I de fleste tilfeller fungerer en hyperkobling i en arbeidsbok i webleseren på nøyaktig samme måte som en hyperkobling i en Excel-arbeidsbok. Det er imidlertid enkelte forskjeller.

 • Arbeidsbøker i webleseren støtter bare absolutte hyperkoblinger, det vil si hyperkoblinger som inneholder en fullstendig adresse. Dette inkluderer protokollen, webserveren, banen og filnavnet. De støtter ikke relative hyperkoblinger, som bare inneholder en del av en fullstendig adresse. I motsetning til dette støtter Excel både absolutte og relative hyperkoblinger.

 • Arbeidsbøker i webleseren fastsetter fargen på en hyperkobling basert på standardfargen for hyperkoblinger som er angitt for webleseren, med mindre du eksplisitt angir standardfargen for hyperkoblinger i Excel-arbeidsboken.

 • Det webbaserte visningsprogrammet konverterer hyperkoblinger som refererer til en hel kolonne eller rad i Excel, til en referanse til den første cellen i denne raden eller kolonnen.

 • Det webbaserte visningsprogrammet støtter ikke hyperkoblinger i diagrammer, grafiske hyperkoblinger eller hyperkoblinger til usammenhengende områder. Visningsprogrammet konverterer i stedet slike koblinger til tekststrenger.

Til toppen av siden

Egenskapsinnstillinger for webdel som påvirker hyperkoblinger

Webdelen Excel Web Access har egendefinerte egenskaper du kan bruke til å kontrollere virkemåten til hyperkoblinger. Egenskapene beskrives i tabellen nedenfor.

Hvis avmerkingsboksen for denne egenskapen:

Er avmerket:

Ikke er avmerket:

Tillat hyperkoblinger

Alle støttede hyperkoblinger til filer og dokumenter utenfor gjeldende arbeidsbok er aktive. Dette er standard virkemåte.

Alle støttede hyperkoblinger til plasseringer utenfor arbeidsboken konverteres til inaktive tekststrenger.

Tillat navigering

Alle støttede hyperkoblinger til plasseringer innenfor gjeldende arbeidsbok er aktive. Dette er standard virkemåte.

Alle støttede hyperkoblinger til plasseringer innen arbeidsboken konverteres til inaktive tekststrenger.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×