Logg på

Bruke forskjellige språk på datamaskinen på jobben

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Stefan arbeider i et flernasjonalt tysk selskap, og datamaskinen hans har tysk tastatur. Stefan skriver vanligvis på tysk, men noen ganger trenger han å skrive på russisk, siden mange av kollegene på det russiske kontoret ikke snakker tysk. Han ønsker å opprette dokumenter i Word på både tysk og russisk uten å endre det fysiske tastaturet, og å kunne bytte mellom språkene raskt og enkelt.

Er du i en lignende situasjon?

Du kan konfigurere datamaskinen slik at den kan håndtere flere språk, til og med i samme dokument. Dette avhenger av hva du vil gjøre og hvilke språk du vil bruke. Du kan også oversette eller gjøre oppslag i teksten i dokumenter som er på forskjellige språk.

Trinn 1: Legge til et tastaturspråk

Før du kan endre språket på tastaturet, må du først legge til tastaturspråket eller -språkene du vil bruke. Dette gjøres i Windows, og du må også gjøre justeringer i Office-programmene for å kunne arbeide på forskjellige språk.

I Windows 7

 1. Klikk Start > Kontrollpanel.

 2. Klikk Endre tastatur- eller andre inndatametoder under Region og språk under Klokke, språk og område.

 3. Klikk Endre tastatur på fanen Tastatur og språk i dialogboksen Region og språk.

 4. Klikk språket du vil bruke som standardspråk under Standard inndataspråk i dialogboksen Teksttjenester og inndataspråk, og gå deretter til Endre tastaturspråk med språklinjen.

  Dialogboksen Teksttjenester og inndataspråk

  Gå gjennom trinn 5 til 8 hvis språket du vil bruke som standard inndataspråk, ikke er oppført i listen.

 5. Klikk Legg til under Installerte tjenester.

 6. Utvid språket du vil bruke som standard inndataspråk, og utvid deretter Tastatur.

 7. Merk av for tastaturet eller IME-typen (Input Method Editor) du vil bruke, og klikk deretter OK. Språket legges til i Standard inndataspråk-listen.

  Klikk Forhåndsvis

  Dialogboksen Legg til inndataspråk med russisk tastatur for å se en forhåndsvisning av tastaturoppsettet.

 8. Klikk språket du vil bruke som standardspråk, under Standard inndataspråk.

I Windows Vista (bare for Office 2010) eller Windows 8

 1. Klikk Start > Kontrollpanel.

 2. Klikk Endre tastatur- eller andre inndatametoder under klokke, språk og område. Hvis du kjører Windows 8, klikker du Legg til et språk, og endre innstillingene for dine behov. Hvis du kjører Windows Vista, fortsetter du med trinn 3 til 8.

  Merknad: Dobbeltklikk Innstillinger for region og språk i klassisk visning, og klikk deretter kategorien Tastatur og språk.

 3. Klikk Endre tastaturer på fanen Tastatur og språk i dialogboksen Region og språk.

 4. Klikk språket du vil bruke som standardspråk under Standard inndataspråk i dialogboksen Teksttjenester og inndataspråk, og gå deretter til Endre tastaturspråk med språklinjen.

  Dialogboksen Teksttjenester og inndataspråk

  Gå gjennom trinn 5 til 8 hvis språket du vil bruke som standard inndataspråk, ikke er oppført i listen.

 5. Klikk Legg til under Installerte tjenester.

 6. Utvid språket du vil bruke som standard inndataspråk, og utvid deretter Tastatur.

 7. Merk av for tastaturet eller IME-typen (Input Method Editor) du vil bruke, og klikk deretter OK. Språket legges til i Standard inndataspråk-listen.

  Klikk Forhåndsvis for å se en forhåndsvisning av tastaturoppsettet.

  Dialogboksen Legg til inndataspråk med russisk tastatur

 8. Klikk språket du vil bruke som standardspråk, under Standard inndataspråk, og gå deretter til Endre tastaturspråk med språklinjen.

I Windows XP (bare for Office 2010)

Viktig: Når du skal aktivere tastaturer for språk som kinesisk, japansk og koreansk, må du først installere de østasiatiske språkfilene. Når det gjelder språk som skrives fra høyre til venstre eller som krever kontekstavhengig utforming for å vises, må du installere omfattende skript som støtter disse språkene. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du installerer disse østasiatiske språkfilene og omfattende skriptene, kan du se Funksjoner for språk som skrives fra høyre mot venstre.

 1. Klikk Start, pek på Innstillinger, klikk Kontrollpanel > Dato, klokkeslett, språk og regionale innstillinger > Innstillinger for region og språk.

  Merknad: Dobbeltklikk Innstillinger for region og språk i klassisk visning.

 2. Klikk fanen Språk i dialogboksen Innstillinger for region og språk, og klikk deretter Detaljer under Teksttjenester og inndataspråk.

 3. Klikk språket du vil bruke som standardspråk under Standard inndataspråk i dialogboksen Teksttjenester og inndataspråk, og gå deretter til Endre tastaturspråk med språklinjen.

  Dialogboksen Teksttjenester og inndataspråk

  Gå gjennom trinn 5 til 6 hvis språket du vil bruke som standard inndataspråk, ikke er oppført i listen.

  Merknad: Standardspråket du velger, brukes i alle programmer på datamaskinen som bruker denne innstillingen, deriblant programmer fra andre selskaper.

 4. Klikk Legg til under Installerte tjenester.

 5. Klikk ønsket språk i listen Inndataspråk i dialogboksen Legg til inndataspråk, og klikk deretter OK.

 6. Klikk språket du vil bruke som standardspråk, under Standard inndataspråk.

Til toppen av siden

Trinn 2: Endre språk mens du arbeider

Når du har lagt til et tastaturspråk, kan du skrive tekst på et annet språk ved hjelp av flere forskjellige verktøy:

 • ASCII- eller Unicode-tegnkoder

 • Symbol-galleri

 • Språklinjen

 • Skjermtastatur

 • Veksle tastaturspråk automatisk for å samsvare med den omkringliggende tekstens språk

Bruke ASCII-eller Unicode-tegnkoder for å skrive tegn

Med tegnkoder, kan du skrive inn kodene for tegnet du vil ha. ALT + 164 inn for eksempel et ñ tegn.

Bruke Symbol-galleriet til å skrive inn tegn

Hvis du vil ha informasjon om å sette inn tegn og symboler uten å kjenne tegnkoder, kan du se sette inn symboler.

Endre tastaturspråk med språklinjen

Når du har lagt til språkene du vil bruke og har aktivert språklinjen slik at den vises på skrivebordet eller i oppgavelinjen, kan du endre språk ved å klikke på språklinjen, og deretter velge tastaturspråket du vil bruke.

Hvis språklinjen ikke vises på skrivebordet eller på oppgavelinjen, kan du vise den ved å gjøre følgende:

Hvis du har konfigurert flere enn ett tastaturoppsett for ett enkelt språk (for eksempel japansk), kan du bytte mellom oppsettene ved å klikke indikatoren for tastaturoppsett Eksempel på tastaturindikatorer på språklinjen på språklinjen og deretter klikke tastaturoppsettet du vil bruke. Navnet på indikatoren endres for å vise det aktive tastaturoppsettet.

Vise språklinjen i Windows 7

 1. Klikk Start > Kontrollpanel.

 2. Klikk Endre tastatur- eller andre inndatametoder under Klokke, språk og område.

 3. Klikk Endre tastatur i kategorien Tastatur og språk i dialogboksen Region og språk.

 4. Klikk kategorien Språklinje i dialogboksen Teksttjenester og inndataspråk, og velg deretter Forankret på oppgavelinjen. Dette viser språklinjen med gjeldende tastaturspråk i oppgavelinjen.

  Dialogboksen Teksttjenester og inndataspråk

Når du har valgt et tastaturspråk, viser oppgavelinjen DE som inndataspråk i stedet for det lokale språket. Hvis du vil endre språk, klikker du språklinjen på oppgavelinjen og velger ønsket språk.

Vise språklinjen i Windows Vista (kategorivisning) (bare for Office 2010)

 1. Klikk Start, og klikk deretter Kontrollpanel.

 2. Klikk Endre tastatur- eller andre inndatametoder under Klokke, språk og område.

  Merknad: Dobbeltklikk Innstillinger for region og språk i klassisk visning.

 3. Klikk Endre tastatur i kategorien Tastatur og språk i dialogboksen Innstillinger for region og språk.

 4. Klikk kategorien Språklinje i dialogboksen Teksttjenester og inndataspråk, og velg deretter Forankret på oppgavelinjen. Dette viser språklinjen med gjeldende tastaturspråk i oppgavelinjen.

  Dialogboksen Teksttjenester og inndataspråk

Når du har valgt tastaturspråk, viser oppgavelinjen DE som inndataspråk i stedet for det lokale språket. Hvis du vil endre språk, klikker du språklinjen på oppgavelinjen og velger ønsket språk.

Vise språklinjen i Windows XP (kategorivisning) (bare for Office 2010)

 1. Klikk Start, velg Innstillinger, klikk Kontrollpanel, og klikk deretter Dato, klokkeslett, språk og regionale innstillinger.

  Merknad: Dobbeltklikk Innstillinger for region og språk i klassisk visning.

 2. Klikk Legg til andre språk under Velg en oppgave i dialogboksen Dato, klokkeslett, språk og regionale innstillinger.

 3. Klikk kategorien Språk, og klikk deretter Detaljer i dialogboksen Innstillinger for region og språk.

 4. Klikk Språklinje i dialogboksen Teksttjenester og inndataspråk.

 5. Kontroller om det er merket av for alternativet Vis språklinjen på oppgavelinjen i dialogboksen Innstillinger for språklinje. Språklinjen vises i oppgavelinjen.

  Dialogboksen Teksttjenester og inndataspråk

Bruke skjermtastatur til å skrive inn tegn

Når du har lagt til et inndataspråk, kan du bruke skjermtastaturet i stedet for det fysiske tastaturet til å skrive med.

 1. Klikk Start, klikk Kjør, og skriv deretter inn osk i tekstboksen.

 2. Klikk på skjermtastene for å skrive inn tekst, aksenter eller spesialtegn.

  Skjermtastatur

Veksle tastatur automatisk for å samsvare med den omkringliggende tekstens språk

Merknad: Denne funksjonen er bare tilgjengelig i disse Office-programmene: OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher og Word.

Du kan bruke alternativet endre tastaturet for å samsvare med språket for omkringliggende tekst automatisk til å bruke opprinnelige tastaturoppsett når du skriver på ulike språk. Når dette alternativet er aktivert, bytter programmet automatisk det aktive tastaturoppsettet for å samsvare med språket i teksten der markøren er plassert. Hvis du for eksempel hvis du hadde en fil som er skrevet i både engelsk og spansk avsnitt, og du har flyttet markøren fra et avsnitt med engelsk til et avsnitt med spansk, vil tastaturoppsettet bytte fra engelsk til spansk. Dette har samme resultat som Hvis du manuelt byttet tastaturoppsettet fra engelsk til spansk ved hjelp av språklinjen. Hvis du vil ha mer informasjon om denne funksjonen, kan du se endre tastaturet for å samsvare med språket for omkringliggende tekst automatisk.

Til toppen av siden

Trinn 3: Bruk korrekturverktøy på forskjellige språk

Følgende instruksjoner gjelder for Microsoft Word. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du angir korrekturspråk og kontrollerer stavemåten i andre Office-programmer, kan du se Kontroller stavemåte og grammatikk på et annet språk.

Angi språk for hele dokumentet.

Du må gjøre følgende for å angi ordlistespråket for teksten og kontrollere stavemåten:

 1. Merk teksten du vil kontrollere.

 2. Klikk Språk i Språk-gruppen på fanen Se gjennom, og klikk deretter Angi korrekturspråk.

 3. I dialogboksen Språk bekrefter du at det riktige språket er tilknyttet teksten. Hvis språket er feil, velger du riktig språk. Hvis ikonet Stavekontroll og grammatikk Knapp vises foran språket, betyr det at korrekturverktøy som stavekontroll er installert for dette språket. Hvis ikonet Stavekontroll og grammatikk ikke vises foran språket, er ikke ordlisten for dette språket tilgjengelig, og du kan ikke kontrollere stavemåten og grammatikken for dette språket.

 4. Fullfør trinn 1-3 for hver del av teksten som er i et annet språk.

Velg Identifiser språk automatisk i dialogboksen Språk, slik at du ikke trenger å angi språk for de delene av et dokument som er på et annet språk.

Til toppen av siden

Angi språk for en del av dokumentet

Hvis du vil opprette et dokument på ett språk og deretter ta med tekst (for eksempel et sitat) på et annet språk i samme dokument, kan du skrive inn teksten på det andre språket, merke teksten og deretter angi det aktuelle språket. Dermed kan korrekturverktøyene, for eksempel stave- og grammatikkontrollen, bruke den riktige språkordlisten til å kontrollere teksten.

Du må gjøre følgende for å angi ordlistespråket for teksten og kontrollere stavemåten i et Word-dokument:

 1. Merk teksten du vil kontrollere.

 2. Gå til fanen Se gjennom, klikk Språk i Språk-gruppen, og klikk deretter Angi korrekturspråk.

 3. I dialogboksen Språk bekrefter du at det riktige språket er tilknyttet teksten. Hvis språket er feil, velger du riktig språk.
  Hvis ikonet Stavekontroll og grammatikk Knapp vises foran språket, betyr det at korrekturverktøy som stavekontroll er installert for dette språket. Hvis ikonet Stavekontroll og grammatikk ikke vises foran språket, er ikke ordlisten for dette språket tilgjengelig, og du kan ikke kontrollere stavemåten og grammatikken for dette språket.

 4. Fullfør trinn 1-3 for hver del av teksten som er i et annet språk.

Velg Identifiser språk automatisk i dialogboksen Språk, slik at du ikke trenger å angi språk for de delene av et dokument som er på et annet språk.

Til toppen av siden

Kontroller staving og grammatikk på andre språk

Stavekontrollen bruker det angitte ordlistespråket, hvis tilgjengelig, til å kontrollere stavemåten til hver tekstdel.

 • Klikk Stavekontroll på fanen Se gjennom.

Merknad: Når det i enkelte situasjoner er flere språk i ett enkelt dokument eller tekstmengden på et annet språk er for kort til å kunne identifiseres som et bestemt språk, kan det skje at alternativet Finn språk automatisk forårsaker problemer med stavekontrollen. Hvis det oppstår problemer med å kontrollere staving eller grammatikk når du bruker flere språk i ett enkelt dokument, kan du fjerne merket i denne boksen. Merk deretter teksten som er på et annet språk, og angi språket manuelt. Hvis du vil ha mer informasjon om kontroll av staving på et annet språk, kan du se Kontroller staving og grammatikk på et annet språk. Hvis du vil ha mer informasjon om språkpakker og Language Interface Packs, kan du se Fastslå om du trenger en språkpakke eller Language Interface Pack.

Hvis det oppstår problemer med kontroll av staving og grammatikk på et annet språk, kan du se Kontroller staving og grammatikk på et annet språk

Til toppen av siden

Oversette eller slå opp ord i tekst

Med verktøyene Oppslag og Oversett kan du oversette tekst du mottar eller tekst du vil sende.

Merknad: Funksjonen Oversett er bare tilgjengelig i disse Office-programmene: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio og Word.

Slå opp ord i tekst i et dokument

 1. Klikk Stavekontroll i Korrektur-gruppen på fanen Se gjennom, og klikk deretter Oppslag.

  Kommentarer: 

  • Hvis teksten er i en e-postmelding i Outlook, klikker du kategorien Melding, og deretter Oppslag.

  • I Publisher klikker du Hjem, og deretter Oppslag i Redigering-gruppen.

 2. Klikk Alternativer for oppslag nederst i Oppslag-ruten.

 3. Klikk Oppdater/fjern i dialogboksen Alternativer for oppslag.

 4. I dialogboksen Oppdater eller fjern tjenester velger du tjenestekategorien som skal installeres, for eksempel Oversetting (installerte ordlister). Klikk deretter Oppdater, følg installasjonsinstruksjonene, klikk Lukk, og klikk deretter OK.

 5. Velg referansematerialet du vil bruke, for eksempel Synonymordbok: Russland, skriv inn ordet du vil slå opp i tekstboksen Søk etter Start-knapp.

Hvis du vil ha mer informasjon om oppslagsverktøyet, kan du se Hvor er alternativene for oppslag? og Oversette tekst på et annet språk.

Oversette et ord, et uttrykk eller en setning

 1. Merk et ord, et uttrykk eller en setning du vil ha oversatt.

 2. Klikk Oversett i Språk-gruppen på fanen Se gjennom, og klikk deretter Oversett merket tekst.

  Kommentarer: 

  • I Publisher klikker du Oversett under Redigering på fanen Hjem.

  • Hvis teksten er i en e-postmelding i Outlook, klikker du fanen Melding, og deretter Oversett i gruppen Korrektur.

 3. Klikk pil ned i tekstboksen Søk i Oppslag-ruten, og velg deretter Oversetting.Tekstboksen Søk etter

 4. I Fra-listen under Oversetting velger du det første språket, for eksempel Tysk.

 5. I listen Til velger du språket du vil oversette ordet til, for eksempel Russisk. Tekstboksen Oversetting

 6. Klikk Start Start-knapp.

Oversette et helt dokument

Hvis du vil oversette et helt dokument, klikker du Start Tekstboksen Oversetting

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kan oversette et ord, et uttrykk eller hele dokumentet, kan du se Oversette tekst på et annet språk.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Se også

Trenger jeg en språkpakke eller en LIP (Language Interface Pack)?

Kjøpe språkpakker for Office 2010

Kjøpe språkpakker for Office 2013

Kjøpe, installere, konfigurere eller avinstallere en Office-språkpakke

Laste ned, installere, konfigurere eller avinstallere en Office-LIPVar denne informasjonen nyttig?

Hvordan kan vi forbedre det?

Hvordan kan vi forbedre det?

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!