Bruke feltlisten til å ordne felt i en pivottabell

Når du har opprettet en pivottabell, ser du feltlisten, der du kan endre utformingen ved å legge til og ordne feltene. Hvis du vil sortere eller filtrere kolonnene med data som vises i pivottabellen, kan du se Sortere data i en pivottabell og Filtrere data i en pivottabell.

Feltlisten vises når du klikker hvor som helst i pivottabellen. Hvis du klikket i pivottabellen, men ikke ser feltlisten, kan du gjøre følgende for å åpne den:

  1. Klikk hvor som helst i pivottabellen for å vise Pivottabellverktøy på båndet. Pivottabellverktøy

  2. Klikk Analyser > Feltliste.

Feltliste-knappen i kategorien Analyser

Feltlisten har en feltdel der du velger feltene du vil vise i pivottabellen, og en områdedel der du kan ordne disse feltene etter eget ønske.

Feltliste der en feltdel og en områdedel vises

Tips!   Hvis du vil endre hvordan deler vises i feltlisten, klikker du Verktøy-knappen  Verktøy-knappen i feltlisten og velger deretter ønsket oppsett.

Verktøy-menyen i feltlisten

Legge til og omorganisere felt i feltlisten

Bruk feltdelen i Feltliste til å legge til felt i pivottabellen:

  • Merk av for et feltnavn hvis du vil plassere feltet i standardområdet i Feltliste.

    Vanligvis legges ikke-numeriske felt til i Rader-området, numeriske felt i Verdier-området og dato- og klokkesletthierarkier for OLAP (Online Analytical Processing) i Kolonner-området.

Bruk områdedelen i feltlisten til å omorganisere feltene på ønsket måte ved å dra dem mellom de fire områdene.

Felt du legger i de ulike områdene, vises i pivottabellen på følgende måte:

  • Felt i Filtre-området vises som rapportfiltre på øverste nivå over pivottabellen, slik:

Felt i Filtre-området

  • Felt i Kolonner-området vises som Kolonneetiketter øverst i pivottabellen, slik:

Felt i Kolonner-området

Kolonner kan nestes i kolonner som er plassert høyere, avhengig av hierarkiet for feltene.

  • Felt i Rader-området vises som Radetiketter til venstre i pivottabellen, slik:

Felt i Rader-området

Rader kan nestes i rader som er plassert høyere, avhengig av hierarkiet for feltene.

  • Felt i Verdier-området vises som summerte numeriske verdier i pivottabellen, slik:

Felt i Verdier-området

Hvis du har flere felt i et område, kan du omorganisere rekkefølgen på dem ved å dra dem til den plasseringen du vil ha dem. Hvis du vil slette et felt fra pivottabellen, drar du det ut av områdedelen.

Mer om pivottabeller

Gjelder for: Excel 2013Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk