Bruke et tilpasset stilark på et SharePoint-område

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

I denne artikkelen får du vite hvordan en tilpasset kopi av standard stilark opprettes automatisk i mappelisten på et område når du endrer en standardstil på området. Du får også vite hvordan du bruker det nye stilarket på andre områder eller sekundære områder, og hvordan du går tilbake til standard stilark senere hvis du ønsker det. Du får vite hvordan du gjør dette både for Windows SharePoint Services 3.0- og Microsoft Office SharePoint Server 2007-områder.

Hva vil du gjøre?

Gjøre endringer i stilene i et område

Bruke et tilpasset lokale stilark på andre områder

Slutte å bruke et tilpasset lokale stilark

Endre eller erstatte standardstilark for hele områdesamlingen

Endre stilene på et område

Med Microsoft Office SharePoint Designer 2007 kan du tilpasse utseendet til et enkelt SharePoint-område ved å endre standardstilene som er brukt på området. Du kan også bruke tilpassede stiler på andre områder, eller når som helst velge å fjerne alle tilpassede stiler og gå tilbake til standard stilark som ligger på serveren for den aktuelle områdesamlingen. Du kan endre alt dette for Windows SharePoint Services 3.0- og Office SharePoint Server 2007-områder.

Ved å arbeide med Default.master for det lokale området og bruke oppgaverutene CSS-egenskaper og Behandle stiler, kan du angi hvilke stiler som skal brukes for det visuelle elementet som du ønsker å endre, og deretter endre disse stilene.

Viktig!: Hvis du vil at endringene skal vises på alle sidene på området, må du sørge for at du arbeider med siden Default.master for området, og ikke Default.aspx.

Åpne dialogboksen Endre stil fra CSS-egenskaper

Som standard defineres stilene for alle SharePoint-områder i en enkelt områdesamling på ett enkelt stilark som ligger på serveren. I Windows SharePoint Services 3.0 er navnet på denne filen Core.css. I Office SharePoint Server 2007 kan denne filen ha flere ulike navn. Stilene for det egendefinerte hoveddokumentet HvitLilje.master defineres for eksempel i stilarket Lilje.css.

Første gangen du endrer en stil på en side på et område, åpner Office SharePoint Designer 2007 automatisk en ny lokal kopi av standard stilark med endringene dine. Når du lagrer eller lukker siden eller kopien av standard stilark, blir du bedt om å bekrefte tilpasningen.

Den bekreftede tilpasningen gjenspeiles i den nye lokale versjonen av stilarket. Dette stilarket lagres i en ny mappe som kalles named _styles som opprettes automatisk i mappelisten på området. Hvis du endrer stiler på samme område senere, gjenspeiles de i denne lokale versjonen av stilarket, som også kan redigeres direkte.

Mappeliste med _styles-mappe og tilpasset Core.css-stilark

Når du tilpasser standard stilark (for eksempel Core.css) slik at en kopi vises i _styles-mappen i mappelisten, brukes det tilpassede stilarket til å vise alle sidene på området. Du kan gå tilbake til å bruke standard stilark når som helst ved enten å gi nytt navn til eller slette det tilpassede stilarket.

Viktig!: Når du har tilpasset et stilark, må du ikke flytte den tilpassede filen eller _styles-mappen (ved for eksempel enten å dra og slippe eller klippe og lime). Hvis du flytter filen eller mappen, vises hver side på området med en brutt kobling til det tilpassede stilarket, og ingen av stilene brukes på sidene.

Du kan løse problemet på en av disse to måtene:

 • Hvis du vil vise sider ved hjelp av det tilpassede stilarket, flytter du det tilbake til _styles-mappen på øverste nivå av områdekatalogen.

 • Hvis du vil gå tilbake til å bruke standard stilark, flytter du det tilpassede stilarket tilbake til _styles-mappen på øverste nivå av områdekatalogen og deretter enten sletter stilarket eller gir det et nytt navn.

  Hvis det tilpassede stilarket ikke finnes lenger, oppretter du en tom fil med samme navn (for eksempel Core.css) i _styles-mappen på øverste nivå av områdekatalogen og deretter enten sletter den tomme filen eller gir den et nytt navn, slik at standard stilark benyttes.

Til toppen av siden

Bruke et tilpasset, lokalt stilark til andre områder

Som standard brukes et tilpasset, lokalt stilark bare på området det er tilpasset på, som vist i følgende illustrasjon.

Områdesamling med standard stilark og ett tilpasset stilark

Det er imidlertid også mulig å bruke det tilpassede, lokale stilarket på andre områder. I de to neste delene får du vite hvordan det gjøres.

Hvis du ønsker å bruke ett enkelt tilpasset, lokalt stilark både på et område og noen av eller alle områdets sekundære områder, er det vanligvis enklere å starte med å opprette det tilpassede stilarket på det aktuelle området og deretter bruke én av følgende metoder for å bruke stilarket på de sekundære områdene:

Knytte et stilark til ett annet område

I både et Windows SharePoint Services 3.0- og et Office SharePoint Server 2007-miljø kan du manuelt knytte et tilpasset stilark som er plassert på ett område, til et annet område.

Når du ønsker å bruke et stilark på et annet område, må du sørge for at du knytter stilarket til standard hoveddokument for dette området.

 1. I Office SharePoint Designer 2007 åpner du området som du ønsker å bruke et eksisterende tilpasset stilark på.

 2. Åpne standard hoveddokument på området.

 3. Velg CSS-stilerFormat-menyen, og klikk deretter Knytt til stilark.

 4. I dialogboksen Knytt til stilark klikker du Bla gjennom for å finne og velge det tilpassede stilarket som du ønsker å bruke.

 5. Klikk Gjeldende side i Knytt til-delen.

 6. Klikk Kobling i delen Knytt til som og deretter OK.

  Det angitt tilpassede stilarket brukes på standard hoveddokument og på alle innholdssider som er knyttet til hoveddokumentet.

  Hvis du vil se de oppdaterte stilene i utformingsvisning, kan du trykke F5 for å oppdatere visningen.

 7. Hvis du vil lagre hoveddokumentet med den nye stilarkkoblingen, klikker du LagreFil-menyen. (Du kan også trykke CTRL+S.)

  Hvis du vil bruke samme stilark på andre områder, gjentar du denne fremgangsmåten for hvert område, ett område om gangen. Hvis du arbeider i et Office SharePoint Server 2007-miljø, og du ønsker å bruke ett enkelt tilpasset stilark på et område og alle de sekundære områdene, går du til neste del.

Bruke et stilark på et område og alle de sekundære områdene

Hvis du arbeider i et Office SharePoint Server 2007-miljø, kan du benytte lesergrensesnittet til å bruke et tilpasset stilark på flere områder i én enkelt operasjon.

Obs!: Denne funksjonaliteten er bare tilgjengelig i Office SharePoint Server 2007 og ikke i Windows SharePoint Services 3.0.

I denne prosessen benyttes en funksjonalitet som kalles arv. Et område kan konfigureres slik at det arver stilene som brukes av området på øverste nivå – området direkte over det i områdehierarkiet. I følgende illustrasjon inneholder området på andre nivå til høyre en tilpasset lokal versjon av standard stilark. Alle de seks sekundære områdene i områdesamlingen er konfigurert slik at de arver stilene fra det overordnede området. Dermed bruker alle de sju områdene i områdesamlingen den samme tilpassede versjonen av standard stilark. Pilene angir arv.

Områdesamling med standard stilark og tilpasset stilark

Hvis du vil bruke et eksisterende tilpasset stilark som ligger på et Office SharePoint Server 2007-område, på alle områdets sekundære områder, gjør du dette:

 1. Åpne Office SharePoint Server 2007-området som det eksisterende tilpassede stilarket ligger på, i leseren.

 2. Gjør ett av følgende på Områdehandlinger-menyen:

  • Klikk Innstillinger for webområde.

  • Velg Innstillinger for webområde, og klikk deretter Endre alle områdeinnstillinger.

 3. Klikk Hoveddokument under Utseende og muligheter på siden Innstillinger for webområde.

 4. Klikk Angi en CSS-fil som skal brukes av dette webområdet for publisering, og alle områder som arver fra det i delen Alternativ CSS-URL på siden Områdeinnstillinger for hoveddokument, og skriv deretter inn den fullstendige banen, inkludert filnavnet, for det tilpassede stilarket i boksen.

  Obs!: 

  • Fordi stilmappen er en skjult mappe og ikke kan vises i leseren, kan du ikke bruke Bla gjennom til å finne og velge en tilpasset versjon av en stilarkfil som er lagret i en _styles-mappe.

  • Du kan kopiere og lime inn den første delen av banen, inkludert områdenavnet, fra adresse-boksen øverst i nettleseren. Pass på å stoppe etter områdenavnet, men og ikke inkluderer alle overflødige mappe eller fil navn på området. Hvis du for eksempel hvis banen i boksen adresse er http://My_site/Subsite_1/_Layouts/ChangeSiteMasterPage.aspx, kopiere og lime inn bare http://My_site/Subsite_1/-del, og skriv deretter resten av banen manuelt. (Resten av banen vanligvis være _styles/tilpasset_stilark der tilpasset_stilark er navnet på det tilpassede stilarket som du vil bruke.)

 5. Merk av for Tilbakestill alle sekundære områder til å arve denne alternative CSS-URLen, og klikk deretter OK.

  Det tilpassede stilarket, som allerede var brukt på gjeldende område, gjelder når for alle områdets sekundære områder.

  Hvis du vil se de oppdaterte stilene på de sekundære områdene, kan det være at du må oppdatere visningen.

I neste illustrasjon har en ny tilpasset, lokal versjon av standard stilark blitt lagt til i områdesamlingen til høyre og brukt på alle de sekundære områdene til området stilarket ligger på. Igjen angir pilene arv.

Områdesamling med standard stilark og to tilpassede stilark

Konfigurere et sekundært område til å arve fra det overordnede området

Hvis du arbeider i et Office SharePoint Server 2007-miljø, kan du bruke lesergrensesnittet til å konfigurere ett enkelt sekundært område til å arve stilene som brukes av området som ligger direkte over det.

Obs!: Denne funksjonaliteten er bare tilgjengelig i Office SharePoint Server 2007 og ikke i Windows SharePoint Services 3.0.

Slik konfigurerer du ett enkelt sekundært område til å arve stilene som brukes av området rett over det:

 1. Åpne det sekundære området som du ønsker å bruke stilene på, i Office SharePoint Server 2007.

 2. Gjør ett av følgende på Områdehandlinger-menyen:

  • Klikk Innstillinger for webområde.

  • Velg Innstillinger for webområde, og klikk deretter Endre alle områdeinnstillinger.

 3. Klikk Hoveddokument under Utseende og muligheter på siden Innstillinger for webområde.

 4. Klikk Arv alternativ CSS-URL fra det overordnede området i delen Alternativ CSS-URL på siden Områdeinnstillinger for hoveddokument.

 5. Merk av for eller fjern merket forTilbakestill alle sekundære områder til å arve denne alternative CSS-URLen, og klikk deretter OK.

  Tips!: Hvis du vil se de oppdaterte stilene, kan det være at du må oppdatere visningen.

Til toppen av siden

Stoppe å bruke et tilpasset, lokalt stilark

Hvis du ikke lenger ønsker å bruke et tilpasset, lokalt stilark for ett eller flere områder, har du flere muligheter. Du kan gjøre dette:

 • Stoppe å bruke det tilpassede stilarket på andre områder som det er knyttet til eller det arves av    Hvis du ønsker å fortsette å bruke det tilpassede stilarket på minst det området det ligger på, kan du stoppe å bruke det på andre områder som det for øyeblikket brukes på.

 • Stoppe å bruke det tilpassede stilarket på området det ligger på, men beholde en kopi på området for senere bruk    Med dette alternativet kan du enkelt bruke det tilpassede stilarket når som helst.

 • Slette det tilpassede stilarket og _styles-mappen fra området de ligger på    Dette er den enkleste, sikreste og mest fullstendige måten å fjerne et tilpasset stilark på.

Stoppe å bruke et stilark på andre områder

Hvis du ønsker å fortsette å bruke et tilpasset stilark i det minste på området det ligger på, men stoppe å bruke det på andre områder det er knyttet til eller det arves av, bruker du en av følgende fremgangsmåter:

Hvis stilarket er tilknyttet (Office SharePoint Server 2007 eller Windows SharePoint Services 3.0)

 1. Åpne området du ønsker å stoppe å bruke et tilpasset stilark på, i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Åpne Default.master på området.

 3. Velg CSS-stilerFormat-menyen, og klikk deretter Behandle koblinger til stilark.

 4. Klikk Alle sider i dialogboksen Koble stilark.

 5. Klikk URL-adressen for stilarket som du ønsker å fjerne, i URL-listen, og klikk Fjern og deretter OK.

  Det tilpassede stilarket brukes ikke lenger på området.

  Hvis du vil se de oppdaterte stilene, kan det være at du må oppdatere visningen.

Hvis stilarket er arvet (bare Office SharePoint Server 2007)

 1. Åpne området som du ikke lenger ønsker skal arve et tilpasset stilark, i Office SharePoint Server 2007.

 2. Gjør ett av følgende på Områdehandlinger-menyen:

  • Klikk Innstillinger for webområde.

  • Velg Innstillinger for webområde, og klikk deretter Endre alle områdeinnstillinger.

 3. Klikk Hoveddokument under Utseende og muligheter på siden Innstillinger for webområde.

 4. Klikk Bruk standardstiler for Windows SharePoint Services i delen Alternativ CSS-URL på siden Områdeinnstillinger for hoveddokument, og klikk deretter OK.

  Det tilpassede stilarket arves ikke lenger av dette området.

  Hvis du vil se de oppdaterte stilene, kan det være at du må oppdatere visningen.

Stoppe å bruke et stilark, men beholde en kopi

Hvis du vil stoppe å bruke et lokalt, tilpasset stilark og gå tilbake til standard stilark, men du fremdeles vil beholde en kopi av den tilpassede versjonen for senere bruk, gjør du dette:

 1. Høyreklikk filen for det tilpassede stilarket i _styles-mappen i Mappeliste, og klikk deretter Tilbakestill til områdedefinisjon på hurtigmenyen.

 2. Klikk Ja i dialogboksen Advarsel for områdedefinisjonsside for å bekrefte at du ønsker å tilbakestille.

  Det lages en kopi av den tilpassede versjonen og en lokal kopi av standardversjonen på serveren.

  Obs!: 

  • Både områdene som arver fra dette området, og områdene som det tilpassede stilarket er manuelt knyttet til, begynner automatisk å bruke den lokale kopien av standardversjonen på serveren.

  • Hvis du vil se de oppdaterte stilene, kan det være at du må oppdatere visningen.

Slette et stilark fullstendig

Hvis du vil stoppe å bruke et lokalt, tilpasset stilark og gå tilbake til standard stilark, og du ikke vil beholde en kopi av den tilpassede versjonen for senere bruk, gjør du dette:

 1. Høyreklikk den lokale _styles-mappen der den tilpassede versjonen ligger, og klikk deretter Slett på hurtigmenyen.

 2. Når du blir bedt om det, bekrefter du at du ønsker å slette stilarket, tilbakestille tilpasninger og gå tilbake til standard stilark. (Det kan være flere meldinger.)

  Obs!: 

  • Områder som arver fra dette området, begynner automatisk å bruke standard stilark.

  • Områder der det tilpassede stilarket er manuelt tilknyttet må ha stilarket manuelt frakoblede før de kan begynne å bruke standardstilark. Bruk prosedyren Hvis stilarket er tilknyttet tidligere i denne delen.

  • Hvis du vil se de oppdaterte stilene, kan det være at du må oppdatere visningen.

Til toppen av siden

Endre eller erstatte standard stilark for hele områdesamlingen

Hvis du ønsker å endre standard stilark slik at endringene brukes på alle områdene i områdesamlingen, eller hvis du ønsker å erstatte standard stilark på området på øverste nivå i samlingen med et annet stilark, kontakter du serveradministrator. Dette må gjøres på serveren og kan ikke gjøres i leseren eller Office SharePoint Designer 2007.

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×