Bruke en spørring som postkilde for et skjema eller en rapport

Du kan bruke en spørring til å forsyne et skjema eller en rapport med data. Dette kan du gjøre ved hjelp av en veiviser, eller du kan gjøre det manuelt ved å angi egenskapen Postkilde for skjemaet eller rapporten. Denne artikkelen forklarer hvordan du bruker en spørring som postkilde for et skjema eller en rapport.

I denne artikkelen

Innføring

Bruke en spørring som postkilde for et skjema

Bruke en spørring som postkilde for en rapport

Innføring

Ofte kan ikke en tabell alene gi deg dataene du trenger for å bygge et skjema eller en rapport. Du vil kanskje bruke data fra mer enn én tabell. Kanskje vil du lage et sammendrag av dataene fra en tabell. Eller kanskje vil du bruke data bare fra én tabell, og i tillegg bruke en relasjon mellom tabellen og en annen tabell for å finne ut hvilke poster som finnes i postsett.

I slike tilfeller kan du bygge en spørring for å hente nøyaktig de dataene du ønsker å arbeide med, og deretter kan du bruke spørringen som postkilde for skjemaet eller rapporten. Det finnes flere metoder for å gjøre dette. Denne artikkelen forklarer hvordan du bruker de forskjellige metodene, både for skjemaer og rapporter.

Artikkelen forklarer ikke detaljert hvordan du lager et skjema eller en rapport.

Se artiklene Lage et skjema og Lage en enkel rapport hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du lager skjemaer og rapporter.

Til toppen av siden

Bruke en spørring som postkilde for et skjema

Det finnes tre grunnleggende måter å bruke en spørring som postkilde for et skjema på.

Lage et skjema ved hjelp av skjemaveiviseren

På første side i veiviseren angir du spørringen du vil bruke. Spørringen må allerede finnes.

 1. Klikk Flere skjemaer i gruppen Skjemaer i kategorien Opprett, og klikk deretter Skjemaveiviser Knapp .

  Skjemaveiviseren starter.

 2. I kombinasjonsboksen Tabeller/spørringer klikker du navnet på spørringen du vil bruke som postkilde for skjemaet.

 3. Dobbeltklikk hvert felt du vil bruke, i Tilgjengelige felt-listen.

  Når du dobbeltklikker et felt, legges det til i Valgte felt-listen.

 4. Klikk Neste når du er ferdig med å legge til felt.

Angi egenskapen Postkilde for en spørring i skjemaets utformingsvisning

Du lager et skjema i utformingsvisning og bruker egenskapen Postkilde for skjemaet til å angi hvilken eksisterende spørring du vil bruke.

 1. Klikk Skjemautforming i gruppen Skjemaer i kategorien Opprett.

  Obs!: Hvis du ser en Enkeltskjema-knapp i stedet for en Skjemautforming-knapp, klikker du pilen ved siden av Enkeltskjema, og deretter klikker du Skjemautforming.

 2. Hvis egenskapssiden for skjemaet ikke allerede er åpen, trykker du F4 for å åpne den.

 3. På egenskapssiden for skjemaet klikker du egenskapsboksen Postkilde i kategorien Data.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Start med å skrive inn navnet på spørringen du vil bruke som postkilde for skjemaet.

   Access fyller automatisk ut navnet på objektet etter hvert som du skriver.

  • Klikk Pil ned, og velg deretter ønsket spørring fra rullegardinlisten som vises.

Lage en ny spørring ved hjelp av byggeverktøyknappen i skjemaets utformingsvisning

Du lager et skjema i utformingsvisning og bruker Lag-knappen ( Verktøy-knappen ) i egenskapsboksen Postkilde for skjemaet til å lage en ny spørring som skal brukes som postkilde for skjemaet.

 1. Klikk Skjemautforming i gruppen Skjemaer i kategorien Opprett.

  Obs!: Hvis du ser en Enkeltskjema-knapp i stedet for en Skjemautforming-knapp, klikker du pilen ved siden av Enkeltskjema, og deretter klikker du Skjemautforming.

 2. Hvis egenskapssiden for skjemaet ikke allerede er åpen, trykker du F4 for å åpne den.

 3. På egenskapssiden for skjemaet klikker du egenskapsboksen Postkilde i kategorien Data.

 4. Klikk Verktøy-knappen .

  En ny spørring åpnes i utformingsvisning.

 5. Utform spørringen, og lagre og lukk den.

Til toppen av siden

Bruke en spørring som postkilde for en rapport

Det finnes tre grunnleggende måter å bruke en spørring som postkilde for en rapport på.

Lage en rapport ved hjelp av rapportveiviseren

På den første siden i veiviseren angir du spørringen du vil bruke. Spørringen må allerede finnes.

 1. Klikk Rapportveiviser i gruppen Rapporter i kategorien Opprett.

  Rapportveiviseren starter.

 2. I kombinasjonsboksen Tabeller/spørringer klikker du navnet på spørringen du vil bruke som postkilde for rapporten.

 3. Dobbeltklikk hvert felt du vil bruke, i Tilgjengelige felt-listen.

  Når du dobbeltklikker et felt, legges det til i Valgte felt-listen.

Angi egenskapen Postkilde for en spørring i rapportens utformingsvisning

Du lager en rapport i utformingsvisning og bruker egenskapen Postkilde for rapporten til å angi hvilken eksisterende spørring du vil bruke.

 1. Klikk Rapportutforming i gruppen Rapporter i kategorien Opprett.

  Obs!: Hvis du ser en Enkeltrapport-knapp i stedet for en Rapportutforming-knapp, klikker du pilen ved siden av Enkeltrapport, og deretter klikker du Rapportutforming.

 2. Hvis egenskapssiden for rapporten ikke allerede er åpen, trykker du F4 for å åpne den.

 3. På egenskapssiden for rapporten klikker du egenskapsboksen Postkilde i kategorien Data.

  Obs!: Hvis du ikke ser en Postkilde-egenskapsboks, kontrollerer du at du viser egenskapene for selve rapporten, og ikke egenskapene for en bestemt kontroll på rapporten.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Start med å skrive inn navnet på spørringen du vil bruke som postkilde for rapporten.

   Access fyller automatisk ut navnet på objektet etter hvert som du skriver.

  • Klikk Pil ned, og velg deretter ønsket spørring fra rullegardinlisten som vises.

Lage en ny spørring ved hjelp av byggeverktøyknappen i rapportens utformingsvisning

Du lager en rapport i utformingsvisning og bruker Lag-knappen ( Verktøy-knappen ) i egenskapsboksen Postkilde for rapporten til å lage en ny spørring som skal brukes som postkilde for rapporten.

 1. Klikk Rapportutforming i gruppen Rapporter i kategorien Opprett.

  Obs!: Hvis du ser en Enkeltrapport-knapp i stedet for en Rapportutforming-knapp, klikker du pilen ved siden av Enkeltrapport, og deretter klikker du Rapportutforming.

 2. Hvis egenskapssiden for rapporten ikke allerede er åpen, trykker du F4 for å åpne den.

 3. På egenskapssiden for rapporten klikker du egenskapsboksen Postkilde i kategorien Data.

 4. Klikk Verktøy-knappen . En ny spørring åpnes i utformingsvisning.

 5. Utform spørringen, og lagre og lukk den.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×