Bruke en skjermleser til å spore og se gjennom endringer i et dokument i Word

Bruke en skjermleser til å spore og se gjennom endringer i et dokument i Word

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk Word 2016 med tastaturet og Skjermleseren, den innebygde skjermleseren i Windows, til å se hvem som har gjort endringer i dokumentet, behandle sporede endringer og slette kommentarer i Word 2016-dokumentet.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil ha en oversikt over hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster for Microsoft Word i Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows. Hvis du vil finne ut mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du gå til Den fullstendige veiledningen for Skjermleser.

 • Dette emnet gjør også oppmerksom på JAWS-funksjonaliteten. Hvis du vil lære mer om JAWS for Windows, kan du gå til Hurtigstartveiledning for JAWS for Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

I dette emnet

Aktivere sporing av endringer

Når du aktiverer Spor endringer, vil Word merke og vise eventuelle endringer som andre gjør i dokumentet. Du kan aktivere denne funksjonen ved hjelp av en hurtigtast eller via båndet.

Hvis du vil aktivere Spor endringer, gjør du ett av følgende:

 1. Du kan bruke den direkte snarveien på tastaturet ved å trykke CTRL + SKIFT + E.

 2. Hvis du vil bruke båndet, trykker du ALT + R, G på tastaturet. Du hører: «Spor endringer, menyelement som ikke er kontrollert». Trykk deretter G.

Vise endringer (revisjoner) i et dokument

Du kan velge hvordan du vil vise sporede endringer i dokumentet.

 1. Trykk ALT + R, TD. Du hører: «<navnet på markeringen som for øyeblikket er valgt>».

  I JAWS hører du «Nedre bånd, sporingsgruppeboks, <navnet på markeringen som for øyeblikket er valgt>.”

  En liste med følgende fire visningsalternativer åpnes:

  • Enkel markering er standardalternativet og angir hvor endringene er med en rød linje i margen i dokumentet.

   Obs!: Kommentarer vises som kommentarbobler i margen. Hvis du vil utvide en boble, trykker du ALT + R, K.

  • Ingen markering skjuler markering som viser hvordan endringene vil se ut. Dette alternativet sletter ikke endringene.

   Obs!: Hvis du vil se markeringen igjen, kan du velge Enkel markering eller Alle markeringer.

  • Alle markeringer viser alle endringer med forskjellige farger på tekst og gjennomstreking. Dette alternativet er anbefalt markering og støttes best av skjermlesere.

  • Opprinnelig viser dokumentet i sin opprinnelige form

 2. Bruk piltastene i listen til du hører navnet på alternativet du ønsker. Til slutt trykker du ENTER.

 3. Hvis du vil velge hvilken type markering vil du se, trykker du ALT + R, TM. Du hører: «Kommentarer.» Dette er det første alternativet på listen.

  I JAWS hører du: «Meny, Kommentarer.» Dette er det første alternativet på listen.

  Det åpnes en liste med følgende alternativer:

  • Kommentarer

  • Håndskrift

  • Innsettinger og slettinger

  • Formatering

  • Bobler

  • Bestemte personer

 4. Bruk piltastene i listen til du hører navnet på alternativet du ønsker. Til slutt trykker du ENTER. Gjenta dette trinnet for alle markeringer du vil merke.

Gå til sporede endringer eller kommentarer

Når Spor endringer er aktivert, vil Word 2016 aktivere markering i brødteksten i dokumentet. En gjennomstreking og en farge brukes for slettinger, og understreking og en farge brukes for innsettinger. Skjermleseren din leser opp endringene og endringstyper når du leser gjennom teksten. Du kan for eksempel høre «Endring, innsettingspunkt». I JAWS kan du for eksempel høre: «Revisjon, satt inn.»

Hvis formateringen har blitt endret, vil skjermleseren annonsere at det har skjedd en endring. Hvis du vil høre detaljene om den endrede formateringen, må du gå til margen på dokumentet.

Innsettingspunkter for kommentarer er uthevet i dokumentets brødtekst i Alle markeringer-modus. Skjermleser leser opp kommentarene når den leser brødteksten. Den faktiske kommentarteksten og tilhørende detaljer vises i en kommentarboks i margen på dokumentet. JAWS leser kommentarteksten og sier også hvem som har skrevet kommentaren når du leser brødteksten. Du hører: «Kommentar, <kommentert tekst>, av <kommentator>.»

 1. Kontroller at du har valgt alternativet for alle markeringer som forklart ovenfor i Vise endringer (revisjoner) i et dokument.

 2. Hvis du vil gå fra redigeringsområdet i dokumentet til margen for å se detaljene for en sporet endring eller kommentarinnhold, lar du skjermleseren lese brødteksten til du hører at den annonserer en endring eller en kommentar. Trykk deretter CAPS LOCK + INS.

 3. Hvis du vil gå gjennom alle sporede endringer eller kommentarer i dokumentet, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil navigere gjennom alle kommentarer, trykker du ALT + R, N. Gjenta denne handlingen til du har gått gjennom alle kommentarer eller har funnet kommentaren du leter etter.

  • Hvis du vil navigere gjennom alle sporede endringer og kommentarer, trykker du ALT + R, N. Gjenta denne handlingen til du har gått gjennom alle endringer og kommentarer eller har funnet endringen eller kommentaren du leter etter.

 4. Hvis du vil høre innholdet i margen, bruker du skjermleserens elementnavigasjonskommandoer. For Skjermleser-kommandoer kan du se Tastaturkommandoer og berøringsbevegelser for Skjermleser.

  For JAWS-kommandoer kan du se JAWS-tastetrykk.

Fjerne sporede endringer

Den eneste metoden for å fjerne sporede endringer permanent i et dokument, er å godta eller forkaste dem.

Godta eller forkaste én sporet endring

 1. Gå til den sporede endringen du vil fjerne.

 2. Gjør noe av følgende:

  • Hvis du vil godta endringen, trykker du ALT + R, A2. Du hører: «Godta og flytt til neste». Til slutt trykker du ENTER. Gjeldende endring er godkjent, og fokus flyttes til neste endring i dokumentet.

  • Hvis du vil forkaste endringen, trykker du ALT + R, J. Du hører: «Forkast og flytt til neste». Til slutt trykker du ENTER. Gjeldende endring er forkastet, og fokus flyttes til neste endring i dokumentet.

Godta eller forkaste alle sporede endringer

 1. Gjør noe av følgende:

  • Hvis du vil godta alle sporede endringer, trykker du ALT + R, A2, L.

  • Hvis du vil forkaste alle sporede endringer, trykker du ALT + R, J, L.

Beholde Spor endringer aktivert

Du kan forhindre at andre deaktiverer Spor endringer ved å aktivere Lås sporing og legge til et passord. Når Sporede endringer er låst, kan alle som åpner dokumentet vise endringene, men de kan ikke deaktivere funksjonen, og de kan ikke godta eller forkaste endringer.

 1. Trykk på ALT+R, G, L. Du hører: «Lås sporing-vindu. Skriv inn passord, valgfritt». I JAWS hører du «Forlater menyer, Lås sporing».

 2. Velg og skriv inn et passord, og trykk TAB. Du hører: «Skriv inn på nytt for å bekrefte». Skriv inn passordet på nytt, og trykk deretter ENTER.

Slå av Lås sporing

 1. Trykk ALT + R, G, L. Du hører: «Lås opp sporing-vinduet, passord.»

  I JAWS hører du: «Forlater Rediger-menyen, Lås opp sporing, passord».

 2. Skriv inn passordet, og trykk ENTER.

Deaktivere Spor endringer

Når du slår av Spor endringer, slutter Word å markere nye endringer. Alle endringer som allerede var sporet, forblir markerte i dokumentet til du fjerner dem. Du kan deaktivere denne funksjonen ved hjelp av en hurtigtast eller via båndet.

Du kan slå av Spor endringer ved å trykke CTRL + SKIFT + E.

Hvis du vil bruke båndet til å slå av Spor endringer, trykker du ALT + R, G på tastaturet. Du hører: «Spor endringer, kontrollert menyelement». Trykk deretter G.

Se også

Bruke en skjermleser til å kontrollere stavemåte og grammatikk i Word

Hurtigtaster for Microsoft Word for Windows

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Word for Mac med tastaturet og VoiceOver, den innebygde skjermleseren i Mac OS, til å se hvem som har gjort endringer i dokumentet, behandle sporede endringer og slette kommentarer i Word for Mac-dokumentet.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du trenger hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster i Word for Mac.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

 • For den beste lese- og redigeringsopplevelsen anbefaler vi å bruke Utskriftsoppsettvisning og alternativet Alle markeringer.

I dette emnet

Aktivere og deaktivere sporing av endringer

Når du aktiverer Spor endringer, vil Word for Mac merke og vise eventuelle endringer som andre gjør i dokumentet. Du kan aktivere denne funksjonen ved hjelp av en hurtigtast.

Hvis du vil veksle mellom å aktivere og deaktivere Spor endringer, trykker du på KOMMANDO+SKIFT+E i dokumentets tekstområde.

Vise endringer (revisjoner) i et dokument

Du kan velge hvordan du vil vise sporede endringer i dokumentet.

 1. Trykk på F6 til du hører hvilken fane som for øyeblikket er valgt. Hvis du allerede er på Se gjennom-fanen, fortsetter du til trinn 3.

 2. Trykk på PIL VENSTRE eller PIL HØYRE til du hører «Se gjennom-fane», og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Du hører: «Se gjennom-fane, valgt».

 3. Trykk på TAB til du hører: «<Gjeldende markering>, Vis for korrektur, popup-knapp».

 4. Hvis du vil vise Markering-menyen, trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

  En liste med følgende fire visningsalternativer åpnes:

  • Enkel markering er standardalternativet og angir hvor endringene er med en rød linje i margen i dokumentet.

  • Ingen markering skjuler markering som viser hvordan endringene vil se ut. Dette alternativet sletter ikke endringene.

   Obs!: Hvis du vil se markeringen igjen, kan du velge Enkel markering eller Alle markeringer.

  • Alle markeringer viser tillegg i brødteksten med forskjellige farger og slettinger og formatendringer i kommentarruten. Dette alternativet er anbefalt markering og støttes best av skjermlesere.

  • Opprinnelig viser dokumentet i sin opprinnelige form.

 5. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører alternativet du vil velge, og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Du hører: «<Valgt markering>, Vis for korrektur».

 6. Hvis du vil velge hvilken type markering vil du se, trykker du på TAB til du hører «Alternativer for markering, menyknapp,», og trykker deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

  Det åpnes en liste med følgende alternativer:

  • Kommentarer

  • Håndskrift

  • Innsettinger og slettinger

  • Formatering

  • Spor flytting fra/til

  • Bobler

  • Korrekturlesere

 7. Trykk på PIL OPP eller PIL NED i listen til du hører navnet på alternativet du ønsker. Til slutt trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Gjenta dette trinnet for alle markeringer du vil merke eller fjerne merking for.

Navigere til sporede endringer

Når Spor endringer er aktivert, vil Word aktivere markering i brødteksten eller kommentarruten i dokumentet. VoiceOver leser opp endringene og endringstyper når du leser gjennom teksten.

 • Understreking og farge brukes for innsettinger i brødtekst. Du hører «Innsettingsendring» når du navigerer ved begynnelsen og slutten av en sporet endring.

 • Word merker slettinger i kommentarruten. VoiceOver leser opp det slettede ordet.

 • Hvis formateringen har blitt endret, hører du: «Formateringsendring». Hvis du vil høre detaljer om formateringsendringene, må du gå til margen på dokumentet.

 1. Kontroller at du har valgt alternativet Alle markeringer som forklart ovenfor i Vise endringer (revisjoner) i et dokument.

 2. Gjør noe av følgende:

  Bruke Neste- og Forrige-knappene

  1. Hvis du vil gå gjennom alle sporede endringer i dokumentet én etter én, kan du gå til Se gjennom-fanen som forklart i Vise endringer (revisjoner) i et dokument.

  2. Trykk på TAB til du hører «Forrige-knapp, forrige» eller «Neste-knapp, neste», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Gjenta dette trinnet til du har gått gjennom endringene.

  Bruke Kommentarer-ruten

  1. Hvis du vil gå gjennom slettinger og formateringsendringer som er logget på Kommentarer-ruten i redigeringsområdet, trykker du på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE. Fokuset flyttes til kommentarruten.

  2. Hvis du vil flytte i listen, trykker du på CTRL+ALTERNATIVER+PIL OPP eller PIL NED.

  Bruke Korrekturvinduet

  1. Hvis du vil gå til Korrekturvinduet, trykker du på CTRL+TILVALG+M. Du hører: «Menylinje, Apple.»

  2. Trykk på PIL HØYRE til du hører «Visning», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

  3. Trykk på PIL NED til du hører «Sidepanel», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

  4. Trykk på PIL NED til du hører «Korrektur», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

  5. Trykk på TAB til du hører: «Sammendrag». Trykk på PIL HØYRE for å lytte til en oversikt over endringene. Du hører det totale antallet endringer og antall innsettinger, slettinger, flyttinger, formateringsendringer og kommentarer.

  6. Hvis du vil gå fra sammendraget til endringsdetaljene, trykker du på VO+SKIFT+PIL OPP. Du hører: «Ute av Korrekturvindu-gruppe».

  7. Trykk på PIL NED én gang, og trykk deretter på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED. VoiceOver leser opp endringsdetaljene linje for linje.

  8. Hvis du vil lukke korrekturvinduet, trykker du på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL OPP. Trykk på PIL OPP til du hører: «Miniatyrbilder-rute». Trykk på PIL HØYRE til du hører «Lukk-knapp», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

Fjerne sporede endringer

Den eneste metoden for å fjerne sporede endringer permanent i et dokument, er å godta eller forkaste dem.

Godta eller forkaste én sporet endring

 1. Gå til den sporede endringen du vil fjerne, som forklart i Navigere til sporede endringer.

 2. Gå til Se gjennom-fanen, som forklart i Vise endringer (revisjoner) i et dokument.

 3. Gjør noe av følgende:

  • Hvis du vil godta endringen, trykker du på TAB til du hører «Godta meny-knapp», og deretter trykker du på CTRL+TILVALG+SKIFT+M. Trykk på TAB til du hører «Godta og gå til neste», og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Endringen blir godkjent, og fokus flyttes til neste endring i dokumentet.

  • Hvis du vil forkaste endringen, trykker du på TAB til du hører «Forkast meny-knapp», og deretter trykker du på CTRL+TILVALG+SKIFT+M. Trykk på TAB til du hører «Forkast og gå til neste», og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Endringen blir forkastet, og fokus flyttes til neste endring i dokumentet.

Godta eller forkaste alle sporede endringer

 1. Gå til Se gjennom-fanen, som forklart i Vise endringer (revisjoner) i et dokument.

 2. Gjør noe av følgende:

  • Hvis du vil godta alle sporede endringer, trykker du på TAB til du hører «Godta meny-knapp», og deretter trykker du på CTRL+TILVALG+SKIFT+M. Trykk på TAB til du hører «Godta alle endringer», og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

  • Hvis du vil forkaste alle sporede endringer, trykker du på TAB til du hører «Forkast-menyknapp», og deretter trykker du på CTRL+TILVALG+SKIFT+M. Trykk på TAB til du hører «Forkast alle endringer», og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

Beholde Spor endringer aktivert

Du kan forhindre at andre deaktiverer Spor endringer ved å aktivere funksjonen Lås sporing. Du kan også legge til et passord. Når Sporede endringer er låst, kan alle som åpner dokumentet vise endringene, men de kan ikke deaktivere funksjonen, og de kan ikke godta eller forkaste endringer.

 1. Gå til Se gjennom-fanen, som forklart i Vise endringer (revisjoner) i et dokument. Trykk på TAB til du hører «Beskytt dokument, deaktivert avmerkingsboks», og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Dialogboksen Passordbeskyttelse åpnes.

 2. Trykk på TAB til du hører «Beskytt dokument for», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 3. Trykk på TAB til du hører «Spor endringer, alternativknapp», og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 4. Hvis du vil angi et passord, trykker du på TAB til du hører «Beskyttelse sikker, rediger tekst». Skriv inn et passord, og trykk på TAB.

 5. I bekreftelsesdialogboksen skriver du inn passordet på nytt og trykker på TAB til du hører: «OK, standardknapp.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 6. Trykk på TAB til du hører «OK, standardknapp», og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

Deaktivere sporing av endringer

 1. Trykk på TAB i dialogboksen Passordbeskyttelse til du hører «Beskytt dokument for», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 2. Skriv inn passordet og trykk på TAB til du hører «OK, standardknapp», og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 3. Trykk på TAB til du hører «OK, standardknapp», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

Se også

Bruke en skjermleser for å dele et dokument i Word

Hurtigtaster i Word for Mac

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk VoiceOver innebygde iOS-Skjermleser vil bytte aktivere eller deaktivere sporing av endringer i dokumentet Word for iOS. Finne eksisterende endringene i dokumentet, og godta eller forkaste dem.. Låse Spor endringer på slik at andre ikke kan slå den av.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

 • Dette emnet antar at du bruker en iPhone. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for iPad.

I dette emnet

Aktivere og deaktivere sporing av endringer

Når du aktiverer sporing av endringer, blir alle endringer i dokumentet Word sporede og vist.

 1. Åpne dokumentet i Word. Sveip mot høyre til du hører "Vis-båndet, knappen," og dobbelttrykker skjermen.

 2. Du hører kategorien valgte eksempel: "Home-fanen". Hvis du vil endre til Se gjennom-fanen, trykk skjermen og sveip mot høyre eller venstre til du hører "Gjennomgang, tab," og dobbelttrykker skjermen.

 3. Sveip høyre gjentatte ganger til du hører "Av knappen sporing av endringer" (Hvis Spor endringer er deaktivert) eller "Merket, sporing av endringer på knappen" (Hvis Spor endringer er aktivert), og dobbelttrykker skjermen for å aktivere eller deaktivere.

 4. For å lukke fanen, og gå tilbake til dokumentet, sveiper mot venstre gjentatte ganger til du hører "Skjul båndet, knappen," og dobbelttrykker skjermen.

Navigere til sporede endringer

Bruk kategorien Se gjennom i visningen Utskriftsoppsett til å navigere sporede endringer og merknader i dokumentet Word.

 1. Kontroller at dokumentet er åpent i utskriftsoppsettvisning i Word.

  Hvis du vil bytte til visningen Utskriftsoppsett, sveip høyre til du hører "Utskriftsoppsett, knappen," og dobbelttrykker skjermen. Hvis du hører "Mobilvisning, knappen" du allerede er i visningen Utskriftsoppsett.

 2. Sveip mot høyre eller venstre til du hører "Vis-båndet, knappen," og dobbelttrykker skjermen.

 3. Du hører kategorien valgte eksempel: "Home-fanen". Hvis du trenger, trykk skjermen og sveip mot høyre eller venstre til du hører "Gjennomgang, tab," og dobbelttrykker skjermen.

 4. Hvis du vil navigere til endringer i dokumentet, sveiper du høyre gjentatte ganger til du hører "neste endring, knappen" eller "forrige endringen, knappen", og dobbelttrykk skjermen.

 5. Å høre endring eller kommentar, sveip mot høyre gjentatte ganger til du hører personen som har gjort endringen og endret tekst eller kommentar.

 6. Hvis du vil flytte til neste endring, sveip mot venstre til du hører "Neste endring, knappen," og dobbelttrykker skjermen. Hvis du vil høre endring eller kommentar, sveip mot høyre til du hører den. Hvis du vil flytte tilbake til knappen Neste endring, sveip mot venstre.

Godta eller forkaste endringer

Du kan kontrollere og godta eller forkaste endringer i et dokument med Word enkeltvis eller velge å godta eller forkaste alle samtidig.

 1. Naviger til endring du vil godta eller forkaste som beskrevet i Naviger til sporede endringer ovenfor.

 2. Sveip til venstre gjentatte ganger til du hører "Godta, knappen" eller "Avvise, knappen," og dobbelttrykker skjermen.

 3. Godta eller forkaste menyen åpnes. Hvis du vil høre de tilgjengelige alternativene, sveiper du mot høyre. Når du hører alternativet du vil merke, trykk skjermen.

Beholde Spor endringer aktivert

Hvis du vil hindre andre i å deaktivere sporing av endringer i dokumentet, kan du velge for å blokkere andre forfattere. Andre åpner dokumentet kan vise fremdeles, men de kan ikke deaktivere sporing av endringer, eller godta eller forkaste endringer.

 1. Åpne dokumentet i Word. Sveip mot høyre til du hører "Vis-båndet, knappen," og dobbelttrykker skjermen.

 2. Du hører kategorien valgte eksempel: "Home-fanen". Hvis du vil endre til Se gjennom-fanen, trykk skjermen og sveip mot høyre eller venstre til du hører "Gjennomgang, tab," og dobbelttrykker skjermen.

 3. Sveip høyre gjentatte ganger til du hører "hindrer andre forfattere-knappen," og dobbelttrykker skjermen.

 4. Blokker forfattere menyen åpnes. Sveip mot høyre til du hører "hindrer andre forfattere-knappen," og dobbelttrykker skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å dele et dokument i Word

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk TalkBack, innebygde Android skjermleseren, vil bytte aktivere eller deaktivere sporing av endringer i dokumentet Word for Android. Finne eksisterende endringene i dokumentet, og godta eller forkaste dem..

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Android-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for et Android-nettbrett.

I dette emnet

Aktivere og deaktivere sporing av endringer

Når du aktiverer sporing av endringer, spores alle endringer i dokumentet Word.

 1. Åpne dokumentet i Word. Sveip høyre til du hører "ikke er avmerket, bytter du flere alternativer,", og dobbelttrykk skjermen.

 2. Du hører kategorien valgte eksempel: "fanen menyen Home-merket." Hvis du vil endre til Se gjennom-fanen, trykk skjermen og sveip mot høyre eller venstre til du hører "Gjennomgang, tab," og dobbelttrykker skjermen.

 3. Sveip høyre gjentatte ganger til du hører "Sporing av endringer, ikke er avmerket, bytte" (Hvis Spor endringer er slått av) eller "Sporing av endringer merket, bytter" (Hvis Spor endringer er aktivert), og dobbelttrykker skjermen for å aktivere eller deaktivere.

 4. For å lukke fanen, og gå tilbake til dokumentet, sveip mot venstre gjentatte ganger til du hører "Checked, flere alternativer, byttingen," og dobbelttrykk skjermen.

Navigere til sporede endringer

Bruk kategorien Se gjennom til å navigere sporede endringer i dokumentet Word.

 1. Sveip mot høyre eller venstre til du hører "ikke er avmerket, bytter du flere alternativer,", og dobbelttrykk skjermen.

 2. Du hører kategorien valgte eksempel: "fanen menyen Home-merket." Hvis du vil endre til Se gjennom-fanen, trykk skjermen og sveip mot høyre eller venstre til du hører "Gjennomgang, tab," og dobbelttrykker skjermen.

 3. Hvis du vil navigere til endringer i dokumentet, sveiper du høyre gjentatte ganger til du hører "neste endring, knappen" eller "forrige endringen, knappen", og dobbelttrykk skjermen. Du hører endret tekst.

 4. Fokus forblir på knappen Endre neste eller forrige. Hvis du vil bla gjennom endringene, bare dobbelttrykk skjermen.

Godta eller forkaste endringer

Du kan kontrollere og godta eller forkaste endringer i et dokument med Word enkeltvis eller velge å godta eller forkaste alle samtidig.

 1. Naviger til endring du vil godta eller forkaste som beskrevet i Naviger til sporede endringer ovenfor.

 2. Sveip til venstre gjentatte ganger til du hører "Godta, menyen" eller "Avvise, menyen" og dobbelttrykker skjermen.

 3. Godta eller forkaste menyen åpnes. Hvis du vil høre de tilgjengelige alternativene, sveiper du mot høyre. Når du hører alternativet du vil merke, trykk skjermen.

Se også

Bruk en skjermleser for å dele et dokument i Word

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Skjermleser, den innebygde Windows skjermleseren, til å se hvem som har gjort endringer i dokumentet, og behandle sporede endringer i Word Mobile-dokumentet.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows. Hvis du vil finne ut mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du gå til Den fullstendige veiledningen for Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Windows-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for nettbrett eller PC.

I dette emnet

Gå til Se gjennom-fanen

Du kan finne beskrivelser av Spor endringer og andre funksjoner i dette emnet på Se gjennom-fanen.

 1. I dokumentet sveiper du oppover eller nedover på skjermen med én finger til du hører: «Elementer.»

 2. Sveip til høyre med én finger til du hører: «Flere alternativer-knappen, skjult. Dobbelttrykk for å utvide.» Dobbelttrykk skjermen. Flere alternativer-menyen utvides.

 3. Sveip til venstre med én finger til du hører: «Hjem-knappen, skjult. Dobbelttrykk for å vise.» Dobbelttrykk skjermen. Du hører: «Hjem, <number of available tabs and the place of the current tab on the menu list>, valgt.» Hovedmenyen er nå utvidet.

 4. I menyen sveiper du til høyre med én finger til du hører: «Se gjennom, <number of available tabs and the place of the current tab on the menu list>, dobbelttrykk for å velge.» Dobbelttrykk skjermen. Du hører: «Word-vinduet.» Alternativer i Se gjennom-fanen er nå tilgjengelige.

Aktivere sporing av endringer

Når du aktiverer Spor endringer, vil Word Mobile markere og vise eventuelle endringer som andre gjør i dokumentet. Skjermleser leser opp sporede endringer sammen med brødtekst.

 1. I Se gjennom-menyen sveiper du til høyre med én finger til du hører: «Av, Spor endringer-knappen. Dobbelttrykk for å slå på.» Dobbelttrykk skjermen. Du hører: «På, Spor endringer-knappen. Spor endringer er nå aktivert, og du kan begynne å redigere dokumentet.

Vise endringer (revisjoner) i et dokument

I Word Mobile kan du velge hvordan du vil vise sporede endringer i dokumentet.

 1. I Se gjennom-menyen sveiper du til høyre med én finger til du hører: «Knappen Vis for korrektur. Dobbelttrykk for å aktivere.» Dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører: «Tilbake-knappen.»

 2. Sveip til høyre med én finger til du hører: «Enkel markering, én av fire.» Listen over visningsalternativer er tilgjengelig med følgende alternativer:

  • Enkel markering er standardalternativet og angir hvor endringene er med en rød linje i margen i dokumentet.

  • Ingen markering skjuler markering for å vise hvordan de endringene vil se ut. Dette alternativet sletter ikke endringene.

   Obs!: Du kan se markeringen på nytt ved å velge Enkel markering eller Alle markeringer.

  • Alle markeringer viser alle endringer med forskjellige farger på tekst og gjennomstreking.

  • Opprinnelig viser dokumentet i sin opprinnelige form.

 3. Sveip til høyre med én finger til du hører visningsalternativet du vil velge. Dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører: «<markup name>, valgt». Fokuset flyttes tilbake til dokumentets redigeringsvindu.

Fjerne sporede endringer

Den eneste metoden for å fjerne sporede endringer permanent i et dokument, er å godta eller forkaste dem.

Godta eller forkaste én sporet endring

 1. I Se gjennom-menyen sveiper du til høyre med én finger til du hører: «Endringer-gruppen». I Endringer-gruppen sveiper du til høyre med én finger til du hører: «Neste-knappen. Dobbelttrykk for å aktivere.» Dobbelttrykk deretter skjermen. Fokuset flyttes til en sporet endring i dokumentet. Du hører den merkede teksten. Dobbelttrykk til du kommer endringen du vil slette.

 2. Gjør noe av følgende:

  • Hvis du vil godta endringer, sveiper du til høyre i Se gjennom-menyen med én finger til du hører: «Godta. Skjult, del-knappen, dobbelttrykk for å aktivere, trippeltrykk for å vise.» Dobbelttrykk skjermen. Gjeldende endring er godkjent, og fokus flyttes til neste endring.

  • Hvis du vil forkaste endringer, sveiper du til høyre i Se gjennom-menyen med én finger til du hører: «Forkast. Skjult, del-knappen, dobbelttrykk for å aktivere, trippeltrykk for å vise.» Dobbelttrykk skjermen. Gjeldende endring er forkastet, og fokus flyttes til neste endring.

Godta eller forkaste alle sporede endringer

 1. Gjør noe av følgende:

  • Hvis du vil godta alle sporede endringer, sveiper du til høyre i Se gjennom-menyen med én finger til du hører: «Godta. Skjult, del-knappen, dobbelttrykk for å aktivere, trippeltrykk for å vise.» Trippeltrykk skjermen. Du hører: «Tilbake-knappen.» Sveip til høyre med én finger til du hører: «Knappen Godta alle endringer. Dobbelttrykk for å aktivere.» Dobbelttrykk skjermen.

  • Hvis du vil forkaste alle sporede endringer, sveiper du til høyre i Se gjennom-menyen med én finger til du hører: «Forkast. Skjult, del-knappen, dobbelttrykk for å aktivere, trippeltrykk for å vise.» Trippeltrykk skjermen. Du hører: «Tilbake-knappen.» Sveip til høyre med én finger til du hører: «Knappen Forkast alle endringer. Dobbelttrykk for å aktivere.» Dobbelttrykk skjermen.

Deaktivere sporing av endringer

Når du slår av Spor endringer, slutter Word Mobile å markere nye endringer. Alle endringer som allerede var sporet, forblir markerte i dokumentet til du fjerner dem.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til å kontrollere stavemåte og grammatikk i Word

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×