Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk Word med tastaturet og Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows, til å legge til eller endre tekst i et dokument. Du kan endre skrifter, bruke formateringsstiler og bruke overskrifter til å gjøre tekstflyten bedre.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Hvis du vil ha en oversikt over hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster for Microsoft Word i Windows.

I dette emnet

Legg til tekst i et Word-dokument

Du kan opprette et nytt dokument fra grunnen av eller legge til tekst i et eksisterende dokument.

Opprette et nytt dokument

 1. Når du åpner Word, er fokuset på malen for et nytt, tomt dokument. Trykk på ENTER for å opprette dokumentet. Du hører: «<Standardnavnet for dokumentet>, redigering».

  Fokuset er på redigeringsområdet i dokumentteksten, i Utskriftsoppsettvisning.

 2. Skriv inn tekst i dokumentet. Trykk på ENTER for å avslutte en linje eller et avsnitt og starte et nytt.

 3. Trykk på CTRL+S når du er ferdig. Du hører: «Valgt, Lagre som fane».

 4. Velg lagringsplassen ved å trykke på TAB, og trykk deretter på PIL NED til du hører plasseringen du ønsker.

 5. Trykk på TAB til du hører: «Skriv inn filnavn her». Skriv deretter inn det navnet du vil bruke.

 6. Trykk på TAB til du hører «Lagre-knappen», og trykk deretter på ENTER.

Legge til tekst i et eksisterende dokument

 1. Hvis du vil åpne et eksisterende dokument, trykker du på ALT+F, O i Utskriftsoppsettvisning.

 2. Trykk på TAB for å gå til listen over filplasseringer, som for eksempel OneDrive eller datamaskinen.

 3. Trykk på PIL NED til du hører plasseringen du ønsker, og trykk deretter på TAB til du hører filen du ønsker. Hvis dokumentet finnes i en mappe i den valgte plasseringen, trykker du på ENTER for å åpne mappen.

 4. Trykk på ENTER for å åpne dokumentet. Du hører: «<Dokumentnavnet>, redigering». Fokuset er på redigeringsområdet i dokumentteksten.

 5. Trykk på piltastene til du hører området hvor du ønsker å skrive inn tekst, og skriv inn teksten.

 6. Når du er ferdig, trykker du på CTRL+S for å lagre endringene.

merke tekst

Du kan raskt velge all teksten i dokumentet, eller en bestemt del av teksten.

 • Trykk på CTRL+A for å merke hele teksten.

 • Hvis du vil merke en del av teksten, flytter du til teksten du ønsker å merke, og trykker deretter på og holder nede SHIFT+PIL OPP eller PIL NED for å flytte markøren til teksten er merket.

Bruk overskrifter

Overskrifter er svært viktig for dokumentets tilgjengelighet og brukervennlighet. For å sikre at overskriftene fungerer korrekt for tilgjengelighet er det avgjørende at du oppretter dem ved hjelp av de innebygde overskriftstilene i Word. Dette gjør det mulig for skjermleseren din og Word å utveksle riktig informasjon.

 1. Merk teksten du vil bruke som overskrift i dokumentet.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Trykk på CTRL+ALT+1 for å bruke Overskrift 1-stilen.

  • Trykk på CTRL+ALT+2 for å bruke Overskrift 2-stilen.

  • Trykk på CTRL+ALT+3 for å bruke Overskrift 3-stilen.

  • Trykk på CTRL+SKIFT+N for å bruke Normal-stilen.

  Tips!: Hvis du ønsker å bla gjennom etter flere stiler, trykker du på ALT+H, L. Trykk på TAB til du hører stilen du ønsker, og trykk deretter på ENTER.

Bruke fet, kursiv eller understreket formatering

Bruk av tegnformatering kan forbedre lesbarheten til dokumentet.

 1. Merk teksten du vil formatere.

 2. Gjør noe av følgende:

  • Hvis du vil bruke fet formatering, trykker du på CTRL+F.

  • Hvis du vil bruke kursiv formatering, trykker du på CTRL+I.

  • Hvis du vil bruke understrekformatering, trykker du på CTRL+U.

Endre skrift og skriftstørrelse

Hvis du vil gjøre dokumentet tilgjengelig for alle brukere, bytter du til en mer lesbar skrift, eller gjør skriften større eller mindre.

Endre til en annen skrift

 1. Merk teksten du vil formatere i dokumentet.

 2. Trykk på ALT+H, F, F. Du hører: «Skrift, <gjeldende skrift>».

 3. Trykk på PIL NED til du hører skriften du vil bruke, og trykk deretter på ENTER.

  Tips!: Hvis du vil hoppe til en skrift du allerede har bestemt deg for å bruke, kan du begynne å skrive inn navnet på den skriften. Skriv for eksempel inn ti for å finne Times New Roman.

Endre skriftstørrelse

 1. Merk teksten du vil endre størrelse på.

 2. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil gjøre teksten ett punkt større, trykker du på CTRL+[ (VENSTRE HAKEPARENTES).

  • Hvis du vil gjøre teksten ett punkt mindre, trykker du på CTRL+] (HØYRE HAKEPARENTES).

  • Hvis du vil gjøre teksten trinnvist større i henhold til størrelsene i Øk skriftstørrelse-knappen, trykker du på CTRL+SKIFT+> (STØRRE ENN).

  • Hvis du vil gjøre teksten trinnvist mindre i henhold til størrelsene i Reduser skriftstørrelse-knappen, trykker du på CTRL+SKIFT+< (MINDRE ENN).

  • Hvis du vil velge en bestemt størrelse, trykker du på ALT+H, F, S. Du hører gjeldende skriftstørrelse. Skriv inn punktstørrelsen du ønsker, og trykk deretter på ENTER.

Endre flere skriftegenskaper samtidig

Du kan bla gjennom skriftegenskaper og endre flere samtidig i dialogboksen Skrift.

 1. Merk teksten du vil formatere.

 2. Du åpner dialogboksen Skrift ved å trykke på ALT+H, F, N.

 3. Gjør ett eller flere av følgende:

  • For å gå til og endre:

   • Skrift, trykk på ALT+F. Trykk deretter på PIL NED til du hører skriften du vil bruke.

   • Skriftstil, trykk på ALT+Y. Trykk deretter på PIL NED til du hører stilen du vil bruke.

   • Skriftstørrelse, trykk på ALT+S. Trykk deretter på PIL NED til du hører skriftstørrelsen du vil bruke.

   • Skriftfarge, trykk på ALT+C. Trykk på piltastene til du hører den skriftfargen du vil bruke, og trykk deretter på ENTER.

   • Understrekingsstil, trykk på ALT+U. Trykk på PIL NED til du hører understrekingsstilen du vil bruke, og trykk deretter på ENTER.

   • Understrekingsfarge, trykk på ALT+I. Trykk på piltastene til du hører den understrekingsfargen du vil bruke, og trykk deretter på ENTER.

  • For å gå til og velge:

   • Gjennomstreking, trykk på ALT+K.

   • Dobbel gjennomstreking, trykk på ALT+L.

   • Hevet skrift, trykk på ALT+P.

   • Senket skrift, trykk på ALT+B.

   • Kapitéler, trykk på ALT+M.

   • Bare store bokstaver, trykk på ALT+A.

   • Skjult, trykk på ALT+H.

   • Bruk som standard, trykk på ALT+D, og trykk deretter på ENTER.

   • Teksteffekter, trykk på ALT+E, og trykk deretter på ENTER.

   • Avansert-fanen, trykk på ALT+V.

   • Skrift-fanen, trykk på ALT+N.

 4. Hvis du vil bruke disse endringene, trykker du på TAB til du hører «OK-knapp». Trykk deretter på ENTER.

  Hvis du ønsker å avslutte dialogboksen Skrift uten å ta i bruk disse endringene, trykker du på ESC.

Bruke temaskrifter

Temaskrifter endrer skrifttypene i hele dokumentet til et par skrifter som er utformet for å fungere godt sammen. Den første skriften brukes for overskrifter, den andre for brødtekst.

Tips!: Hvis du vil forsikre deg om at temaskriftene brukes på overskrifter, må du bruke en overskriftstil fra Word på overskriftteksten. Du finner ut hvordan du kan gjøre dette i Bruke overskrifter.

 1. Trykk på ALT+G, T, F i dokumentet.

 2. Trykk på PIL NED til du hører skriften du vil bruke, og trykk deretter på ENTER.

 3. Hvis du vil høre en beskrivelse av skrifttypene som brukes av temaet, trykker du på CAPS LOCK+0. I JAWS trykker du på INS+F.

Se også

Hurtigtaster for Microsoft Word for Windows

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finne ut hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Word 2016 for Mac med tastaturet og VoiceOver, den innebygde skjermleseren for Mac OS, for å legge til eller endre tekst i et dokument. Du kan endre skrifter, bruke formateringsstiler og bruke overskrifter til å gjøre tekstflyten bedre.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du trenger hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster i Word for Mac.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

 • Vi anbefaler at du leser og redigerer dokumenter i Utskriftsoppsettsvisning. Det kan være at VoiceOver ikke fungerer like godt i andre visningsmoduser.

I dette emnet

Legg til tekst i et Word-dokument

Du kan opprette et nytt dokument fra grunnen av eller legge til tekst i et eksisterende dokument.

Opprette et nytt dokument

 1. Når du åpner Word 2016 for Mac, er fokuset på malen for et nytt, tomt dokument. Trykk på ENTER for å opprette dokumentet.

  Du hører en bekreftelse på at du har opprettet et nytt dokument. Når det nye dokumentet åpnes, byttes fokus til dette dokumentet. Utskriftsoppsettvisning er valgt som standard.

 2. Skriv inn tekst i dokumentet. Trykk på ENTER for å avslutte en linje eller et avsnitt og starte et nytt.

 3. Når du er ferdig, trykker du på KOMMANDO+S, skriver inn navnet du vil bruke, og trykker deretter på ENTER for å lagre dokumentet.

Legge til tekst i et eksisterende dokument

 1. Trykk på KOMMANDO+TILVALG+M for å åpne et eksisterende dokument. Du hører: «Menylinje, Apple.» Trykk på PIL HØYRE til du hører: «Fil».

 2. Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å åpne Fil-menyen, og trykk deretter på KOMMANDO+O for å Åpne. Dette åpner en liste over filplasseringer, for eksempel OneDrive og datamaskinen. Menyen starter på plasseringen der du sist lagret en fil.

 3. Trykk på PIL NED for å bla gjennom plasseringer, eller trykk på TAB to ganger for å gå til listen over filer i gjeldende plassering.

 4. Når du går til listen over filer, vil VoiceOver lese opp navnet på den første filen i plasseringen. Trykk på CTRL+TILVALG+PIL NED for å bla gjennom listen. Hvis du vil åpne den valgte filen, trykker du på ENTER.

  Når filen åpnes, vil VoiceOver lese opp navnet på filen. Fokuset er nå på tekstområdet i dokumentet.

 5. Plasser markøren der du vil legge til ny tekst, og begynn å skrive.

 6. Når du er ferdig, trykker du på KOMMANDO+S for å lagre endringene.

Bruk overskrifter

Overskrifter er svært viktig for dokumentets tilgjengelighet og brukervennlighet. For å sikre at overskriftene fungerer korrekt for tilgjengelighet er det avgjørende at du oppretter dem ved hjelp av de innebygde overskriftstilene i Word. Dette gjør det mulig for skjermleseren din og Word å utveksle riktig informasjon.

 1. Merk teksten du vil gjøre om til en overskrift.

 2. Gjør noe av følgende:

  • Trykk på KOMMANDO+TILVALG+1 for å bruke Overskrift 1-stilen.

  • Trykk på KOMMANDO+TILVALG+2 for å bruke Overskrift 2-stilen.

  • Trykk på KOMMANDO+TILVALG+3 for å bruke Overskrift 3-stilen.

  • Trykk på KOMMANDO+SKIFT+N for å bruke Normal-stilen.

VoiceOver leser opp skriftstørrelse og fargen til den merkede overskriftsstilen når du merker tekst og velger KOMMANDO+TILVALG+T.

Bruke fet, kursiv eller understreket formatering

Bruk av tegnformatering kan forbedre lesbarheten til dokumentet.

 1. Merk teksten du vil formatere.

 2. Gjør noe av følgende:

  • Hvis du vil bruke fet formatering, trykker du på CTRL+F. Du hører: «Fet».

  • Hvis du vil bruke kursiv formatering, trykker du på CTRL+K. Du hører: «Kursiv».

  • Hvis du vil bruke understrekformatering, trykker du på CTRL+U. Du hører: «Understreking».

Endre skrift og skriftstørrelse

Hvis du vil gjøre dokumentet tilgjengelig for alle brukere, bytter du til en mer lesbar skrift, eller gjør skriften større eller mindre.

Endre til en annen skrift

 1. Merk teksten du vil endre.

 2. Trykk på F6 til du hører: «Hjemme, valgt, fane».

 3. Hvis du vil åpne kombinasjonsboksen Skrift, trykker du på TAB til du hører navnet på gjeldende skrift, etterfulgt av: «Skrift, kolon, kombinasjonsboks». Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å åpne listen.

 4. Trykk på PIL NED for å gå gjennom forskjellige skrifter. Hvis du vil bruke den valgte skriften, trykker du på ENTER.

  Tips!: Hvis du vil hoppe til en skrift du allerede har bestemt deg for å bruke, kan du begynne å skrive inn navnet på den skriften. Skriv for eksempel inn ti for å finne Times.

Endre skriftstørrelse

 1. Merk teksten du vil endre størrelse på.

 2. Trykk på F6 til du hører: «Hjemme, valgt, fane».

 3. Hvis du vil åpne kombinasjonsboksen Skrift, trykker du på TAB til du hører punktstørrelsen på gjeldende skrift, etterfulgt av: «Skriftstørrelse, kolon, kombinasjonsboks». Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å åpne listen.

 4. Trykk på PIL NED for å gå gjennom de tilgjengelige størrelsene. Hvis du vil bruke den valgte skriftstørrelsen, trykker du på ENTER.

Bruke temaskrifter

Temaskrifter endrer skrifttypene i hele dokumentet til et par skrifter som er utformet for å fungere godt sammen. Den første skriften brukes for overskrifter, den andre for brødtekst.

Tips!: Hvis du vil forsikre deg om temaskriftene brukes på overskrifter, må du bruke en overskriftstil fra Word på overskriftteksten. Du finner ut hvordan du kan gjøre dette i Bruke overskrifter.

 1. Trykk på F6 til du hører: «Hjemme, valgt, fane».

 2. Hvis du vil åpne kombinasjonsboksen Skrift, trykker du på TAB til du hører navnet på gjeldende skrift, etterfulgt av: «Skrift, kolon, kombinasjonsboks». Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å åpne listen.

 3. Trykk på T. Du hører: «Temaskrifter».

 4. Trykk på PIL NED for å bla gjennom listen med temaskrifter. Hvis du vil bruke den valgte temaskriften, trykker du på ENTER.

Se også

Bruk en skjermleser for å justere tekst og avsnitt i Word

Hurtigtaster i Word for Mac

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finne ut hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Word for iOS med VoiceOver, den innebygde skjermleseren for iOS, til å legge til eller endre tekst i et dokument. Du kan endre skrifter, bruke formateringsstiler og bruke overskrifter til å gjøre tekstflyten bedre.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Gå til Bruke hurtigtaster i Word for iPhone for en oversikt over hurtigtaster.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

 • Dette emnet antar at du bruker en iPhone. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for iPad.

 • Vi anbefaler at du leser og redigerer dokumenter i Utskriftsoppsettsvisning. Det kan være at VoiceOver ikke fungerer like godt i andre visningsmoduser.

I dette emnet

Legg til tekst i et Word-dokument

Du kan opprette et nytt dokument fra grunnen av eller legge til tekst i et eksisterende dokument.

Opprette et nytt dokument

 1. Åpne Word for iOS, og sveip deretter til høyre til du hører: «Ny-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Ny-vinduet åpnes. Sveip til venstre eller høyre til du hører: «Tomt dokument». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Det nye, tomme dokumentet åpnes i Utskriftsoppsettvisning. Fokuset er på dokumenttittelen.

 3. Sveip til høyre til VoiceOver sier: «Fil-knapp.» Dobbelttrykk på skjermen for å velge. Fil-menyen åpnes.

 4. Gi et nytt navn til dokumentet ved å sveipe til høyre til du hører: «Navn.» Dobbelttrykk på skjermen. Skriv inn et navn på dokumentet ved hjelp av skjermtastaturet. Du finner tastaturet ved å sveipe til høyre til du hører: «Q».

 5. Når du er ferdig, sveiper du til venstre til du hører: «Lagre». Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

 6. Hvis du er pålogget, lagrer Word for iOS dokumentene dine automatisk til Dokumenter-mappen i OneDrive mens du arbeider.

Lagre dokumentet på enheten.

Du kan lagre et dokument lokalt på enheten din.

 1. Sveip til høyre i Fil-menyen til du hører: «Lagre en kopi». Dobbelttrykk på skjermen.

 2. Hvis du vil lagre dokumentet på enheten din, sveiper du til høyre til du hører: «iPhone». Dobbelttrykk på skjermen.

 3. Fokuset flyttes til tekstfeltet for filnavnet. Hvis du vil ha et nytt navn på dokumentet, skriver du inn et navn med skjermtastaturet.

 4. Sveip til venstre til du hører: «Lagre-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Filen er lagret, og fokuset går tilbake til dokumentteksten.

Legge til tekst i et eksisterende dokument

 1. Hvis du vil åpne et eksisterende dokument fra Utskriftsoppsettvisning, sveiper du til venstre til du hører: «Lagre og lukk». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Hvis du vil gå til Åpne-fanen, sveiper du til høyre til du hører: «Åpne-knapp». Dobbelttrykk på skjermen. Steder-menyen åpnes.

 3. Sveip til høyre til du finner en plassering der filen du vil åpne er lagret, som telefonen eller en mappe i OneDrive. VoiceOver leser opp plasseringene etter hvert som du flytter. Hvis du vil åpne en plassering, sveiper du til du finner den. Deretter dobbeltrykker du for å åpne den.

 4. Når du befinner deg i plasseringen du ønsker, sveiper du til høyre eller venstre for å åpne et dokument. Når du hører dokumentnavnet, dobbelttrykker du på skjermen. VoiceOver leser opp dokumentene etter hvert som du flytter. Dokumentet åpnes.

 5. Hvis du vil legge til tekst i dokumentet, sveiper du til høyre til du hører: «Side 1 innhold». Dobbelttrykk på skjermen. Skjermtastaturet åpnes.

  Tips!: Du finner også tastaturet ved å utforske elementene på skjermen. Dette gjør du ved å plassere en finger på skjermen og dra den rundt. VoiceOver leser opp elementene etter hvert som du lander på dem. Løft fingeren og dobbelttrykker på skjermen for å velge elementet.

 6. Når du er ferdig, lukker du tastaturet ved å sveipe til venstre til du hører «Skjul tastatur». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

merke tekst

Du kan merke tekst i dokumentet for å redigere eller formatere.

 1. Hvis du vil merke en del av teksten, navigerer du til teksten du ønsker å velge, mens fokus er på redigeringsområdet i dokumentet.

 2. Dobbelttrykk og hold nede på skjermen. Du hører det merkede elementet.

 3. Hvis du vil utvide utvalget, skyver du to fingre fra hverandre på skjermen. VoiceOver leser opp utvalget mens du beveger fingrene dine.

Bruk overskrifter

Overskrifter er svært viktig for dokumentets tilgjengelighet og brukervennlighet. For å sikre at overskriftene fungerer korrekt for tilgjengelighet er det avgjørende at du oppretter dem ved hjelp av de innebygde overskriftstilene i Word. Dette gjør det mulig for skjermleseren din og Word å utveksle riktig informasjon.

 1. Merk teksten du vil bruke som overskrift i dokumentet.

 2. Hvis du vil gå til båndet, sveiper du til høyre eller venstre til du hører: «Vis bånd.» Dobbelttrykk på skjermen. Du hører gjeldende båndfane.

 3. Hvis du vil velge Hjem-båndfanen, dobbelttrykker du på skjermen, sveiper til høyre eller venstre til du hører: «Hjem-fane.» Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Hjem-fanen sveiper du til høyre til du hører: «Stiler-knappen». Dobbelttrykk på skjermen. Stiler-menyen åpnes.

 5. Sveip til høyre i Stiler-menyen til du hører overskriften du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen. Fokuset går tilbake til Hjem-fanen.

 6. For å lukke båndet sveiper du til venstre til du hører: «Skjul bånd.» Dobbelttrykk på skjermen.

Bruke fet, kursiv eller understreket formatering

Bruk av tegnformatering kan forbedre lesbarheten til dokumentet.

 1. Merk teksten du vil formatere i dokumentet.

 2. Gjør ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil bruke fet formatering, sveiper du til høyre eller venstre til du hører: «Fet-knapp.» Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  • Hvis du vil bruke kursivformatering, sveiper du til høyre eller venstre til du hører: «Kursiv-knapp.» Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  • Hvis du vil bruke understrekformatering, sveiper du til høyre eller venstre til du hører: «Understreking-knapp». Dobbeltrykk deretter på skjermen.

Endre skrift og skriftstørrelse

Hvis du vil gjøre dokumentet tilgjengelig for alle brukere, bytter du til en mer lesbar skrift, eller gjør skriften større eller mindre.

Endre til en annen skrift

 1. Merk teksten du vil formatere i dokumentet.

 2. Hvis du vil gå til båndet, sveiper du til høyre eller venstre til du hører: «Vis bånd.» Dobbelttrykk på skjermen. Du hører gjeldende båndfane.

 3. Hvis du vil velge Hjem-båndfanen, dobbelttrykker du på skjermen, sveiper til venstre eller høyre til du hører: «Hjem-fane.» Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip til høyre på Hjem-fanen til du hører: «Skrifter, <gjeldende skrift>, <gjeldende skriftstørrelse>». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Skrifter-menyen åpnes.

 5. Sveip til høyre eller venstre til du hører skriften du vil bruke. VoiceOver leser opp skriftene etter hvert som du flytter. Dobbelttrykk på skjermen for å velge en skrift.

 6. Etter at du har valgt en ny skrift, lukkes Skrifter-menyen. Fokus går over til Hjem-fanen.

Endre skriftstørrelsen

Du kan endre skriftstørrelsen på teksten du skriver inn i et dokument med de neste trinnene.

 1. Merk teksten du vil formatere i dokumentet.

 2. Hvis du vil gå til båndet, sveiper du til høyre eller venstre til du hører: «Vis bånd.» Dobbelttrykk på skjermen. Du hører gjeldende båndfane.

 3. Hvis du vil velge Hjem-båndfanen, dobbelttrykker du på skjermen, sveiper til venstre eller høyre til du hører: «Hjem-fane.» Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip til høyre på Hjem-fanen til du hører: «Skrifter, <gjeldende skrift>, <gjeldende skriftstørrelse>». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Skrifter-menyen åpnes.

 5. Sveip mot høyre til du hører: «Størrelse <gjeldende skriftstørrelse>».

 6. Hvis du vil endre skriftstørrelsen, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil øke skriftstørrelsen, sveiper du til høyre til du hører: «Pluss-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen for å øke størrelsen med ett punkt.

  • Hvis du vil redusere skriftstørrelsen, sveiper du til høyre til du hører: «Minus-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen for å redusere størrelsen med ett punkt.

 7. Hvis du vil lukke båndet, sveiper du til venstre til du hører: «Skjul bånd.» Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Bruke temaskrifter

Temaskrifter endrer skrifttypene i hele dokumentet til et par skrifter som er utformet for å fungere godt sammen. Den første skriften brukes for overskrifter, den andre for brødtekst.

Tips!: Hvis du vil forsikre deg om at temaskriftene brukes på overskrifter, må du bruke en overskriftstil fra Word på overskriftteksten. Du finner ut hvordan du kan gjøre dette i Bruke overskrifter.

 1. Hvis du vil gå til båndet, sveiper du til høyre eller venstre til du hører: «Vis bånd.» Dobbelttrykk på skjermen. Du hører gjeldende båndfane.

 2. Hvis du vil velge Hjem-båndfanen, dobbelttrykker du på skjermen, sveiper til høyre eller venstre til du hører: «Hjem-fane.» Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører: «Skrifter, <gjeldende skrift>, <gjeldende skriftstørrelse>». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Skrifter-menyen åpnes.

 4. Sveip til høyre til du hører: «Overskrift for temaskrifter». Sveip til høyre for å høre de tilgjengelige temaskriftene. VoiceOver leser opp temaskriftene etter hvert som du flytter. Dobbelttrykk på skjermen for å velge en temaskrift.

  Listen over temaskrifter avsluttes når du hører: «Overskrift for nylig brukte skrifter». Hvis du ennå ikke har valgt en skrift, avsluttes temaskriftene når du hører: «Office-kompatible skrifter».

Se også

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Word for Android med TalkBack, den innebygde skjermleseren for Android, til å legge til eller endre tekst i et dokument. Du kan endre skrifter, bruke formateringsstiler og bruke overskrifter til å gjøre tekstflyten bedre.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Android-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for et Android-nettbrett.

 • Hvis du vil finne ut mer om berøringsfunksjonene i Word for Android, går du til Bruke TalkBack-bevegelser.

I dette emnet

Legg til tekst i et Word-dokument

Du kan opprette et nytt dokument fra grunnen av eller legge til tekst i et eksisterende dokument.

Opprette et nytt dokument

 1. Åpne Word for Android, og sveip deretter til høyre til du hører: «Ny-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Ny-vinduet åpnes. Sveip til venstre eller høyre til du hører: «Tomt dokument». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Det nye, tomme dokumentet åpnes i Utskriftsoppsettvisning. Fokuset er på dokumentteksten og skjermtastaturet vises.

 4. Skyv én finger på nedre del av skjermen til du hører tegnet du ønsker, deretter løfter du fingeren. Det kan hende, avhengig av enhetsinnstillingene, at du må dobbelttrykke på skjermen for å sette inn tegnet.

  Hvis innskriving av forutsigende tekst er aktivert på enheten, kan du legge til ord på samme måte.

 5. Når du er ferdig, sveiper du ned og så til venstre for å lukke tastaturet.

 6. Hvis du er pålogget, lagrer Word for Android dokumentene dine automatisk til OneDrive ved bruk av standardnavnet mens du arbeider.

Lagre dokumentet på enheten.

Du kan lagre et dokument lokalt på enheten din.

 1. Hvis du vil lagre dokumentet på enheten, sveiper du til venstre til du hører: «Fil-knapp». Dobbelttrykk deretter du på skjermen. Du hører: «Fil-meny, åpne».

 2. Sveip til høyre til du hører: «Lagre som-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Lagre som, Fil-meny lukket, skriv inn filnavn».

 3. Dobbeltrykk på skjermen. Skriv deretter inn filnavnet som du vil lagre filen med.

 4. Når du er ferdig, sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Denne enheten, dokumenter». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 5. Sveip mot venstre eller høyre til mappen du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 6. Sveip til høyre til du hører: «Lagre-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Filen er lagret, og fokuset går tilbake til dokumentteksten.

Legge til tekst i et eksisterende dokument

 1. Hvis du vil åpne et eksisterende dokument fra Utskriftsoppsettvisning, sveiper du til venstre til du hører: «Fil-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Fil-meny, åpne».

 2. Hvis du vil åpne dialogboksen Åpne, dobbelttrykker du på skjermen. Sveip deretter til høyre til du hører listen over filplasseringer, som for eksempel OneDrive eller enheten.

 3. Dobbelttrykk på skjermen for å åpne plasseringen. Bla til dokumentet du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen. Dokumentet åpnes, og fokus er på dokumentteksten.

 4. Dobbelttrykk på skjermen for åpne skjermtastaturet, og begynn å skrive inn tekst.

 5. Når du er ferdig, lukker du tastaturet. Lagre eventuelt dokumentet som anvist i Opprette et nytt dokument, ved behov.

merke tekst

Du kan merke en bestemt del av teksten, eller hele teksten i dokumentet.

Merke en del av teksten

 1. Hvis du vil merke en del av teksten, navigerer du til teksten du ønsker å velge, mens fokus er på redigeringsområdet i dokumentet.

 2. Dobbelttrykk og hold nede på skjermen. Du hører det merkede elementet.

 3. Hvis du vil utvide utvalget, skyver du to fingre fra hverandre på skjermen. TalkBack leser opp utvalget mens du beveger fingrene dine.

Merke all tekst

 1. Hvis du vil merke av teksten i dokumentet, sveiper du opp og deretter til høyre. Du hører: «Lokal hurtigmeny, TalkBack, viser elementene én til tre av tre».

 2. Sveip til høyre til du hører «Markørkontroll». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører «Merk alt». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Bruk overskrifter

Overskrifter er svært viktig for dokumentets tilgjengelighet og brukervennlighet. For å sikre at overskriftene fungerer korrekt for tilgjengelighet er det avgjørende at du oppretter dem ved hjelp av de innebygde overskriftstilene i Word. Dette gjør det mulig for skjermleseren din og Word å utveksle riktig informasjon.

 1. Merk teksten du vil bruke som overskrift i dokumentet.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Ikke merket, utvid-bryter». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører gjeldende fane.

 3. Dobbelttrykk på skjermen, og sveip deretter til venstre eller høyre til du hører: «Hjem-fane.» Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Hjem-fanen sveiper du til høyre til du hører: «Stiler-meny». Dobbelttrykk på skjermen. Stiler-menyen åpnes.

 5. Sveip til høyre i Stiler-menyen til du hører overskriften du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen. Fokuset går tilbake til Hjem-fanen, og du hører: «Fanemeny, Hjem valgt».

Bruke fet, kursiv eller understreket formatering

Bruk av tegnformatering kan forbedre lesbarheten til dokumentet.

 1. Merk teksten du vil formatere i dokumentet.

 2. Gjør ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil bruke fet formatering, sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Ikke merket, Fet-bryter.» Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  • Hvis du vil bruke kursivformatering, sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Ikke merket, Kursiv-bryter.» Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  • Hvis du vil bruke understrekformatering, sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Ikke merket, Understreking-bryter.» Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Endre skrift og skriftstørrelse

Hvis du vil gjøre dokumentet tilgjengelig for alle brukere, bytter du til en mer lesbar skrift, eller gjør skriften større eller mindre.

Endre til en annen skrift

 1. Merk teksten du vil formatere i dokumentet.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Ikke merket, utvid-bryter». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører gjeldende fane.

 3. Dobbelttrykk på skjermen, og sveip deretter til venstre eller høyre til du hører: «Hjem-fane.» Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører: «Skrifter, kombinasjonsboks, <gjeldende skrift>, valgt». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 5. Sveip til venstre eller høyre til du hører skriften du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

Endre skriftstørrelse

 1. Merk teksten du vil formatere i dokumentet.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Ikke merket, utvid-bryter». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører gjeldende fane.

 3. Dobbelttrykk på skjermen, og sveip deretter til venstre eller høyre til du hører: «Hjem-fane.» Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører: «Skriftstørrelse, kombinasjonsboks, <gjeldende størrelse>, valgt». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 5. Sveip til venstre eller høyre til du hører skriftstørrelsen du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

Bruke temaskrifter

Temaskrifter endrer skrifttypene i hele dokumentet til et par skrifter som er utformet for å fungere godt sammen. Den første skriften brukes for overskrifter, den andre for brødtekst.

Tips!: Hvis du vil forsikre deg om temaskriftene brukes på overskrifter, må du bruke en overskriftstil fra Word på overskriftteksten. Du finner ut hvordan du kan gjøre dette i Bruke overskrifter.

 1. Sveip til høyre til du hører: «Ikke merket, utvid-bryter». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører gjeldende fane.

 2. Dobbelttrykk på skjermen, og sveip deretter til venstre eller høyre til du hører: «Hjem-fane.» Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører: «Skrifter, kombinasjonsboks, <gjeldende skrift>, valgt». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip mot venstre eller høyre til du hører: «Temaskrifter». Sveip til høyre for å høre de tilgjengelige temaskriftene. Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

  Listen over temaskrifter avsluttes når du hører: «Alle skrifter».

Se også

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Word Mobile med Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows, til å legge til eller endre tekst i et dokument. Du kan endre skrifter, bruke formateringsstiler og bruke overskrifter til å gjøre tekstflyten bedre.

Obs!: 

I dette emnet

Legg til tekst i et Word-dokument

Du kan opprette et nytt dokument fra grunnen av eller legge til tekst i et eksisterende dokument.

Opprette et nytt dokument

 1. Åpne Word Mobile, og sveip deretter til høyre til du hører: «Ny-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Ny-vinduet åpnes, og fokuset er på et nytt, tomt dokument. Dobbelttrykk på skjermen for å opprette dokumentet.

 3. Det nye dokumentet åpnes i Utskriftsoppsettvisning. Fokuset er på dokumentteksten og skjermtastaturet vises.

 4. Sveip til høyre til du hører tastaturtegnet du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen. Tegnet legges til i dokumentet.

  Hvis innskriving av forutsigende tekst er aktivert på enheten, kan du legge til ord på samme måte som tegn.

 5. Hvis du er pålogget, lagrer Word Mobile dokumentene dine automatisk til OneDrive ved bruk av standardnavnet mens du arbeider.

Lagre et dokument på enheten

Du kan lagre et dokument lokalt på enheten din.

 1. Hvis du vil lagre dokumentet på enheten, sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Hurtigkommandoer, Fil-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Backstage-side, Tilbake-knapp».

 2. Sveip til høyre til du hører: «Lagre-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører: «Lagre en kopi av denne filen». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Velg en app.» En liste over lagringsplasseringer åpnes, og fokuset er på det første elementet i listen.

 4. Sveip til høyre til du hører: «Denne enheten». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 5. Sveip til høyre til mappen du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 6. Sveip til høyre til du hører: «Neste, appfelt-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 7. Sveip til høyre til du hører: «Filnavn». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Skjermtastaturet åpnes.

 8. Skriv inn et navn på dokumentet du vil lagre, og sveip deretter til høyre til du hører: Lagre en kopi, appfelt-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Dokumentet er nå lagret på enheten din. Fokuset går tilbake til dokumentteksten.

Legge til tekst i et eksisterende dokument

 1. Hvis du vil åpne et eksisterende dokument fra Utskriftsoppsettvisning, sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Hurtigkommandoer, Fil-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Backstage-side, Tilbake-knapp».

 2. Sveip til høyre til du hører «Åpne-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører «Bla gjennom-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Velg en app.» En liste over lagringsplasseringer åpnes, og fokuset er på det første elementet i listen.

 4. Sveip til høyre til du hører plasseringen du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 5. Bla til dokumentet du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 6. Sveip til høyre til du hører: «Åpne dokument, appfelt-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Dokumentet åpnes i Utskriftsoppsettvisning.

 7. Dobbelttrykk på skjermen for åpne skjermtastaturet, og begynn å skrive inn tekst.

 8. Når du er ferdig, lukker du tastaturet. Lagre eventuelt dokumentet som anvist i Opprette et nytt dokument, ved behov.

merke tekst

Du kan merke en bestemt del av teksten, eller hele teksten i dokumentet.

Merke en del av teksten

 1. Sveip opp eller ned for å velge navigasjonsinnstillingene du ønsker å bruke for merking. Hvis du for eksempel velger avsnitt, kan du navigere og velge merke større området av teksten.

 2. Naviger i dokumentet til du kommer til den teksten du ønsker å merke, og trykk deretter på skjermen tre ganger.

Merke all tekst

 1. Dobbelttrykk på skjermen med to fingre i dokumentet. Hurtigmenyen åpnes.

 2. Sveip til venstre eller høyre til du hører: «Velg alt-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Bruk overskrifter

Overskrifter er svært viktig for dokumentets tilgjengelighet og brukervennlighet. For å sikre at overskriftene fungerer korrekt for tilgjengelighet er det avgjørende at du oppretter dem ved hjelp av de innebygde overskriftstilene i Word. Dette gjør det mulig for skjermleseren din og Word å utveksle riktig informasjon.

 1. Merk teksten du vil bruke som overskrift i dokumentet.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Flere alternativer-knapp». Dobbelttrykk på skjermen.

 3. Sveip til venstre til du hører gjeldende fane, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip til venstre eller høyre til du hører «Hjem». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 5. På Hjem-fanen sveiper du til høyre til du hører: «Stiler-knappen». Dobbelttrykk på skjermen. Stiler-menyen åpnes.

 6. Sveip til høyre i Stiler-menyen til du hører overskriften du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen. Overskriftsstilen tas i bruk i dokumentet, og fokuset går tilbake til dokumentmenyen.

Bruke fet, kursiv eller understreket formatering

Hvis du vil gjøre dokumentet tilgjengelig for alle brukere, bytter du til en mer lesbar skrift, eller gjør skriften større eller mindre.

 1. Merk teksten du vil formatere i dokumentet.

 2. Gjør ett eller flere av følgende:

  • Hvis du vil bruke fet formatering, sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Av, Fet-knapp.» Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  • Hvis du vil bruke kursivformatering, sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Av, Kursiv-knapp.» Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  • Hvis du vil bruke understrekformatering, sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Av, Understreking-knapp.» Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Endre skrift og skriftstørrelse

Hvis du vil gjøre dokumentet tilgjengelig for alle brukere, bytter du til en mer lesbar skrift, eller gjør skriften større eller mindre.

Endre til en annen skrift

 1. Merk teksten du vil formatere i dokumentet.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Flere alternativer-knapp». Dobbelttrykk på skjermen.

 3. Sveip til venstre til du hører gjeldende fane, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip til venstre eller høyre til du hører «Hjem». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 5. Sveip til høyre til du hører: «Skrift-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 6. Sveip til venstre eller høyre til du hører skriften du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

Endre skriftstørrelse

 1. Merk teksten du vil formatere i dokumentet.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Flere alternativer-knapp». Dobbelttrykk på skjermen.

 3. Sveip til venstre til du hører gjeldende fane, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip til venstre eller høyre til du hører «Hjem». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 5. Sveip til høyre til du hører: «Skriftstørrelse-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 6. Sveip til venstre eller høyre til du hører skriftstørrelsen du vil bruke, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

Bruke temaskrifter

Temaskrifter endrer skrifttypene i hele dokumentet til et par skrifter som er utformet for å fungere godt sammen. Den første skriften brukes for overskrifter, den andre for brødtekst.

Tips!: Hvis du vil forsikre deg om temaskriftene brukes på overskrifter, må du bruke en overskriftstil fra Word på overskriftteksten. Du finner ut hvordan du kan gjøre dette i Bruke overskrifter.

 1. Sveip til høyre til du hører: «Ikke merket, utvid-bryter». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører gjeldende fane.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Flere alternativer-knapp». Dobbelttrykk på skjermen.

 3. Sveip til venstre til du hører gjeldende fane, og dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip til venstre eller høyre til du hører «Hjem». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 5. Sveip til høyre til du hører: «Skrift-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 6. Sveip mot venstre eller høyre til du hører: «Temaskrifter». Sveip til høyre for å høre de tilgjengelige temaskriftene. Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

  Listen over temaskrifter avsluttes når du hører: «Alle skrifter».

Se også

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Word Online med tastaturet og Skjermleser, den innebygde Windows-skjermleseren, til å legge til eller endre tekst i et dokument. Du kan endre skrifter, bruke formateringsstiler og bruke overskrifter til å gjøre tekstflyten bedre.

Obs!: 

 • Hvis du bruker Skjermleser med Windows 10 Fall Creators Update, må du deaktivere skannemodus for å redigere dokumenter, regneark eller presentasjoner med Office Online. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slå av modus for virtuell, eller bla gjennom i skjermlesere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du trenger hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster i Word Online.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Fordi Word Online kjører i nettleseren, er hurtigtastene annerledes enn hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du bruker for eksempel CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoer. Også vanlige snarveier som F1 (Hjelp) og CTRL+O (Åpne) fungerer for nettleseren, men ikke for Word Online.

I dette emnet

Legg til tekst i et Word-dokument

Du kan opprette et nytt dokument fra grunnen av eller legge til tekst i et eksisterende dokument.

Opprette et nytt dokument

 1. Når du åpner Word Online, er fokuset på malen for et nytt, tomt dokument. Hvis du vil bla gjennom etter maler, trykker du på TAB eller SKIFT+TAB. Hvis du vil opprette et dokument, trykker du på ENTER på malen du ønsker. Du hører: «<Standardnavnet for dokumentet>, dokument .docx».

  Fokuset flyttes til redigeringsområdet i dokumentteksten, i Utskriftsoppsettvisning.

 2. Skriv inn tekst i dokumentet. Trykk på ENTER for å avslutte en linje eller et avsnitt og starte et nytt.

 3. Når du er ferdig, trykker du på ALT+Windows-logoen for å gå til båndet. Du hører gjeldende valgte fane.

 4. Hvis du ønsker å åpne Fil-menyen, trykker du på F. Hvis du ønsker å åpne Lagre som-menyen, trykker du på A.

 5. Hvis du vil gi filen nytt navn, trykker du på TAB til du hører: «Gi nytt navn. Gi nytt navn til denne filen». Trykk deretter på ENTER. Skriv inn et nytt navn for dokumentet. Når du er ferdig, trykker du på TAB til du hører «OK-knapp». Trykk deretter på ENTER.

 6. Word Online lagrer dokumentet ditt automatisk i Dokumenter-mappen i OneDrive. Hvis du ønsker å velge en annen lagringsplassering, trykker du på TAB i Lagre som-menyen. Du hører: Lagre som. Lagre en kopi i OneDrive». Trykk på ENTER og bruk piltastene til å velge lagringsplassering. Når du er ferdig, trykker du på TAB til du hører «Lagre-knapp». Trykk deretter på ENTER.

Legge til tekst i et eksisterende dokument

 1. Hvis du ønsker å åpne et eksisterende dokument, trykker du på ALT+Windows-logoen i Utskriftsoppsettsvisning, og deretter trykker du på F og O. Åpne-menyen åpnes, og viser deg de nylige dokumentene.

 2. Hvis du ønsker å bla gjennom etter nylige dokumenter, trykker du på TAB. Skjermleser leser opp dokumentene som «<filnavn>, <plassering>» etter hvert som du beveger deg. Trykk på ENTER for å åpne dokumentet.

 3. Hvis du ønsker å åpne et dokument som ikke er blant de nylige dokumentene, trykker du på TAB i Åpne-menyen til du hører: «Mer på OneDrive». Trykk deretter på ENTER. OneDrive åpnes i et nytt vindu, og du kan bla etter dokumentene dine. Bruk piltastene for å bla gjennom dokumenter og mapper. Trykk på ENTER for å åpne en mappe eller et dokument.

 4. Når dokumentet åpnes, er fokuset på redigeringsområdet i dokumentteksten.

 5. Trykk på piltastene til du hører området hvor du ønsker å skrive inn tekst, og skriv inn teksten. Alle endringene lagres automatisk.

merke tekst

Du kan raskt velge all teksten i dokumentet, eller en bestemt del av teksten.

 • Trykk på CTRL+A for å merke hele teksten.

 • Hvis du vil merke en del av teksten, flytter du til teksten du ønsker å merke, og trykker deretter på og holder nede SHIFT+PIL OPP eller PIL NED for å flytte markøren til teksten er merket.

Bruk overskrifter

Overskrifter er svært viktig for dokumentets tilgjengelighet og brukervennlighet. For å sikre at overskriftene fungerer korrekt for tilgjengelighet er det avgjørende at du oppretter dem ved hjelp av de innebygde overskriftstilene i Word. Dette gjør det mulig for skjermleseren din og Word å utveksle riktig informasjon.

 1. Merk teksten du vil bruke som overskrift i dokumentet.

 2. Gjør et av følgende:

  • Trykk på CTRL+ALT+1 for å bruke Overskrift 1-stilen.

  • Trykk på CTRL+ALT+2 for å bruke Overskrift 2-stilen.

  • Trykk på CTRL+ALT+3 for å bruke Overskrift 3-stilen.

  • Trykk på CTRL+SKIFT+N for å bruke Normal-stilen.

  Tips!: Hvis du ønsker å bla gjennom etter flere stiler, trykker du på ALT+Windows-logoen og deretter H og L. Trykk på TAB til du hører stilen du ønsker, og trykk deretter på ENTER for å velge.

Bruke fet, kursiv eller understreket formatering

Bruk av tegnformatering kan forbedre lesbarheten til dokumentet.

 1. Merk teksten du vil formatere.

 2. Gjør noe av følgende:

  • Hvis du vil bruke fet formatering, trykker du på CTRL+F.

  • Hvis du vil bruke kursiv formatering, trykker du på CTRL+I.

  • Hvis du vil bruke understrekformatering, trykker du på CTRL+U.

Endre skrift og skriftstørrelse

Hvis du vil gjøre dokumentet tilgjengelig for alle brukere, bytter du til en mer lesbar skrift, eller gjør skriften større eller mindre.

Endre til en annen skrift

 1. Merk teksten du vil formatere i dokumentet.

 2. Trykk på ALT+Windows-logoen og deretter på H, F og F. Du hører: «Skriftnavn, redigerbar kombinasjonsboks».

 3. Trykk på PIL NED til du hører skriften du vil bruke, og trykk deretter på ENTER.

  Tips!: Hvis du vil hoppe til en skrift du allerede har bestemt deg for å bruke, kan du begynne å skrive inn navnet på den skriften. Skriv for eksempel inn ti for å finne Times New Roman.

Endre skriftstørrelse

 1. Merk teksten du vil endre størrelse på.

 2. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil gjøre teksten ett punkt større, trykker du på CTRL+] (HØYRE HAKEPARENTES).

  • Hvis du vil gjøre teksten ett punkt større, trykker du på CTRL+[ (VENSTRE HAKEPARENTES).

  • Hvis du vil gjøre teksten trinnvist større i henhold til størrelsene i Øk skriftstørrelse-knappen, trykker du på CTRL+SKIFT+> (STØRRE ENN).

  • Hvis du vil gjøre teksten trinnvist mindre i henhold til størrelsene i Reduser skriftstørrelse-knappen, trykker du på CTRL+SKIFT+< (MINDRE ENN).

  • Hvis du vil velge en bestemt størrelse, trykker du på ALT+Windows-logoen og deretter på H, F og S. Du hører: «Skriftstørrelse, redigerbar kombinasjonsboks». Skriv inn punktstørrelsen du vil bruke, og trykk deretter på ENTER.

Endre flere skriftegenskaper

Du kan bla etter skriftegenskaper og endre dem ved bruk av alternativene i Skrift-gruppen på Hjem-fanen.

 1. Merk teksten du vil formatere.

 2. Trykk på ALT+Windows-logoen og deretter på H for å gå til Hjem-fanen.

 3. Gjør ett eller flere av følgende:

  • For å gå til og endre:

   • Skrift, trykk på F og deretter F, og trykk deretter på PIL NED til du hører skriften du vil bruke. Trykk deretter på ENTER.

   • Skriftstil, trykk på F og deretter Y. Trykk på TAB, og trykk deretter på PIL OPP eller PIL NED til du hører skriftstilen du vil bruke. Trykk deretter på ENTER.

   • Skriftstørrelse, trykk på F og deretter S, og trykk deretter på PIL NED til du hører skriftstørrelsen du vil bruke. Trykk deretter på ENTER.

   • Skriftfarge, trykk på F og deretter C. Trykk på TAB til du hører den skriftfargen du vil bruke, og trykk deretter på ENTER.

   • Uthevingsfarge for tekst, trykk på I. Trykk på TAB til du hører uthevingsfargen for tekst du vil bruke, og trykk deretter på ENTER.

  • For å gå til og velge:

   • Gjennomstreking, trykk på 4.

   • Hevet skrift, trykk på 6.

   • Senket skrift, trykk på 5.

Bruke temaskrifter

Temaskrifter endrer skrifttypene i hele dokumentet til et par skrifter som er utformet for å fungere godt sammen. Den første skriften brukes for overskrifter, den andre for brødtekst.

Tips!: Hvis du vil forsikre deg om at temaskriftene brukes på overskrifter, må du bruke en overskriftstil fra Word på overskriftteksten. Du finner ut hvordan du kan gjøre dette i Bruke overskrifter.

 1. Trykk på ALT+Windows-logoen i dokumentet og deretter på H, F og F. Du hører: «Skriftnavn, redigerbar kombinasjonsboks».

 2. Trykk på PIL NED til du hører skriften du vil bruke, og trykk deretter på ENTER. Skjermleser leser opp «<skriftnavn>, overskrifter» for overskrifter og «<skriftnavn>, brødtekst» for brødtekst.

Se også

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Hurtigtaster i Word Online

Finne ut hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×