Bruke en skjermleser til å sette inn en tabell i et Excel-regneark

Bruke en skjermleser til å sette inn en tabell i et Excel-regneark

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer med synshemninger som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og er en del av innholdssettet Office-tilgjengelighet. Hvis du vil ha mer generell hjelp, kan du gå til kundestøtte for Office.

Bruke Excel med tastaturet og en skjermleser til å ordne dataene i en tabell for raskere analyse. Vi har testet med Skjermleser, men den kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandardene og teknikker. Du vil lære hvordan du oppretter, legge til rader og kolonner til og slette rader og kolonner i en tabell.

Obs!: 

I dette emnet

Lage en tabell

 1. På regnearket merker du cellene som du vil inkludere i tabellen. Cellene kan være tomme, eller inneholde data.

 2. Trykk Ctrl + T (eller Ctrl + L). Dialogboksen Opprett tabell åpnes, og du hører: "Opprett tabell."

 3. Trykk TAB til du hører "tabellen har overskrifter."

  Obs!: Tabelloverskrifter er svært viktig for tilgjengelighet. Skjermlesere bruker informasjonen i overskriftene for å navigere, og illustrerende kolonneoverskrifter kan hjelpe lesere med å forstå dataene.

  • Hvis det merkede området med celler inneholder data som du vil vise som tabelloverskrifter, merker du av i boksen.

  • Hvis du vil bruke standardnavnene fra Excel (for eksempel Kolonne 1, Kolonne 2 osv.) merker du ikke av i boksen.

  • Hvis du vil endre standardnavnene, merker du teksten i en kolonneoverskrift og skriver inn ønsket navn.

 4. Trykk TAB for å lukke dialogboksen Opprett tabell, og gå tilbake til regnearket, før du høre "OK", og trykk deretter Enter.

Hurtigtaster for tabeller

Her er en praktisk referanse hurtigtaster som gjelder for tabeller i Excel.

Hvis du vil

Trykk

Opprett en tabell i standardstil

CTRL+T eller CTRL+L

Formatere data som en tabell Sett inn en rad ovenfor

ALT+H, T

Sett inn en rad ovenfor

ALT + H, I, R

Sett inn en kolonne til venstre

ALT + H, I, C

Slett en rad eller rader

ALT + H, D, R

Slett en kolonne eller kolonner

ALT + H, D, C

Åpne Utforming-fanen

ALT + J + T

Opprette eller fjerne tabelloverskrifter

ALT + J + T, O

Åpne en hurtigmeny

SKIFT+F10 eller Windows-hurtigtasten

Legg til en rad eller kolonne i en tabell

 1. Merk raden nedenfor der du vil sette inn én eller flere tomme rader, eller Merk kolonnen til høyre for der du vil sette inn én eller flere tomme kolonner.

 2. Trykk Alt + H + I. Sett inn-menyen åpnes, og du hører "Sett inn celler."

  • Hvis du vil sette inn en rad ovenfor det merkede området, trykker du på A.

  • Hvis du vil sette inn en kolonne til venstre for det merkede området, trykk L.

Slett en rad eller kolonne fra en tabell

 1. Merk en eller flere rader eller kolonner du vil slette.

 2. Trykk Alt + H + D. Slett-menyen som åpnes, og du hører "Slett celler."

  • Hvis du vil slette de merkede radene, trykker du L.

  • Trykk M for å slette de valgte kolonnene.

Se også

Bruke en skjermleser til å sortere eller filtrere en tabell i Excel

Hurtigtaster i Excel for Windows

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Excel

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Excel

Bruke Excel for Mac med tastaturet og VoiceOver innebygde Mac OS-Skjermleser til å ordne dataene i en tabell for raskere analyse.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hurtigtaster, kan du gå til hurtigtaster i Excel for Mac.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

I dette emnet

Opprett en tabell

Når du har et regneark med noen data, er det enkelt å gjøre cellene til en tabell.

 1. Merk cellene du vil inkludere i tabellen i regnearket. Merke celler, bruker du piltastene til å navigere til cellen du vil skal være øverst til venstre i tabellen, holder du nede SKIFT og deretter bruker du ned og høyre piltast hvis du vil merke flere rader og kolonner. VoiceOver gir beskjed om det merkede celleområdet etter hvert tastetrykk, for eksempel "A1 til C2, valgt."

  Tips!: Hvis du vil merke alle cellene som inneholder data raskt, trykk kommando + A.

 2. Trykk kommando + T. Du hører: "Opprett tabell."

 3. Trykk TAB til du hører "tabellen har overskrifter", og gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis det merkede celleområdet inneholder data du vil vise som tabelloverskrifter, merker du avmerkingsboksen. Trykk mellomrom for å velge alternativet hvis det er merket.

  • Hvis du vil bruke standardnavnene Excel gir (for eksempel kolonne 1, kolonne 2 og så videre), merker du ikke merket. Trykk mellomrom for å fjerne merket for alternativet hvis det er merket.

  Obs!: Tabelloverskrifter er svært viktig for tilgjengelighet. Skjermlesere bruker informasjonen i overskriftene for å navigere, og illustrerende kolonneoverskrifter kan hjelpe lesere med å forstå dataene.

 4. Trykk TAB for å lukke dialogboksen Opprett tabell og returnere fokus til regnearket, før du høre "OK", og trykk ENTER.

Legg til en rad eller kolonne i en tabell

 1. Gå til raden nedenfor der du vil sette inn én eller flere tomme rader i tabellen, eller gå til kolonnen til høyre for der du vil sette inn én eller flere tomme kolonner.

 2. Trykk Fn + F6 til du hører navnet på den valgte kategorien for eksempel "Home-merket." Hvis du ikke er i kategorien Hjem, trykker du pil venstre til du hører "Hjemme", og trykk Ctrl + Tilvalg + mellomrom for å velge kategorien.

 3. Trykk TAB til du hører "Sett inn", og trykk Ctrl + Tilvalg + Skift + M for å åpne menyen. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil sette inn en rad ovenfor den gjeldende raden, trykk TAB til du hører "Sette inn tabellrader over", og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

  • Hvis du vil sette inn en kolonne til venstre for gjeldende kolonne, trykk TAB til du hører "Sett inn tabell kolonner til feltet til venstre", og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

Slett en rad eller kolonne fra en tabell

 1. I tabellen, går du til en celle i raden eller kolonnen du vil slette, og deretter trykke SKIFT + MELLOMROM for å merke hele raden, eller Ctrl + mellomrom for å merke hele kolonnen. VoiceOver gir beskjed om de merkede cellene, for eksempel "A4 til C4, valgt."

 2. Trykk Fn + F6 til du hører navnet på den valgte kategorien for eksempel "Home-merket." Hvis du ikke er i kategorien Hjem, trykker du pil venstre til du hører "Hjemme", og trykk Ctrl + Tilvalg + mellomrom for å velge kategorien.

 3. Trykk TAB til du hører "Slette", og trykk Ctrl + Tilvalg + Skift + M. Gjør ett av følgende:

  • Trykk Tab-tasten for å slette den valgte raden, før du høre "Slett tabellrader", og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

  • Trykk Tab-tasten for å slette den merkede kolonnen, til du hører "Slett tabellkolonner", og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

Se også

Bruke en skjermleser til å sortere eller filtrere en tabell i Excel

Hurtigtaster i Excel for Mac

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Excel

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Excel

Bruk Excel for Androidmed TalkBack, den innebygde Android skjermleseren, til å sette inn og endre en tabell i arbeidsboken. Du kan gjøre tabellene mer tilgjengelige ved å legge til titler eller utheve deler av tabellene med forskjellige farger. Du kan utvide tabellene med nye rader og kolonner, eller du kan vise dataene som et diagram.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Finn ut om berøringsfunksjonaliteter i Excel for Android ved å gå til Berøringsveiledning for Excel for Android

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

I dette emnet

Navigere til fanemenyen

Hvis du vil ha tilgang til alternativene for å redigere regnearket, må du navigere til fanemenyen.

 1. Hvis du vil gå vekk fra et merket område i et regneark og til det første elementet på skjermen, kan du først sveipe opp og deretter sveipe ned. Du hører arbeidsboktittelen.

  Tips!: Hvis du har hurtigmenyen åpen oppå regnearket, kan du trykke hvor som helst på skjermen med to fingre for å gå vekk fra menyen.

 2. Sveip høyre med én finger til du hører: "Flere alternativer." Dobbelttrykk skjermen med én finger. Du hører: "Fanen menyen Home valgt." Dobbelttrykk skjermen. Du hører: "I kategorien Hjem valgt."

 3. Sveip mot venstre eller høyre til du hører fanen du vil merke, for eksempel: «Sett inn-fane.» Dobbelttrykk deretter skjermen. Sett inn-båndet åpnes.

  Obs!: Tabell-, Bilde-, Figur-, og Diagram-faner blir tilgjengelige bare når objektet er merket i regnearket.

 4. Sveip mot venstre eller høyre til du hører alternativet du vil merke, og dobbelttrykk deretter skjermen.

Navigere til en tabell i regnearket

 1. Sveip til venstre eller høyre med én finger til du hører: «Går inn i tabell<tabelldetaljer og lokalisering av fokus>.»

 2. Sveip mot venstre eller høyre med én finger til du hører plasseringen i tabellen du vil bruke. Dobbelttrykk deretter skjermen. Tabellfanen åpnes.

  Tips!: Du kan også navigere til tabellfanen som forklart i Naviger til fanemenyen.

Sette inn en tabell

Legge til en tabell for å presentere data på en effektiv og systematisk måte. Du kan sette inn en tabell i et tomt regneark og fylle inn dataene. Alternativt kan du raskt opprette en tabell ved hjelp av data i den eksisterende cellegruppen.

 1. Deretter sveiper du mot venstre eller høyre i Excel for Android-regnearket til du hører: «Arknavn<arknavn>.» Dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører gjeldende fokus på arket, som er beskrevet i kolonner og rader.

 2. Dra én finger over skjermen for å flytte til cellen der du vil sette inn en tabell. Du hører gjeldende plassering. Dobbelttrykk deretter skjermen.

  Tips!: Hvis du vil utvide det merkede området fra én enkelt celle til flere celler og sette inn større tabeller, plasserer du to fingre på skjermen og skyver dem fra hverandre i den retningen du vil utvide det merkede området. Du hører det merkede området fra den første cellen øverst til venstre til den siste cellen nederst til høyre.

 3. Du kan også navigere til Sett inn-fanen som forklart i Naviger til fanemenyen.

 4. Sveip mot høyre til du hører på fanen Sett inn: "Tabell". Dobbelttrykk skjermen. Du hører: "ikke er avmerket, tabellen har overskrifter, avmerkingsboksen." Hvis tabellen har overskrifter, sveip mot venstre til du hører: "ikke er avmerket, tabellen har overskrifter, avmerkingsboksen." Dobbelttrykk skjermen. Du hører: "Sjekket."

 5. Trykk hvor som helst på skjermen med to fingre for å gå vekk fra avmerkingsboksen.

Legge til en alternativ teksttittel i en tabell

Hvis du vil gjøre tabellene i Excel for Android tilgjengelig for alle lesere, kan du legge til en kort og beskrivende tittel i tabellen og skrive en mer omfattende tekst for å beskrive tabellen i detalj.

 1. Naviger til tabellen i regnearket, som forklart i Naviger til en tabell i regnearket. Fokus kan være hvor som helst i tabellen.

 2. Tabell-fanen sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Meny for alternativ tekst.» Dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører: «Alternativ tekst.»

 3. I Alternativ tekst-menyen sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Redigeringsboks for tittel.» Dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører: «Viser <tastaturspråk>tastatur.» Skriv en kort tittel for tabellen.

 4. Hvis du vil skrive en beskrivelse for tabellen, sveip mot venstre eller høyre til du hører: «Redigeringsboks for beskrivelse.» Dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører: «Viser <tastaturspråk>tastatur.»

 5. Hvis du vil gå tilbake til det aktive arket, sveiper du mot venstre eller høyre til du hører: «Ark<arknummer, arkdetaljer>, valgt.» Hvis du vil aktivere arket, dobbelttrykk skjermen.

Legge til en rad eller kolonne i en tabell

Du kan enkelt utvide tabellen ved å legge til rader over eller under eller kolonner til venstre eller høyre for gjeldende utvalg i en tabell.

 1. Naviger til tabellen i regnearket, som forklart i Naviger til en tabell i regnearket.

 2. På den Tabell fanen legger du til rader eller kolonner:

  • Hvis du vil sette inn en rad over merket, sveipe mot venstre eller høyre til du hører: "Sett inn ovenfor." Dobbelttrykk skjermen.

  • Hvis du vil sette inn en rad under merket, sveipe mot venstre eller høyre til du hører: "Sett inn nedenfor." Dobbelttrykk skjermen.

  • Hvis du vil sette inn en kolonne til venstre for det merkede området, sveipe mot venstre eller høyre til du hører: «Sett inn venstre». Dobbelttrykk skjermen.

  • Hvis du vil sette inn en kolonne til høyre for det merkede området, sveipe mot venstre eller høyre til du hører: «Sett inn høyre». Dobbelttrykk skjermen.

Slett en rad eller kolonne fra en tabell

Du kan raskt slette hele, unødvendige rader eller kolonner fra tabellen.

 1. Naviger til tabellen i regnearket, som forklart i Naviger til en tabell i regnearket.

 2. Tabell-fanen gjør du ett av følgende:

  • Når du vil slette rader, sveiper du mot venstre eller høyre til du hører: «Slett rader.» Dobbelttrykk deretter skjermen.

  • Når du vil slette kolonner, sveiper du mot venstre eller høyre til du hører: «Slett kolonner.» Dobbelttrykk deretter skjermen.

Utheve data i tabellen

For å merke dataene i tabellen, kan du legge til farge i vekslende rader eller kolonner, eller bare merke den første eller siste kolonnen. Du kan også raskt krydre tabellene ved å legge til forhåndsdefinerte stiler.

 1. Naviger til tabellen i regnearket, som forklart i Naviger til en tabell i regnearket.

 2. Tabell-fanen gjør du ett av følgende for vekslende rader eller kolonner:

  • Hvis du vil legge til farge i vekslende rader, sveiper du mot venstre eller høyre til du hører: «Radstriper-bryteren, ikke avmerket.» Dobbelttrykk deretter skjermen.

  • Hvis du vil legge til farge i vekslende kolonner, sveiper du mot venstre eller høyre til du hører: «Kolonnestriper-bryteren, ikke avmerket.» Dobbelttrykk deretter skjermen.

  • Hvis du vil bruke en forhåndsdefinert stil på en sammenbundet rad eller kolonne, sveipe mot venstre eller høyre til du hører: "Tabell stiler-menyen", og dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører: "Tabellmaler." Sveip mot venstre eller høyre i listen. Du hører en beskrivelse av stilen. Hvis du vil velge en stil, trykk skjermen.

 3. Tabell-fanen gjør du ett av følgende for den første eller siste raden:

  • Hvis du vil legge til farge i den første kolonnen, sveiper du mot venstre eller høyre til du hører: «Første kolonne, ikke avmerket.» Dobbelttrykk deretter skjermen.

  • Hvis du vil legge til farge i den siste kolonnen, sveiper du mot venstre eller høyre til du hører: «Siste kolonne, ikke avmerket.» Dobbelttrykk deretter skjermen.

  • Hvis du vil bruke en forhåndsdefinert stil til den første eller siste kolonnen i tabellen, sveipe mot venstre eller høyre til du hører: "Tabell stiler-menyen." Dobbelttrykk skjermen. Du hører: "Tabellmaler." Sveip mot venstre eller høyre til du hører "Middels" eller "Mørk" i listen. I listen Middels stil, sveiper du mot venstre eller høyre til du hører: "Lys grå, Tabellstil middels." Dette og følgende stiler kan brukes på den første raden eller siste kolonnen. I listen mørk stil, sveip mot venstre eller høyre til du hører: "Mørk grå, tabell stil mørk." Dette og følgende stiler kan brukes til første eller siste kolonner. Hvis du vil velge en stil, trykk skjermen.

Vise dataene i et diagram

Du kan vise dataene i tabellen i diagramformat.

 1. Naviger til tabellen i regnearket, som forklart i Naviger til en tabell i regnearket.

 2. Hvis du vil merke tabellcellene du vil bruke i diagrammet, plasser to fingre på skjermen og skyv dem fra hverandre til du hører utvalget du ønsker.

 3. Naviger til Sett inn-fanen, som forklart i Naviger til fanemenyen.

 4. Sett inn-båndet, sveiper du til venstre eller høyre til du hører «Diagram-meny.» Dobbelttrykk skjermen. Du hører: «Diagram.»

 5. I Diagram-menyen sveiper du mot venstre eller høyre til du hører diagramtypen du vil merke, for eksempel: «Sektor-meny.» Dobbelttrykk skjermen. Du hører navnet på den valgte diagramtypen, for eksempel: «Sektor.» Diagramtypelisten åpnes.

 6. I diagramtypelisten, sveiper du til venstre eller høyre for å bla gjennom listen. Du høre elementnavn i listen, for eksempel: «3D sektordiagram, listeelement.» Velg en diagramtype ved å dobbelttrykke skjermen. Diagrammet genereres i regnearket.

Se også

Bruke en skjermleser for å sortere eller filtrere en tabell i Excel

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser i Excel

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Excel

Bruke Excel Online med tastaturet og en skjermleser til å ordne dataene i en tabell for raskere analyse. Vi har testet med Skjermleser, men den kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandardene og teknikker. Tabellene kan du enkelt filtrere data og beregne totaler.

Obs!: 

 • Hvis du bruker Skjermleser med Windows 10 Fall Creators Update, må du deaktivere skannemodus for å redigere dokumenter, regneark eller presentasjoner med Office Online. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slå av modus for virtuell, eller bla gjennom i skjermlesere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, går du til Hvordan fungerer skjermlesere med Microsoft Office.

 • Når du bruker Excel Online, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Siden Excel Online kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du bruker for eksempel CTRL+F6 i stedet for F6 til å gå inn og ut av kommandoene. Også vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne), fungerer for nettleseren, men ikke for Excel Online.

 1. Merk cellene du vil inkludere i tabellen i Excel Online.

 2. Trykk Ctrl + L for å åpne dialogboksen Opprett tabell.

 3. I dialogboksen Opprett tabell, trykker du Skift + Tab til du hører: "Fjernet, tabellen har overskrifter." Trykk mellomrom for å kontrollere eller fjern merket for boksen tabellen har overskrifter, avhengig av om du vil at den øverste raden som skal brukes som tabelloverskriften.

  Obs!: Tabelloverskrifter er nødvendig for å gjøre en tabell tilgjengelig for skjermlesere. Skjermlesere bruker informasjonen i tabelloverskriften for å forstå hvor den finner tabellceller.

 4. Trykk TAB til du hører "OK", og trykk deretter Enter.

 5. Nå kan du angi dataene. Hvis du vil skrive inn eller erstatte data i en celle, kan du flytte til cellen du vil bruke, og Skriv inn tekst, tall eller formel.

  Tips!: Hvis du vil lære mer om å legge til eller redigere dataene, kan du se grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser med Excel.

Se også

Bruke en skjermleser til å sortere eller filtrere en tabell i Excel

Bruke en skjermleser til å finne og erstatte data i Excel

Hurtigtaster i Excel Online

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Excel

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Excel

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×