Bruke en skjermleser til å redigere dokumenter samtidig i Word

Bruke en skjermleser til å redigere dokumenter samtidig i Word

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk Word 2016 med tastaturet og Skjermleser, den innebygde skjermleseren i Windows, til å samarbeide om dokumenter på nettet. Samtidig redigering kan gjøres på vanlig måte eller i sanntid. Det siste alternativet betyr at dere kan se hverandres endringer med det samme.

Kommentarer: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du vil ha en oversikt over hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster for Microsoft Word i Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet gjør også oppmerksom på JAWS-funksjonaliteten. Hvis du vil lære mer om JAWS for Windows, kan du gå til Hurtigstartveiledning for JAWS for Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Dette emnet forutsetter at du har logget på Microsoft-kontoen og at OneDrive derfor er tilgjengelig.

I dette emnet

Lagre et dokument på nettet

Før du kan redigere et dokument i Word 2016 med andre, må du lagre det til OneDrive eller SharePoint Online.

Lagre et dokument i OneDrive

 1. Når du har opprettet et dokument du vil dele i Word 2016, trykker du ALT+F for å åpne Fil-menyen. Du hører: «Valgt, Infofaneelement.» Med JAWS hører du: «Backstage-visning, Fil, Infofane.»

 2. Trykk H for å åpne Del-menyen. Du hører: «Merket, Del faneelement.» Med JAWS hører du: «Del fane.»

 3. Trykk C for å lagre dokumentet i skyen. Du hører: «Valgt, Lagre som faneelement.» Med JAWS hører du: «Lagre som-fanen.»

 4. Trykk K for å lagre dokumentet på OneDrive. Du hører: «Valgt, OneDrive – personlig faneelement.» Med JAWS hører du: «OneDrive – personlig fane.» Ditt OneDrive-kontonavn kan være annerledes.

  • Hvis du ikke har lagret dokumentet lokalt eller du vil endre filnavnet, trykker du på TAB til du hører «Skriv inn filnavn her» eller det gjeldende filnavnet. Skriv inn navnet du vil bruke, og trykk deretter på TAB til du hører «Lagre-knapp.» Trykk på MELLOMROM for å lagre dokumentet i OneDrive.

  • Hvis du allerede har lagret dokumentet og vil bruke samme filnavn i OneDrive, trykker du på TAB til du hører «Lagre-knapp» og trykker på MELLOMROM for å lagre dokumentet i OneDrive.

Lagre et dokument i SharePoint

 1. Når du har opprettet et dokument du vil dele i Word 2016, trykker du ALT+F for å åpne Fil-menyen. Du hører: «Valgt, Infofaneelement.» Med JAWS hører du: «Backstage-visning, Fil, Infofane.»

 2. Trykk H for å åpne Del-menyen. Du hører: «Merket, Del faneelement.» Med JAWS hører du: «Del fane.»

 3. Trykk C for å lagre dokumentet i skyen. Du hører: «Valgt, Lagre som faneelement.» Med JAWS hører du: «Lagre som-fanen.»

 4. Trykk S for å lagre dokumentet til et SharePoint-nettsted. Du hører: «Nettsteder», etterfulgt av navnet på nettstedet.

 5. Trykk TAB, og deretter ENTER for å åpne Lagre-dialogboksen. Skjermleseren sier gjeldende filnavn eller et par ord fra begynnelsen av teksten hvis filen ikke er lagret ennå.

  • Hvis du ikke har lagret dokumentet lokalt eller du vil endre filnavnet, skriver du inn navnet du vil bruke, og deretter trykker du på TAB til du hører «Alle plasseringer, rullegardinknapp», og deretter på PIL HØYRE til du hører adressen til SharePoint-området. Trykk på PIL NED til du hører navnet på biblioteket eller arbeidsområdet du vil bruke, og trykk deretter på ENTER for å lagre dokumentet.

  • Hvis du allerede har lagret dokumentet og vil bruke samme filnavn i SharePoint, trykker du på TAB til du hører «Alle plasseringer, rullegardinknapp», og trykker på PIL HØYRE til du hører adressen til SharePoint-området. Trykk på PIL NED til du hører navnet på biblioteket eller arbeidsområdet du vil bruke, og trykk deretter på ENTER for å lagre dokumentet.

Legge til et lagringssted på nettet

OneDrive er tilgjengelig umiddelbart når du begynner å bruke Word 2016, men du må legge til et SharePoint-nettsted manuelt før du kan lagre der.

 1. I Word 2016 trykker du ALT+F for å åpne Fil-menyen. Du hører: «Valgt, Infofaneelement.» Med JAWS hører du: «Backstage-visning, Fil, Infofane.»

 2. Trykk A for å åpne Lagre som-menyen. Du hører: «Valgt, Lagre som faneelement.» Med JAWS hører du: «Lagre som-fanen.»

 3. Trykk A for å legge til et lagringssted. Du hører: «Merket, Legg til et Sted-faneelement.» Med JAWS hører du: «Legg til en Sted-fane.»

 4. Trykk 1 for å legge til et SharePoint-nettsted.

 5. Når du blir bedt om det, skriver du inn e-postadressen du bruker med ditt SharePoint-nettsted, og trykk deretter ENTER.

 6. Når du blir bedt om det, skriver du inn passordet, og trykk deretter ENTER.

Nettstedet er nå tilgjengelig i dialogboksen Lagre som i Word_2016.

Dele et dokument med andre

Når du har lagret et dokument på nettet, kan du dele det med personer som du ønsker å samarbeide med.

 1. Trykk ALT+F for å åpne Fil-menyen. Du hører: «Valgt, Infofaneelement.» Med JAWS hører du: «Backstage-visning, Fil, Infofane.»

 2. Trykk H for å åpne Del-menyen. Du hører: «Merket, Del faneelement.» Med JAWS hører du: «Del fane.»

 3. Trykk A for å dele det lagrede dokumentet med personer. Du hører dokumentnavnet etterfulgt av «Skriv inn navnene for e-postadresser» eller bare «Slutten av linjen». Med JAWS hører du: «Del rute, skriv inn navn for e-postadresser.» Skriv inn e-postadressen til personen du vil samarbeide med. Hvis det finnes mer enn én, skiller du adressene med et komma.

 4. Trykk på TAB til du hører: «Gi tillatelser til dette dokumentet». Hvis det er etterfulgt av «Kan redigere», er tillatelsene allerede riktig for samtidig redigering. Hvis ikke trykker du på MELLOMROM og bruker deretter PIL OPP eller PIL NED til å flytte mellom alternativene til du hører «Kan redigere», og trykker på ENTER.

 5. Hvis du vil skrive en kort melding til medforfatterne, trykker du på TAB til du hører «Inkluder en melding (valgfritt)», og skriver inn meldingen.

 6. Trykk på TAB til du hører «Del-knapp», og trykk deretter på ENTER for å sende e-postmeldingen for deling til samarbeidspartnerne.

Endre alternativer for deling

Du kan velge om du alltid vil dele endringene med din medforfattere eller om du vil bli spurt hver gang når du åpner et dokument der andre personer deler sine endringer.

 1. Trykk ALT+F for å åpne Fil-menyen. Du hører: «Valgt, Infofaneelement.» Med JAWS hører du: «Backstage-visning, Fil, Infofane.»

 2. Trykk på T for å åpne Alternativer-menyen. Du hører: «Alternativer-vinduet i Word, generelt, 1 av 10». Med JAWS hører du: «Alternativer for Word». Med JAWS ligger kanskje ikke fokuset på Generelt-fanen. For å sikre at du er på riktig fane, trykker du på PIL OPP eller PIL NED for å flytte mellom faner til du hører «Generelt».

 3. Trykk på TAB til du hører «Når jeg arbeider med andre, vil jeg automatisk dele endringene mine» etterfulgt av den gjeldende innstillingen. Hvis du vil endre innstillingen, trykker du på MELLOMROM, og deretter bruker du PIL OPP eller PIL NED til å flytte mellom alternativene til du hører «Alltid» eller «Spør meg», avhengig av valget, og trykker på ENTER.

 4. For å lukke Alternativer-menyen trykker du på TAB til du hører «OK-knapp», og trykker deretter på ENTER.

Denne innstillingen påvirker alle dokumenter du deler, ikke bare dokumentet du arbeider i.

Tips!: Hvis du velger Aldri, ser du ikke andres endringer og de ikke se dine.

Arbeid sammen i et delt dokument

Word 2016 gir deg to typer samtidig redigering: vanlig og sanntids redigering i samtidig. Begge lar flere personer samarbeide og jobbe sammen på dokumenter. Det finnes én viktig forskjell mellom dem:

 • Det er vanlig samtidig redigering når du og andre arbeider på et dokument samtidig uten å låse hverandre ute. Avsnitt som noen andre arbeider på, er låst. Når du lagrer, kan du se endringene som andre har gjort siden sist du lagret.

 • Samtidig redigering i sanntid er der hvor to eller flere personer skriver samtidig og automatisk ser alles tekstendringer mens de gjøres. Hvis du samtidig med noen som bruker en versjon som kun støtter vanlig samtidig redigering, ser du at de er i dokumentet, men du får ikke se endringene før de lagrer dokumentet.

Når du bruker Word 2016 for å arbeide med et delt dokument, trenger du ikke å endre noe med måten du arbeider på. Dine medforfattere kan bare følge koblingen du har sendt, så åpnes dokumentet i deres versjon av Word eller på Word Online. Hvis de også bruker Word Online eller Word 2016 og har sagt ja til automatisk deling av endringer, vises arbeidet deres mens det skjer, og du kan bruke skjermleseren til å lese den endrede teksten uten å måtte vente til de andre lagrer dokumentet.

Skjermleser-kunngjøringer

Når du bruker en skjermleser mens du samarbeider om et dokument i Word 2016, hører du kunngjøringer når bestemte hendelser inntreffer:

 • Når du hører «usynkronisert endring», betyr det at én forfatter redigerer et avsnitt (med vanlig samtidig redigering), men at endringene ikke er lagret ennå. Området er låst for samtidig redigering.

 • Når du hører «Redigerer låst endring», betyr det at en annen forfatter har låst dette området, vanligvis et avsnitt, og du kan ikke redigere det.

 • Når du hører «Ekstern endring», betyr det at en forfatter har nettopp lagret dokumentet og den samtidige forfatteren har lagt til nytt innhold i det. Området er uthevet i grønt for en person med syn i vanlig samtidig redigering.

 • Når du hører «Endring som kommer i konflikt med andre», betyr det at en forfatter har et avsnitt som er i konflikt med en endring som har gjort av en samtidig forfatter. Dette området er uthevet i rødt for personer med syn.

 • Når du hører «Forfatter», betyr det at én forfatter for øyeblikket er i det aktuelle avsnittet (med samtidig redigering i sanntid). Dette hjelper den samtidige forfatteren å unngå å opprette en konflikt ved å redigere det samme området.

Tips!: Når du begynner å arbeide på et dokument med andre, vises en dialogboks som spør hva slags opplevelse for samtidig redigering du ønsker. Trykk F6 for å gå til dialogboksen.

Se også

Bruke en skjermleser til å legge til, lese og slette kommentarer i Word

Bruk en skjermleser til å justere tekst og avsnitt i Word

Hurtigtaster for Microsoft Word for Windows

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Word for Mac med tastaturet og VoiceOver, den innebygde skjermleseren for Mac OS, til å samarbeide på et dokument på Internett.

Kommentarer: 

I dette emnet

Lagre et dokument på nettet

Du må lagre filen på OneDrive eller SharePoint Online før du kan redigere et dokument i Word for Mac med andre.

Lagre et dokument i OneDrive

 1. Når du har opprettet et dokument du vil dele i Word for Mac, trykker du på KOMMANDO+SKIFT+S. Dialogboksen Lagre som åpnes.

  Merknad: Kontroller at du er logget på OneDrive.

 2. Skriv inn navnet på dokumentet, og trykk deretter på TAB til du hører: «Knappen Plasseringer på Internett».

 3. Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Du hører navnet på dokumentet.

 4. Trykk på TAB til du hører: «Plasseringer, tabell, <navn på det første nettbaserte lagringsplasseringen>, valgt».

 5. Trykk på CTRL+TILVALG+PIL NED til du hører «OneDrive, <navn på OneDrive-konto>», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 6. Trykk på TAB til du hører «Lagre standard-knapp», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Fokuset går tilbake til dokumentets redigeringsvindu.

Lagre et dokument i SharePoint

 1. Når du har opprettet et dokument du vil dele i Word for Mac, trykker du på KOMMANDO+SKIFT+S. Dialogboksen Lagre som åpnes.

  Merknad: Kontroller at du er logget på SharePoint.

 2. Skriv inn navnet på dokumentet, og trykk deretter på TAB til du hører: «Knappen Plasseringer på Internett».

 3. Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Du hører navnet på dokumentet.

 4. Trykk på TAB til du hører: «Plasseringer, tabell, <navn på det første nettbaserte lagringsplasseringen>, valgt».

 5. Trykk på CTRL+TILVALG+PIL NED til du hører «SharePoint Online, <navn på SharePoint-konto>, og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 6. Trykk på TAB til du hører «Lagre standard-knapp», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Fokuset går tilbake til dokumentets redigeringsvindu.

Legge til et lagringssted på nettet

OneDrive er tilgjengelig umiddelbart når du begynner å bruke Word for Mac, men du må legge til et SharePoint-nettsted manuelt før du kan lagre noe der.

 1. Trykk på KOMMANDO+SKIFT+S. Dialogboksen Lagre som åpnes.

 2. Trykk på TAB til du hører «knappen Plasseringer på Internett», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 3. Trykk på TAB til du hører: «Legg til et sted, knapp». Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 4. Trykk på TAB til du hører «SharePoint-knapp», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 5. Skriv eller lim inn nettadressen til SharePoint-mappen, og trykk deretter på TAB til du hører: «Neste-knapp».

 6. Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Når du blir bedt om det, skriver du inn e-postadressen du bruker med SharePoint-området, og trykker deretter på MELLOMROM.

 7. Når du blir bedt om det, skriver du inn passordet, og trykker deretter på MELLOMROM.

Området er nå tilgjengelig i dialogboksen Lagre som i WordforMac.

Dele et dokument med andre

Når du har lagret et dokument på nettet, kan du dele det med personer som du ønsker å samarbeide med.

Invitere andre til å samarbeide

Du kan invitere andre til å samarbeide på et dokument. Send e-postinvitasjonen til samarbeid direkte fra Word for Mac med en kobling til dokumentet.

 1. Trykk på CTRL+TILVALG+M. Du hører: «Menylinje Apple.»

 2. Trykk på TAB til du hører «Fil», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 3. Trykk på CTRL+TILVALG+ PIL NED til du hører «Del», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 4. Du hører «Inviter personer, ellipse». Trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 5. Skriv inn navnet eller e-postadressen til personen som du vil samarbeide med. Hvis det finnes mer enn én, skiller du adressene med et komma.

 6. Hvis du vil skrive en melding til denne mottakeren, trykker du på TAB til du hører «Inkluder en melding», og skriver deretter inn teksten.

 7. Trykk på TAB til du hører: «Kan redigere, merket av, avmerkingsboks». Hvis du ikke vil at personen du samarbeider med, kan redigere dokumentet, trykker du på MELLOMROM.

 8. Trykk på TAB til du hører «Del-knapp», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å sende e-postmeldingen for deling til samarbeidspartnerne.

Dele en kobling til dokumentet

Du kan kopiere koblingen til dokumentet og lime det inn i en annen delt fil, for eksempel en PowerPoint-presentasjon.

 1. Trykk på CTRL+TILVALG+M. Du hører: «Menylinje Apple.»

 2. Trykk på TAB til du hører «Fil», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 3. Trykk på PIL NED til du hører «Del», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 4. Trykk på CTRL+TILVALG+ PIL NED til du hører «Kopier kobling», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 5. Lim inn koblingen i en annen delt fil.

Arbeid sammen i et delt dokument

Når du bruker Word for Mac til å arbeide på et delt dokument, trenger du ikke å endre måten du arbeider på. Medforfatterene dine kan bare følge koblingen du har sendt, så åpnes dokumentet i deres versjon av Word eller på Word Online.

Hvis du vil oppdatere dokumentet med endringene som gjøres av andre forfattere, trykker du på KOMMANDO+S.

Sjekke ut et dokument

Hvis du vil låse et dokument for bare dine oppdateringer, kan du sjekke ut filen. Når en fil er sjekket ut til deg, kan ikke andre oppdatere den eller se redigeringer du har gjort før du har lagret og sjekket inn dokumentet igjen.

 1. Når dokumentet er åpent, trykker du på CTRL+TILVALG+M. Du hører: «Menylinje Apple.»

 2. Trykk på TAB til du hører «Fil», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 3. Trykk på PIL NED til du hører «Sjekk ut», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 4. Rediger dokumentet, og når du er ferdig, trykker du på CTRL+TILVALG+ M.

 5. Trykk på TAB til du hører «Fil», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 6. Trykk på PIL NED til du hører «Sjekk inn», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 7. Du hører: «Versjonsmerknader». Skriv inn en kort beskrivelse av oppdateringene dine. Når du er ferdig, trykker du på TAB til du hører «Sjekk inn», og trykker deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

Blokkere andre forfattere

Du kan hindre andre forfattere fra å endre bestemte inndelinger i dokumentet.

 1. Merk avsnittet som du ikke vil at andre skal redigere i dokumentet.

 2. Trykk på CTRL+TILVALG+M. Du hører: «Menylinje Apple.»

 3. Trykk på TAB til du hører «Verktøy», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 4. Trykk på PIL NED til du hører «Blokker forfattere», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 5. Hvis du vil oppheve blokkering av forfattere, trykker du på CTRL+TILVALG+M.

 6. Trykk på TAB til du hører «Verktøy», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 7. Trykk på PIL NED til du hører «Opphev blokkering av alle blokkerte områder», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

Se også

Bruk en skjermleser for å justere tekst og avsnitt i Word

Hurtigtaster i Word for Mac

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×