Bruke en skjermleser til å opprette punktlister eller nummererte lister i Outlook

Bruke en skjermleser til å opprette punktlister eller nummererte lister i Outlook

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk Outlook 2016 med tastaturet og Skjermleser, den innebygde skjermleseren i Windows, til raskt å opprette punktlister og nummererte lister i forskjellige stiler.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil ha en oversikt over hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster for Outlook.

 • Dette emnet antar at du bruker Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows. Hvis du vil finne ut mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du gå til Den fullstendige veiledningen for Skjermleser.

 • Dette emnet gjør også oppmerksom på JAWS-funksjonaliteten. Hvis du vil lære mer om JAWS for Windows, kan du gå til Hurtigstartveiledning for JAWS for Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

I dette emnet

Opprett punktlister eller nummererte lister

 1. Når du skriver en Outlook-melding, trykker du på ATL+H, og gjør deretter en av følgende:

  • Åpne punktstilmenyen ved å trykke på U.

  • Åpne tallstilmenyen ved å trykke på N.

 2. Bruk PIL HØYRE og PIL VENSTRE for å finne den punkt- eller tallstilen du vil bruke, for eksempel «Fylt sirkel», og trykk deretter på ENTER. Det første elementet i listen er opprettet, og fokuset flytter dit.

 3. Skriv teksten til listeelementet.

 4. Legg til et annet listeelement ved å trykke på ENTER.

 5. Avslutt listen ved å trykke på ENTER to ganger. Fokuset flytter til en tom linje under listen. I Skjermleser hører du: «Ny linje.» Med JAWS hører du bare «Enter».

Opprette en nestet liste

Du kan opprette en liste i en liste, for eksempel nestede punkt i en punktliste eller Disposisjonsstil nummereringen i en nummerert liste.

 1. I en eksisterende liste går du til elementet som skal komme foran den nestede listen, og trykker på ENTER for å opprette et nytt listeelement etter det.

 2. Med markøren på begynnelsen av linjen med det nye elementet trykker du på TAB-tasten. Outlook øker automatisk innrykket for det elementet og gjør det til en del av en nestet liste.

 3. Skriv teksten til det første nestede listeelementet.

 4. Trykk på ENTER for å legge til et annet nestet listeelement.

Punkt- eller tallstilen for det nye elementet i listen er basert på stilen til det overordnede elementet. Du kan endre disse stilene til hvilken som helst tilgjengelig punkt- eller tallstil.

Endre innrykket i en liste

 1. Merk hele listen.

 2. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil øke innrykket eller flytte listen lenger bort fra margen, trykker du på ALT+H og deretter A, I.

  • Hvis du vil redusere innrykket eller flytte listen nærmere margen, trykker du på ALT+H og deretter på A, O.

Endre punkt- eller nummerstilen.

Hvis du vil endre stilen på eksisterende punkt eller tall, kan du velge en stil fra punkt- eller tallbiblioteket.

 1. Merk hele listen.

 2. Gjør et av følgende:

  • Åpne punktstilmenyen ved å trykke på ALT+H, og så på U.

  • Åpne tallstilmenyen ved å trykke på ALT+H, og så på N.

 3. Bruk PIL HØYRE og PIL VENSTRE for å finne den punkt- eller tallstilen du vil bruke, for eksempel «Åpen sirkel», og så trykker du på ENTER. Stilen på alle førstenivås listeelementer endres til det samme.

Obs!: Hvis listen inneholder nestede lister, har ikke dette noen effekt på deres stil. Du må plassere markøren i den nestede listen for å endre den stilen for seg.

Se også

Bruke en skjermleser til å justere tekst og avsnitt i Outlook

Bruke en skjermleser til å formatere tekst i e-post i Outlook

Hurtigtaster for å navigere i e-post i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Outlook e-post

Bruk Outlook 2016 for Mac med tastaturet og VoiceOver, den innebygde skjermleseren i Mac OS, til å raskt opprette punktlister og nummererte lister i forskjellige stiler.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil ha en oversikt over hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster for Outlook for Mac.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

I dette emnet

Opprett punktlister eller nummererte lister

 1. Gjør ett av følgende ved starten av en ny linje når du skriver en Outlook-melding:

  • Hvis du vil starte en punktliste, taster du * (stjerne) og trykker på MELLOMROM. Et punktlisteelement med fylt sirkel opprettes automatisk.

  • Start en nummerert liste ved å taste 1. (tallet 1 etterfulgt av et punktum), og trykk deretter på MELLOMROM. Et nummerert listeelement opprettes automatisk.

 2. Skriv teksten til listeelementet.

 3. Legg til et annet listeelement ved å trykke på ENTER, og skriv deretter inn teksten.

 4. Avslutt listen ved å trykke på ENTER to ganger. Fokuset flytter til en tom linje under listen. Du hører: «Ny linje.»

Opprette en nestet liste

Du kan opprette en liste i en liste, for eksempel nestede punkt i en punktliste eller Disposisjonsstil nummereringen i en nummerert liste.

 1. I en eksisterende liste går du til elementet som skal komme foran den nestede listen, og trykker på ENTER for å opprette et nytt listeelement etter det.

 2. Med markøren på begynnelsen av linjen med det nye elementet trykker du på TAB-tasten. Outlook øker automatisk innrykket for det elementet og gjør det til en del av en nestet liste.

 3. Skriv teksten til det første nestede listeelementet.

 4. Hvis du vil legge til et annet nestet listeelement, trykker du på ENTER, og så skriver du teksten til det.

Punkt- eller tallstilen for det nestede listeelementet er basert på stilen til det overordnede elementet. Du kan endre disse stilene til hvilken som helst tilgjengelig punkt- eller tallstil.

Endre innrykket i en liste

 1. Merk hele listen.

 2. Trykk på F6 til du hører «Melding, valgt, fane». Gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil øke innrykk eller flytte listen lenger unna margen, trykker du på TAB til du hører: «Øk innrykk, knapp», og så på MELLOMROM.

  • Hvis du vil redusere innrykk eller flytte listen nærmere margen, trykker du på TAB til du hører: «Reduser innrykk, knapp», og så på MELLOMROM.

Fokuset forblir i verktøylinjen.

Endre punkt- eller nummerstilen.

Hvis du vil endre stilen for eksisterende punkt eller tall, kan du velge en stil fra punkt- eller tallbiblioteket.

 1. Merk hele listen.

 2. Trykk på F6 til du hører «Melding, valgt, fane». Gjør deretter ett av følgende:

  • Hvis du vil velge en ny punktstil, trykker du på TAB til du hører: «Punkter, menyknapp». Hvis du vil utvide menyen, trykker du på CTRL+TILVALG+SKIFT+M. Bruk piltastene til å bla gjennom stilene, og trykk deretter på MELLOMROM for å bruke den valgte stilen.

  • Hvis du vil velge en ny tallstil, trykker du på TAB til du hører: «Nummerering, menyknapp». Hvis du vil utvide menyen, trykker du på CTRL+TILVALG+SKIFT+M. Bruk piltastene til å bla gjennom stilene, og trykk deretter på MELLOMROM for å bruke den valgte stilen.

Menyen lukkes, og fokuset forblir i verktøylinjen.

Obs!: Hvis listen inneholder nestede lister, har ikke dette noen effekt på deres stil. Du må plassere markøren i den nestede listen for å endre den stilen for seg.

Se også

Bruke en skjermleser til å justere tekst og avsnitt i Outlook

Bruke en skjermleser til å formatere tekst i e-post i Outlook

Hurtigtaster for Outlook for Mac

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Outlook e-post

Bruke Outlook 2016 med tastaturet og Skjermleser, innebygde Windows skjermleseren, for raskt å lage punktlister og nummererte lister.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows. Hvis du vil finne ut mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du gå til Den fullstendige veiledningen for Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Windows-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for nettbrett eller PC.

I dette emnet

Opprette punktlister eller nummererte lister

 1. Mens du skriver en melding Outlook ved starten av en ny linje, sveip høyre med én finger til du hører: "mer alternativknapp, knappen er skjult, dobbelttrykk for å utvide." Trykk skjermen. Flere alternativer-menyen utvides. Du hører: "Forkast, knappen."

 2. Gjør ett av følgende:

  • Starte en punktliste, sveip mot høyre til du hører "Av, punktmerking, knappen," og dobbelttrykker skjermen. Det opprettes et listeelement fylt sirkel punkt.

  • Hvis du vil starte en nummerert liste, sveip mot høyre til du hører "av knappen nummerering,", og dobbelttrykk skjermen. En nummerert liste-elementet er opprettet.

  Det flyttes fokuset til meldingsteksten e-post.

 3. Skriv inn i listen element tekst ved hjelp av den skjermtastaturet. Sveip mot høyre til du hører et tastatur-element for å gå til tastaturet.

  Obs!: Hvis de på skjermen tastatur er ikke tilgjengelig, sveiper mot høyre eller venstre til du hører "Flere alternativer, utvidet, knappen" og dobbelttrykker skjermen for å skjule Flere alternativer-menyen.

 4. Hvis du vil legge til et annet listeelement, velg Enter på den skjermtastaturet.

 5. Hvis du vil avslutte listen, velger du Enter to ganger på den skjermtastaturet. Fokuset flyttes til en tom linje under listen.

Opprette en nestet liste

Du kan opprette en liste i en liste, for eksempel nestede punkt i en punktliste eller Disposisjonsstil nummereringen i en nummerert liste.

 1. I en eksisterende liste, skriver du inn elementet som skal kommer før nestede listen, og velg Enter på den skjermtastaturet til å opprette et nytt listeelement etter den. Sveip mot høyre til du hører et tastatur-element for å gå til tastaturet.

 2. Med markøren i begynnelsen av linjen for det nye elementet, sveip mot høyre eller venstre med én finger til du hører: "mer alternativknapp, knappen er skjult, dobbelttrykk for å utvide." Trykk skjermen. Flere alternativer-menyen utvides. Du hører: "Forkast, knappen."

 3. Sveip til høyre til du hører "Format", og dobbelttrykk deretter skjermen. Format-menyen åpnes.

 4. Sveip til høyre til du hører "Øk innrykk-knappen", og dobbelttrykk skjermen. Outlook øker innrykket for det elementet og gjør det automatisk en del av en nestet liste.

 5. Skriv teksten til det første nestede listeelementet.

 6. Hvis du vil legge til et annet nestede listeelement, velg Enter på den skjermtastaturet, og skriv deretter inn teksten.

Obs!: Punkt- eller nummerstil for nestede listeelementet er basert på stilen på det overordnede elementet. Du kan endre disse stilene til alle tilgjengelige punkt eller tall-stil. Hvis du vil ha mer informasjon, se Endre punkt- eller nummerstil.

Endre innrykket i en liste

 1. Merk hele listen. Hvis du vil merke tekst, gå til teksten du vil merke, og deretter trippeltrykk skjermen.

  Obs!: Hvis du for eksempel du vil merke et avsnitt i meldingsteksten, sveip opp eller ned på skjermen med én finger til du hører "Avsnitt," sveip mot venstre eller høyre for å bla gjennom avsnittet du vil merke, og deretter trippeltrykk skjermen. Når du har valgt avsnittet, sveip opp eller ned på skjermen med én finger til du hører: "Elementer."

 2. Sveip høyre med én finger til du hører: "mer alternativknapp, knappen er skjult, dobbelttrykk for å utvide." Trykk skjermen. Flere alternativer-menyen utvides. Du hører: "Forkast, knappen."

 3. Sveip til høyre til du hører "Format", og dobbelttrykk deretter skjermen. Format-menyen åpnes.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til innrykk til høyre, eller flytte listen lenger bort fra margen, sveip mot høyre til du hører "Øk innrykk-knappen", og dobbelttrykk skjermen.

  • Hvis du vil legge til innrykk til venstre, eller Flytt listen nærmere til marg, sveip mot høyre til du høre "Reduser innrykk-knappen", og dobbelttrykk skjermen.

 5. Innrykket er lagt til i listen og flyttes fokus til meldingsteksten.

Endre punkt- eller nummerstilen.

Hvis du vil endre stilen for eksisterende punkt eller tall, kan du velge en stil fra punkt- eller tallbiblioteket.

 1. Velg en liste eller nestede listen der du vil endre stilen. Hvis du vil merke tekst, gå til teksten du vil merke, og deretter trippeltrykk skjermen.

 2. Sveip høyre med én finger til du hører: "mer alternativknapp, knappen er skjult, dobbelttrykk for å utvide." Trykk skjermen. Flere alternativer-menyen utvides. Du hører: "Forkast, knappen."

 3. Sveip til høyre til du hører "Format", og dobbelttrykk deretter skjermen. Format-menyen åpnes.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil endre punktmerkingen, sveip høyre til du hører "Punktmerking, knappen," og dobbelttrykk deretter skjermen. Undermenyen Punktmerking åpnes.

  • Du vil endre nummereringsstilen, sveip mot høyre til du hører "Nummerering, knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen. Undermenyen Nummerering åpnes.

 5. Sveip mot høyre eller venstre til å bla gjennom stilene. Skjermleser av gir beskjed om stilene som du flytter. Den valgte stilen angis som "valgt". Hvis du vil velge en stil, trykk skjermen.

Når du har valgt en ny stil på undermenyen lukkes, og flyttes fokus til meldingsteksten e-post.

Obs!: Hvis listen inneholder nestede lister, har ikke dette noen effekt på deres stil. Du må plassere markøren i den nestede listen for å endre den stilen for seg.

Se også

Bruke en skjermleser til å justere tekst og avsnitt i Outlook

Bruke en skjermleser til å formatere tekst i e-post i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Outlook e-post

Bruke Outlook Web App med tastaturet og Skjermleser, innebygde Windows skjermleseren, for raskt å lage punktlister og nummererte lister når du skriver en melding med e-post.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Gå til Hurtigtaster for Outlook på nettet for å få en oversikt over hurtigtaster.

 • Dette emnet antar at du bruker Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows. Hvis du vil finne ut mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du gå til Den fullstendige veiledningen for Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Dette emnet antar at leseruten er avslått.

 • Når du bruker Outlook Web App, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Siden Outlook Web App kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Også vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer for nettleseren, men ikke for Outlook Web App.

I dette emnet

Opprette punktlister eller nummererte lister

 1. Mens du skriver en melding med Outlook, på begynnelsen av en ny linje, trykker du Tab-tasten til du hører: "Format, < valgte alternativet > knapper."

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil starte en punktliste, trykk Pil høyre eller venstre til du hører "Punktmerking", og trykk mellomrom. Et listeelement fylt sirkel punkt opprettes og flyttes fokus til meldingsteksten e-post.

  • Start en nummerert liste ved å taste 1. (tallet 1 etterfulgt av et punktum), og trykk deretter på MELLOMROM. Et nummerert listeelement opprettes automatisk.

 3. Skriv teksten til listeelementet.

 4. Legg til et annet listeelement ved å trykke på ENTER, og skriv deretter inn teksten.

 5. Hvis du vil avslutte listen, trykker du Enter to ganger. Fokuset flyttes til en tom linje under listen.

Opprette en nestet liste

Du kan opprette en liste i en liste, for eksempel nestede punkt i en punktliste eller Disposisjonsstil nummereringen i en nummerert liste.

 1. I en eksisterende liste går du til elementet som skal komme foran den nestede listen, og trykker på ENTER for å opprette et nytt listeelement etter det.

 2. Med markøren på begynnelsen av linjen med det nye elementet trykker du på TAB-tasten. Outlook øker automatisk innrykket for det elementet og gjør det til en del av en nestet liste.

 3. Skriv teksten til det første nestede listeelementet.

 4. Hvis du vil legge til et annet nestet listeelement, trykker du på ENTER, og så skriver du teksten til det.

Endre innrykket i en liste

 1. Merk hele listen.

  Tips!: Hvis du vil merke en del av teksten, holder du nede SKIFT og piltastene til å flytte markøren.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil øke innrykk, eller flytte listen lenger bort fra margen, trykker du Tab-tasten.

  • Hvis du vil redusere innrykk, eller Flytt listen nærmere til marg, trykker du SKIFT + TAB.

Se også

Bruke en skjermleser til å justere tekst og avsnitt i Outlook

Bruke en skjermleser til å formatere tekst i e-post i Outlook

Hurtigtaster i Outlook på nettet

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser med e-post i Outlook

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Outlook e-post

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×