Bruke en skjermleser til å opprette et nytt prosjekt i Project 2016

Bruke en skjermleser til å opprette et nytt prosjekt i Project 2016

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk Project 2016 med tastaturet og Skjermleser, den innebygde skjermleseren i Windows, for å gjøre de grunnleggende oppgavene. Du kan også bruke skjermleseren JAWS. Du kan opprette et nytt prosjekt, legge til oppgaver, tildele ressurser, skrive ut prosjekt og mer.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du vil ha en oversikt over hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster for Project 2016.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet gjør også oppmerksom på JAWS-funksjonaliteten. Hvis du vil lære mer om JAWS for Windows, kan du gå til Hurtigstartveiledning for JAWS for Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

I dette emnet

Åpne Project 2016 og opprette et tomt prosjekt

Å starte et nytt prosjekt i Project 2016 er enkelt.

 1. Trykk på Windows-logotasten. Du hører: «Søkeboks, redigerer.» Med JAWS hører du: «Cortana.»

 2. Skriv inn de første bokstavene i Project 2016, til du hører «Project 2016 – skrivebordsprogrammet.»

  Tips!: Å skrive inn «Pr» er vanligvis nok til å finne den riktige appen.

 3. Trykk på ENTER for å åpne Project 2016. Det åpnes en liste over nylig brukte prosjekter og prosjektmaler. Du hører: «Tomt prosjekt-knapp.»

 4. Hvis du vil opprette et nytt prosjekt, trykker du på MELLOMROM.

Legge til oppgaver og tilordne ressurser

Det nye prosjektet åpnes i Gantt-diagram-visningen, som er den enkleste visningen å arbeide med.

 1. Når du åpner et tomt prosjekt, er fokuset øverst i det venstre hjørnet av diagrammet. Trykk på PIL HØYRE til du hører «Kolonneoverskrift, Oppgavenavn, valgt», og skriv deretter inn navnet på den første oppgaven. Med JAWS hører du: «Oppgavenavn, tom.»

 2. Trykk på PIL HØYRE til du hører «Kolonneoverskrift, Ressursnavn, kombinasjonsboks, valgt», og skriv deretter inn navnet på ressursen som du vil skal håndtere oppgaven. Med JAWS hører du: «Ressursnavn, tom.»

  Tips!: Ressursnavnet er vanligvis navnet på en person eller en gruppe, men du kan selv velge navn.

 3. Trykk på ENTER for å fullføre og legge til oppgaven. Fokuset flyttes til den neste raden i Ressursnavn-kolonnen.

 4. Trykk på PIL VENSTRE til du hører «Kolonneoverskrift, Oppgavenavn, valgt» for å legge til en annen oppgave, og skriv deretter inn navnet på oppgaven. Med JAWS hører du: «Oppgavenavn, tom.»

 5. Trykk på PIL HØYRE til du hører «Kolonneoverskrift, Ressursnavn, valgt» for å legge til en ressurs til oppgaven, skriv deretter inn navnet på ressursen og trykk avslutningsvis på ENTER. Med JAWS hører du: «Ressursnavn, tom.»

  Tips!: Hvis du vil legge til en ressurs du allerede har brukt på en tidligere rad, trenger du bare å skrive inn de første bokstavene i navnet for at Project 2016 skal foreslå den. Når du trykker på ENTER, blir det foreslåtte navnet alltid fullført.

 6. Gjenta disse trinnene til du har lagt til alle oppgavene og tilordnet ressurser til dem.

Planlegge oppgaver i Ressursplanlegger-visningen

Du kan bruke Ressursplanlegger-visningen for å planlegge oppgavene du har angitt.

Obs!: JAWS gjengir ikke ressurs- eller oppgavenavn riktig i Ressursplanlegger-visningen, så du bør bruke Skjermleser til å planlegge oppgavene.

 1. For å endre til Ressursplanlegger-visning, trykker du på ALT+H, G og deretter P. Du hører: «Ressursplanlegger, visning.»

 2. Trykk på PIL NED for å høre navnet på den første ressursen. Du kan bruke tastene PIL OPP og PIL NED for å navigere mellom ressursene.

 3. Trykk på PIL HØYRE for å gå til oppgavene som er tilordnet til ressursen som er valgt. Du hører oppgavens navn, etterfulgt av «Ikke-planlagt oppgave.» Hvis ressursen har flere oppgaver som er tilordnet, bruker du piltastene til høyre og venstre for å navigere mellom dem.

 4. Trykk på SKIFT+F2 for å åpne Aktivitetsinformasjon-vinduet for den valgte oppgaven.

 5. Trykk på TAB til du hører «Start, redigerbar, rediger», og trykk på ALT+PIL NED for å åpne datovelgeren.

 6. Trykk på T for å angi dagens dato som startdatoen, eller bruk piltastene til å finne riktig dato. Trykk på MELLOMROM for å bekrefte det merkede området. Skjermleser leser opp den valgte datoen.

 7. Trykk på TAB til du hører «Ferdig, redigerbar, rediger», og trykk på ALT+PIL NED for å åpne datovelgeren.

 8. Trykk på T for å angi dagens dato som sluttdatoen, eller bruk piltastene til å finne riktig dato. Trykk på MELLOMROM for å bekrefte det merkede området. Skjermleser leser opp den valgte datoen.

 9. Trykk på ENTER for å fullføre og redigere oppgaven. Skjermleser leser opp ressursnavnet, oppgavenavnet og start- og sluttdatoene du nettopp valgte.

  Tips!: Hvis du utilsiktet planlegger oppgaver som overlapper hverandre, hører du «Overallokert.» Trykk på SKIFT+F2 igjen, og planlegg oppgaven på nytt.

 10. Gjenta fremgangsmåten ovenfor for alle ikke-planlagte oppgaver.

Tips!: Trykk på ALT+H, G og deretter G for å gå tilbake til Gantt-diagram-visningen.

Lagre et prosjekt

Du kan lagre prosjektet på din egen datamaskin eller i en delt nettverksplassering.

Obs!: JAWS gjengir ikke lagrede plasseringer riktig, så du bør bruke Skjermleser til å lagre prosjektet den første gangen.

 1. Trykk på ALT+F. Du hører: «Backstage-visning, valgt.» Med JAWS hører du: «Informasjonfane.»

 2. Trykk på A, og trykk deretter på en annen tast – avhengig av hvor du vil lagre prosjektet:

  • Trykk på N for å synkronisere prosjektet med SharePoint.

  • Trykk på S for å lagre prosjektet på OneDrive- eller SharePoint-nettstedet, eller trykk på K for å logge deg på OneDrive.

  • Trykk på C for å lagre prosjektet på datamaskinen.

 3. Trykk på MELLOMROM to ganger for å bekrefte lagringsstedet, deretter bruker du PIL OPP og PIL NED for å velge nøyaktig hvor i den valgte plasseringen prosjektet skal lagres – for eksempel hvilken mappe på datamaskinen du vil bruke. Når du finner det riktige alternativet, trykker du på ENTER.

 4. Skriv inn filnavnet du vil bruke.

 5. Trykk på TAB til du hører: «Lagre-knapp», og trykk deretter på ENTER for å lagre filen. Med JAWS hører du: «Avslutter menyer, Lagre-knappen.»

Tips!: Når du har lagret prosjektet én gang, kan du raskt lagre endringer i det ved å trykke på CTRL+S.

Skrive ut et prosjekt

Du må kanskje skrive ut prosjekt-diagrammet for å vise det til noen.

 1. Trykk på ALT+F. Du hører: «Backstage-visning, valgt.» Med JAWS hører du: «Informasjonfane.»

 2. Trykk på P, og trykk deretter på I for å åpne dialogboksen Skrivervalg. Du hører: «Hvilken skriver.»

 3. Bruk deretter PIL OPP og PIL NED for å flytte mellom de tilgjengelige skriverne. Når du finner det riktige alternativet, trykker du på MELLOMROM for å velge skriveren.

 4. Trykk på ALT+P, og trykk deretter på P for å skrive ut prosjektet.

Se også

Bruke en skjermleser til å se gjennom eller redigere et eksisterende prosjekt i Project 2016

Hurtigtaster for Project 2016

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finn ut hvordan du navigerer i Project 2016 ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×