Bruke en skjermleser til å lese eller legge til foredragsnotater og kommentarer i en presentasjon

Bruke en skjermleser til å lese eller legge til foredragsnotater og kommentarer i en presentasjon

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruke PowerPoint 2016 med tastaturet og Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows, til å legge til og lese foredragsnotater i PowerPoint 2016-presentasjonen. Med foredragsnotater kan du legge til påminnelser eller samtaleemner for presentatøren. Når Notater-ruten eller Kommentar-ruten er åpen i visningen, kan skjermleseren lese notatene og kommentarene.

Kommentarer: 

I dette emnet

Legge til foredragsnotater

Legg til foredragsnotater i presentasjonen for å fortelle en historie til publikum, utover det som får plass på selve lysbildet. Du kan bruke foredragsnotater som personlige påminnelser om lysbildeinnholdet også.

 1. Trykk på ALT+W, P, N for å vise Notater-ruten i normalvisning,

 2. Trykk på F6 på lysbildet der du vil legge til notater, til du hører: «Notater-ruten for lysbildet eller «Lysbildenotater.»

 3. Skriv inn notatene.

 4. Trykk på F6 for å avslutte Notater-ruten.

Lese foredragsnotater

 1. Hvis du vil høre om lysbildet har notater, trykker du på F6 og PIL OPP og PIL NED i normalvisning, helt til du hører tittelen på og antallet lysbilder og plasseringen i listen over lysbilder. Hvis det finnes foredragsnotater på lysbildet, hører du: «Har notater.»

  Tips!: Fokus starter alltid i selve lysbildet. Hver gang du trykker på F6, flyttes fokuset til Kommentarer-ruten, statuslinjen og zoom-knappene, båndet, Notater-ruten og miniatyrbilde. Trykk på SKIFT+F6 for å flytte gjennom områdene i den andre retningen.

 2. Trykk på ALT+W, P, N for å vise Notater-ruten i normalvisning,

 3. Trykk på F6 til du hører: «Notatsiderute» eller «Lysbildenotater». Trykk deretter på CAPS LOCK+M for å lytte til notatet.

Legge til en merknad

Du kan legge til kommentarer i lysbildene hvis du for eksempel gjennomgår arbeid utført av andre.

Hvis du ønsker å kommentere på en spesifikk tekst eller et objekt, velger du det. Hvis du vil finne ut hvordan du velger i PowerPoint 2016 ved bruk av hurtigtaster, kan du se Bruke hurtigtaster til å opprette en presentasjon.

 1. Trykk på ALT+R, C på et lysbildet i normalvisning når du hører en tekst eller et objekt du ønsker å kommentere på. Kommentarer-ruten åpnes.

 2. Skriv inn kommentaren.

 3. Hvis du ønsker å legge til en ny kommentar raskt i Kommentarer-ruten, trykker du på TAB til du hører: «Ny kommentar-knapp.» Trykk deretter på MELLOMROM. Skriv inn den nye kommentaren.

 4. Trykk på ESC for å avslutte Komentarer-ruten.

 5. Trykk på ALT+R, P, P for å lukke Komentarer-ruten.

Les kommentarer

 1. Hvis du vil høre om lysbildet har kommentarer, trykker du på F6 og PIL OPP og PIL NED i normalvisning, helt til du hører tittelen på og antallet lysbilder og plasseringen i listen over lysbilder. Hvis det finnes kommentarer på lysbildet, hører du: «Har kommentarer.»

 2. Trykk på ALT+R, P, P for å åpne Komentarer-ruten. Da hører du: «Ny kommentar-knapp.»

  Hvis Komentarer-ruten allerede er åpen, trykker du på F6 eller SKIFT+F6 til du hører: «Ny merknad-knapp.»

 3. Trykk på TAB til du hører: «Neste-knapp.»

 4. Hvis du vil flytte til og høre den første kommentaren, trykker du på MELLOMROM. Hvis du vil flytte til og høre kommentaren og svare på den, trykker du på TAB.

 5. Hvis det er flere kommentarer på ett lysbilde, trykker du på PIL NED for å flytte til neste kommentar eller -tråd.

 6. Trykk på ALT+R, P, P for å lukke Komentarer-ruten.

Se også

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å lagre presentasjonen i PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å opprette presentasjonen

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Lær hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk PowerPoint 2016 for Mac med tastaturet og Voiceover, den innebygde skjermleseren for Mac OS, til å legge til og lese foredragsnotater og kommentarer i presentasjonen.

Kommentarer: 

I dette emnet

Legge til foredragsnotater

Legg til foredragsnotater i presentasjonen for å fortelle en historie til målgruppen utover lysbildeinnholdet. Du kan bruke foredragsnotatene som private påminnelser for lysbildeinnholdet også. Du kan legge til foredragsnotater i Normal-visningen hvis du kun legger til korte notater, eller på Notater-siden hvis du planlegger å skrive flere notater per lysbilde.

Legge til foredragsnotater i Normalvisning

 1. Trykk F6 på lysbildet der du vil legge til foredragsnotater frem til du hører: « Notatruten, oppsettsområdet.»

 2. Skriv inn foredragsnotatene for lysbildet. Når du er ferdig, trykker du på F6 for å gå ut av Notater-ruten.

Legge til foredragsnotater på en notatside

 1. Klikk lysbildet der du vil legge til foredragsnotater, i Normal-visningen ved å trykke på KOMMANDO+3. Du hører: «Notatsiden, oppsettsområdet.»

 2. Notater-siden trykker du på TAB til du hører: «Rediger tekst – du er på et tekstområde.» Skriv deretter inn foredragsnotatene.

 3. For å flytte til notatene på et annet lysbilde klikker du Notater-siden, og deretter ALT+CTRL+SKIFT+PIL OPP inntil du hører «Notatruten, oppsettsområdet», og deretter trykker du på ALT+PIL HØYRE eller ALT+PIL VENSTRE.

 4. Gå tilbake til Normal-visningen ved å trykke på KOMMANDO+1.

Lese foredragsnotater

Du kan lytte til notatene i øretelefonene dine og deretter levere dem muntlig til publikum, eller du kan la skjermleseren lese notatene høyt. Du kan lytte til foredragsnotater enten i Normal-visningen eller på Notater-siden når du oppretter eller redigerer presentasjonen. Når du holder en lysbildefremvisning, kan du bruke Presentasjonsvisning.

Lese foredragsnotater i Normalvisning

 1. Trykk F6 på lysbildet til du hører: «Notatruten, oppsettsområdet.»

 2. I Notater-ruten trykker du på CTRL+KOMMANDO+PIL HØYRE. Du hører: «Rediger tekst, sett inn i begynnelsen av teksten, <talerens notatertekst>.»

 3. For å gå vekk fra Notatruten trykker du på F6.

Lese foredragsnotater på en notatside

 1. På et lysbilde trykker du på KOMMANDO+3. Du hører: «Notatsiden, oppsettsområdet.»

 2. Notater-siden trykker du på TAB til du hører: «Rediger tekst, <notaterteksten>.»

 3. For å flytte til notatene på et annet lysbilde, klikker du Notater-siden, og så ALT+CTRL+SKIFT+PIL OPP inntil du hører «Notatruten, oppsettsområdet», og til slutt trykker du på ALT+PIL HØYRE eller på ALT+PIL VENSTRE.

 4. Gå tilbake til Normal-visningen ved å trykke på KOMMANDO+1.

Lese foredragsnotater i Presentasjonsvisning

 1. For å bytte til Presentasjonsvisning-visningen på et lysbilde i Normal-visningen, trykker du på ALT+ENTER. Du hører: «Presentasjonsvisning.»

 2. I visningen Presentasjonsvisning trykker du på PIL VENSTRE eller PIL HØYRE inntil du hører: «Notatruten, oppsettsområdet.»

 3. For å lese notatteksten, går du til Notater-ruten, og trykker på CTRL+ALT+SKIFT+PIL NED. Du hører: «I redigere tekst <notattekst>» Hvis du vil slutte å lese, trykker du på PIL VENSTRE og PIL HØYRE samtidig.

Legge til kommentarer

Du kan legge til kommentarer på lysbilder hvis du eksempelvis arbeider sammen med andre på en presentasjon, eller du ser gjennom noen andres arbeid.

 1. På lysbildet der du vil legge til kommentarer, trykker du på F6 til du hører navnet på gjeldende fane på båndet. Trykk deretter på PIL VENSTRE eller PIL HØYRE til du hører «Se gjennom fanen», og trykk på CTRL+ALT+MELLOMROM. Du hører: «Trykk på Gjennomgang, valgt, fane.»

 2. Gjennomgang-fanen trykker du på TAB til du hører: «Ny merknad-knapp.» Trykk deretter på CTRL+ALT+MELLOMROM. Du hører: «Rediger tekst – du er på et tekstområde.» Fokuset flyttes til kommentarruten i margen.

 3. Skriv inn kommentaren. Når du er ferdig, hvis du vil gå ut av kommentarruten, trykker du på F6 til du hører elementet du vil merke.

Les kommentarer

Du kan bruke skjermleseren til å lytte til andres kommentarer og til å kontrollere hvem som har kommentert på presentasjonen og når.

 1. I Normal-visningen på et lysbilde trykker du på F6 til du hører gjeldende fane på båndet. Trykk deretter på PIL VENSTRE eller PIL HØYRE til du hører «Se gjennom fanen», og trykk på CTRL+ALT+MELLOMROM. Du hører: «Se gjennom-fanen.»

 2. Gjennomgang-fanen trykker du på TAB til du hører: «Vis kommentarer-menyknappen»

 3. For å utvide Vis kommentarer-menylisten trykker du på CTRL+ALT+SKIFT+M.

 4. I menylisten trykker du på PIL OPP eller PIL NED til du hører enten: «Hake, kommentarrute» eller «Kommentarrute.» Hvis du hører: «Hake, kommentarrute», trykker du på ESC og går videre til neste trinn. Hvis du hører: «Kommentarrute», trykker du på CTRL+ALT+MELLOMROM.

 5. På et lysbilde trykker du på F6 til du hører: «Kommentarer-fanen, du bruker for øyeblikket en fane inne i en oppgaverute.»

 6. Kommentarer-fanen trykker du på TAB til du hører: «Kommentartråd.» Fokuset er nå på den første kommentaren i tråden. Hvis du vil lese kommentaren, trykker du på TAB. Skjermleseren oppgir klokkeslettet da kommentaren ble lagt til, og hvem som skrev den.

  For å gå til den neste kommentartråden trykker du på ALT+CTRL+SKIFT+PIL OPP-tasten. Du hører: «Utenfor kommentartråden.» Deretter trykker du på PIL OPP- eller PIL NED-piltasten til du hører neste tråd.

Se også

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å lagre presentasjonen i PowerPoint

Hurtigtaster i PowerPoint 2016 for Mac

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruk PowerPoint 2016 for iOS med VoiceOver, den innebygde skjermleseren for iOS, til å legge til og lese foredragsnotater i presentasjonen.

Kommentarer: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Du finner informasjon om berøringsfunksjoner i PowerPoint 2016 for iOS ved å gå til Berøringsveiledning for PowerPoint for iPhone.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

 • Dette emnet antar at du bruker en iPhone. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for iPad.

I dette emnet

Lese foredragsnotater

Når du åpner en presentasjon i PowerPoint, åpnes den i normalvisning. Her kan VoiceOver lese foredragsnotatene.

 1. Hvis du vil finne ut om lysbildet har foredragsnotater, sveiper du til høyre til du kommer til miniatyrbilderuten for lysbildet. Når du kommer til miniatyrbilderuten for lysbildet og lysbildet har notater, sier VoiceOver for eksempel: «Lysbilde 1 av 8, <lysbildets tittel>, har notater.»

 2. Du åpner Notater-tekstfeltet ved å sveipe til venstre til du hører: «Notater-knapp.» Dobbelttrykk på skjermen.

 3. Notater-tekstfeltet åpnes. Du leser notatene ved å sveipe til høyre, helt til du hører: «Lysbildenotater, tekstboks, <notater for lysbildet>.»

 4. Sveip mot venstre til du hører «Lukk-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen for å lukke Notater-feltet.

Legge til foredragsnotater

Du kan bruke foredragsnotater som personlige påminnelser om hva du skal si når du presenterer til publikum.

 1. Sveipt til høyre på lysbildet der du vil legge til foredragsnotater, helt til du hører: «Notater, knapp.» Dobbelttrykk deretter på skjermen. Notater-tekstfeltet åpnes.

  Merknad: Hvis du hører «Notater» i stedet for «Notat-knapp», er Notater-tekstfeltet allerede åpent i PowerPoint.

 2. Du går til tekstfeltet ved å sveipe til høyre, helt til du hører: «Lysbildenotater, tekstboks, tekstfelt.»

 3. Du legger til notater ved å dobbelttrykke på skjermen og skrive inn notatene, ved bruk av skjermtastaturet. Du går til tastaturet ved å sveipe til høyre, helt til du hører: «Q.»

  Tips!: Du finner også tastaturet ved å utforske elementene på skjermen. Dette gjør du ved å plassere en finger på skjermen og dra den rundt. VoiceOver leser opp elementene etter hvert som du lander på dem. Løft fingeren og dobbelttrykker på skjermen for å velge elementet.

 4. Du lukker tastaturet når du er ferdig, ved å sveipe til høyre til du hører: «Skjul tastatur». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å vise presentasjonen med PowerPoint

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×