Bruke en skjermleser til å legge til og oppdatere detaljene til aktiviteter i ressursplanleggeren

Bruke en skjermleser til å legge til og oppdatere detaljene til aktiviteter i ressursplanleggeren

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer med synshemninger som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og er en del av innholdssettet Office-tilgjengelighet. Hvis du vil ha mer generell hjelp, kan du gå til kundestøtte for Office.

Bruk Microsoft Planner med tastaturet og en skjermleser til å legge til og oppdatere aktivitetsdetaljer. Vi har testet med Skjermleser, men den kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandardene og teknikker. Du vil lære hvordan du legger til kommentarer eller en kontrolliste flagge oppgaver eller oppdatere aktivitetsfremdrift.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, går du til Hvordan fungerer skjermlesere med Microsoft Office.

 • Når du bruker Planner, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som i nettleseren. Ettersom Planner kjører i nettleseren, fungerer også hurtigtastene som fungerer i nettleseren i Planner.

I dette emnet

Legge til en kommentar

Legge til en kommentar til en aktivitet kan starte en samtale med personen som arbeider på aktiviteten.

 1. Gå til, og åpne oppgaven du vil legge til kommentarer.

 2. Trykk TAB til du hører: "Ny kommentar." Fokuset er i tekstfeltet kommentarer.

 3. Skriv inn kommentaren.

 4. Når du er ferdig, trykker du TAB til du hører «Send», og trykk deretter Enter.

Flagge en aktivitet med etiketter

Du kan bruke til å merke, organisere eller gruppere aktiviteter.

 1. Gå til, og åpne oppgaven du vil flagge med etiketter.

 2. Trykk Skift + Tab til du hører navngitt etiketten, for eksempel "Etikett to, redigering."

  Tips!: Hvis du allerede har navngitt etiketter i oppgaven, går du til trinn 4.

 3. Skriv inn Etikettnavnet på.

 4. Trykk Tab-tasten én gang. Du hører "Fjernet", etterfulgt av navnet på etiketten.

 5. For å velge og legge inn etiketten, trykker du Enter. Du hører: "Sjekket."

Angi og oppdatere oppgavefremdrift

 1. Gå til, og åpne oppgaven som du vil oppdatere fremdrift.

 2. Trykk TAB til du hører "Pågår", etterfulgt av gjeldende status for oppgaven.

 3. Hvis du vil vise status-menyen, trykker du Alt + Pil ned-pil.

 4. Trykk opp eller pil ned til du hører statusen du vil bruke, og trykk deretter Enter. Du hører den nye statusen.

Legge til en sjekkliste i en oppgave

Hvis du vil holde oversikt over gjøremålslisten, kan du legge til en kontrolliste til en aktivitet.

 1. Gå til, og åpne oppgaven du vil legge til en kontrolliste.

 2. Trykk TAB til du hører: "Legg til et element på kontrolliste."

 3. Skriv inn teksten for det første elementet på din sjekkliste, og trykk deretter Enter.

 4. Det opprettes en ny tom sjekkliste elementrad. Skriv inn teksten for det følgende elementet, og trykk Enter. Gjenta dette trinnet til du har lagt til alle elementene sjekklisten.

 5. Hvis du vil kontrollere elementer bort fra din sjekkliste, trykker du TAB til du hører "Fjernet," fulgt av det, og trykk deretter mellomrom.

Se også

Bruke en skjermleser til å legge til planleggeren aktiviteter i en kalender

Bruk en skjermleser til å sortere og bestille aktiviteter på en tavle i ressursplanleggeren

Hurtigtaster i Microsoft Planner

Finn ut hvordan du navigerer i Microsoft Planner ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruk Planner for iOS med VoiceOver, innebygde iOS-Skjermleser til å legge til og oppdatere aktivitetsdetaljer. Du vil lære hvordan du legger til kommentarer eller en kontrolliste flagge oppgaver eller oppdatere aktivitetsfremdrift.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

I dette emnet

Legge til en kommentar

Legge til en kommentar til en aktivitet kan starte en samtale med personen som arbeider på aktiviteten.

 1. Gå til, og åpne oppgaven du vil legge til kommentarer.

 2. Sveip til høyre til du hører "Legg til kommentar", og dobbelttrykk deretter skjermen.

 3. Bruk den skjermtastaturet til å skrive inn kommentaren.

 4. Når du er ferdig, lysbilde med én finger langs bunnen av skjermen til du hører "Send", og dobbelttrykk deretter skjermen.

Flagge en aktivitet med etiketter

Du kan bruke til å merke, organisere eller gruppere aktiviteter.

 1. Gå til, og åpne oppgaven som du vil flagge med etiketter.

 2. Sveip høyre til du hører "etiketter felt, angi etiketter," og dobbelttrykk deretter skjermen.

  Tips!: Hvis du allerede har lagt til oppgaven etiketter, vil du høre "Etiketter-feltet" etterfulgt av navnene på etikettene. Du kan fortsette til trinn 5.

 3. Kalle en etikett, sveip mot høyre til du høre en navngitt etikett, for eksempel "etikettnavn, etikett tre," og dobbelttrykk deretter skjermen.

 4. Bruk den skjermtastaturet til å skrive inn et navn for etiketten. Når du er ferdig, lysbilde med én finger langs bunnen av skjermen til du hører «Fullført», og dobbelttrykk deretter skjermen.

 5. Hvis du vil legge til en etikett til oppgaven, sveip til venstre eller høyre til du hører "Avmerkingsboksen" etterfulgt av navnet på etiketten og "Fjernet". Trykk skjermen for å velge og legge til etiketten for aktiviteten.

Angi og oppdatere oppgavefremdrift

 1. Gå til, og åpne oppgaven som du vil endre fremdrift.

 2. Sveip mot høyre til du hører "Status-feltet" etterfulgt av gjeldende status.

 3. Trykk skjermen. Status-menyen åpnes.

 4. Sveip mot venstre eller høyre til du hører statusen du ønsker, og dobbelttrykk deretter skjermen.

Legge til en sjekkliste i en oppgave

Hvis du vil holde oversikt over gjøremålslisten, kan du legge til en kontrolliste til en aktivitet.

 1. Gå til, og åpne oppgaven du vil legge til en kontrolliste.

 2. Sveip mot høyre til du hører "Sjekkliste felt, legge til sjekklister," og dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører: "Varenavn."

 3. Bruk den skjermtastaturet for å skrive inn teksten for det første sjekklisteelementet. Når du er ferdig, lysbilde med én finger langs bunnen av skjermen til du hører «Fullført», og dobbelttrykk deretter skjermen.

  Det første elementet er lagt til sjekklisten og fokuset flyttes til en ny tom sjekkliste vare. Gjenta dette trinnet til du har lagt til alle sjekkliste elementer.

 4. Skyv én finger øverst på skjermen til du hører "Tilbake-knapp", og dobbelttrykk deretter skjermen for å gå tilbake til aktiviteten.

 5. Hvis du vil kontrollere et fullført element bort fra din sjekkliste, sveip høyre til du hører "Sjekkliste feltet", etterfulgt av antall fullførte elementer. Trykk skjermen. Sveip høyre til du hører "Avmerkingsboks," fulgt av det du vil bruke, og "Fjernet". Dobbelttrykk deretter skjermen for å merke elementet som fullført.

Se også

Bruke en skjermleser til å legge til planleggeren aktiviteter i en kalender

Bruk en skjermleser til å sortere og bestille aktiviteter på en tavle i ressursplanleggeren

Finn ut hvordan du navigerer i Microsoft Planner ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruke Planner for Android med TalkBack, innebygde Android skjermleseren, legge til og oppdatere aktivitetsdetaljer. Du vil lære hvordan du legger til kommentarer eller en kontrolliste flagge oppgaver eller oppdatere aktivitetsfremdrift.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

I dette emnet

Legge til en kommentar

Legge til en kommentar til en aktivitet kan starte en samtale med personen som arbeider på aktiviteten.

 1. Gå til, og åpne oppgaven du vil legge til kommentarer.

 2. Sveip til høyre til du hører "Legg til kommentar", og dobbelttrykk deretter skjermen.

 3. Bruk den skjermtastaturet til å skrive inn kommentaren.

 4. Når du er ferdig, sveip mot høyre til du hører «Send kommentar», og dobbelttrykk deretter skjermen.

Flagge en aktivitet med etiketter

Du kan bruke til å merke, organisere eller gruppere aktiviteter.

 1. Gå til, og åpne oppgaven som du vil flagge med etiketter.

 2. Sveip høyre til du hører "etiketter-feltet" og dobbelttrykk deretter skjermen.

  Tips!: Hvis du allerede har lagt til oppgaven etiketter, vil du høre: "Etiketter-feltet" etterfulgt av antall sett etiketter. Du kan fortsette til trinn 5.

 3. Kalle en etikett, sveip mot høyre til du hører "Navn etikett, for å redigere", og dobbelttrykk deretter skjermen.

 4. Bruk den skjermtastaturet til å skrive inn et navn for etiketten. Når du er ferdig, lysbilde med én finger langs bunnen av skjermen til du hører «Fullført», og dobbelttrykk deretter skjermen.

 5. Legge til en etikett til oppgave sveip mot venstre eller høyre til du hører etiketten du vil bruke. Deretter sveip mot venstre én gang. Du hører: "Ikke er avmerket, avmerkingsboksen." Trykk skjermen for å velge og legge til etiketten for aktiviteten.

 6. Hvis du vil gå tilbake til oppgavevisningen, sveiper du ned deretter venstre.

Angi og oppdatere oppgavefremdrift

 1. Gå til, og åpne oppgaven som du vil endre fremdrift.

 2. Sveip mot høyre til du hører "Status-feltet" etterfulgt av gjeldende status.

 3. Dobbelttrykk deretter skjermen for å åpne status-menyen.

 4. Sveip mot venstre eller høyre til du hører statusen du ønsker, og dobbelttrykk deretter skjermen.

Legge til en sjekkliste i en oppgave

Hvis du vil holde oversikt over gjøremålslisten, kan du legge til en kontrolliste til en aktivitet.

 1. Gå til, og åpne oppgaven du vil legge til en kontrolliste.

 2. Sveip mot høyre til du hører "Sjekkliste felt, legger du til sjekkliste," og dobbelttrykk deretter skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører "Legg til et element", og dobbelttrykk deretter skjermen.

 4. Bruk den skjermtastaturet for å skrive inn teksten for det første sjekklisteelementet. Når du er ferdig, lysbilde med én finger langs bunnen av skjermen til du hører «Fullført», og dobbelttrykk deretter skjermen.

  Det første elementet er lagt til sjekklisten og fokuset flyttes til en ny tom sjekkliste vare. Gjenta dette trinnet til du har lagt til alle sjekkliste elementer.

 5. Hvis du vil gå tilbake til oppgavevisningen, sveiper du ned deretter venstre.

 6. Hvis du vil kontrollere et fullført element bort fra din sjekkliste, sveip høyre til du hører "Sjekkliste feltet", etterfulgt av antall fullførte elementer. Trykk skjermen. Sveip til høyre til du hører elementet du vil bruke. Deretter sveip mot venstre én gang. Du hører: "Ikke er avmerket, avmerkingsboksen." Dobbelttrykk deretter skjermen for å merke elementet som fullført.

Se også

Bruke en skjermleser til å legge til planleggeren aktiviteter i en kalender

Bruk en skjermleser til å sortere og bestille aktiviteter på en tavle i ressursplanleggeren

Finn ut hvordan du navigerer i Microsoft Planner ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×