Bruke en skjermleser til å legge til, lese, og slette kommentarer i Word

Bruke en skjermleser til å legge til, lese, og slette kommentarer i Word

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk Word 2016 med tastaturet og Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows, for å legge til kommentarer i et Word 2016-dokument. Med kommentarer kan du foreslå endringer i dokumenter eller merke problemer for oppfølging. Du kan enkelt slette kommentarer etter å ha lest eller svart på en kommentar.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du vil ha en oversikt over hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster for Microsoft Word i Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

I dette emnet

Legge til en merknad

Du kan legge til en kommentar i et Word 2016-dokument, for eksempel når du gjennomgår andres arbeid, hvis du vil skrive en kommentar i et eget dokument eller hvis du vil spore problemer for oppfølging.

 1. Hvis du vil starte kontinuerlig lesing på gjeldende plassering i dokumentet, trykker du CAPS LOCK + M.

 2. Hvis du vil stoppe Skjermleser på et punkt der du vil sette inn en kommentar, trykker du CTRL.

  Tips!: Hvis du vil merke flere ord i brødteksten som skal merkes som kommentert tekst, trykker du CTRL + SKIFT + PIL HØYRE. Du hører den merkede teksten

 3. Hvis du vil legge til en ny kommentar, trykker du CTRL + ALT + M. Du hører: «<Brukernavn>, kommentar, redigerer.» I JAWS hører du: «Setter inn kommentar <kommentarnummer> av <brukernavn>.”

 4. Skriv inn kommentaren. Hvis du vil avslutte kommentarruten og gå tilbake til der du slapp i brødteksten, trykker du CTRL + SKIFT + INS eller ESC.

Vis kommentarer i et dokument

Innsettingspunkter for kommentarer er uthevet i dokumentets brødtekst i Alle markeringer-modus.

 1. Hvis du vil endre til Alle markeringer-modus, trykker du ALT + R, TD. Du hører: «<navnet på markeringen som for øyeblikket er valgt>». I JAWS hører du: «Nedre bånd, sporingsgruppeboks, <navnet på markeringen som for øyeblikket er valgt>.” En liste med fire visningsalternativer åpnes.

 2. Bruk piltastene i listen til du hører: «Alle markeringer.» Til slutt trykker du ENTER. Fokus går tilbake til brødteksten.

Gå til og gjennom kommentarer

Skjermleser leser opp kommentarene når den leser brødteksten. Den faktiske kommentarteksten og detaljer vises i en kommentarboks i margen på dokumentet. JAWS leser kommentarteksten og sier også hvem som har skrevet kommentaren når du leser brødteksten. Du hører: «Kommentar, <kommentert tekst>, av <kommentator>.»

Gå til kommentarer og tilbake til brødteksten

 1. Kontroller at du har valgt alternativet for alle markeringer som forklart ovenfor i Vise kommentarer i et dokument.

 2. Trykk CAPS LOCK + M for å begynne kontinuerlig lesing. La skjermleseren lese brødteksten til du hører at det leses opp en kommentar.

 3. Hvis du vil flytte til kommentarene, gjør du ett av følgende, avhengig av skjermleseren:

  • I Skjermleser trykker du CAPS LOCK + INS. Fokuset flyttes til kommentarene i margen. Hvis du vil gå tilbake til der du slapp i dokumentredigeringen, trykker du ESC eller CAPS LOCK + SKIFT + INS.

  • I JAWS trykker du SKIFT + CTRL + Apostrof ('). Du hører: «Vent litt, behandler <antall kommentarer> elementer, dialogboks for korrekturleserens kommentarer.» I dialogboksen for korrekturleserens kommentarer trykker du PIL OPP eller PIL NED for å høre kommentarene og få informasjon om hvem som skrev kommentaren og når. Når du er ferdig, trykker du TAB til du hører: «OK-knappen.» Til slutt trykker du ENTER. Du hører kommentaren og fokuset går tilbake til brødteksten.

Gå gjennom kommentarer

 1. Hvis du vil gå gjennom alle kommentarer i dokumentet, gjør du ett av følgende:

  • Trykk ALT + R, N for å navigere gjennom alle kommentarer. Fokuset flyttes til neste kommentar. Hvis du vil gå til forrige merknad, trykker du ALT + R, V. Gjenta en av handlingene til du har gått gjennom alle kommentarer eller har funnet kommentaren du lette etter.

  • Trykk ALT + R, H for å navigere gjennom alle sporede endringer. Fokuset flyttes til neste endring. Hvis du vil gå til forrige endring, trykker du ALT + R, F. Gjenta en av handlingene til du har gått gjennom alle endringer og kommentarer eller har funnet endringen eller kommentaren du leter etter.

 2. Bruk skjermleserelementet eller navigasjonskommandoene for å høre kommentaren og informasjon om hvem som skrev kommentaren og når. For Skjermleser-kommandoer kan du se Tastaturkommandoer og berøringsbevegelser for Skjermleser. For JAWS-kommandoer kan du se JAWS-tastetrykk.

Slette kommentarer

Du kan slette kommentarer én etter én eller alle merknader i dokumentet samtidig.

Slette eller svare på en enkelt kommentar

 1. Naviger til en kommentar som du vil slette eller svare på, som forklart i Gå til og gjennom kommentarer.

 2. Trykk SKIFT + F10. Hurtigmenyen åpnes.

 3. Gjør noe av følgende:

  • Hvis du vil slette kommentaren, bruker du piltastene i hurtigmenyen til du hører «Slett merknad» og trykker deretter ENTER. Gjeldende kommentar slettes. Deretter kan du gå til neste kommentar i dokumentet.

  • Hvis du vil svare på en kommentar, bruker du piltastene til du hører «Svar på kommentar». Skriv inn svaret, og gå deretter til neste kommentar.

  Tips!: Alternativt trykker du CTRL + ALT + M når du er på kommentaren for å svare på den.

Slett alle kommentarer

 1. Trykk ALT + R, D, O.

Løse kommentarer

Løs en kommentar ved å merke den som ferdig. Den løste kommentaren blir nedtonet i margen, og ingen flere svar kan legges til. Du kan slette eller gjenåpne en løst kommentar. Å løse en kommentar vil ikke slette den.

 1. Naviger til en kommentar som du vil løse, som forklart i Gå til og gjennom kommentarer.

 2. Trykk SKIFT + F10. Hurtigmenyen åpnes.

 3. Trykk PIL OPP eller PIL NED til du hører «Løs kommentar», og trykk deretter Enter. Gjeldende kommentar er nå nedtonet.

 4. Hvis du vil gjenåpne en løst kommentar, går du til kommentaren og trykker SKIFT + F10. Trykk PIL OPP eller PIL NED i hurtigmenyen til du hører: «Gjenåpne kommentar». Kommentaren kan redigeres igjen.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Hurtigtaster for Microsoft Word for Windows

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Word Mobile med Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows, til å legge til kommentarer i et Word Mobile-dokument. Med kommentarer kan du foreslå endringer i dokumenter eller merke problemer for oppfølging. Du kan enkelt slette kommentarer etter å ha lest eller svart på en kommentar.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Windows-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for nettbrett eller PC.

I dette emnet

Gå til Se gjennom-fanen

Du kan finne beskrivelser av kommentarfunksjoner i dette emnet på Se gjennom-fanen.

 1. I Word Mobile-dokumentet sveiper du oppover eller nedover på skjermen med én finger til du hører: «Elementer.»

 2. Sveip til høyre med én finger til du hører: «Flere alternativer-knappen, skjult. Dobbelttrykk for å utvide.» Dobbelttrykk skjermen. Flere alternativer-menyen utvides.

 3. Sveip til venstre med én finger til du hører: «Hjem-knappen, skjult.» Dobbelttrykk for å vise.» Dobbelttrykk skjermen. Du hører: «Hjem, <number of available tabs and the place of the current tab on the menu list>, valgt.» Hovedmenyen er nå utvidet.

 4. I menyen sveiper du til høyre med én finger til du hører: «Se gjennom, <number of available tabs and the place of the current tab on the menu list>, dobbelttrykk for å velge.» Dobbelttrykk skjermen. Du hører: «Word-vinduet.» Alternativer i Se gjennom-fanen er nå tilgjengelige.

Legge til en merknad

Du kan legge til en kommentar i et Word Mobile-dokument, for eksempel når du gjennomgår andres arbeid, hvis du vil skrive en kommentar i et eget dokument eller hvis du vil spore problemer for oppfølging.

 1. Sveip ned med tre fingre for å starte kontinuerlig lesing fra gjeldende plassering i dokumentet.

 2. Hvis du vil stoppe Skjermleser på et punkt der du vil sette inn en kommentar, trykker du skjermen.

 3. Naviger til Se gjennom-fanen, som forklart i Naviger til Se gjennom-fanen.

 4. Trykk på skjermen i Se gjennom-fanen, og sveip deretter til venstre eller høyre til du hører: «Ny kommentar-knappen. Dobbelttrykk for å aktivere.» Dobbelttrykk skjermen. Du hører: «Kommentar-vindu, redigering». Skjermtastaturet kommer opp.

 5. Skriv inn kommentaren, og sveip til venstre eller høyre til du hører følgende beskjed for å avslutte kommentar-vinduet: «Lukk-knappen. Dobbelttrykk for å aktivere.» Dobbelttrykk skjermen. Fokuset går tilbake til innholdsområdet. Du hører: «<Dokumentnavn>.docx redigering.»

Gå til kommentarer

Du kan navigere til en kommentar enten fra brødteksten når Skjermleser leser dokumentet, eller du kan bruke Neste- og Forrige-knappene på Se gjennom-båndet for å flytte mellom kommentarer.

Gå til en kommentar fra brødteksten

Skjermleser leser opp de innsatte kommentarene sammen med brødtekst. I kontinuerlig lesemodus, når du hører kommentar-landemerket, kan du stoppe lesing og gå til kommentaren.

 1. Sveip ned med tre fingre for å starte kontinuerlig lesing fra gjeldende plassering i dokumentet. Når Skjermleser støter på en kommentar, hører du: «Kommentar, <innsettingspunkt for kommentar i teksten>. Avslutt kommentar.»

 2. Hvis du vil stoppe kontinuerlig lesing på kommentaren, trykker du én gang med to fingre.

 3. Du kan navigere til kommentarteksten ved å sveipe til venstre eller høyre med én finger til du hører: «Kommentarhint, inneholder <antall kommentarer> elementer, dobbelttrykk for å aktivere.» Deretter dobbelttrykker du den. Innbindingsmargen for kommentarer åpnes.

 4. Sveip opp eller ned med én finger til du hører «Landemerker og beholdere», og trykk én gang med én finger for å velge. Sveip deretter til venstre eller høyre med én finger til du hører: «Innbindingsmarg for kommentarer. Inneholder <antall kommentarer> elementer.» Trykk én gang med én finger for å velge.

 5. Sveip opp eller ned til du hører: «Elementer.» Trykk én gang med én finger for å velge. Sveip mot venstre eller høyre til du hører: «Kommentargruppe, kommentar av <antall kommentarer>.» Trykk deretter én gang for å velge.

 6. Sveip til høyre for å høre Skjermleser lese kommentarboksen.

 7. Sveip mot venstre til du hører: «Neste-knappen. Dobbelttrykk for å aktivere.» Dobbelttrykk for å flytte til en ny kommentar.

Gå til en kommentar ved hjelp av Se gjennom-båndet

 1. I Se gjennom-menyen sveiper du til høyre med én finger til du hører: «Kommentarer-gruppen.» Fortsett å sveipe i kommentarer-gruppen til du hører: «Neste-knappen. Dobbelttrykk for å aktivere.» Dobbeltrykk deretter elementet med én finger.

 2. Sveip oppover eller nedover med én finger til du hører: «Landemerker og beholdere.» Trykk én gang med én finger for å velge.

 3. Sveip mot venstre eller høyre til du hører: «Innbindingsmarg for kommentarer, inneholder <antall elementer> elementer.» Fokuset flyttes til kommentartekstboksen. Kommentarmenyen vises.

 4. Sveip opp eller ned til du hører: «Elementer.» Trykk én gang med én finger for å velge. Sveip mot venstre eller høyre til du hører: «Kommentargruppe, kommentar av <antall kommentarer>.» Trykk deretter én gang for å velge kommentaren.

 5. Sveip til høyre for å høre Skjermleser lese kommentarboksen.

 6. Sveip mot venstre til du hører: «Neste-knappen. Dobbelttrykk for å aktivere.» Dobbelttrykk deretter på skjermen for å flytte til en ny kommentar.

Svare på en kommentar

Du kan svare på en kommentar fra en annen person for å gjøre det enklere for alle å se hele diskusjonen.

 1. Naviger til en kommentar som du vil svare på, som forklart i Gå til kommentarer.

 2. Sveip til venstre med én finger til du hører: «Ny kommentar-knappen. Dobbelttrykk for å aktivere.» Dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører: «<Brukernavn>, kommentar, redigerer.» Skjermtastaturet kommer opp.

 3. Skriv inn kommentaren, og sveip til venstre eller høyre til du hører følgende beskjed for å avslutte kommentaren: «Lukk-knappen. Dobbelttrykk for å aktivere.» Dobbelttrykk skjermen. Fokuset går tilbake til innholdsområdet. Du hører: «<Dokumentnavn>.docx redigering.»

Slette kommentarer

Du kan slette kommentarer én etter én eller alle merknader i dokumentet på én gang.

Slette en enkelt kommentar

 1. Naviger til en kommentar som du vil slette, som forklart i Gå til kommentarer.

 2. Sveip til venstre med én finger til du hører: «Slett-knappen. Dobbelttrykk for å aktivere.» Dobbelttrykk deretter skjermen. Gjeldende kommentar slettes og fokuset flyttes til neste kommentar i dokumentet.

Slett alle kommentarer

 1. I Se gjennom-menyen sveiper du til høyre med én finger til du hører: «Slett. Skjult, del-knappen, dobbelttrykk for å aktivere, trippeltrykk for å vise.» Trippeltrykk skjermen. Sveip nedover med én finger til du hører: «Elementer.» Deretter trykker du på skjermen. Du hører: «Slett-knappen. Dobbelttrykk for å aktivere.»

 2. Sveip mot høyre til du hører: «Knappen Slett alle merknader i dokumentet, dobbelttrykk for å aktivere.» Dobbelttrykk skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til stavekontroll i et dokument i Word

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×