Bruke en skjermleser til å legge til en signatur i Outlook

Bruke en skjermleser til å legge til en signatur i Outlook

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Personer som ikke bruker en skjermleser, se Opprett og legge til en signatur i meldinger (i Windows) eller Opprett og Sett inn en signatur i Outlook for Mac.

Bruke Outlook 2016 med tastaturet og en skjermleser, for eksempel JAWS eller Skjermleser, innebygde Windows Skjermleser, legge til en signatur. Signaturen vises automatisk nederst på nye e-postmeldinger, inkludert svarene og e-posten du fremover.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du vil ha en oversikt over hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster for Outlook.

 • Dette emnet antar at du bruker JAWS. Hvis du vil lære om JAWS for Windows, kan du se Hurtigstartveiledning for JAWS for Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

I dette emnet

Opprett en ny signatur

Du trenger ikke å bruke samme signatur for alt. Du kan bruke forskjellig signatur for hver e-posttype. En bedriftssignatur kan for eksempel inkludere navnet ditt, jobbtittelen og kontaktinformasjonen din, mens den private signaturen din kanskje bare har et kallenavn og et bilde.

 1. I Outlook, trykker du Alt + F, t Alternativer for Outlook-vinduet åpnes, og du hører «Alternativer for Outlook».

 2. Trykk på PIL NED-tasten til du hører «E-post».

 3. Trykk Alt + N, Skriv inn. Dialogboksen signaturer og meldingsbakgrunner åpnes, og du hører: "signaturer og meldingsbakgrunner dialogboksen. E-postsignatur-siden." Du hører i Skjermleser,: "signaturer og meldingsbakgrunner. OK-knappen."

 4. Hvis du vil opprette en ny signatur, trykker du Alt + N, Enter. Dialogboksen Ny signatur åpnes, og du hører: "ny signatur-dialogboksen. Skriv inn et navn på signaturen." I Skjermleser, kan du hører "ny signatur. Skriv inn et navn på signaturen."

 5. Skriv inn et navn for signaturen. Trykk TABULATOR-tasten for å gå til OK-knappen, og trykk ENTER.

  Tips!: Gi signaturer beskrivende navn, for eksempel «Forretninger, avtaleinngåelse». Et godt navn kan hjelpe deg med å finne signaturen du har bruk for i fremtiden.

 6. Fokus går tilbake til dialogboksen Signaturer og meldingsbakgrunn i boksen Velg signatur som skal redigeres.

 7. Hvis du bruker Outlook for flere e-postkontoer, velger du kontoen som skal bruke denne signaturen.

  • Hvis du vil endre til boksen e-postkonto, kan du trykke Alt + A. Du hører "E-postkonto kolon kombinasjonsboks" og navnet på den valgte signaturen. I Skjermleser, kan du høre bare navnet på den valgte signaturen.

  • Bruk PIL OPP- eller PIL NED-tasten for å gå gjennom listen til du hører kontoen du ønsker, og trykk så på ENTER.

 8. Trykk Alt + M for å gå til rullegardinlisten Nye meldinger signaturen du vil bruke som skal legges automatisk til alle nye e-postmeldinger. Du hører: "signaturer og stasjonære dialogboksen. Hvis du vil endre det merkede området, bruker du piltastene." Bruk opp eller pil ned for å flytte til signaturen du vil bruke, og trykk deretter Enter.

 9. Til velger du signaturen du vil ha legges til automatisk (automatisk logg) når du svarer på eller videresende meldinger, trykker du Alt + F for å gå til rullegardinlisten Svar/videresendinger. Du hører: "signaturer og stasjonære dialogboksen. Hvis du vil endre det merkede området, bruker du piltastene." I Skjermleser, kan du høre bare signatur som er valgt. Bruk piltastene til å flytte til signaturen du vil bruke, og trykk deretter Enter.

 10. Hvis du vil åpne Rediger signatur-boksen og legge til signaturtekst, trykker du på ALT+T og deretter tabulatortasten helt du til du hører: «Ikke tilgjengelig utenfor en åpen melding». I Skjermleser hører du «Rediger signatur. Redigerer tekst». Fokus er i Signatur-boksen.

 11. Skriv inn signaturteksten.

  Tips!: I tillegg til tekst, kan du også legge til et bilde i signatur-boksen, for eksempel en logo eller et bilde av din håndskrevne underskrift. Å legge til et bilde, trykker SKIFT + Tab til du hører "bilder... knappen" (i Skjermleser du hører "Bilder-knappen"), og trykk deretter Enter. Sett inn bilde dialogboksen åpnes der du kan se bildet du vil bruke. Når bildet du vil bruke, trykker du Enter.

 12. Bruk tabulatortasten for å navigere til OK-knappen, og trykk på ENTER for å lukke Signaturer-boksen.

 13. Hvis du vil lukke Alternativer for Outlook-vinduet, bruker du tabulatortasten for å navigere til OK-knappen og trykker på ENTER.

  Fokuset går tilbake til der du startet.

Hurtigtaster for formatering av signaturer

Her er noen hurtigtaster som du kan bruke til å formatere en e-postsignatur:

Hvis du vil

Trykk

Bruk fet formatering

CTRL+B

Bruk understrekformatering

CTRL+U

Fjern tekstformatering

CTRL+MELLOMROM

Endre skrift

ALT+T

Venstrejuster

CTRL+L

Midtstille tekst

CTRL+C

Høyrejustere

CTRL+R

Sette inn signaturen din

 1. Når du skriver meldingen i Outlook, trykker du på Alt+N for å gå til Sett inn-fanen, og deretter på AS for å åpne Signatur-alternativet.

 2. Hvis det bare er én signatur tilgjengelig, og du vil legge til denne, trykker du på ENTER. Hvis du har flere signaturer, trykker du på PIL NED-tasten for å velge mellom signaturene. Skjermleseren leser opp signaturene etter hvert som du beveger deg. Hvis du er på den du vil bruke, trykker du på ENTER.

  Signaturen legges til i meldingen, og fokus går tilbake til meldingen.

Angi en standardsignatur

 1. Trykk på Alt+F, T i Outlook. Alternativer for Outlook-vinduet åpnes.

 2. Trykk deretter på PIL NED- eller OPP-knappen, hvis nødvendig, til du hører: «E-post.» Trykk på ALT+N. Skjermleseren sier: «Signaturer, knapp.» Trykk på ENTER. Dialogboksen Signaturer og meldingsbakgrunner åpnes.

 3. Hvis du har flere e-postkontoer i bruk, trykker du på Alt+A for å gå til E-postkonto-listen. Bruk piltastene til å navigere i listen, og trykk på ENTER når du er på kontoen du vil angi signaturer for.

 4. Hvis du vil legge til en standardsignatur på nye meldinger du skriver ved å bruke denne kontoen, trykker du på Alt+M for å gå til Nye meldinger-listen. Du hører gjeldende utvalg. Bruk PIL OPP- eller PIL NED-tastene for å gå til signaturen du vil bruke, og trykk på ENTER.

 5. Hvis du vil legge til en standardsignatur i meldinger du svarer på eller videresender, trykker du på Alt+F for å gå til Svar/videresendinger-listen. Du hører gjeldende utvalg. Bruk PIL OPP- eller PIL NED-tastene for å gå til signaturen du vil bruke, og trykk på ENTER.

 6. Hvis du vil lagre endringene dine, trykker du på tabulatortasten til du hører «OK-knappen», og trykker på ENTER. Signaturer og meldingsbakgrunner-dialogboksen lukkes, og du går tilbake til Alternativer for Outlook-vinduet. Hvis du vil lukke vinduet og gå tilbake til innboksen, trykker du på ESC.

Fjerne en standardsignatur

 1. Hvis du bruker Outlook til flere e-postkontoer, velger du e postkontoen som inneholder signaturen du vil slette i dialogboksen signaturer og meldingsbakgrunner.

 2. For å gå til boksen Velg signatur som skal redigeres, trykker du TAB eller Skift + Tab til du hører "Velg signatur som skal redigeres" etterfulgt av navnet på den valgte signaturen.

 3. Hvis du vil velge en signatur, kan du bruke opp eller pil ned til du hører signaturen du vil bruke.

 4. Hvis du vil slette en signatur, trykker du Alt + D. Et vindu åpnes, og du hører: "Ja-knappen." Trykk Enter.

Se også

Bruke en skjermleser til å formatere tekst i e-post i Outlook

Hurtigtaster for Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finn ut hvordan du navigerer i Outlook ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

I Outlook 2016 for Mac kan du legge til en signatur ved hjelp av et tastatur og VoiceOver, den innebygde skjermleseren i Mac OS. Du kan angi at signaturen skal vises automatisk nederst på nye e-postmeldinger, svar og e-postmeldinger du videresender.

Obs!: 

I dette emnet

Opprett en ny signatur

Du trenger ikke å bruke samme signatur for alt. Du kan bruke forskjellig signatur for hver e-posttype. En bedriftssignatur kan for eksempel inkludere navnet ditt, jobbtittelen og kontaktinformasjonen din, mens den private signaturen din kanskje bare har et kallenavn og et bilde.

 1. Trykk på CTRL+TILVALG+M for å gå til menylinjen i Outlook.

 2. Trykk på PIL HØYRE-tasten én gang. Du hører: «Outlook.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å åpne menyen.

 3. Trykk på PIL NED-tasten til du hører «Innstillinger, ellipse». Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

 4. Innstillinger for Outlook-dialogboksen åpnes. Trykk på tabulatortasten flere ganger til du hører: «Signaturer, knapp.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 5. Signaturer-dialogen åpnes. Trykk på tabulatortasten flere ganger til du hører: «Legg til signatur, knapp.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 6. Fokuset flyttes signatur-feltet, og du kan skrive inn signaturteksten.

  Tips!: I tillegg til tekst, kan du også legge til et bilde i signatur-feltet, for eksempel en logo eller et bilde av din håndskrevne underskrift. Hvis du vil legge til et bilde, kopiere det fra en mappe eller skrivebordet, og plasser den der du vil skal vises i signatur-feltet.

 7. Hvis du vil gi et beskrivende navn for signaturen, trykker du på SKIFT+TAB flere ganger til du hører: «Uten tittel, valgt innhold, redigere tekst.» Du er i Signaturnavn-feltet, der du kan skrive inn det nye navnet.

 8. Trykk på SKIFT+TAB flere ganger til du hører VoiceOver kunngjøre e-postkontoen din.

  Hvis du bruker Outlook for flere e-postkontoer, velger du kontoen som skal bruke denne signaturen som standard. Hvis du vil åpne listen over kontoer, trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Bruk PIL OPP- eller PIL NED-tasten for å gå gjennom listen til du hører kontoen du vil bruke, og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

 9. Hvis du vil inkludere signaturen i alle nye meldinger du skriver og sender fra denne e-postkontoen automatisk, trykker du på tabulatortasten én gang. Fokuset er på Ny melding-listen. Alternativet Ingen er som standard valgt. VoiceOver kunngjør: «Ingen, popup-knapp.»

 10. Hvis du vil åpne listen over alternativer, trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Trykk på PIL NED for å gå til signaturen. Når du hører signaturen, trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

 11. Hvis du vil inkludere automatisk signatur i alle meldinger du svarer på og Videresend, trykker du Tab-tasten én gang. Fokus er på listen over Svar/videresendinger. Alternativet Ingen er valgt som standard. VoiceOver gir beskjed om: "Ingen, dukker opp knapp."

 12. Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å åpne listen. Trykk på PIL NED for å gå til signaturen. Når du hører signaturen, trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

 13. Trykk på Kommando+W for å lukke Signaturer-dialogboksen og gå tilbake til der du startet.

Sette inn signaturen din

 1. Når du skriver en melding i Outlook, trykker du på SKIFT+TAB til VoiceOver kunngjør: «Signatur, menyknapp.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

 2. Undermenyen for signaturer åpnes. Trykk på PIL NED- eller PIL OPP-tasten for å gå gjennom elementene i listen. Når du hører signaturen du vil bruke, trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

  Signaturen legges til i meldingen. Fokuset forblir påSignatur-knappen på båndet. Hvis du vil flytte fokus til meldingsteksten, trykker du på tabulatortasten flere ganger.

Angi en standardsignatur

 1. Trykk på CTRL+TILVALG+M for å gå til menylinjen i Outlook.

 2. Trykk på PIL HØYRE-tasten én gang. Du hører: «Outlook.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å åpne menyen.

 3. Trykk på PIL NED-tasten til du hører «Innstillinger, ellipse». Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

 4. Innstillinger for Outlook-dialogboksen åpnes. Trykk på tabulatortasten flere ganger til du hører: «Signaturer, knapp.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 5. Signaturer-dialogen åpnes. Trykk på SKIFT+TAB til du hører VoiceOver kunngjøre e-postkontoen din.

 6. Hvis du har flere e-postkontoer i Outlook, velger du kontoen som skal bruke denne signaturen. Hvis du vil åpne listen over kontoer, trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Bruk PIL OPP- eller PIL NED-tasten for å gå gjennom listen til du hører kontoen du vil bruke, og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

 7. Hvis du vil legge til en standardsignatur på nye meldinger som du skriver, ved å bruke denne kontoen, trykker du på tabulatortasten én gang for å gå til Nye meldinger-listen. Du hører gjeldende utvalg. Hvis du vil åpne listen over alternativer, trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Bruk PIL OPP- eller PIL NED-tastene for å gå til signaturen du vil bruke, og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

 8. Hvis du vil legge til en standardsignatur i meldinger du svarer på eller videresender, trykker du på tabulatortasten for å gå til Svar/videresendinger-listen. Du hører gjeldende utvalg. Hvis du vil åpne listen over alternativer, trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Bruk PIL OPP- eller PIL NED-tastene for å gå til signaturen du vil bruke, og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge.

 9. Trykk på Kommando+W hvis du vil lagre endringene og lukke Signaturer-dialogboksen.

Fjerne en standardsignatur

 1. Hvis du vil gå til listen signaturnavn, trykker du TAB eller Skift + Tab til du hører "Velg signatur navn-tabellen," etterfulgt av navnet på den valgte signaturen.

 2. Hvis du vil velge en signatur, kan du bruke opp eller pil ned til du hører signaturen du vil bruke.

 3. Hvis du vil slette en signatur, trykker du TAB til du hører "Slett valgte Signaturknapp", og trykk deretter Ctrl + Tilvalg + mellomrom. Det åpnes et vindu.

 4. Trykk Tab-tasten én gang. Du hører: "Standard sletteknappen." Trykk Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

Se også

Bruke en skjermleser til å formatere tekst i e-post i Outlook

Hurtigtaster for Outlook for Mac

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finn ut hvordan du navigerer i Outlook ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×