Bruke en skjermleser til å lagre presentasjonen din i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å lagre presentasjonen din i PowerPoint

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk PowerPoint 2016 med tastaturet og Skjermleser, den innebygde skjermleseren i Windows, til å lagre skrivebordsversjonen av presentasjonen til en lokal stasjon (for eksempel en bærbar datamaskin), en nettverksplassering, CD, DVD eller en flash-enhet. Du kan også lagre den som et annet filformat eller i en tidligere versjon av PowerPoint. Du kan også bruke skjermleseren JAWS.

Kommentarer: 

I dette emnet

Lagre en presentasjonsfil

Lagre presentasjonen i et annet filformat

Lagre presentasjonen i en tidligere versjon av PowerPoint

Lagre presentasjonsfilen

Følg disse trinnene for å gi navn til og lagre presentasjonsfilen ved bruk av standard filtype, som er PowerPoint-presentasjon (*.pptx).

 1. For å åpne Lagre som-dialogboksen og bla gjennom stasjonene og mappene dine trykker du ALT+F, og deretter O. Du hører: «Lagre som-dialog».

  Tips!: Hvis du vil lagre presentasjonen på nettet, leser du Lagre og dele en presentasjon i OneDrive.

 2. For å gå til listen over mapper og filer trykker du TAB-tasten for å gå gjennom dialogboksen til du hører «Trevisning». (I Skjermleser hører du navnet på mappen, og noe i likhet med «Åtte av åtte skjult».)

 3. For å finne stasjonen eller mappen der du vil lagre presentasjonen, går du gjennom listen ved å trykke PIL NED- eller PIL OPP-tasten.

 4. Trykk ENTER for å velge stasjon eller mappe.

 5. Du flytter fokus til mappene og filene i den valgte stasjonen eller mappen ved å trykke TAB-tasten.

 6. Trykk PIL NED- eller PIL OPP-tasten for å bla gjennom innholdet i den valgte plasseringen. Trykk ENTER for å åpne en mappe.

 7. Når du har valgt plasseringen du vil bruke, trykker du TAB-tasten for å gå til Filnavn-boksen.

 8. Skriv inn navnet du vil bruke for og trykk ENTER for å lagre presentasjonen. Lagre som-dialogboksen lukkes.

Hvis du vil lagre endringer av en fil som allerede er lagret med ønsket navn, går du til plasseringen for filen med dette navnet og trykker CTRL+S.

Lagre presentasjonen i et annet filformat

Du kan velge mellom mange forskjellige filformater for å lagre en presentasjon. Følg disse trinnene:

 1. Du åpner Filtype-dialogboksen ved å trykke ALT+F og så O.

 2. Naviger om nødvendig frem til plasseringen du vil bruke, og gi navn til filen. For å lære hvordan du gjør dette, leser du Lagre presentasjonsfilen.

 3. Tabuler til kombinasjonsboksen Filtype.

 4. Trykk PIL OPP- eller PIL NED-tasten for å gå gjennom listen med filformater. Trykk ENTER for å velge et format.

  Tips!: Du kan flytte raskt til et bestemt filformat ved å skrive inn første bokstaven i navnet på formatnavnet. Hvis du for eksempel skriver inn bokstaven O gjentatte ganger, flyttes markøren gjennom en liste over alle formater som begynner med bokstaven O, slik som Office-tema, Disposisjon/RTF og OpenDocument-presentasjon.

 5. Trykk ENTER for å lagre filen i det valgte filformatet. Lagre som-dialogboksen lukkes.

Merknad: Du finner mer informasjon om lagring av en fil i PDF (.pdf)- eller XPS (.xps)-filformatene i Lagre som PDF eller Lagre som XPS.

Slik lagrer du presentasjonen i en tidligere versjon av PowerPoint

PowerPoint 2016 bruker et XML-basert .pptx-filformat, som ble innført i Office 2007-utgaven. Med dette formatet er det mulig å åpne filer i tidligere versjoner av PowerPoint, inkludert PowerPoint 2010 og PowerPoint 2007, uten spesielle tillegg eller tap av funksjonalitet. Du finner mer informasjon i Åpne XML-formater og -filtyper og Slik finner du ut om en PowerPoint-presentasjon kan åpnes med PowerPoint 2003 eller tidligere.

Følg fremgangsmåten nedenfor for å lagre presentasjonen i et format som er kompatibelt med en tidligere versjon av PowerPoint:

 1. Du åpner Lagre som-dialogboksen ved å trykke ALT+F og så O.

 2. Naviger om nødvendig frem til plasseringen du vil bruke, og gi navn til filen.

 3. Trykk TABULATOR-tasten for å gå til Filtype-kombinasjonsboksen. Standard filtype er PowerPoint-presentasjon (*.pptx).

  Tips!: Når du åpner Lagre som-dialogboksen, plasseres fokus i Filnavn-boksen. Hvis filen allerede finnes på plasseringen du ønsker, trykker du TAB-tasten for å gå til Filtype-kombinasjonsboksen.

 4. Du kan flytte raskt gjennom de forskjellige filformatene for PowerPoint ved å trykke bokstaven P gjentatte ganger.

 5. Når du hører «PowerPoint 97-2003-presentasjon (.ppt)» velges dette filformatet.

 6. Hvis du vil lagre filen i denne tidligere versjonen av PowerPoint, trykker du ENTER.

Se også

Opprette en presentasjon fra en mal ved hjelp av en skjermleser i PowerPoint

Skrive ut presentasjoner ved hjelp av en skjermleser i PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å opprette en presentasjon

Bruke hurtigtaster til å holde en presentasjon

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Lær hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk PowerPoint 2016 for Mac med tastaturet og VoiceOver, den innebygde skjermleseren i Mac OS, til å lagre presentasjoner på Mac eller en nettverksplassering. Du kan også lagre presentasjonen i et annet filformat eller med en tidligere versjon av PowerPoint.

Kommentarer: 

I dette emnet

Lagre presentasjonsfilen i standard-format

Lagre presentasjonen i standard filformat, PowerPoint-presentasjon (*.pptx).

 1. Hvis du vil lagre presentasjonsfilen, trykker du SKIFT+KOMMANDO+S. Du hører: «Lagre som-dialogboks.»

 2. Skriv inn filnavnet for presentasjonen. Hvis du velger å ikke gi navn til filen her, blir standardnavnet brukt.

 3. Hvis du vil velge plasseringen hvor du vil lagre filen, gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil velge en plassering på Mac-maskinen, trykker du TAB til du hører: «<Gjeldende lagringsplassering>, Hvor, popup-knappen.» For å utvide plasseringslisten trykker du CTRL+OPTION+MELLOMROM

   Hvis du vil flytte i listen, trykker du PIL OPP- eller PIL NED-tasten. Du hører alternativene i listen. Trykk CTRL+OPTION+MELLOMROM for å merke stasjonen eller mappen.

   Trykk TAB til du hører «Lagre-knappen», og trykk deretter CTRL+OPTION+MELLOMROM.

  • Hvis du vil lagre til et sted på nettet, for eksempel OneDrive, trykker du TAB til du hører: «Plasseringer på Internett-knappen.» Trykk CTRL+OPTION+MELLOMROM.

   Hvis du vil legge til en ny nettplassering, trykker du TAB til du hører «Legg til et sted-knappen», og trykk CTRL+OPTION+MELLOMROM. Du hører: «Legg til et sted.» Trykk TAB til du hører plasseringen du vil legge til, og trykk deretter CTRL+OPTION+MELLOMROM. Følg deretter instruksjonene som skjermleseren leser opp.

   Trykk TAB til du hører plasseringen der du vil lagre filen, og trykk deretter CTRL+OPTION+MELLOMROM.

   Trykk på TAB til du hører: «Lagre-knappen», og trykk deretter CTRL+OPTION+MELLOMROM.

Lagre presentasjonen i et annet filformat

Du kan lagre presentasjonsfilen i flere forskjellige filformater. Lagre filen som en PDF-fil hvis du vil, for eksempel kan du sende lysbildene i en e-post som støtteark til målgruppen. Du kan også lagre filen i ODP-format for å dele presentasjonen i flere programmer og på flere plattformer.

 1. Hvis du vil lagre presentasjonsfilen, trykker du SKIFT+KOMMANDO+S. Du hører: «Lagre som i dialogboksen.»

 2. Gi navn til filen og velg plasseringen der du vil lagre den, som forklart i Lagre presentasjonsfilen i standardformat.

 3. Trykk TAB til du hører: «<Current file format>, popup-knapp." Hvis du vil åpne filen format-listen, trykker du CTRL+OPTION+MELLOMROM. Trykk PIL NED til du hører filformatet du vil velge, for eksempel PDF- eller OpenDocument-filformatet.

 4. Trykk TAB til du hører «Lagre-knappen», og trykk deretter CTRL+OPTION+MELLOMROM.

Lagre presentasjonen i en tidligere versjon av PowerPoint

Du kan lagre PowerPoint 2016 for Mac-filene i et format som kan åpnes i tidligere versjoner av PowerPoint, uten spesielle tillegg. Du finner mer informasjon i Åpne XML-formater og -filtyper og Slik finner du ut om en PowerPoint-presentasjon kan åpnes med PowerPoint 2003 eller tidligere.

 1. Hvis du vil lagre presentasjonsfilen, trykker du SKIFT+KOMMANDO+S. Du hører: «Lagre som i dialogboksen.»

 2. Gi navn til filen og velg plasseringen der du vil lagre den, som forklart i Lagre presentasjonsfilen i standardformat.

 3. Trykk TAB til du hører: «<Current file format>, popup-knapp." Hvis du vil åpne filen format-listen, trykker du CTRL+OPTION+MELLOMROM. Trykk PIL NED-tasten til du hører: «PowerPoint 97–2003.»

 4. Trykk TAB til du hører «Lagre-knappen», og trykk deretter CTRL+OPTION+MELLOMROM.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Skrive ut presentasjoner ved hjelp av en skjermleser i PowerPoint

Hurtigtaster i PowerPoint 2016 for Mac

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruk PowerPoint 2016 med VoiceOver, den innebygde iOS-skjermleseren, for å lagre presentasjoner på iPhone eller OneDrive. Du kan også lagre presentasjonen i et annet filformat.

Kommentarer: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Du finner informasjon om berøringsfunksjoner i PowerPoint 2016 for iOS ved å gå til Berøringsveiledning for PowerPoint for iPhone.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

 • Dette emnet antar at du bruker en iPhone. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for iPad.

I dette emnet

Lagre presentasjonsfilen

Lagre presentasjonen i standard filformat, PowerPoint-presentasjon (*.pptx).

 1. Sveip til høyre eller venstre i presentasjonen til du hører: «Fil-knapp.» Dobbelttrykk deretter på skjermen. Fil-menyen åpnes.

 2. Hvis du vil navngi filen, sveiper du til høyre i Fil-menyen til du hører: «Navn». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Skriv inn filnavnet ved bruk av skjermtastaturet. Du går til tastaturet ved å sveipe til høyre, helt til du hører: «Q.» Du avslutter tastaturet ved å sveipe til høyre til du hører: «Returner». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Du velger en lagringsplassering ved å sveipe til venstre til du hører navnet på plasseringen, for eksempel «OneDrive» eller «iPhone». Deretter dobbelttrykker du på skjermen.

 4. Sveip til venstre til du hører: «Lagre-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Presentasjonen lagres i .pptx-format, og fokus flyttes til presentasjonen.

Lagre presentasjonen i et annet filformat

Du kan lagre presentasjonen i ODP-format for å dele presentasjonen på tvers av flere programmer og plattformer, eller i PDF-format for å dele presentasjonen og sørge for at både innholdet og formateringene er intakt.

 1. Sveip til høyre eller venstre i presentasjonen til du hører: «Fil-knapp.» Dobbelttrykk deretter på skjermen. Fil-menyen åpnes.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Eksporter-knapp.» Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Gjør noe av følgende:

  • Sveip til høyre for å eksportere presentasjonen i ODP-format. Du hører: «OpenDocument-presentasjon, stjerne ODP.» Dobbelttrykk på skjermen.

  • Du eksporterer presentasjonen i PDF-format ved å sveipe til høyre til du hører: «PDF, stjerne PDF.» Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Eksporter-menyen åpnes, med fokus på Navn-tekstfeltet for filen. Skriv inn filnavnet ved bruk av skjermtastaturet. Du går til tastaturet ved å sveipe til høyre, helt til du hører: «Q.» Du avslutter tastaturet ved å sveipe til høyre til du hører: «Returner». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 5. Du velger en lagringsplassering ved å sveipe til venstre til du hører navnet på plasseringen, for eksempel «OneDrive» eller «iPhone». Du velger en mappe ved å sveipe til høyre for å bla gjennom etter en mappe, og dobbelttrykke på skjermen for å velge den. Mappenavnene leses opp etter hvert som du flytter deg rundt.

  Tips!: Du kan raskt finne tidligere brukte plasseringer. Du går til plasseringslisten ved å sveipe til høyre eller venstre til du hører: «Plasseringer, Tilbake-knapp.» Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 6. Sveip til venstre til du hører: «Eksport-knapp.» Dobbelttrykk deretter på skjermen. Presentasjonen eksporteres til .odp- eller .pdf-format, og fokus flyttes til presentasjonen.

  Merknad: Hvis du ser varslingen Tillate filkonvertering på nettet?, sveiper du til høyre til du hører: «Tillat». Deretter dobbelttrykker du på skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Skrive ut presentasjoner ved hjelp av en skjermleser i PowerPoint

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×