Bruke en skjermleser til å formatere tekst i e-post i Outlook

Bruke en skjermleser til å formatere tekst i e-post i Outlook

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Personer som ikke bruker en skjermleser, kan se Endre størrelse eller formatering av tekst (i Windows) eller Formatere e-postmeldinger i Outlook 2016 for Mac.

Bruk Outlook 2016 med tastaturet og Skjermleser, den innebygde Windows-skjermleseren, for å legge til eller redigere tekst i e-postmeldinger. Du kan endre skriften, bruke forskjellige formateringsalternativer og bruke overskrifter til å forbedre lesbarheten i meldingene dine.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du vil ha en oversikt over hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster for Outlook.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet gjør også oppmerksom på JAWS-funksjonaliteten. Hvis du vil lære mer om JAWS for Windows, kan du gå til Hurtigstartveiledning for JAWS for Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

I dette emnet

Legge til eller redigere tekst

 1. Hvis du vil skrive en e-postmelding i innboksen, trykker du på CTRL+N. Du vil høre: «Uten navn, melding, <meldingsformat>, vindu, Til, redigere.»

  Obs!: Hvis du vil lære mer om å skrive en e-postmelding i Outlook 2016, kan du se Opprette og sende e-post.

 2. Når du skriver en e-postmelding trykker du, om nødvendig, på TAB gjentatte ganger for å gå til meldingsteksten. Når du flytter fokus til meldingsteksten, sier Skjermleser: «<Meldingstittel> melding, redigerer.» I JAWS hører du: « Melding, redigerer.»

 3. Hvis du skal skrive en ny melding, begynner du å skrive nå.

  Hvis du har tekst du vil endre eller fortsette å skrive, bruker du piltastene til å navigere i meldingsteksten, og SKIFT+piltaster til å velge tekst. Skriv for å legge til eller erstatte tekst.

Endre skriften

 1. Velg den delen av teksten du vil endre, eller plasserer fokuset i meldingsteksten hvis det ikke er noe tekst ennå. Hvis du vil velge tekst, bruker du piltastene til å navigere i meldingsteksten og SKIFT+ piltaster til å velge.

 2. Trykk på ALT+H, F og deretter F. Fokuset flyttes til skriftfeltet. Du vil høre: «Skrift.» I JAWS hører du navnet på den gjeldende valgte skriften.

 3. Trykk på PIL NED for å gå gjennom alternativene for skrift. Skjermleseren leser opp skriftene etter hvert som du beveger deg. Hvis du er på skriften du vil bruke, trykker du på ENTER. Den valgte skriften brukes.

Endre standardskriften i e-postmeldinger

Når du endrer standardskriften, brukes den valgte skriften hver gang du bruker Outlook. Du kan endre standardskriften for nye meldinger, svar og videresendte meldinger uavhengig av hverandre.

 1. Trykk på ALT+F, T i Outlook for å åpne vinduet Alternativer for OutlookFil-fanen. Du hører: «Outlook-innstillinger.»

 2. Trykk på M for å gå til alternativene for E-post. Du hører: «E-post.»

 3. Trykk på ALT+F for å gå til knappen Meldingsbakgrunner og skrifter, og trykk på ENTER. Dialogboksen Signaturer og meldingsbakgrunner åpnes med fanen Personlig meldingsbakgrunn valgt, og du vil høre «Signaturer og meldingsbakgrunner.»

 4. Hvis du vil gå til alternativet vil du endre, velger du ett av følgende:

  • Hvis du vil endre standardskriften for nye e-postmeldinger, trykker du på ALT+F.

  • Hvis du vil endre standardskriften for svar og videresendte meldinger, trykker du på ALT+O.

  • Hvis du vil endre standardskriften for å skrive inn og lese meldinger i ren tekst, trykker du på ALT+N.

 5. Dialogboksen Skrift åpnes med fokuset i Skrift-feltet. Hvis du vil bla gjennom alternativene for skrift, trykker du på PIL NED. Skjermleseren leser opp skrifttypene mens fokuset flyttes. Trykk på ENTER for å velge et alternativ. Dialogboksen Skrift lukkes, og du går tilbake til vinduet Signaturer og meldingsbakgrunner.

 6. Hvis du vil godta endringen og bruke den nye skrifttypen, trykker du på TAB gjentatte ganger til du hører: «OK-knapp», og deretter trykker du på ENTER.

 7. Hvis du vil lukkeAlternativer for Outlook-vinduet og gå tilbake til Outlook-visningen trykker du på ESC.

Endre skriftstørrelsen

 1. Når du skriver en e-postmelding, merker du teksten du vil endre størrelse på, eller plasserer fokuset i meldingsteksten hvis det ikke er noe tekst ennå.

 2. Trykk på ALT+H, F og deretter S. Fokuset flyttes til feltet for skriftstørrelse. Du hører: «Skriftstørrelse» og den valgte skriftstørrelsen.

 3. Skriv inn den nye skriftstørrelsen du vil bruke, og trykk på ENTER. Den nye størrelsen brukes.

Endre størrelsen på standardskriften i e-postmeldinger

Når du endrer størrelsen på standardskriften, brukes den valgte størrelsen hver gang du bruker Outlook. Du kan endre størrelsen på standardskriften for nye meldinger, svar og videresendte meldinger uavhengig av hverandre.

 1. Trykk på ALT+F, T i Outlook for å åpne vinduet Alternativer for OutlookFil-fanen. Du hører: «Outlook-innstillinger.»

 2. Trykk på M for å gå til alternativene for E-post. Du hører: «E-post.»

 3. Trykk på ALT+F for å gå til knappen Meldingsbakgrunner og skrifter, og trykk på ENTER. Dialogboksen Signaturer og meldingsbakgrunner åpnes med fanen Personlig meldingsbakgrunn valgt, og du vil høre «Signaturer og meldingsbakgrunner.»

 4. Hvis du vil gå til alternativet vil du endre, velger du ett av følgende:

  • Hvis du vil endre størrelsen på standardskriften for nye e-postmeldinger, trykker du på ALT+F.

  • Hvis du vil endre størrelsen på standardskriften for svar og videresendte meldinger, trykker du på ALT+O.

  • Hvis du vil endre størrelsen på standardskriften for å skrive inn og lese meldinger i ren tekst, trykker du på ALT+N.

 5. Dialogboksen Skrift åpnes med fokus på Skrift-feltet. Hvis du vil gå til Størrelse-feltet, trykker du på ALT+S. Du hører: «Størrelse» og den gjeldende skriftstørrelsen. Hvis du vil endre den, skriver du inn størrelsen du vil bruke, for eksempel 16, og trykker på ENTER. Dialogboksen Skrift lukkes, og du går tilbake til dialogboksen Signaturer og meldingsbakgrunner.

 6. Hvis du vil godta endringen og bruke den nye skriftstørrelsen, trykker du på TAB gjentatte ganger til du hører: «OK-knapp», og trykker på ENTER.

 7. Hvis du vil lukkeAlternativer for Outlook-vinduet og gå tilbake til Outlook-visningen trykker du på ESC.

Endre skriftstørrelsen for elementene i innboksen.

Oppsettet i innboksen kalles en visning, og du kan tilpasse den eller opprette nye visninger ved hjelp av Vis-fanen i Outlook.

 1. Gå til innboksen i Outlook, og trykk på ALT+V, V. Dialogboksen Avanserte visningsinnstillinger: Kompakt åpnes. Du hører: «Avanserte visningsinnstillinger.»

  Tips!: Hvis du vil gå til innboksen raskt, trykker du på CTRL+SKIFT+I.

 2. Hvis du vil gå til skriftinnstillingene, trykker du på ALT+O. Dialogboksen Andre innstillinger åpnes. I Skjermleser hører du: «Andre innstillinger, Kolonneskrift.» I JAWS hører du: «Andre innstillinger, dialogboks.»

 3. Hvis du vil gå til alternativet vil du endre, velger du ett av følgende:

  • Hvis du vil endre skriftstørrelsen for kolonneoverskriftene i innboksen, trykker du på ALT+C.

  • Hvis du vil endre skriftstørrelsen for meldingstitlene i innboksen, trykker du på ALT+W.

  • Hvis du vil endre skriftstørrelsen for forhåndsvisningen av meldinger i innboksen, trykker du på ALT+T.

 4. Dialogboksen Skrift åpnes med fokus på Skrift-feltet, og du hører: «Skrift.» Hvis du vil gå til Størrelse-feltet, trykker du på ALT+S. Skjermleseren leser opp gjeldende skriftstørrelse. Hvis du vil endre den, skriver du inn størrelsen du vil bruke, for eksempel 16, og trykker på ENTER. Dialogboksen Skrift lukkes, og du går tilbake til dialogboksen Andre innstillinger.

 5. Trykk på TAB flere ganger til du hører: «OK-knapp», og trykk deretter på ENTER. Dialogboksen Andre innstillinger lukkes.

 6. Hvis du vil lukke dialogboksen Avanserte visningsinnstillinger: Kompakt og bruke den nye skriftstørrelsen, trykker du på TAB flere ganger til du hører: «OK-knapp», og trykker deretter på ENTER. Da går du tilbake til hovedvisningen av Outlook.

Bruke temaskrifter

 1. Når du skriver en e-postmelding, trykker du på ALT+P og deretter på T og F. Listen over temaskrifter åpnes og du hører: «Office.» I JAWS hører du: «Office-knappen er valgt.»

 2. Trykk på PIL NED eller PIL OPP for å gå gjennom alternativene for skrift. Skjermleseren leser dem opp etter hvert som du beveger deg.

 3. Når du er på alternativet du vil ha, trykker du på ENTER.

Bruke fet, kursiv eller understreking

 1. Når du skriver en e-postmelding, merker du tekstområdet du vil formatere.

 2. Velg et alternativ for formatering:

  Hvis du vil

  Trykk på

  Bruk fet formatering.

  CTRL+B

  Bruk kursiv formatering.

  CTRL+I

  Bruke understrekformatering.

  CTRL+U

Legge til overskrifter

 1. Når du skriver en e-postmelding, velger du teksten du vil gjøre om til en overskrift, eller plasserer fokuset der du vil sette inn en overskrift.

 2. Trykk på AL+O, L. Stiler-utvalget åpnes, og du hører: «Stiler.» I JAWS hører du: «Gruppeboks for Stiler.»

 3. Bruk piltastene til å bla gjennom stilalternativene. Skjermleseren leser dem opp etter hvert som du beveger deg.

 4. Hvis du er på overskriftsstilen du vil bruke, trykker du på ENTER. Hvis en del av teksten var merket, brukes overskriftsstilen på denne. Hvis du skal sette inn en ny overskrift, kan du skrive inn overskriften nå.

Se også

Bruke skjermleser til å opprette punktlister eller nummererte lister i Outlook

Bruke skjermleser til å kontrollere stavemåte og grammatikk i Outlook

Hurtigtaster for Outlook

Hurtigtaster for å navigere i e-post i Outlook

Bruk hurtigtaster for å zoome inn eller ut i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finn ut hvordan du navigerer i Outlook ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruke Outlook for Mac med tastaturet og VoiceOver, den innebygde Mac-skjermleseren, for å legge til eller redigere tekst i e-postmeldinger. Du kan endre skriften og skriftstørrelsen og bruke andre formateringsalternativer, for eksempel fet, kursiv og understreking.

Obs!: 

I dette emnet

Legge til eller redigere tekst

 1. Når du skriver en e-postmelding trykker du, om nødvendig, på TAB gjentatte ganger for å gå til meldingsteksten. Når fokuset flyttes til meldingsteksten, hører du: «Dokument, tekst.»

 2. Hvis du skal skrive en ny melding, begynner du å skrive nå.

  Hvis du har tekst du vil endre eller fortsette å skrive, bruker du piltastene til å navigere i meldingsteksten, og SKIFT+piltaster til å velge tekst. Skriv for å legge til eller erstatte tekst.

Endre skriften

 1. Når du skriver en e-postmelding, velger du teksten du vil endre, eller plasserer fokuset i meldingsteksten hvis det ikke er noe tekst ennå. Når fokuset flyttes til meldingsteksten, hører du: «Dokument, tekst.»

 2. Trykk på KOMMANDO+D. Du hører: «Skrifttype.»

 3. Trykk på PIL NED eller PIL OPP for å gå gjennom alternativene for skrift. Hvis du hører skriften du vil bruke, trykker du på ENTER. Den nye standardskriften brukes.

Endre standardskriften i e-postmeldinger

Når du endrer standardskriften, brukes den valgte skriften hver gang du bruker Outlook for Mac. Du kan endre standardskriften for nye meldinger, svar og videresendte meldinger uavhengig av hverandre.

 1. Trykk på KOMMANDO+komma (,) i Outlook for Mac. Dialogboksen Innstillinger for Outlook åpnes.

 2. Trykk på TAB flere ganger til du hører: «Skrifter, knapp.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge. Dialogboksen Skrifter åpnes.

 3. Hvis du vil gå til alternativet vil du endre, velger du ett av følgende:

  • Hvis du vil endre standardskriften for nye e-postmeldinger, trykker du på TAB én gang, og deretter trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

  • Hvis du vil endre standardskriften for svar og videresendte meldinger, trykker du på TAB to ganger, og deretter trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

  • Hvis du vil endre standardskriften for å skrive inn og lese meldinger i ren tekst, trykker du på TAB tre ganger, og deretter trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 4. Dialogboksen Skrift åpnes med fokus på Skrift-feltet. Hvis du vil bla gjennom alternativene for skrift, trykker du på PIL NED-tasten. Trykk på ENTER for å velge et alternativ. Dialogboksen Skrift lukkes, og du går tilbake til dialogboksen Andre innstillinger.

 5. Hvis du vil lukke dialogboksen Skrifter og gå tilbake til hovedvisningen for Outlook trykker du på CTRL+TILVALG+KOMMANDO+ESC, og deretter trykker du på ENTER.

Endre skriftstørrelsen

 1. Når du skriver en e-postmelding, merker du teksten du vil endre, eller plasserer fokuset i meldingsteksten hvis det ikke er noe tekst ennå.

 2. Slik endrer du skriftstørrelsen med to punkter:

  • Trykk på KOMMANDO+plusstegn (+) for å øke størrelsen.

  • Trykk på KOMMANDO+minustegn (–) for å redusere størrelsen.

Endre størrelsen på standardskriften i e-postmeldinger

Når du endrer størrelsen på standardskriften, brukes den valgte størrelsen hver gang du bruker Outlook for Mac. Du kan endre størrelsen på standardskriften for nye meldinger, svar og videresendte meldinger uavhengig av hverandre.

 1. Trykk på KOMMANDO+komma (,) i Outlook for Mac. Dialogboksen Innstillinger for Outlook åpnes.

 2. Trykk på TAB flere ganger til du hører: «Skrifter, knapp.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge. Dialogboksen Skrifter åpnes.

 3. Hvis du vil gå til alternativet vil du endre, velger du ett av følgende:

  • Hvis du vil endre størrelsen på standardskriften for nye e-postmeldinger, trykker du på TAB én gang, og deretter trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

  • Hvis du vil endre størrelsen på standardskriften for svar og videresendte meldinger, trykker du på TAB to ganger, og deretter trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

  • Hvis du vil endre størrelsen på standardskriften for å skrive inn og lese meldinger i ren tekst, trykker du på TAB tre ganger, og deretter trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 4. Dialogboksen Skrift åpnes med fokus på Skrift-feltet. Hvis du vil gå til Størrelse-feltet trykker du på TAB til du hører: «< gjeldende skriftstørrelse >, størrelse, kombinasjonsboks.» Skriv inn den nye skriftstørrelsen, og trykk på ENTER. Dialogboksen Skrift lukkes, og du går tilbake til dialogboksen Skrifter.

 5. Hvis du vil lukke dialogboksen Skrifter og gå tilbake til hovedvisningen for Outlook trykker du på CTRL+TILVALG+KOMMANDO+ESC, og deretter trykker du på ENTER.

Bruke fet, kursiv eller understreking

 1. Når du skriver en e-postmelding, velger du teksten du vil formatere, eller plasserer fokuset i meldingsteksten.

 2. Velg et alternativ for formatering:

  Hvis du vil

  Trykk på

  Bruk fet formatering.

  KOMMANDO+B

  Bruk kursiv formatering.

  KOMMANDO+I

  Bruke understrekformatering.

  KOMMANDO+U

Se også

Bruke skjermleser til å opprette punktlister eller nummererte lister i Outlook

Bruke en skjermleser til å kontrollere stavemåte og grammatikk i Outlook

Hurtigtaster for Outlook for Mac

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finn ut hvordan du navigerer i Outlook ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruke Outlook for iOS med VoiceOver, den innebygde iOS-skjermleseren, for å legge til eller redigere tekst i e-postmeldinger.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

 • Dette emnet antar at du bruker en iPhone. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for iPad.

I dette emnet

Legge til tekst i en ny e-postmelding

 1. Når du begynner å skrive en ny e-postmelding, plasseres fokuset i Til-feltet. Du hører: «Til, tekstfelt.» Hvis du vil flytte meldingsteksten, sveiper du til høyre til du hører: «Flerlinjet tekstfelt.»

 2. Dobbelttrykk på skjermen, og begynn å skrive ved hjelp av skjermtastaturet.

Redigere tekst i en e-postmelding

 1. Når du skriver en e-postmelding, sveiper du til høyre eller venstre for å flytte meldingsteksten, om nødvendig. Når fokuset flyttes til meldingsteksten, hører du: «Flerlinjet tekstfelt.»

 2. Dobbelttrykk på skjermen. Sveip opp eller ned gjentatte ganger for å gå gjennom teksten, bokstav for bokstav, til du når stedet hvor du redigerer eller legger til tekst.

 3. Sveip til høyre for å flytte til skjermtastaturet og redigere teksten ved hjelp av tastaturet. Hvis du vil skjule skjermtastaturet når du er ferdig, trykker du på skjermen én gang.

Se også

Bruke en skjermleser til å kontrollere stavemåte og grammatikk i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finn ut hvordan du navigerer i Outlook ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Outlook for Android med TalkBack, den innebygde Android-skjermleseren, til å legge til eller redigere tekst i e-postmeldinger.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Android-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for et Android-nettbrett.

I dette emnet

Legge til tekst i en ny e-postmelding

 1. Når du vil skrive en e-postmelding, sveiper du til høyre til du hører: «Meldingstekst.»

 2. Dobbelttrykk på skjermen for å plassere fokuset i meldingsteksten.

 3. Begynn å skrive ved hjelp av skjermtastaturet.

Redigere tekst i en e-postmelding

 1. Når du vil skrive en e-postmelding, finner du først teksten du vil redigere. Du kan for eksempel sveipe oppover til du hører navigasjonsmodusen som er best egnet for ditt formål, for eksempel «Ord» eller «Linjer.»

 2. Sveip mot venstre eller høyre til du hører teksten du vil redigere eller fortsette å skrive. Fokuset er rett foran det oppleste ordet eller tekstlinjen.

 3. Bruk skjermtastaturet til å redigere teksten.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn et bilde i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finn ut hvordan du navigerer i Outlook ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruke Outlook E-post med Skjermleser, den innebygde Windows-skjermleseren, for å legge til eller redigere tekst i e-postmeldinger. Du kan endre skriften og skriftstørrelsen, og bruke overskrifter til å forbedre lesbarheten i meldingene dine.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Windows-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for nettbrett eller PC.

I dette emnet

Legge til tekst i en ny e-postmelding

 1. Når du vil skrive en e-postmelding, sveiper du til høyre gjentatte ganger for å gå til meldingsteksten. Når fokuset flyttes til meldingsteksten, hører du: «Melding, redigerbar tekst.»

 2. Dobbelttrykk på skjermen, og begynn å skrive ved hjelp av skjermtastaturet.

Redigere tekst i en e-postmelding

 1. Når du vil skrive en e-postmelding, flytter du fokuset til meldingsteksten og finner teksten du vil redigere. Du kan for eksempel sveipe oppover til du hører navigasjonsmodusen som er best egnet for ditt formål, for eksempel «Ord» eller «Linjer.»

 2. Sveip mot venstre eller høyre til du hører teksten du vil redigere eller fortsette å skrive.

 3. Bruk skjermtastaturet til å redigere teksten.

Endre skriften

 1. Når du vil skrive en e-postmelding, sveiper du til høyre til kommer til meldingsteksten: Du hører: «Melding, redigerbar tekst.» Dobbelttrykk på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Flere alternativer, knapp.» Dobbelttrykk på skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører: «Formater-knapp skjult.» Dobbelttrykk på skjermen.

 4. Format-menyen åpnes. Fokuset er på den valgte skrifttypen. Dobbelttrykk deretter på skjermen for å åpne Skrift-menyen.

 5. Sveip mot høyre eller venstre hvis du vil bevege deg gjennom alternativene. Skjermleser leser dem opp etter hvert som du beveger deg.

 6. Når du har valgt en skrift du vil bruke, dobbelttrykker du på skjermen.

Endre skriftstørrelsen

 1. Når du vil skrive en e-postmelding, sveiper du til høyre til kommer til meldingsteksten: Skjermleser sier: «Melding, redigerbar tekst.» Dobbelttrykk på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Flere alternativer, knapp.» Dobbelttrykk på skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører: «Formater-knapp skjult.» Dobbelttrykk på skjermen.

 4. Format-menyen åpnes. Sveip til høyre. Skjermleser sier: «Skriftstørrelse-knapp.» Dobbelttrykk på skjermen.

 5. Sveip mot venstre eller høyre for å bevege deg gjennom alternativene. Skjermleser leser dem opp etter hvert som du beveger deg.

 6. Når du har valgt en skriftstørrelse du vil bruke, dobbelttrykker du på skjermen.

Bruke fet, kursiv eller understreking

 1. Når du vil skrive en e-postmelding, sveiper du til høyre til kommer til meldingsteksten: Skjermleser sier: «Melding, redigerbar tekst.» Dobbelttrykk på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Flere alternativer, knapp.» Dobbelttrykk på skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører: «Formater-knapp skjult.» Dobbelttrykk på skjermen.

 4. Format-menyen åpnes. Sveip til høyre til du hører formateringen du vil bruke. Dobbelttrykk på skjermen.

 5. Sveip til høyre for å gå tilbake til meldingen. Du hører: «Navigasjonsfelt, tilbake-knapp.» Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

  Fokuset flyttes til meldingsteksten. Dobbelttrykk på skjermen, og begynn deretter å skrive teksten ved hjelp av skjermtastaturet.

Legge til overskrifter

 1. Når du vil skrive en e-postmelding, sveiper du til høyre til kommer til meldingsteksten: Du hører: «Melding, redigerbar tekst.» Dobbelttrykk på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Flere alternativer, knapp.» Dobbelttrykk på skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører: «Formater-knapp skjult.» Dobbelttrykk på skjermen.

 4. Format-menyen åpnes. Sveip til høyre til du hører: «Stiler-knappen.» Dobbelttrykk på skjermen.

 5. Sveip mot venstre eller høyre for å bevege deg gjennom alternativene. Skjermleser leser dem opp etter hvert som du beveger deg.

 6. Når du har valgt en overskrift du vil bruke, dobbelttrykker du på skjermen.

 7. Sveip til høyre for å gå tilbake til meldingen. Du hører: «Navigasjonsfelt, tilbake-knapp.» Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

  Fokuset flyttes til meldingsteksten. Dobbelttrykk på skjermen, og begynn deretter å skrive overskriften ved hjelp av skjermtastaturet.

Se også

Bruke en skjermleser til å kontrollere stavemåte og grammatikk i Word

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Finn ut hvordan du navigerer i Outlook ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Outlook Web App med tastaturet og Skjermleser, den innebygde Windows-skjermleseren, for å legge til eller redigere tekst i e-postmeldinger. Du kan endre skriften og skriftstørrelsen og bruke forskjellige formateringsalternativer, for eksempel fet, kursiv og understreking.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Gå til Hurtigtaster for Outlook på nettet for å få en oversikt over hurtigtaster.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Når du bruker Outlook Web App, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Siden Outlook Web App kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Også vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer for nettleseren, men ikke for Outlook Web App.

I dette emnet

Legge til tekst i en ny e-postmelding

 1. Når du begynner å skrive en ny e-postmelding, plasseres fokuset i Til-feltet. Hvis du vil gå til meldingsteksten, trykker du på TAB til du hører: «Meldingstekst, redigerer.»

 2. Skriv inn meldingen.

Redigere eksisterende tekst i en e-postmelding

 1. Hvis du vil redigere eller fortsette å skrive en eksisterende e-postmelding, kan du gå til meldingsteksten ved hjelp av TAB eller SKIFT+TAB.

 2. Navigere meldingsteksten ved å for eksempel bruke piltastene til du hører teksten du vil bruke.

 3. Trykk på SKIFT+piltaster for å velge teksten.

 4. Hvis du vil legge til eller erstatte tekst, skriver du.

Endre skriften

 1. Når du skriver en e-postmelding, velger du teksten du vil endre, eller plasserer fokuset i meldingsteksten hvis det ikke er noe tekst ennå.

 2. Trykk på TAB en gang. Du hører: «Ikke merket av, avmerkingsboks for skrifttype.»

 3. Trykk på CAPS LOCK+ENTER. Skriftmenyen åpnes.

 4. Trykk på PIL OPP eller PIL NED for å gå gjennom alternativene for skrift. Trykk på ENTER for å velge et alternativ.

Endre skriftstørrelsen

 1. Når du skriver en e-postmelding, velger du teksten du vil endre, eller plasserer fokuset i meldingsteksten hvis det ikke er noe tekst ennå.

 2. Trykk på TAB én gang, og trykk deretter på PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører: «Ikke merket av, avmerkingsboks for skriftstørrelse.»

 3. Trykk på CAPS LOCK+ENTER. Menyen for skriftstørrelse åpnes.

 4. Trykk på PIL OPP eller PIL NED for å gå gjennom alternativene for skriftstørrelse. Trykk på ENTER for å velge et alternativ.

Bruke fet, kursiv eller understreking

 1. Når du skriver en e-postmelding, velger du teksten du vil endre, eller plasserer fokuset i meldingsteksten hvis det ikke er noe tekst ennå.

 2. Trykk på TAB én gang, og trykk deretter på PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører formateringsalternativene du vil bruke, for eksempel: «Ikke avmerket, avmerkingsboks for fet.»

 3. Trykk på CAPS LOCK+ENTER for å bruke formateringen.

Se også

Bruke en skjermleser til å kontrollere stavemåte og grammatikk i Outlook

Hurtigtaster i Outlook på nettet

Grunnleggende oppgaver ved hjelp av en skjermleser med e-post i Outlook

Finne ut hvordan du navigerer i Outlook ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×