Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk PowerPoint 2016 med tastaturet og Skjermleser, den innebygde skjermleseren i Windows, til å legge til, slette og ordne lysbilder i presentasjonen. Du kan også endre størrelse og retning på lysbildene.

Kommentarer: 

I dette emnet

Legge til et nytt lysbilde

Du kan enkelt legge til nye lysbilder i presentasjonen, enten basert på oppsettet for gjeldende lysbilde eller på et nytt maloppsett.

Legge til et nytt lysbilde basert på gjeldende lysbildeoppsett

I en ny presentasjon vil tittellysbildet legges til automatisk. Du kan legge til det nye lysbildet basert på oppsettet til det forrige lysbildet.

 1. Trykk på CTRL + M på tastaturet. Du hører: «Lysbilde, <antall lysbilder og plasseringen til det nye lysbildet på listen>, valgt.

Legge til et nytt lysbilde basert på et maloppsett

 1. Trykk ALT + H, I i Normal-visningen. Du hører: «<Tittelen på første lysbildeoppsett>, <antall tilgjengelige elementer og plasseringen til gjeldende element på listen>, meny». I JAWS hører du: «Forlater menylinjen, Office-tema, <nummer på gjeldende lysbilde>, <antall tilgjengelige lysbilder og plasseringen til gjeldende lysbilde på listen>, <tittel på første oppsett>, rutenett, <antall tilgjengelige oppsett og plasseringen til gjeldende oppsett på listen>.»

  Menylisten for lysbildeoppsett åpnes.

 2. Trykk på TAB til du hører lysbildeoppsettet du vil velge. Trykk deretter på ENTER. Du hører nummeret til det nye lysbildet. I JAWS hører du: «Skriv inn, ingen valgt.»

  Fokuset flyttes til lysbilderuten.

Slette et lysbilde

 1. I Normal-visningen, i miniatyrbilderuten, trykker du på PIL OPP eller PIL NED til du hører nummeret på lysbildet du vil slette.

 2. Trykk på DEL. Du hører: «<Nummeret på gjeldende lysbilde og plasseringen i listen>, valgt.» I JAWS hører du: «Enter, forlater menyer, ingen valgt.»

Ordne lysbilder

Du kan ordne lysbilder ved å klippe lysbildet ut av den gamle plasseringen og lime det inn på en ny plassering.

 1. Trykk på PIL OPP eller PIL NED i Normal-visningen i miniatyrbilderuten til du hører nummeret på lysbildet du vil flytte.

 2. Hvis du vil flytte lysbildet oppover eller nedover i listen over lysbilder, trykker du på CTRL + PIL OPP eller PIL NED. Du hører det nye nummeret på lysbildet i listen.

  Hvis du vil flytte lysbildet til begynnelsen av presentasjonen, trykker du på CTRL + SKIFT + PIL OPP. Hvis du vil flytte lysbildet til slutten av presentasjonen, trykker du på CTRL + SKIFT + PIL NED.

Ordne lysbildene i inndelinger

Hvis du vil gruppere lysbildene i meningsfulle enheter, kan du organisere dem inn i inndelinger. Hvis du for eksempel arbeider med andre på en presentasjon, kan du tilordne hver kollega en inndeling de skal arbeide på.

Inndelingene er synlige i miniatyrbilderuten i visningene Normal og Lysbildesortering. De er ikke synlige, og vil heller ikke leses opp, i visningen Lysbildefremvisning.

 1. Trykk på PIL OPP eller PIL NED i Normal-visningen i miniatyrbilderuten til du hører lysbildet du vil angi som første lysbilde i en inndeling. Trykk deretter på ALT + H, T1. Du hører: «Legg til inndeling, menyelement.» I JAWS hører du: «Meny, forlater menyer, legg til inndeling.» Trykk deretter på ENTER. Du hører: «Lysbilde, <tittel på første lysbilde i inndelingen>, <antall lysbilder, plasseringen til gjeldende lysbilde i listen>, valgt». I JAWS hører du: «Forlater menyer, ingen valgt.» En inndeling uten tittel er lagt til.

 2. Hvis du vil gi navn til en inndeling uten tittel, kan du trykke på PIL OPP eller PIL NED i miniatyrbilderuten til du hører «<Nummer på inndeling, inndeling uten tittel», og deretter trykke SKIFT + F10. Du hører: «<navn på presentasjon>.pptm, automatisk lagret, PowerPoint-vindu, <første menyelement> menyelement, gi inndeling nytt navn, menyelement.» I JAWS hører du: «SKIFT, F10, meny, gi nytt navn til inndeling.» Trykk deretter på ENTER. Du hører skjermleseren annonsere at du er i vinduet Gi nytt navn til inndeling.

 3. Skriv inn det nye navnet på inndelingen. Trykk på TAB til du hører: «Knappen Gi nytt navn.» Trykk deretter på ENTER. Du hører: «Lysbilde, nummer og plassering, valgt.» I JAWS hører du: «ENTER, ingen valgt.»

 4. Flytt lysbilder under de respektive inndelingene som forklart i Ordne lysbilder.

  Hvis du vil høre Skjermleser lese opp Inndelingsnavnene, trykker du på PIL OPP eller PIL NED i miniatyrbilderuten. JAWS leser ikke opp inndelingsnavnene.

Endre retningen for alle lysbildene i presentasjonen

Du kan enkelt endre retningen for hele lysbildesettet fra liggende til stående eller omvendt.

 1. Trykk på ALT + G, S i Normal-visningen. Du hører: «<Første element i menylisten Lysbildestørrelse>, meny.» I JAWS hører du: «Nedre bånd, egendefinert gruppe-boks.»

 2. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører: «Egendefinerte menyalternativ for lysbildestørrelse, menyelement». I JAWS hører du: «Meny, forlater menyer, Egendefinert lysbildestørrelse prikk prikk prikk.» Trykk deretter på ENTER. Du hører: «ENTER, lysbilde <nummeret på gjeldende lysbilde og plasseringen i listen>, valgt.» I JAWS hører du: «ENTER, forlater menyer, lysbildestørrelse, lysbildestørrelse, lysbildestørrelse for kombinasjonsboks». Lysbildestørrelse-vinduet åpnes.

 3. Trykk på TAB i Lysbildestørrelse-vinduet til du hører «Valgt, liggende papirretning, alternativknapp, ALT + L» eller «Valgt, stående papirretning, alternativknapp, ALT + P.»

  I JAWS hører du: «Retning, lysbilder, <valgt alternativ> alternativknapp merket.» I JAWS trykker du på PIL OPP eller PIL NED til du hører alternativet du vil velge.

  Tips!: Når du bruker Skjermleser, kan du også trykke på CAPS LOCK + PIL OPP eller PIL NED for å lytte til og gå gjennom alternativene i Lysbildestørrelse-vinduet.

 4. Når du er ferdig med å velge, trykker du på TAB til du hører: «OK-knappen». Trykk deretter på ENTER. Du hører: «Microsoft PowerPoint-vindu, knapp.» I JAWS hører du: «Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint-knappen.» Et bekreftelsesvindu åpnes.

 5. Gjør et av følgende i vinduet for Microsoft PowerPoint:

  • Hvis du vil maksimere størrelsen på innholdet, trykker du på TAB til du hører: «Maksimer». I JAWS hører du: «Maksimer-knappen». Hvis du har mye innhold på et lysbilde, kan det hende at du ikke får plass til all teksten på lysbildet når du bruker dette alternativet.

  • Hvis du vil skalere innholdet slik at det får plass på lysbildet, trykker du på TAB til du hører: «Sikre tilpassing». I JAWS hører du: «Sikre tilpassing-knappen». Dette alternativet kan endre størrelsen på innholdet til en mindre skriftstørrelse, slik at alt på lysbildet vises. Trykk deretter på ENTER. Du hører: «ENTER. Lysbilde, <antall tilgjengelige lysbilder og plasseringen til gjeldende lysbilde på listen>. I JAWS hører du: «Skriv inn, ingen valgt.»

   Fokuset flyttes til miniatyrbilderuten.

Endre størrelsen på lysbildene

Hvis du vil endre lysbildestørrelsen, kan du velge mellom to standardalternativer for størrelse, Standard (4:3) og Bredformat (16:9), eller du kan tilpasse størrelsen på lysbildene.

Endre lysbildestørrelsen fra bredformat til standard eller omvendt

 1. Trykk på ALT + G, S i Normal-visningen. Du hører: «<Første element i menylisten Lysbildestørrelse>, meny.» I JAWS hører du: «Nedre bånd, egendefinert gruppe-boks.»

 2. Gjør ett av følgende i Lysbildestørrelse-menyen:

  • Hvis du vil velge standard størrelse, trykker du på PIL OPP eller PIL NED i menylisten over til du hører: «Standard, fire kolon tre, én av to.» I JAWS hører du: «Standard, venstre overordnede, fire kolon tre høyre overordnede, én av to.»

  • Hvis du vil velge bredformat, trykker du på PIL OPP eller PIL NED i menylisten over til du hører: «Bredformat».

 3. Trykk deretter på ENTER. Du hører: «Microsoft PowerPoint-vindu, knapp.» I JAWS hører du: «Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint-knappen.» Et bekreftelsesvindu åpnes.

 4. Gjør ett av følgende i vinduet for Microsoft PowerPoint:

  • Hvis du vil maksimere størrelsen på innholdet, trykker du på TAB til du hører: «Maksimer». I JAWS hører du: «Maksimer-knappen». Hvis du har mye innhold på et lysbilde, kan det hende at du ikke får plass til all teksten på lysbildet når du bruker dette alternativet.

  • Hvis du vil skalere innholdet slik at det får plass på lysbildet, trykker du på TAB til du hører: «Sikre tilpassing». I JAWS hører du: «Sikre tilpassing-knappen». Dette alternativet kan endre størrelsen på innholdet til en mindre skriftstørrelse, slik at alt på lysbildet vises. Trykk deretter på ENTER. Du hører: «ENTER. Lysbilde, <antall tilgjengelige lysbilder og plasseringen til gjeldende lysbilde på listen>. I JAWS hører du: «Skriv inn, ingen valgt.» Fokuset flyttes til miniatyrbilderuten.

Tilpasse størrelsen på lysbildene

Du kan endre størrelsen på lysbildene for å bruke egendefinerte mål for ulike skjerm- eller papirstørrelser.

 1. Trykk på ALT + G, S i Normal-visningen. Du hører: «<Første element i menylisten Lysbildestørrelse>, meny.» I JAWS hører du: «Nedre bånd, egendefinert gruppe-boks.»

 2. Trykk på PIL OPP eller PIL NED i Lysbildestørrelse-menyen til du hører: «Egendefinert lysbildestørrelse». Trykk deretter på ENTER. Du hører: «<Gjeldende lysbildenummer og plassering i listen>, valgt.» I JAWS hører du: «ENTER, forlater menyer, lysbildestørrelse, lysbildestørrelse, lysbildestørrelse for kombinasjonsboks». Lysbildestørrelse-vinduet åpnes.

 3. Du kan endre størrelsen på lysbildene i Lysbildestørrelse-vinduet ved å velge målformatet til presentasjonen eller angi ønsket høyde, bredde og retning på presentasjonen:

  • Du kan velge målformatet for presentasjonen ved å trykke på TAB til du hører: «Lysbildestørrelse tilpasset for». I JAWS hører du: «Lysbildestørrelse tilpasset for, kombinasjonsboks, <gjeldende valg>.» Trykk på PIL NED for å utvide rullegardinmenyen. I menyen trykker du på PIL OPP eller PIL NED til du hører alternativet du vil velge. Trykk deretter på ENTER.

  • Slik angir du bredde, høyde og retning:

   • Hvis du vil endre bredden på lysbildet, trykker du på TAB til du hører: «Bredde». I JAWS hører du: «Bredde, rediger, roter boks». Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører en verdi du vil velge, eller skriv eventuelt inn en verdi.

   • Hvis du vil endre høyden på lysbildet, trykker du på TAB til du hører: «Høyde». I JAWS hører du: «Høyde, rediger, roter boks». Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører en verdi du vil velge, eller skriv eventuelt inn en verdi.

   • Hvis du vil angi retning, trykker du på TAB til du hører: «Stående alternativknapp, ALT + P» eller «Liggende alternativknapp, ALT+ L». I JAWS hører du: «Retning, lysbilder, <gjeldende valg>, alternativknapp». Hvis du vil endre valget, trykker du på PIL OPP eller PIL NED.

  Tips!: Når du bruker Skjermleser, kan du også trykke på CAPS LOCK + PIL OPP eller PIL NED for å lytte til og gå gjennom alternativene i Lysbildestørrelse-vinduet.

 4. Når du er ferdig med å velge, trykker du på TAB til du hører: «OK-knappen». Trykk deretter på ENTER. Du hører: «Microsoft PowerPoint-vindu, knapp.» I JAWS hører du: «Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint-knappen.» Et bekreftelsesvindu åpnes.

 5. Gjør ett av følgende i vinduet for Microsoft PowerPoint:

  • Hvis du vil maksimere størrelsen på innholdet, trykker du på TAB til du hører: «Maksimer». I JAWS hører du «Maksimer-knappen.» Hvis du har mye innhold på et lysbilde, kan det hende at du ikke får plass til all teksten på lysbildet når du bruker dette alternativet.

  • Hvis du vil skalere innholdet slik at det får plass på det nye lysbildet, trykker du på TAB til du hører: «Sikre tilpassing». I JAWS hører du: «Sikre tilpassing-knappen». Dette alternativet kan endre størrelsen på innholdet til en mindre skriftstørrelse, slik at alt på lysbildet vises.

 6. Trykk på ENTER. Du hører: «ENTER. Lysbilde, <antall tilgjengelige lysbilder og plasseringen til gjeldende lysbilde på listen>.» I JAWS hører du: «Skriv inn, ingen valgt.» Fokuset flyttes til miniatyrbilderuten.

Se også

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å sette inn og redigere bilder og tabeller i PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å opprette en presentasjon

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Lær hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk PowerPoint 2016 for Mac med tastaturet og VoiceOver, den innebygde skjermleseren for Mac OS, for å legge til, slette og ordne lysbilder i presentasjoner. Du kan også endre størrelse og retning på lysbildene.

I følgende utføres oppgavene i Normal-visningen i PowerPoint. Gå til Normal-visning ved å trykke på KOMMANDO+1.

Kommentarer: 

I dette emnet

Legge til et nytt lysbilde

Du kan enkelt legge til nye lysbilder i presentasjonen, enten basert på oppsettet for gjeldende lysbilde eller på et nytt maloppsett.

Legge til et nytt lysbilde basert på gjeldende lysbilde

 1. I PowerPoint-presentasjonen trykker du på KOMMANDO+SKIFT+N for å legge til et nytt lysbilde basert på oppsettet for forrige lysbilde. VoiceOver sier «Nytt lysbilde», og lysbildet legges til.

  Tips!: Trykk på KOMMANDO+SKIFT+D for å duplisere gjeldende lysbilde.

Legge til et nytt lysbilde basert på et maloppsett

 1. I Normal-visningen trykker du på F6 til du havner på en fane. Du lander på fanen som er valgt. Hvis det er nødvendig, trykker du på PIL VENSTRE til du hører VoiceOver nevne Hjem-fanen. Trykk på CTRL+ALT+MELLOMROM for å velge fanen.

 2. Hjem-fanen trykker du på PIL NED én gang for å flytte til båndet.

 3. Trykk på CTRL+ALT+SKIFT+PIL NED for å gå inn på båndet.

 4. Trykk på PIL HØYRE flere ganger til VoiceOver sier: «Nytt lysbilde, menyknapp.»

 5. Trykk på CTRL+ALT+SKIFT+M for å åpne menyen. VoiceOver sier: «Nytt lysbilde, vindu. Nytt lysbilde, galleri.»

 6. Trykk på CTRL+ALT+SKIFT+PIL NED for å gå inn på galleriet.

 7. Trykk på piltastene for å gå til elementene. VoiceOver nevner elementene etter hvert som du flytter.

 8. Trykk på ENTER for å velge et oppsett. Lysbildet legges til i presentasjonen din.

Slette et lysbilde

 1. Trykk på KOMMANDO+1 for å gå til Normal-visningen.

 2. Trykk på F6 til VoiceOver sier: «Miniatyrbilderute, liste, 1 valgt element.»

 3. Trykk på CTRL+ALT+SKIFT+PIL NED for å gå inn på miniatyrbilderuten. VoiceOver sier: «I miniatyrbilderute, liste, 1 valgt element.»

 4. Trykk på PIL OPP eller PIL NED for å navigere i lysbildene. VoiceOver leser opp lysbildetitlene etter hvert som du flytter.

 5. Når du er på lysbildet du vil slette, trykker du på SLETT. Lysbildet fjernes.

Ordne lysbildene på nytt

Du kan ordne lysbildene ved å klippe lysbildet ut av gjeldende plassering og lime det inn på et nytt sted.

 1. I Normal-visningen trykker du på F6 til VoiceOver sier: «Miniatyrbilderute, liste, 1 valgt element.»

 2. Trykk på CTRL+ALT+SKIFT+PIL NED for å gå inn på miniatyrbilderuten. VoiceOver sier: «I miniatyrbilderute, liste, 1 valgt element.»

 3. Trykk på PIL OPP eller PIL NED for å navigere i lysbildene. VoiceOver leser opp lysbildetitlene etter hvert som du flytter.

 4. Når du er på lysbildet du vil flytte, trykker du på KOMMANDO+X for å klippe ut lysbildet.

 5. Trykk på PIL OPP eller PIL NED for å navigere i lysbildene. VoiceOver leser opp lysbildetitlene etter hvert som du flytter.

 6. Når du er på lysbildet du vil plassere det utklipte lysbildet etter, trykker du på KOMMANDO+V for å lime det inn.

Ordne lysbilder i inndelinger

Du kan gruppere lysbilder i inndelinger som utgjør meningsfulle enheter. Hvis du for eksempel arbeider med andre på en presentasjon, kan du tilordne hver kollega en inndeling å arbeide på.

Inndelingene er synlige og kunngjøres av VoiceOver i miniatyrbilderuten i Normal-visningen og Lysbildesortering-visningen.

 1. Gå til det første lysbildet i inndelingen i ruten med miniatyrbilder for Normal-visningen.

 2. Trykk på F6 til du havner på en fane. Hvis du ikke havner på Hjem-fanen, trykker du på PIL VENSTRE til du kommer dit. VoiceOver sier: «Hjem, fane, 1 av 8.» Trykk på CTRL+ALT+MELLOMROM for å velge fanen.

 3. Trykk på PIL NED for å gå til båndet. VoiceOver sier: «Rulleområdet. Du er på et rutenett for øyeblikket.»

 4. Trykk på CTRL+ALT+SKIFT+PIL NED for å gå inn på båndet. VoiceOver sier: «I rulleområdet, <antall elementer>, <navnet på knappen der fokuset ligger>.»

 5. Trykk på PIL HØYRE flere ganger til VoiceOver sier: «Inndeling, menyknapp.» Trykk på CTRL+ALT+MELLOMROM for å åpne menyen.

 6. Trykk på CTRL+ALT+MELLOMROM for å velge Legg til inndeling-alternativet.

 7. Skriv inn navnet på inndelingen, og trykk på ENTER. Delen er nå synlig i miniatyrbilderuten, og VoiceOver leser navnet på inndelingen når du navigerer til den, i miniatyrbilderuten.

Endre retningen på lysbildene i et lysbildesett

PowerPoint-lysbilder settes automatisk opp i liggende retning. Men du kan endre lysbilderetningen til stående eller motsatt. Slik gjør du det.

 1. I Normal-visningen trykker du på F6 til du havner på en fane. Hvis du ikke havnet på Utforming-fanen, trykker du på PIL VENSTRE til du kommer dit. VoiceOver sier: «Utforming, fane, 3 av 8.» Trykk på CTRL+ALT+MELLOMROM for å velge fanen.

 2. Utforming-fanen trykker du på TAB flere ganger til VoiceOver sier: «Lysbildestørrelse, menyknapp.»

 3. Trykk på CTRL+ALT+MELLOMROM for å åpne menyen. VoiceOver sier: «Trykt lysbildestørrelse, menyknapp.» Du er på et galleri.»

 4. Trykk på CTRL+ALT+SKIFT+PIL NED for å gå inn på menyen. VoiceOver sier: «I Lysbildestørrelse, galleri, <antallet elementer på menyen>, <gjeldende valgte størrelse>.»

 5. Trykk på TAB til VoiceOver sier: «Utskriftsformat.»

 6. Trykk deretter på CTRL+ALTERNATIV+MELLOMROM. Utskriftsformat-dialogboksen vises.

 7. Trykk på PIL HØYRE til du havner på orienteringsalternativet du vil bruke, for eksempel «Stående papirretning for lysbilder» eller «Liggende papirretning for lysbilder», og trykk deretter på CTRL+ALT+MELLOMROM for å velge.

 8. Trykk på TAB til VoiceOver sier: «OK, standard, knappen.» Trykk på CTRL+ALT+MELLOMROM for å aktivere knappen.

 9. Hvis det gjeldende innholdet ikke passer den merkede retningen, åpnes en dialogboks som spør om hvordan du vil skalere innholdet til å passe den valgte retningen:

  • Hvis du vil skalere innholdet, trykker du på TAB til VoiceOver sier: «Nedskaler, knapp.» Dette alternativet endrer størrelsen på innholdet og kan bruke en mindre skriftstørrelse til alt sammen passer i lysbildet.

  • Hvis du vil maksimere størrelsen på innholdet, trykker du på TAB til VoiceOver sier: Oppskaler, knapp.» Hvis du har mye innhold på et lysbilde, får du kanskje ikke plass til alt på lysbildet når du velger dette alternativet.

  Trykk på ENTER for å velge et alternativ.

Endre størrelse på lysbildene

Hvis du vil endre lysbildestørrelsen, kan du velge mellom de to standardalternativene Standard (4:3) og Bredformat (16:9), eller du kan tilpasse størrelsen slik at den passer perfekt.

Endre fra bredformat til standard størrelse eller omvendt

 1. I Normal-visningen trykker du på F6 til du havner på en fane. Hvis du ikke havnet på Utforming-fanen, trykker du på PIL VENSTRE til du kommer dit. VoiceOver sier: «Utforming, fane, 3 av 8.» Trykk på CTRL+ALT+MELLOMROM for å velge fanen.

 2. Trykk på TAB flere ganger til VoiceOver sier: «Lysbildestørrelse, menyknapp.»

 3. Trykk på CTRL+ALT+MELLOMROM for å åpne menyen. VoiceOver sier: «Trykt lysbildestørrelse, menyknapp.» Du er på et galleri.»

 4. Trykk på CTRL+ALT+SKIFT+PIL NED for å gå inn på menyen. VoiceOver sier: «I Lysbildestørrelse, galleri, <antallet elementer på menyen>, <gjeldende valgte størrelse>.»

 5. Trykk på PIL OPP eller PIL NED for å flytte mellom alternativene. VoiceOver leser opp alternativene etter hvert som du beveger deg.

 6. Hvis du vil velge en størrelse, trykker du på CTRL+ALT+MELLOMROM.

 7. Hvis du konverterer til en mindre størrelse, kan du få en dialogboks der du blir spurt om du vil skalere innholdet til den valgte størrelsen:

  • Hvis du vil skalere innholdet, trykker du på TAB til VoiceOver sier: «Skaler, standard, knapp.» Dette alternativet endrer størrelsen på innholdet og kan bruke en mindre skriftstørrelse til alt sammen passer i lysbildet.

  • Hvis du vil maksimere størrelsen på innholdet, trykker du på TAB til VoiceOver sier: «Ikke skaler, knapp.» Hvis du har mye innhold på et lysbilde, får du kanskje ikke plass til alt på lysbildet når du velger dette alternativet.

  Trykk på ENTER for å velge et alternativ.

Tilpasse størrelsen på lysbildene

 1. I Normal-visningen trykker du på F6 til du havner på en fane. Hvis du ikke havnet på Utforming-fanen, trykker du på PIL VENSTRE til du kommer dit. VoiceOver sier: «Utforming, fane, 3 av 8.» Trykk på CTRL+ALT+MELLOMROM for å velge fanen.

 2. Trykk på TAB flere ganger til VoiceOver sier: «Lysbildestørrelse, menyknapp.»

 3. Trykk på CTRL+ALT+MELLOMROM for å åpne menyen. VoiceOver sier: «Trykt lysbildestørrelse, menyknapp.» Du er på et galleri.»

 4. Trykk på CTRL+ALT+SKIFT+PIL NED for å gå inn på menyen.

 5. Trykk på TAB til VoiceOver sier: «Utskriftsformat.»

 6. Trykk deretter på CTRL+ALTERNATIV+MELLOMROM. Utskriftsformat-dialogboksen vises.

 7. Trykk på PIL HØYRE to ganger. VoiceOver kunngjør gjeldende valgte størrelse, for eksempel «Bredformat» eller «Fremvisning på skjerm (4:3).»

 8. Hvis du vil vise alternativene, trykker du på CTRL+ALT+MELLOMROM.

 9. Trykk på PIL OPP eller PIL NED for å flytte mellom alternativene. VoiceOver leser dem opp etter hvert som du beveger deg. Hvis du vil velge en, trykker du på CTRL+ALT+MELLOMROM.

 10. Trykk på TAB flere ganger til VoiceOver sier: «OK, standard, knappen.» Trykk på CTRL+ALT+MELLOMROM for å velge knappen.

 11. Når du konverterer til en annen størrelse, kan du få en dialogboks der du blir spurt om du vil skalere innholdet til den valgte størrelsen:

  • Hvis du vil skalere innholdet, trykker du på TAB til VoiceOver sier: «Nedskaler, knapp.» Dette alternativet endrer størrelsen på innholdet og kan bruke en mindre skriftstørrelse til alt sammen passer i lysbildet.

  • Hvis du vil maksimere størrelsen på innholdet, trykker du på TAB til VoiceOver sier: Oppskaler, knapp.» Hvis du har mye innhold på et lysbilde, får du kanskje ikke plass til alt på lysbildet når du velger dette alternativet.

  Trykk på ENTER for å velge et alternativ.

Se også

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å sette inn lyd eller video i PowerPoint

Hurtigtaster i PowerPoint 2016 for Mac

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruk PowerPoint 2016 for iOS med VoiceOver, den innebygde iOS-skjermleseren, for å legge til, slette og ordne lysbilder i presentasjoner.

Kommentarer: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Du finner informasjon om berøringsfunksjoner i PowerPoint 2016 for iOS ved å gå til Berøringsveiledning for PowerPoint for iPhone.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

 • Dette emnet antar at du bruker en iPhone. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for iPad.

I dette emnet

Legge til, omorganisere og slette lysbilder i PowerPoint

Du kan enkelt legge til nye lysbilder i presentasjonen, enten basert på oppsettet for gjeldende lysbilde eller på et nytt maloppsett, eller du kan slette de du ikke trenger lenger. Du kan også ordne lysbildene ved å klippe lysbildet ut av gjeldende plassering og lime det inn på et nytt sted.

Legge til et nytt lysbilde

 1. Sveip til høyre eller venstre i presentasjonen, til du hører lysbildet som er foran den plasseringen der du ønsker å sette inn et nytt lysbilde. Lysbildene leses opp etter hvert som du flytter deg rundt. «Lysbilde <lysbildenummer> av <totalt antall lysbilder>.»

 2. Dobbelttrykk på skjermen. Du hører: «Valgt.»

 3. Sveip til høyre eller venstre til du hører: «Nytt lysbilde-knapp.» Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Lysbildet legges til i presentasjonen din.

 4. Du endrer oppsettet til lysbildet du la til, ved å sveipe til høyre til du hører: «Oppsett-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Sveip til høyre for å bla gjennom malalternativer. VoiceOver leser opp malene etter hvert som du flytter deg rundt. Du hører: «Valgt» og oppsettnavnet for gjeldende valgte oppsett. Velg en mal ved å dobbelttrykke på skjermen.

Ordne lysbildene på nytt

 1. Sveip til høyre eller venstre i presentasjonen, til du hører lysbildet du ønsker å flytte. Lysbildene leses opp etter hvert som du flytter deg rundt.

 2. Dobbelttrykk på skjermen. Du hører: «Valgt.»

 3. Dobbelttrykk på skjermen med to fingre. Du hører: «Vis flere elementer, menyelement.» En hurtigmeny åpnes.

 4. Sveip til høyre på hurtigmenyen til du hører: «Klipp ut, menyelement.» Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 5. Sveip til høyre eller venstre til du hører lysbildet som er foran den plasseringen, der du ønsker å lime inn lysbildet som ble klippet ut. Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Valgt».

 6. Dobbelttrykk på skjermen med to fingre. Du hører: «Velg alle, menyelement.»

 7. Sveip til venstre for å lime inn lysbildet, til du hører: «Lim inn, menyelement.» Dobbelttrykk deretter på skjermen. Lysbildet flyttes til den nye plasseringen.

Slette et lysbilde

 1. Sveip til høyre eller venstre i presentasjonen, til du hører lysbildet du ønsker å slette. Lysbildene leses opp etter hvert som du flytter deg rundt.

 2. Dobbelttrykk på skjermen. Du hører: «Valgt.»

 3. Dobbelttrykk på skjermen med to fingre. Du hører: «Vis flere elementer, menyelement.»

 4. Dobbelttrykk på skjermen, og sveip deretter til venstre til du hører: «Slett, menyelement».

 5. Du sletter lysbildet ved å dobbelttrykke på skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å lese eller legge til foredragsnotater og kommentarer i en presentasjon

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruk PowerPoint for Android med TalkBack, den innebygde skjermleseren for Android, for å legge til, slette og ordne lysbilder i presentasjoner.

Kommentarer: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Gå tilberøringsveiledning for PowerPoint for Android for å få informasjon om berøringsfunksjonaliteter i PowerPoint for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Android-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for et Android-nettbrett.

I dette emnet

Legge til, omorganisere og slette lysbilder i PowerPoint

Du kan enkelt legge til nye lysbilder i presentasjonen, enten basert på oppsettet for gjeldende lysbilde eller på et nytt maloppsett, eller du kan slette de du ikke trenger lenger. Du kan også ordne lysbildene ved å klippe lysbildet ut av gjeldende plassering og lime det på et nytt sted.

Legge til et nytt lysbilde

 1. Sveip til høyre eller venstre i miniatyrbilderuten i presentasjonen til du hører lysbildet som er foran den plasseringen der du ønsker å sette inn et lysbilde. Lysbildene leses opp etter hvert som du flytter deg rundt. «Lysbilde <lysbildenummer>.»

 2. Dobbelttrykk på skjermen med to fingre. Lysbildet velges og redigeringsvisningen åpnes.

 3. Sveip til høyre til du hører «Ikke merket av for Tilbake-bryter», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Fokuset flyttes til miniatyrbilderuten.

 4. Sveip til venstre til du hører: «Nytt lysbilde-knapp.» Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Lysbildet legges til i presentasjonen din.

 5. Du endrer oppsettet til lysbildet du la til, i redigeringsvisningen, ved å sveipe til høyre til du hører: «Oppsett-meny.» Dobbelttrykk deretter på skjermen. Sveip til høyre for å bla gjennom malalternativer på Oppsett-menyen. TalkBack leser opp malene etter hvert som du flytter deg rundt. Du hører: «Valgt» og navnet på det valgte oppsettet. Velg en mal ved å dobbelttrykke på skjermen.

Ordne lysbildene på nytt

 1. Sveip til høyre eller venstre i miniatyrbilderuten i presentasjonen, til du hører lysbildet du ønsker å flytte. Lysbildene leses opp etter hvert som du flytter deg rundt.

 2. Dobbelttrykk på skjermen. En hurtigmeny åpnes, og du hører: «Rediger-knapp.»

 3. Sveip til høyre i hurtigmenyen til du hører: «Klipp ut-knapp.» Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip til høyre eller venstre til du hører lysbildet som er bak den plasseringen der du ønsker å lime inn lysbildet som ble klippet ut. Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Rediger-knapp».

 5. Du limer inn lysbildet ved å sveipe til høyre til du hører «Lim inn-knapp.» Dobbelttrykk deretter på skjermen. Lysbildet flyttes til den nye plasseringen.

Slette et lysbilde

 1. Sveip til høyre eller venstre i miniatyrbilderuten i presentasjonen, til du hører lysbildet du ønsker å slette. Lysbildene leses opp etter hvert som du flytter deg rundt.

 2. Dobbelttrykk på skjermen for å åpne hurtigmenyen. Du hører: «Rediger-knapp.»

 3. Når du er på hurtigmenyen, sveiper du til høyre til du hører: «Slett-knapp.»

 4. Du sletter lysbildet ved å dobbelttrykke på skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk PowerPoint Mobile med Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows, til å legge til, ordne eller slette lysbilder i presentasjoner.

Du kan enkelt legge til nye lysbilder i presentasjonen, enten basert på oppsettet for gjeldende lysbilde eller på et nytt maloppsett, eller du kan slette de du ikke trenger lenger. Du kan også ordne lysbildene ved å klippe lysbildet ut av gjeldende plassering og lime det på et nytt sted.

Kommentarer: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du vil ha informasjon om berøringsfunksjonene i PowerPoint Mobile, kan du se Berøringsveiledning til Powerpoint Mobile for Windows 10.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Windows-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for nettbrett eller PC.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

I dette emnet

Legge til et nytt lysbilde

 1. Sveip opp eller ned på skjermen med én finger i miniatyrbilderuten i presentasjonen din, til du hører: «Elementer.» Sveip deretter til høyre eller venstre til du hører lysbildet foran der du vil legge til et lysbilde. Lysbildene leses opp etter hvert som du flytter deg rundt: «Lysbilde <lysbildeflis>, <lysbildenummer> av <totalt antall lysbilder>.»

  Merknad: Hvis du vil gå til miniatyrbilderuten fra redigeringsvisning, sveiper du til høyre eller venstre til du hører: «Tilbake-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Fokuset flyttes til det valgte lysbildet i miniatyrbilderuten.

 2. Dobbelttrykk på skjermen for å velge lysbildet.

 3. Sveip til høyre til du hører: «Nytt lysbilde-knapp.» Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Lysbildet legges til i presentasjonen din.

 4. Hvis du vil endre oppsettet til det innførte lysbildet, velger du lysbildet og sveiper deretter til du hører: «Rediger-knapp.» Dobbelttrykk deretter på skjermen. Lysbildet åpnes i redigeringsvisning. Sveip til høyre i redigeringsvisningen til du hører «Oppsett knappen skjult», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Sveip til høyre i Oppsett-menyen for å bla gjennom malalternativene. Skjermleser leser opp malene etter hvert som du beveger deg. Du hører: «Valgt» og oppsettet for gjeldende valgte oppsett. Velg malen ved å dobbelttrykke på skjermen.

Ordne lysbildene på nytt

 1. Sveip opp eller ned på skjermen med én finger i miniatyrbilderuten i presentasjonen din, til du hører: «Elementer.» Sveip deretter til høyre eller venstre til du hører lysbildet du ønsker å flytte. Lysbildene leses opp etter hvert som du flytter deg rundt.

 2. Dobbelttrykk på skjermen. En hurtigmeny åpnes, og du hører: «Tilpasset.»

 3. Sveip til høyre i hurtigmenyen til du hører: «Klipp ut-knapp.» Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip til høyre eller venstre til du hører lysbildet som er bak den plasseringen der du ønsker å lime inn lysbildet som ble klippet ut. Dobbelttrykk deretter på skjermen for å åpne hurtigmenyen. Du hører: "Tilpasset".

 5. Du limer inn lysbildet ved å sveipe til høyre til du hører «Lim inn-knapp.» Dobbelttrykk deretter på skjermen. Lysbildet flyttes til den nye plasseringen.

Slette et lysbilde

 1. Sveip opp eller ned på skjermen med én finger i miniatyrbilderuten i presentasjonen din, til du hører: «Elementer.» Sveip til høyre eller venstre til du hører lysbildet du ønsker å slette. Lysbildene leses opp etter hvert som du flytter deg rundt.

 2. Dobbelttrykk på skjermen for å åpne hurtigmenyen. Du hører: «Tilpasset.»

 3. Når du er på hurtigmenyen, sveiper du til høyre til du hører: «Slett-knapp.»

 4. Du sletter lysbildet ved å dobbelttrykke på skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å skrive ut presentasjoner i PowerPoint

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Lære hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk PowerPoint Online med tastaturet og Skjermleser, den innebygde skjermleseren i Windows, til å legge til, slette og ordne lysbilder i presentasjoner.

Kommentarer: 

 • Hvis du bruker Skjermleser med Windows 10 Fall Creators Update, må du deaktivere skannemodus for å redigere dokumenter, regneark eller presentasjoner med Office Online. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slå av modus for virtuell, eller bla gjennom i skjermlesere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du vil ha mer informasjon om hurtigtaster, kan du gå til Bruk hurtigtaster til å opprette en presentasjon.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet gjør også oppmerksom på JAWS-funksjonaliteten. Hvis du vil lære mer om JAWS for Windows, kan du gå til Hurtigstartveiledning for JAWS for Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Når du bruker PowerPoint Online, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Fordi PowerPoint Online kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer også for nettleseren, men ikke for PowerPoint Online.

I dette emnet

Legge til et nytt lysbilde

Du kan legge til nye lysbilder i presentasjonen, enten basert på oppsettet for gjeldende lysbilde eller på et nytt oppsett.

 1. Trykk på CTRL+F6 gjentatte ganger i redigeringsvisning i PowerPoint Online til du kommer til en fane. Skjermleseren leser opp gjeldende valgte fane, for eksempel «Valgt, Hjem, H fane, element» når Hjem-fanen er valgt. JAWS sier for eksempel: «Hjem, H fane, valgt.»

  Tips!: Når du åpner en presentasjon i PowerPoint Online, åpnes den i lesevisning. Du kan endre til redigeringsvisning ved å trykke på CTRL+F6 gjentatte ganger til du hører «Rediger presentasjon». Trykk på ENTER for å åpne menyen. Trykk deretter på PIL NED én gang. Du hører «Rediger i nettleseren.» Trykk på ENTER for å åpne presentasjonen i redigeringsvisning.

 2. Trykk på N for å åpne Sett inn-fanen, og trykk deretter på SI for å åpne dialogboksen Nytt lysbilde.

 3. I denne dialogboksen velges et lysbildeoppsett basert på gjeldende lysbilde. Du navigerer gjennom de andre oppsettene ved å bruke piltastene.

 4. Du velger og legger til et nytt lysbilde basert på et oppsett ved å trykke på ENTER, når du befinner deg på det oppsettet du ønsker.

Ordne lysbilder

Du kan flytte lysbildene rundt og endre rekkefølgen i presentasjonen.

 1. Trykk på CTRL+F6 til du kommer til miniatyrbilderuten i redigeringsvisning Når miniatyrbilderuten er åpen, leser skjermleseren opp nummeret og tittelen på gjeldende lysbilde. JAWS sier: «Lysbilderute.»

 2. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører nummeret på lysbildet du vil flytte.

 3. Hvis du vil flytte lysbildet til begynnelsen av presentasjonen, trykker du på CTRL+PIL OPP. Lysbildet flyttes ett hakk opp.

  Hvis du vil flytte lysbildet til slutten av presentasjonen, trykker du på CTRL+PIL NED. Lysbildet flyttes ett hakk ned.

  Hvis du vil plassere lysbildet som første lysbilde i presentasjonen, trykker du på CTRL+PIL OPP. Hvis du vil plassere lysbildet som siste lysbilde i presentasjonen, trykker du på CTRL+PIL NED.

Slette lysbilder

 1. Trykk på CTRL+F6 til du kommer til miniatyrbilderuten i redigeringsvisning Når miniatyrbilderuten er åpen, leser skjermleseren opp nummeret og tittelen på gjeldende lysbilde. JAWS sier: «Lysbilderute.»

 2. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører nummeret på lysbildet du vil fjerne.

 3. Trykk DEL.

  Tips!: Trykk på CTRL+Z for å angre slettingen.

Se også

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å opprette en presentasjon

Bruke hurtigtaster til å holde en presentasjon

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×