Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å arbeide med lysbilder i PowerPoint

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk PowerPoint 2016 med tastaturet og Skjermleser, den innebygde skjermleseren i Windows, til å legge til, slette og ordne lysbilder i presentasjonen. Du kan også endre størrelse og retning på lysbildene.

Obs!: 

I dette emnet

Legge til et nytt lysbilde

Du kan enkelt legge til nye lysbilder i presentasjonen, enten basert på oppsettet for gjeldende lysbilde eller på et nytt maloppsett.

Legge til et nytt lysbilde basert på gjeldende lysbildeoppsett

I en ny presentasjon vil tittellysbildet legges til automatisk. Du kan legge til det nye lysbildet basert på oppsettet til det forrige lysbildet.

 1. Trykk Ctrl + M på tastaturet. Du hører "Lysbildet" etterfulgt av antall lysbilder og i stedet for det nye lysbildet på listen, og "Valgt".

Legge til et nytt lysbilde basert på et maloppsett

 1. Åpne lysbildet Oppsett-menyen i normalvisning, Trykk Alt + H, jeg. Du hører tittelen på det første lysbildeoppsettet. Du hører med JAWS,: "Leaving menylinjen Office-tema," etterfulgt av nummeret på gjeldende lysbilde.

 2. Trykk TAB til du hører lysbildeoppsettet du vil bruke, og trykk deretter Enter. Du hører hvor mange det nye lysbildet. Du hører med JAWS,: "Enter, ikke finnes et valg."

  Fokuset flyttes til lysbilderuten.

Slette et lysbilde

 1. I miniatyrbilderuten, trykker du opp eller pil ned til du hører nummeret på lysbildet du vil slette.

 2. Trykk DEL. Du hører antall gjeldende lysbilde og plassering på listen, etterfulgt av "Merket". Du hører med JAWS,: "Skriv inn, la menyer, ikke finnes et valg."

Ordne lysbilder

Du kan ordne lysbilder ved å klippe lysbildet ut av den gamle plasseringen og lime det inn på en ny plassering.

 1. I miniatyrbilderuten, trykker du opp eller pil ned til du hører nummeret på lysbildet du vil flytte.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil flytte lysbildet opp i listen over lysbilder, trykker du Ctrl + Pil opp piltast. Du hører det nye nummeret på lysbildet i listen.

  • Hvis du vil flytte lysbildet ned i listen over lysbilder, trykker du Ctrl + Pil ned-pil. Du hører det nye nummeret på lysbildet i listen.

  • Hvis du vil flytte lysbildet til begynnelsen av presentasjonen, trykker du Ctrl + Skift + Pil opp piltast.

  • Hvis du vil flytte lysbildet til slutten av presentasjonen, trykker du Ctrl + Skift + Pil ned-pil.

Ordne lysbildene i inndelinger

Hvis du vil gruppere lysbildene i meningsfulle enheter, kan du organisere dem inn i inndelinger. Hvis du for eksempel arbeider med andre på en presentasjon, kan du tilordne hver kollega en inndeling de skal arbeide på.

Inndelingene vises og mottatt i miniatyrbilderuten til Normal visning og i lysbildesortering. De ikke vises eller annonser i Lysbildefremvisning.

 1. Trykk opp eller pil ned til du hører lysbildet der du vil skal være det første lysbildet i en inndeling i miniatyrbilderuten.

 2. Trykk Alt + H, T1. Du hører: "delen legge til, menyelementet." Du hører med JAWS,: "Menyen å forlate menyer, legger du til inndeling."

 3. Hvis du vil legge til en inndeling uten navn, trykker du Enter. Skjermleser gir beskjed om det første lysbildet i delen, antall lysbilder og i stedet for det gjeldende bildet i listen. Du hører med JAWS,: "Leaving menyer, ikke finnes et valg."

 4. Hvis du vil gi navn til inndeling uten navn, i miniatyrbilderuten, trykk Pil opp eller høre antall delen, etterfulgt av "Uten navn-delen" nedpilen inntil du eller trykker SKIFT + F10. Det åpnes en hurtigmeny.

 5. Trykk Enter, og skriv deretter inn det nye navnet på inndelingen.

 6. Trykk TAB til du hører "Knappen gi nytt navn", og trykk deretter Enter.

 7. Flytt lysbilder under de respektive inndelingene som forklart i Ordne lysbilder.

  Hvis du vil høre Skjermleser lese opp Inndelingsnavnene, trykker du på PIL OPP eller PIL NED i miniatyrbilderuten. JAWS leser ikke opp inndelingsnavnene.

Endre retningen for alle lysbildene i presentasjonen

Du kan endre papirretningen for hele lysbildet angi fra liggende til stående eller omvendt.

 1. I normalvisningen, trykker du Alt + G, S. Du hører det første elementet i menylisten Lysbildestørrelse. Du hører med JAWS,: "lavere båndet, tilpassede gruppeboks."

 2. Trykk opp eller ned piltast til du hører: "Egendefinert Lysbildestørrelse."

 3. Trykk Enter. Vinduet Lysbildestørrelse åpnes.

 4. I vinduet Lysbildestørrelse Trykk TAB til du hører "Merket, liggende, alternativknapp, Alt + L" eller "Merket, stående, alternativknapp, Alt + P."

  Du hører med JAWS,: "Retning lysbilder, < valgte alternativet > alternativknappen sjekket." Med JAWS, trykker du opp eller pil ned til du hører alternativet du vil velge.

  Tips!: Når du bruker Skjermleser, kan du også trykke på CAPS LOCK + PIL OPP eller PIL NED for å lytte til og gå gjennom alternativene i Lysbildestørrelse-vinduet.

 5. Når du er ferdig med det merkede området, trykk TAB til du hører: "OK-knappen". Trykk Enter. Du hører: "Microsoft PowerPoint-vinduet, knappen". Det åpnes en bekreftelsesvinduet.

 6. Gjør ett av følgende:

  • Trykk TAB for å øke størrelsen på innholdet, helt til du hører: "Maksimer." Hvis du har mye innhold på et lysbilde, kan all tekst ikke tilpasses lysbildet når du bruker dette alternativet.

  • Hvis du vil skalere innholdet slik at den passer på lysbildet, trykker du Tab-tasten til du hører: "Kontroller Tilpass". Dette alternativet kan skalere innholdet til en mindre skriftstørrelse slik at den passer alt på lysbildet.

 7. Trykk Enter. Det flyttes fokuset til miniatyrbilderuten.

Endre størrelsen på lysbildene

Hvis du vil endre lysbildestørrelsen, kan du velge mellom to standardalternativer for størrelse, Standard (4:3) og Bredformat (16:9), eller du kan tilpasse størrelsen på lysbildene.

Endre lysbildestørrelsen fra bredformat til standard eller omvendt

 1. I normalvisningen, trykker du Alt + G, S. Du hører det første elementet i menylisten Lysbildestørrelse . Du hører med JAWS,: "lavere båndet, tilpassede gruppeboks."

 2. Gjør ett av følgende i Lysbildestørrelse-menyen:

  • Hvis du vil velge standard størrelse, trykker du opp eller nedpilen inntil du høre: "Standard".

  • Hvis du vil velge widescreen størrelsen, trykker du opp eller nedpilen inntil du høre: "Widescreen."

 3. Trykk Enter. Du hører: "Microsoft PowerPoint-vinduet, knappen". Det åpnes en bekreftelsesvinduet.

 4. Gjør ett av følgende i Microsoft PowerPoint-vinduet:

  • Trykk TAB for å øke størrelsen på innholdet, helt til du hører: "Maksimer." Hvis du har mye innhold på et lysbilde, kan all tekst ikke tilpasses lysbildet når du bruker dette alternativet.

  • Hvis du vil skalere innholdet slik at den passer på lysbildet, trykker du Tab-tasten til du hører: "Sikre at det får plass". Dette alternativet kan skalere innholdet til en mindre skriftstørrelse slik at den passer alt på lysbildet.

 5. Trykk Enter. Det flyttes fokuset til miniatyrbilderuten.

Tilpasse størrelsen på lysbildene

Du kan endre størrelsen på lysbildene for å bruke egendefinerte mål for ulike skjerm- eller papirstørrelser.

 1. I normalvisningen, trykker du Alt + G, S. Du hører det første elementet i menylisten Lysbildestørrelse. Du hører med JAWS,: "lavere båndet, tilpassede gruppeboks."

 2. Trykk opp Lysbildestørrelse-menyen eller nede til du hører "Egendefinert Lysbildestørrelse", og trykk deretter Enter. Vinduet Lysbildestørrelse åpnes.

 3. Du kan endre størrelsen på lysbildene i Lysbildestørrelse-vinduet ved å velge målformatet til presentasjonen eller angi ønsket høyde, bredde og retning på presentasjonen:

  • Hvis du vil velge målet formatet til presentasjonen, trykk TAB til du hører: "Lysbildestørrelse tilpasset til". Trykk pil ned til å utvide på rullegardinmenyen. På menyen trykke pil opp eller pil ned til du hører alternativet du vil velge, og trykk deretter Enter.

  • Slik angir du bredde, høyde og retning:

   • Hvis du vil endre bredden lysbilde, trykker du Tab-tasten til du hører: "Bredden." Trykk opp eller pil ned til du hører en verdi du vil velge, eller Skriv eventuelt inn en verdi.

   • Hvis du vil endre radhøyden lysbilde, trykker du Tab-tasten til du hører: "Høyden." Trykk opp eller pil ned til du hører en verdi du vil velge, eller Skriv eventuelt inn en verdi.

   • Hvis du vil angi retningen, trykk TAB til du hører: "Stående alternativknapp, Alt + P" eller "Liggende alternativknapp, Alt + L". Du hører med JAWS,: "Retning lysbilder, < gjeldende valg > alternativknappen." Hvis du vil endre det merkede området, trykker du opp eller pil ned.

  Tips!: Når du bruker Skjermleser, kan du også trykke på CAPS LOCK + PIL OPP eller PIL NED for å lytte til og gå gjennom alternativene i Lysbildestørrelse-vinduet.

 4. Når du er ferdig med det merkede området, trykk TAB til du hører: "OK-knappen". Trykk Enter. Du hører: "Microsoft PowerPoint-vinduet, knappen". Det åpnes en bekreftelsesvinduet.

 5. Gjør ett av følgende i vinduet for Microsoft PowerPoint:

  • Trykk TAB for å øke størrelsen på innholdet, helt til du hører "Maksimer." Hvis du har mye innhold på et lysbilde, kan all tekst ikke tilpasses lysbildet når du bruker dette alternativet.

  • Hvis du vil skalere innholdet slik at den passer i det nye lysbildet, trykker du Tab-tasten til du hører: "Sikre at det får plass". Dette alternativet kan skalere innholdet til en mindre skriftstørrelse slik at den passer alt på lysbildet.

 6. Trykk Enter. Det flyttes fokuset til miniatyrbilderuten.

Se også

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å sette inn og redigere bilder og tabeller i PowerPoint

Bruke hurtigtaster til å opprette PowerPoint-presentasjoner

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Lær hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk PowerPoint 2016 for Mac med tastaturet og VoiceOver, den innebygde skjermleseren for Mac OS, for å legge til, slette og ordne lysbilder i presentasjoner. Du kan også endre størrelse og retning på lysbildene.

I følgende utføres oppgavene i Normal-visningen i PowerPoint. Gå til Normal-visning ved å trykke på KOMMANDO+1.

Obs!: 

I dette emnet

Legge til et nytt lysbilde

Du kan enkelt legge til nye lysbilder i presentasjonen, enten basert på oppsettet for gjeldende lysbilde eller på et nytt maloppsett.

Legg til et nytt lysbilde basert på gjeldende lysbilde

 1. I PowerPoint-presentasjonen trykker du på KOMMANDO+SKIFT+N for å legge til et nytt lysbilde basert på oppsettet for forrige lysbilde. VoiceOver sier «Nytt lysbilde», og lysbildet legges til.

  Tips!: Trykk på KOMMANDO+SKIFT+D for å duplisere gjeldende lysbilde.

Legge til et nytt lysbilde basert på et maloppsett

 1. I Normal-visningen trykker du på F6 til du havner på en fane. Du lander på fanen som er valgt. Hvis det er nødvendig, trykker du på PIL VENSTRE til du hører VoiceOver nevne Hjem-fanen. Trykk på CTRL+ALT+MELLOMROM for å velge fanen.

 2. Hjem-fanen trykker du på PIL NED én gang for å flytte til båndet.

 3. Trykk på CTRL+ALT+SKIFT+PIL NED for å gå inn på båndet.

 4. Trykk på PIL HØYRE flere ganger til VoiceOver sier: «Nytt lysbilde, menyknapp.»

 5. Trykk på CTRL+ALT+SKIFT+M for å åpne menyen. VoiceOver sier: «Nytt lysbilde, vindu. Nytt lysbilde, galleri.»

 6. Trykk på CTRL+ALT+SKIFT+PIL NED for å gå inn på galleriet.

 7. Trykk på piltastene for å gå til elementene. VoiceOver nevner elementene etter hvert som du flytter.

 8. Trykk på ENTER for å velge et oppsett. Lysbildet legges til i presentasjonen din.

Slette et lysbilde

 1. Trykk på KOMMANDO+1 for å gå til Normal-visningen.

 2. Trykk på F6 til VoiceOver sier: «Miniatyrbilderute, liste, 1 valgt element.»

 3. Trykk på CTRL+ALT+SKIFT+PIL NED for å gå inn på miniatyrbilderuten. VoiceOver sier: «I miniatyrbilderute, liste, 1 valgt element.»

 4. Trykk på PIL OPP eller PIL NED for å navigere i lysbildene. VoiceOver leser opp lysbildetitlene etter hvert som du flytter.

 5. Når du er på lysbildet du vil slette, trykker du på SLETT. Lysbildet fjernes.

Ordne lysbildene på nytt

Du kan ordne lysbildene ved å klippe lysbildet ut av gjeldende plassering og lime det inn på et nytt sted.

 1. I Normal-visningen trykker du på F6 til VoiceOver sier: «Miniatyrbilderute, liste, 1 valgt element.»

 2. Trykk på CTRL+ALT+SKIFT+PIL NED for å gå inn på miniatyrbilderuten. VoiceOver sier: «I miniatyrbilderute, liste, 1 valgt element.»

 3. Trykk på PIL OPP eller PIL NED for å navigere i lysbildene. VoiceOver leser opp lysbildetitlene etter hvert som du flytter.

 4. Når du er på lysbildet du vil flytte, trykker du på KOMMANDO+X for å klippe ut lysbildet.

 5. Trykk på PIL OPP eller PIL NED for å navigere i lysbildene. VoiceOver leser opp lysbildetitlene etter hvert som du flytter.

 6. Når du er på lysbildet du vil plassere det utklipte lysbildet etter, trykker du på KOMMANDO+V for å lime det inn.

Ordne lysbilder i inndelinger

Du kan gruppere lysbilder i inndelinger som utgjør meningsfulle enheter. Hvis du for eksempel arbeider med andre på en presentasjon, kan du tilordne hver kollega en inndeling å arbeide på.

Inndelingene vises og mottatt i miniatyrbilderuten til Normal visning og i lysbildesortering.

 1. Gå til det første lysbildet i inndelingen i ruten med miniatyrbilder for Normal-visningen.

 2. Trykk på F6 til du havner på en fane. Hvis du ikke havner på Hjem-fanen, trykker du på PIL VENSTRE til du kommer dit. VoiceOver sier: «Hjem, fane, 1 av 8.» Trykk på CTRL+ALT+MELLOMROM for å velge fanen.

 3. Trykk på PIL NED for å gå til båndet. VoiceOver sier: «Rulleområdet. Du er på et rutenett for øyeblikket.»

 4. Trykk på CTRL+ALT+SKIFT+PIL NED for å gå inn på båndet. VoiceOver sier: «I rulleområdet, <antall elementer>, <navnet på knappen der fokuset ligger>.»

 5. Trykk på PIL HØYRE flere ganger til VoiceOver sier: «Inndeling, menyknapp.» Trykk på CTRL+ALT+MELLOMROM for å åpne menyen.

 6. Trykk på CTRL+ALT+MELLOMROM for å velge Legg til inndeling-alternativet.

 7. Skriv inn navnet på inndelingen, og trykk på ENTER. Delen er nå synlig i miniatyrbilderuten, og VoiceOver leser navnet på inndelingen når du navigerer til den, i miniatyrbilderuten.

Endre retningen på lysbildene i et lysbildesett

PowerPoint lysbilder konfigureres automatisk i liggende papirretning, men du kan endre Lysbilderetning til stående eller omvendt.

 1. I Normal-visningen trykker du på F6 til du havner på en fane. Hvis du ikke havnet på Utforming-fanen, trykker du på PIL VENSTRE til du kommer dit. VoiceOver sier: «Utforming, fane, 3 av 8.» Trykk på CTRL+ALT+MELLOMROM for å velge fanen.

 2. I kategorien Utforming, trykk TAB flere ganger til VoiceOver gir beskjed om: "Lysbildestørrelsen, menyknappen."

 3. Trykk på CTRL+ALT+MELLOMROM for å åpne menyen. VoiceOver sier: «Trykt lysbildestørrelse, menyknapp.» Du er på et galleri.»

 4. Trykk på CTRL+ALT+SKIFT+PIL NED for å gå inn på menyen. VoiceOver sier: «I Lysbildestørrelse, galleri, <antallet elementer på menyen>, <gjeldende valgte størrelse>.»

 5. Trykk TAB til VoiceOver gir beskjed om: "Utskriftsformat".

 6. Trykk deretter på CTRL+ALTERNATIV+MELLOMROM. Utskriftsformat-dialogboksen vises.

 7. Trykk på PIL HØYRE til du havner på orienteringsalternativet du vil bruke, for eksempel «Stående papirretning for lysbilder» eller «Liggende papirretning for lysbilder», og trykk deretter på CTRL+ALT+MELLOMROM for å velge.

 8. Trykk TAB til VoiceOver gir beskjed om: "OK, standard, knappen." Trykk Ctrl + Tilvalg + mellomrom for å trykke knappen.

 9. Hvis det gjeldende innholdet ikke passer den merkede retningen, åpnes en dialogboks som spør om hvordan du vil skalere innholdet til å passe den valgte retningen:

  • Hvis du vil skalere innholdet, trykker du Tab-tasten til VoiceOver gir beskjed om: "skalere knappen pil ned,." Dette alternativet hvis du endrer størrelsen på innholdet, og kan bruke en mindre skriftstørrelse slik at den passer alt på lysbildet.

  • For å øke størrelsen på innholdet, trykker du TAB til VoiceOver gir beskjed om: "skalere opp-knappen." Hvis du har mye innhold på et lysbilde, kan alt dette ikke tilpasses lysbildet når du velger dette alternativet.

  Trykk på ENTER for å velge et alternativ.

Endre størrelse på lysbildene

Hvis du vil endre lysbildestørrelsen, kan du velge mellom de to standardalternativene Standard (4:3) og Bredformat (16:9), eller du kan tilpasse størrelsen slik at den passer perfekt.

Endre bredformat til standard størrelse eller omvendt

 1. I Normal-visningen trykker du på F6 til du havner på en fane. Hvis du ikke havnet på Utforming-fanen, trykker du på PIL VENSTRE til du kommer dit. VoiceOver sier: «Utforming, fane, 3 av 8.» Trykk på CTRL+ALT+MELLOMROM for å velge fanen.

 2. Trykk TAB flere ganger til VoiceOver gir beskjed om: "Lysbildestørrelsen, menyknappen."

 3. Trykk på CTRL+ALT+MELLOMROM for å åpne menyen. VoiceOver sier: «Trykt lysbildestørrelse, menyknapp.» Du er på et galleri.»

 4. Trykk på CTRL+ALT+SKIFT+PIL NED for å gå inn på menyen. VoiceOver sier: «I Lysbildestørrelse, galleri, <antallet elementer på menyen>, <gjeldende valgte størrelse>.»

 5. Trykk på PIL OPP eller PIL NED for å flytte mellom alternativene. VoiceOver leser opp alternativene etter hvert som du beveger deg.

 6. Hvis du vil velge en størrelse, trykker du på CTRL+ALT+MELLOMROM.

 7. Hvis du konverterer til en mindre størrelse, kan du få en dialogboks der du blir spurt om du vil skalere innholdet til den valgte størrelsen:

  • Hvis du vil skalere innholdet, trykker du Tab-tasten til VoiceOver gir beskjed om: "Skala, standard, knappen." Dette alternativet hvis du endrer størrelsen på innholdet, og kan bruke en mindre skriftstørrelse slik at den passer alt på lysbildet.

  • For å øke størrelsen på innholdet, trykker du TAB til VoiceOver gir beskjed om: "Ikke skalere, knappen." Hvis du har mye innhold på et lysbilde, kan alt dette ikke tilpasses lysbildet når du velger dette alternativet.

  Trykk på ENTER for å velge et alternativ.

Tilpasse størrelsen på lysbildene

 1. I Normal-visningen trykker du på F6 til du havner på en fane. Hvis du ikke havnet på Utforming-fanen, trykker du på PIL VENSTRE til du kommer dit. VoiceOver sier: «Utforming, fane, 3 av 8.» Trykk på CTRL+ALT+MELLOMROM for å velge fanen.

 2. Trykk TAB flere ganger til VoiceOver gir beskjed om: "Lysbildestørrelsen, menyknappen."

 3. Trykk på CTRL+ALT+MELLOMROM for å åpne menyen. VoiceOver sier: «Trykt lysbildestørrelse, menyknapp.» Du er på et galleri.»

 4. Trykk på CTRL+ALT+SKIFT+PIL NED for å gå inn på menyen.

 5. Trykk TAB til VoiceOver gir beskjed om: "Utskriftsformat".

 6. Trykk deretter på CTRL+ALTERNATIV+MELLOMROM. Utskriftsformat-dialogboksen vises.

 7. Trykk på PIL HØYRE to ganger. VoiceOver kunngjør gjeldende valgte størrelse, for eksempel «Bredformat» eller «Fremvisning på skjerm (4:3).»

 8. Hvis du vil vise alternativene, trykker du på CTRL+ALT+MELLOMROM.

 9. Trykk på PIL OPP eller PIL NED for å flytte mellom alternativene. VoiceOver leser dem opp etter hvert som du beveger deg. Hvis du vil velge en, trykker du på CTRL+ALT+MELLOMROM.

 10. Trykk TAB flere ganger til VoiceOver gir beskjed om: "OK, standard, knappen." Hvis du vil velge knappen, trykker du Ctrl + Tilvalg + mellomrom.

 11. Når du konverterer til en annen størrelse, kan du få en dialogboks der du blir spurt om du vil skalere innholdet til den valgte størrelsen:

  • Hvis du vil skalere innholdet, trykker du Tab-tasten til VoiceOver gir beskjed om: "Skala ned, knappen". Dette alternativet hvis du endrer størrelsen på innholdet, og kan bruke en mindre skriftstørrelse slik at den passer alt på lysbildet.

  • For å øke størrelsen på innholdet, trykker du TAB til VoiceOver gir beskjed om: "Skala opp knappen". Hvis du har mye innhold på et lysbilde, kan alt dette ikke tilpasses lysbildet når du velger dette alternativet.

  Trykk på ENTER for å velge et alternativ.

Se også

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å sette inn lyd eller video i PowerPoint

Hurtigtaster i PowerPoint 2016 for Mac

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruk PowerPoint 2016 for iOS med VoiceOver, den innebygde iOS-skjermleseren, for å legge til, slette og ordne lysbilder i presentasjoner.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Du finner informasjon om berøringsfunksjoner i PowerPoint 2016 for iOS ved å gå til Berøringsveiledning for PowerPoint for iPhone.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

 • Dette emnet antar at du bruker en iPhone. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for iPad.

I dette emnet

Legge til, omorganisere og slette lysbilder i PowerPoint

Du kan enkelt legge til nye lysbilder i presentasjonen, enten basert på oppsettet for gjeldende lysbilde eller på et nytt maloppsett, eller du kan slette de du ikke trenger lenger. Du kan også ordne lysbildene ved å klippe lysbildet ut av gjeldende plassering og lime det inn på et nytt sted.

Legge til et nytt lysbilde

 1. Sveip til høyre eller venstre i presentasjonen, til du hører lysbildet som er foran den plasseringen der du ønsker å sette inn et nytt lysbilde. Lysbildene leses opp etter hvert som du flytter deg rundt. «Lysbilde <lysbildenummer> av <totalt antall lysbilder>.»

 2. Dobbelttrykk på skjermen. Du hører: «Valgt.»

 3. Sveip til høyre eller venstre til du hører: «Nytt lysbilde-knapp.» Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Lysbildet legges til i presentasjonen din.

 4. Du endrer oppsettet til lysbildet du la til, ved å sveipe til høyre til du hører: «Oppsett-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Sveip til høyre for å bla gjennom malalternativer. VoiceOver leser opp malene etter hvert som du flytter deg rundt. Du hører: «Valgt» og oppsettnavnet for gjeldende valgte oppsett. Velg en mal ved å dobbelttrykke på skjermen.

Ordne lysbildene på nytt

 1. Sveip til høyre eller venstre i presentasjonen, til du hører lysbildet du ønsker å flytte. Lysbildene leses opp etter hvert som du flytter deg rundt.

 2. Dobbelttrykk på skjermen. Du hører: «Valgt.»

 3. Dobbelttrykk på skjermen med to fingre. Du hører: «Vis flere elementer, menyelement.» En hurtigmeny åpnes.

 4. Sveip til høyre på hurtigmenyen til du hører: «Klipp ut, menyelement.» Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 5. Sveip til høyre eller venstre til du hører lysbildet som er foran den plasseringen, der du ønsker å lime inn lysbildet som ble klippet ut. Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Valgt».

 6. Dobbelttrykk på skjermen med to fingre. Du hører: «Velg alle, menyelement.»

 7. Sveip til venstre for å lime inn lysbildet, til du hører: «Lim inn, menyelement.» Dobbelttrykk deretter på skjermen. Lysbildet flyttes til den nye plasseringen.

Slette et lysbilde

 1. Sveip til høyre eller venstre i presentasjonen, til du hører lysbildet du ønsker å slette. Lysbildene leses opp etter hvert som du flytter deg rundt.

 2. Dobbelttrykk på skjermen. Du hører: «Valgt.»

 3. Dobbelttrykk på skjermen med to fingre. Du hører: «Vis flere elementer, menyelement.»

 4. Dobbelttrykk på skjermen, og sveip deretter til venstre til du hører: «Slett, menyelement».

 5. Du sletter lysbildet ved å dobbelttrykke på skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å lese eller legge til foredragsnotater og kommentarer i PowerPoint

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruk PowerPoint for Android med TalkBack, den innebygde skjermleseren for Android, for å legge til, slette og ordne lysbilder i presentasjoner.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Gå tilberøringsveiledning for PowerPoint for Android for å få informasjon om berøringsfunksjonaliteter i PowerPoint for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Android-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for et Android-nettbrett.

I dette emnet

Legge til, omorganisere og slette lysbilder i PowerPoint

Du kan enkelt legge til nye lysbilder i presentasjonen, enten basert på oppsettet for gjeldende lysbilde eller på et nytt maloppsett, eller du kan slette de du ikke trenger lenger. Du kan også ordne lysbildene ved å klippe lysbildet ut av gjeldende plassering og lime det på et nytt sted.

Legge til et nytt lysbilde

 1. Sveip til høyre eller venstre i miniatyrbilderuten i presentasjonen til du hører lysbildet som er foran den plasseringen der du ønsker å sette inn et lysbilde. Lysbildene leses opp etter hvert som du flytter deg rundt. «Lysbilde <lysbildenummer>.»

 2. Dobbelttrykk på skjermen med to fingre. Lysbildet velges og redigeringsvisningen åpnes.

 3. Sveip til høyre til du hører «Ikke merket av for Tilbake-bryter», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Fokuset flyttes til miniatyrbilderuten.

 4. Sveip til venstre til du hører: «Nytt lysbilde-knapp.» Dobbelttrykk deretter på skjermen.

  Lysbildet legges til i presentasjonen din.

 5. Du endrer oppsettet til lysbildet du la til, i redigeringsvisningen, ved å sveipe til høyre til du hører: «Oppsett-meny.» Dobbelttrykk deretter på skjermen. Sveip til høyre for å bla gjennom malalternativer på Oppsett-menyen. TalkBack leser opp malene etter hvert som du flytter deg rundt. Du hører: «Valgt» og navnet på det valgte oppsettet. Velg en mal ved å dobbelttrykke på skjermen.

Ordne lysbildene på nytt

 1. Sveip til høyre eller venstre i miniatyrbilderuten i presentasjonen, til du hører lysbildet du ønsker å flytte. Lysbildene leses opp etter hvert som du flytter deg rundt.

 2. Dobbelttrykk på skjermen. En hurtigmeny åpnes, og du hører: «Rediger-knapp.»

 3. Sveip til høyre i hurtigmenyen til du hører: «Klipp ut-knapp.» Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip til høyre eller venstre til du hører lysbildet som er bak den plasseringen der du ønsker å lime inn lysbildet som ble klippet ut. Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Rediger-knapp».

 5. Du limer inn lysbildet ved å sveipe til høyre til du hører «Lim inn-knapp.» Dobbelttrykk deretter på skjermen. Lysbildet flyttes til den nye plasseringen.

Slette et lysbilde

 1. Sveip til høyre eller venstre i miniatyrbilderuten i presentasjonen, til du hører lysbildet du ønsker å slette. Lysbildene leses opp etter hvert som du flytter deg rundt.

 2. Dobbelttrykk på skjermen for å åpne hurtigmenyen. Du hører: «Rediger-knapp.»

 3. Når du er på hurtigmenyen, sveiper du til høyre til du hører: «Slett-knapp.»

 4. Du sletter lysbildet ved å dobbelttrykke på skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk PowerPoint Mobile med Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows, til å legge til, ordne eller slette lysbilder i presentasjoner.

Du kan enkelt legge til nye lysbilder i presentasjonen, enten basert på oppsettet for gjeldende lysbilde eller på et nytt maloppsett, eller du kan slette de du ikke trenger lenger. Du kan også ordne lysbildene ved å klippe lysbildet ut av gjeldende plassering og lime det på et nytt sted.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du vil ha informasjon om berøringsfunksjonene i PowerPoint Mobile, kan du se Berøringsveiledning til Powerpoint Mobile for Windows 10.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Windows-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for nettbrett eller PC.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

I dette emnet

Legge til et nytt lysbilde

 1. I miniatyrbilderuten av presentasjonen, sveip opp eller ned på skjermen med én finger til du hører: "Elementer."

  Obs!: Hvis du vil gå til miniatyrbilderuten fra redigeringsvisning, sveiper du til høyre eller venstre til du hører: «Tilbake-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Fokuset flyttes til det valgte lysbildet i miniatyrbilderuten.

 2. Sveip mot høyre eller venstre til du hører lysbildet før der du vil legge til et lysbilde. Skjermleser gir lysbildene beskjed om når du flytter.

 3. Dobbelttrykk på skjermen for å velge lysbildet.

 4. Sveip til høyre til du hører "Nytt lysbilde-knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen.

  Lysbildet legges til i presentasjonen din.

Endre oppsettet for et lysbilde

 1. I lysbildet, sveip mot høyre til du hører "Redigeringsikon", og dobbelttrykk deretter skjermen.

 2. Sveip mot høyre til du hører "Oppsett-knappen er skjult", og dobbelttrykk deretter skjermen.

 3. Oppsett-menyen til å bla gjennom Malalternativer, sveip mot høyre. Skjermleser av gir beskjed om maler som du flytter. Du hører "Merket" og oppsettet for det valgte oppsettet.

 4. Hvis du vil velge en mal, trykk skjermen.

Ordne lysbildene på nytt

 1. I miniatyrbilderuten, sveip opp eller ned på skjermen med én finger til du hører: "Elementer." Deretter sveip mot høyre eller venstre til du hører lysbildet du vil flytte. Skjermleser gir lysbildene beskjed om når du flytter.

 2. Dobbelttrykk på skjermen. En hurtigmeny åpnes, og du hører: «Tilpasset.»

 3. På hurtigmenyen sveip mot høyre til du hører "Klipp ut-knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen.

 4. Sveip til høyre eller venstre til du hører lysbildet som er bak den plasseringen der du ønsker å lime inn lysbildet som ble klippet ut. Dobbelttrykk deretter på skjermen for å åpne hurtigmenyen. Du hører: "Tilpasset".

 5. Hvis du vil lime inn lysbildet, sveip mot høyre til du hører «Lime inn knappen», og dobbelttrykk deretter skjermen. Lysbildet flyttes til den nye plasseringen.

Slette et lysbilde

 1. I miniatyrbilderuten, sveip opp eller ned på skjermen med én finger til du hører: "Elementer." Deretter sveip mot høyre eller venstre til du hører lysbildet du vil slette. Skjermleser gir lysbildene beskjed om når du flytter.

 2. Dobbelttrykk på skjermen for å åpne hurtigmenyen. Du hører: «Tilpasset.»

 3. Når du er på hurtigmenyen, sveiper du til høyre til du hører: «Slett-knapp.»

 4. Du sletter lysbildet ved å dobbelttrykke på skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å skrive ut presentasjoner i PowerPoint

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Lære hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk PowerPoint Online med tastaturet og Skjermleser, den innebygde skjermleseren i Windows, til å legge til, slette og ordne lysbilder i presentasjoner.

Obs!: 

 • Hvis du bruker Skjermleser med Windows 10 Fall Creators Update, må du deaktivere skannemodus for å redigere dokumenter, regneark eller presentasjoner med Office Online. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slå av modus for virtuell, eller bla gjennom i skjermlesere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Gå til Hurtigtaster i PowerPoint Online for å få en oversikt over hurtigtaster.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet gjør også oppmerksom på JAWS-funksjonaliteten. Hvis du vil lære mer om JAWS for Windows, kan du gå til Hurtigstartveiledning for JAWS for Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Når du bruker PowerPoint Online, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Fordi PowerPoint Online kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer også for nettleseren, men ikke for PowerPoint Online.

I dette emnet

Legge til et nytt lysbilde

Du kan legge til nye lysbilder i presentasjonen, enten basert på oppsettet for gjeldende lysbilde eller på et nytt oppsett.

 1. I Redigeringsvisning, trykker du Alt + Windows-tasten, N, S, jeg. Dialogboksen Nytt lysbilde åpnes.

  Tips!: Når du åpner en presentasjon i PowerPoint Online, åpnes den i lesevisning. Du kan endre til redigeringsvisning ved å trykke på CTRL+F6 gjentatte ganger til du hører «Rediger presentasjon». Trykk på ENTER for å åpne menyen. Trykk deretter på PIL NED én gang. Du hører «Rediger i nettleseren.» Trykk på ENTER for å åpne presentasjonen i redigeringsvisning.

 2. Et lysbildeoppsett som er basert på gjeldende lysbilde er valgt i dialogboksen. Trykk piltastene for å navigere til andre oppsett, til du hører oppsettet du vil bruke, og trykk deretter Enter. Nytt lysbilde er lagt til i presentasjonen.

Ordne lysbilder

Du kan flytte lysbildene rundt og endre rekkefølgen i presentasjonen.

 1. I Redigeringsvisning, trykker du Ctrl + F6 til du hører antall og tittel på gjeldende lysbilde. JAWS gir beskjed om: "Lysbilde-panelet."

 2. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører nummeret på lysbildet du vil flytte.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil flytte lysbildet til begynnelsen av presentasjonen, trykker du på CTRL+PIL OPP. Lysbildet flyttes ett hakk opp.

  • Hvis du vil flytte lysbildet til slutten av presentasjonen, trykker du på CTRL+PIL NED. Lysbildet flyttes ett hakk ned.

  • Hvis du vil plassere lysbildet som det første lysbildet i presentasjonen, trykker du Ctrl + Skift + Pil opp piltast.

  • Hvis du vil plassere lysbildet som det siste lysbildet i presentasjonen, trykker du Ctrl + Skift + Pil ned-pil.

Slette lysbilder

 1. I Redigeringsvisning, trykker du Ctrl + F6 til du hører antall og tittel på gjeldende lysbilde. JAWS gir beskjed om: "Lysbilde-panelet."

 2. Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører nummeret på lysbildet du vil fjerne.

 3. Trykk DEL.

  Tips!: Trykk på CTRL+Z for å angre slettingen.

Se også

Bruke en skjermleser til å legge til og formatere tekst i PowerPoint

Bruke en skjermleser til å sette inn og redigere bilder og tabeller i PowerPoint

Hurtigtaster i PowerPoint Online

Grunnleggende oppgaver for å opprette en presentasjon i PowerPoint med en skjermleser

Finne ut hvordan du navigerer i PowerPoint ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×