Bruke en skjermleser til å arbeide med lister i To-Do

Bruke en skjermleser til å arbeide med lister i To-Do

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer med synshemninger som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og er en del av innholdssettet Office-tilgjengelighet. Hvis du vil ha mer generell hjelp, kan du gå til kundestøtte for Office.

Bruk Gjøremål for iOS med VoiceOver, innebygde iOS-Skjermleser til å opprette lister over ting gjøremål for en bestemt prosjekt, tidslinje eller rutinen. Du kan også redigere, endre utformingen og ordne listene. Senere kan du slette dem når du trenger dem lenger.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i iOS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Tilgjengelighet for Apple.

 • Dette emnet antar at du bruker en iPhone. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for iPad.

I dette emnet

Opprette en liste

Opprett en gjøremålsliste over de oppgavene du vil ha fullført, for eksempel på en bestemt dag, eller på et prosjekt.

 1. Hvis du vil gå til Sidepanel-visningen i Gjøremål, sveiper du til venstre til du hører: «Sidepanel-knapp». Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

 2. Hvis du vil opprette en ny liste, sveiper du til høyre til du hører: «Ny liste-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge. En ny liste uten tittel opprettes, og fokuset flyttes til Listenavn-feltet.

 3. Hvis du vil redigere det nye navnet, skriver du inn navnet ved hjelp av skjermtastaturet. Du går til tastaturet ved å sveipe til høyre, helt til du hører: «Q».

  Tips!: Du finner også tastaturet ved å utforske elementene på skjermen. Dette gjør du ved å plassere en finger på skjermen og dra den rundt. VoiceOver leser opp elementene etter hvert som du lander på dem. Løft fingeren og dobbelttrykker på skjermen for å velge elementet.

 4. Lagre den nye listen etter du har skrevet inn navnet, ved å sveipe til venstre til du hører: «Ferdig-knapp». Dobbelttrykk på skjermen for å velge. Den nye listen er lagret.

Søke etter oppgaver

Bruk Søk-alternativet i Sidepanel-visningen til raskt å finne en oppgave i listene over gjøremål.

 1. Hvis du vil gå til Sidepanel-visningen i Gjøremål, sveiper du til venstre til du hører: «Sidepanel-knapp». Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

 2. Søk etter en oppgave ved å sveipe til høyre til du hører: «Søk-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge. Søk-menyen åpnes, og fokuset flyttes til Søk-feltet.

 3. Skriv et søkeord ved hjelp av skjermtastaturet. Gå til tastaturet ved å sveipe til høyre til du hører: «Q». Sveip til høyre etter du har skrevet ordet, til du hører: «Søk». Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

 4. Hvis du vil flytte rundt i listen over søkeresultater, sveiper du til venstre til du hører et resultat. Sveip til høyre eller venstre hvis du vil flytte i listen over søkeresultater. VoiceOver sier gjøremålselementet, statusen (fullført eller ikke fullført) og listen den tilhører, etter hvert som du flytter i listen.

 5. Naviger til elementet og dobbelttrykk deretter på skjermen for å gå til Oppgaveliste-visningen i en liste.

Gi nytt navn til en liste

Bruk Listealternativer-menyen til å gi nytt navn til en liste du har opprettet.

Obs!: Du kan bare gi nytt navn til lister du har opprettet selv. Navnene kan ikke endres på standardlistene Min dag og Gjøremål.

 1. Hvis du vil gå til Sidepanel-visningen i Gjøremål, sveiper du til venstre til du hører: «Sidepanel-knapp». Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

 2. Gå til en liste ved å sveipe til høyre til du hører listen du vil gi nytt navn. VoiceOver sier tilgjengelige lister etter hvert som du flytter rundt. Dobbelttrykk på skjermen for å velge listen. Oppgaveliste-visningen åpnes.

 3. Åpne Listealternativer-menyen ved å sveipe til høyre til du hører: «Listealternativer-knapp». Dobbelttrykk på skjermen for å velge. Listealternativer-menyen åpnes. Du hører: «Gi liste nytt navn-knapp».

 4. Dobbelttrykk på skjermen for å gi listen nytt navn. Fokuset flyttes til Listenavn-feltet. Bruk skjermtastaturet til å endre listenavnet. Gå til tastaturet ved å plassere én finger på skjermen og dra den rundt til du hører et tastaturelement.

 5. Hvis du vil lagre listen og lukke tastaturet etter å ha skrevet det nye listenavnet, sveiper du til høyre til du hører: «Fullført». Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

Listetemaer

Du kan endre både temaet og bakgrunnsfargen på en liste for at den skal passe til den utformingen du ønsker.

Obs!: Du kan ikke endre temaet for standardlisten Min dag.

 1. Åpne Listealternativer-menyen for den listen du ønsker, i Oppgaveliste-visningen. Åpne Listealternativer ved å sveipe til høyre til du hører: «Listealternativer-knapp». Dobbelttrykk på skjermen for å velge. Listealternativer-menyen åpnes.

 2. Gå til undermenyen Endre tema ved å sveipe til høyre til du hører: «Endre tema-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge. Tema-menyen åpnes.

 3. Sveip til høyre til du hører fargen du ønsker, og dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge en bakgrunnsfarge. VoiceOver leser opp fargene etter hvert som du flytter. Den valgte fargen identifiseres som «valgt».

 4. Hvis du vil velge et tema, fortsetter du å sveipe til høyre til du hører det temaet du ønsker. Dobbelttrykk deretter på skjermen. VoiceOver leser opp temaene etter hvert som du flytter. Det valgte temaet identifiseres som «valgt».

 5. Hvis du ønsker å lagre og lukke Tema-menyen etter å ha valgt den nye bakgrunnsfargen, eller det nye temaet, sveiper du til venstre til du hører: «Ferdig-knapp». Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

Vise/skjule fullførte oppgaver

Både fullførte og ikke fullførte oppgaver vises som standard i listene. Du kan skjule de fullførte oppgavene for å organisere listene bedre.

Obs!: Du kan ikke skjule fullførte oppgaver i standardlisten Min dag.

 1. Åpne Listealternativer-menyen i Oppgaveliste-visningen i Gjøremål-listen der du ønsker å skjule fullførte oppgaver. Åpne Listealternativer ved å sveipe til høyre til du hører: «Listealternativer-knapp». Dobbelttrykk på skjermen for å velge. Listealternativer-menyen åpnes.

 2. Hvis du vil skjule fullførte oppgaver, sveiper du til høyre til du hører: «Skjul fullførte gjøremål-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge.

 3. Listealternativer-menyen lukkes, og bare oppgavene som ikke er fullført, vises i Oppgaveliste-visningen.

 4. Hvis du vil vise de skjulte fullførte oppgavene i Listealternativer-menyen, sveiper du til høyre til du hører: «Vis fullførte gjøremål-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen for å velge.

Sortere aktiviteter

Du kan organisere og finne gjøremål mer effektivt ved å sortere en liste.

Obs!: Sortering av lister er ikke tilgjengelig for standardlisten Min dag.

 1. Åpne Listealternativer-menyen for den listen du ønsker å sortere, i Oppgaveliste-visningen. Åpne Listealternativer ved å sveipe til høyre til du hører: «Listealternativer-knapp». Dobbelttrykk på skjermen for å velge. Listealternativer-menyen åpnes.

 2. Gå til Sorter-undermenyen ved å sveipe til høyre til du hører: «Sorter-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Sorter-menyen åpnes.

 3. Velg et sorteringsalternativ ved å sveipe til høyre til du hører det alternativet du ønsker. Dobbelttrykk deretter på skjermen. VoiceOver leser opp alternativene etter hvert som du flytter.

 4. Når du har valgt et sorteringsalternativ, lukkes Sorter-menyen, og fokuset flyttes til Oppgaveliste-visningen.

 5. Hvis du ønsker å oppheve sortering av en liste, sveiper du til høyre eller venstre i Oppgaveliste-visningen til du hører: «Fjern sortering-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Slette en liste

Du kan raskt slette en liste du har opprettet, når du ikke trenger den lenger.

Obs!: Du kan bare slette lister du har opprettet selv. Standardlistene Min dag og Gjøremål kan ikke slettes.

 1. Åpne Listealternativer-menyen for den listen du ønsker å slette, i Oppgaveliste-visningen. Åpne Listealternativer ved å sveipe til høyre til du hører: «Listealternativer-knapp». Dobbelttrykk på skjermen for å velge. Listealternativer-menyen åpnes.

 2. Hvis du vil slette listen, sveiper du til høyre til du hører: «Slett liste-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Et bekreftelsesvindu åpnes, og du hører: «Er du sikker på at du vil slette denne listen permanent?» Sveip til høyre for å bekrefte. Du hører: «Slett liste-knapp». Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

  Hvis du vil avbryte slettingen, sveiper du til høyre i bekreftelsesvinduet til du hører: «Avbryt-knapp». Dobbelttrykk på skjermen for å velge.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med oppgaver i To-Do

Bruke en skjermleser til å arbeide med forslag i To-Do

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finn ut hvordan du navigerer i To-Do ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Gjøremål for Android med TalkBack, den innebygde Android-skjermleseren, til å opprette lister over gjøremål for et bestemt prosjekt, en tidslinje eller en rutine. Du kan også endre listeutformingen og sortere listene slik du vil ha dem. Du kan slette dem senere når du ikke lenger trenger dem.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Android-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for et Android-nettbrett.

I dette emnet

Opprette en liste

Opprett en gjøremålsliste over de oppgavene du vil ha fullført, for eksempel på en bestemt dag, eller på et prosjekt.

 1. Hvis du vil navigere til sidepanelvisningen, sveiper du til venstre eller høyre til du hører «Sidepanel-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Hvis du vil opprette en ny liste, sveiper du til høyre til du hører «Ny liste, fra listen», og dobbelttrykker deretter på skjermen. En ny liste uten tittel opprettes, og fokuset flyttes til Listenavn-feltet.

 3. Skriv inn navnet på listen.

 4. Sveip ned, og deretter til venstre for å lukke tastaturet.

 5. Sveip til høyre til du hører: «Lagre-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

Fokuset flyttes til navnefeltet i den første oppgaven i listevisningen. Hvis du vil ha mer informasjon om å legge til oppgaver, kan du se Bruke en skjermleser til å arbeide med oppgaver i To-Do.

Søke etter oppgaver

Bruk Søk-alternativet i sidepanelvisningen for raskt å finne en oppgave i gjøremålslistene.

 1. Hvis du vil navigere til sidepanelvisningen, sveiper du til venstre eller høyre til du hører «Sidepanel-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Sveip til høyre til du hører «Åpne Søk-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen for å søke etter en oppgave. Søk-menyen åpnes, og fokuset flyttes til Søk-feltet.

 3. Skriv inn et søkeord. De første stavelsene av ordet er nok.

 4. Hvis du vil gå til listen over søkeresultater, sveiper du til høyre til du hører et resultat. Et resultat begynner med «Gjøremål», etterfulgt av navnet. Sveip til høyre eller venstre hvis du vil flytte i listen over søkeresultater.

 5. Dobbelttrykk på skjermen for å åpne detaljvisningen for det valgte resultatet.

Gi nytt navn til en liste

Du kan gi nytt navn til en liste slik at den passer bedre til dine formål.

Obs!: Du kan bare gi nytt navn til lister du har opprettet selv. Min dag og To-Do er standardlister, disse kan du ikke gi nytt navn til.

 1. Hvis du vil navigere til sidepanelvisningen, sveiper du til venstre eller høyre til du hører «Sidepanel-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 2. Gå til en liste ved å sveipe til høyre til du hører listen du ønsker å gi nytt navn, og dobbelttrykk deretter på skjermen. Listevisningen åpnes.

 3. Sveip til høyre til du hører: «Knappen Flere alternativer», og dobbelttrykk deretter på skjermen for å åpne Listealternativer-menyen. Du hører: «Meny utvidet».

 4. Sveip til høyre til du hører «Gi liste nytt navn», og dobbelttrykk deretter på skjermen. Fokuset flyttes til Listenavn-feltet.

 5. Slett det forrige navnet ved hjelp av tastaturet, og skriv deretter inn det nye navnet.

 6. Sveip ned, og deretter til venstre for å lukke tastaturet.

 7. Sveip til høyre til du hører: «Lagre-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen.

Listetemaer

Du kan endre temaet for en liste slik at den passer den utformingen du ønsker.

Obs!: Du kan ikke endre tema for standardlisten Min dag.

 1. Du kan åpne Listealternativer-menyen mens du viser en liste, ved å sveipe til høyre til du hører: «Knappen Flere alternativer». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Meny utvidet».

 2. Du finner temaalternativene ved å sveipe til høyre til du hører «Endre tema». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Velg et tema ved å sveipe til høyre eller til venstre til du hører det temaet du ønsker. Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip ned, og deretter til venstre for å lukke menyen.

Vise/skjule fullførte oppgaver

Både fullførte og ikke fullførte oppgaver vises som standard i listene. Du kan skjule de fullførte oppgavene for å organisere listene bedre.

Obs!: Du kan ikke skjule fullførte oppgaver i standardlisten Min dag.

 1. Du kan åpne Listealternativer-menyen mens du viser en liste, ved å sveipe til høyre til du hører: «Knappen Flere alternativer». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Meny utvidet».

 2. Hvis du vil skjule fullførte oppgaver, sveiper du til høyre til du hører «Skjul fullførte gjøremål». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Listealternativer-menyen lukkes, og bare oppgavene som ikke er fullført, vises i listevisningen.

 4. Hvis du vil vise skjulte fullførte oppgaver, sveiper du til høyre i Listealternativer-menyen til du hører «Vis fullførte gjøremål». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Sortere aktiviteter

Du kan organisere og finne gjøremål mer effektivt ved å sortere en liste.

Obs!: Sortering av lister er ikke mulig for standardlisten Min dag.

 1. Du kan åpne Listealternativer-menyen mens du viser en liste, ved å sveipe til høyre til du hører: «Knappen Flere alternativer». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Meny utvidet».

 2. Sveip til høyre til du hører «Sorter», og dobbelttrykk deretter på skjermen for å finne sorteringsalternativer.

 3. Hvis du vil velge et sorteringsalternativ, sveiper du til høyre eller venstre til du hører det alternativet du ønsker. Dobbelttrykk deretter på skjermen. Når du har valgt et sorteringsalternativ, lukkes sorteringsmenyen, og fokuset flyttes til listevisningen.

 4. Hvis du vil oppheve sorteringen av en liste, sveiper du til høyre eller venstre mens du viser listen, til du hører «Fjern sortering-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Slette en liste

Du kan raskt slette en liste du har opprettet, når du ikke trenger den lenger.

Obs!: Du kan bare slette lister du har opprettet selv. Standardlister for Min dag og To-Do kan ikke bli slettet.

 1. Du kan åpne Listealternativer-menyen mens du viser en liste, ved å sveipe til høyre til du hører: «Knappen Flere alternativer». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Meny utvidet».

 2. Hvis du vil slette listen, sveiper du til høyre til du hører «Slett liste». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 3. Sveip til høyre til du hører «Ja-knapp», og dobbelttrykk deretter på skjermen for å bekrefte slettingen.

  Hvis du vil avbryte slettingen, sveiper du til høyre i bekreftelsesvinduet som vises, til du hører «Avbryt-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Når listen er slettet, går fokuset tilbake til Min dag-listen.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med oppgaver i To-Do

Bruke en skjermleser til å arbeide med forslag i To-Do

Konfigurere enheten til å fungere med tilgjengelighet i Office 365

Finn ut hvordan du navigerer i To-Do ved hjelp av tilgjengelige funksjoner

Bruk Gjøremål med Skjermleser, den innebygde Windows-skjermleseren, til å opprette lister over gjøremål for et bestemt prosjekt, en tidslinje eller en rutine. Du kan også endre listeutformingen og sortere listene slik du vil ha dem. Du kan slette dem senere når du ikke lenger trenger dem.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, går du til Hvordan fungerer skjermlesere med Microsoft Office.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Windows-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for nettbrett eller PC.

I dette emnet

Opprette en liste

Opprette en liste over oppgaver som du vil fullføre etter, for eksempel en bestemt dag eller et prosjekt.

 1. Hvis du vil gå til Sidepanel-visning, sveiper mot høyre eller venstre til du hører "Navigasjonsknapp", og deretter dobbelttrykker skjermen.

 2. Hvis du vil opprette en ny liste, sveip mot høyre til du hører "Ny liste-knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen. Det opprettes en ny liste uten tittel og flyttes fokus til listen Navn-feltet.

 3. Skriv inn navnet på listen.

 4. Skyv fingeren langs skjermens nedre kant til du hører: «Tilbake, knapp skjult». Dobbelttrykk på skjermen for å lukke tastaturet.

Søke etter oppgaver

Bruk Søk-alternativet i sidepanelvisningen for raskt å finne en oppgave i gjøremålslistene.

 1. Hvis du vil gå til Sidepanel-visning, sveiper mot høyre eller venstre til du hører "Navigasjonsknapp", og deretter dobbelttrykker skjermen.

 2. Hvis du vil søke etter en oppgave, sveiper mot høyre eller venstre til du hører: "Søke oppgaver-knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen. Søk-menyen åpnes, og flyttes fokus til Søk-feltet.

 3. Skriv inn et søkeord. Begynnelsen av ordet er nok.

 4. Skyv fingeren langs skjermens nedre kant til du hører: «Tilbake-knapp, skjult.» Dobbelttrykk på skjermen for å lukke tastaturet.

 5. Hvis du vil gå til listen over søkeresultater, sveip mot venstre til du hører et resultat. Et resultat som starter med "Aktiviteten", etterfulgt av navn og plassering på listen over den hører til, for eksempel "1 av 2". Flytte i listen over søkeresultater, sveip mot høyre eller venstre.

 6. Dobbelttrykk på skjermen for å åpne detaljvisningen for det valgte resultatet.

Gi nytt navn til en liste

Du kan gi nytt navn til en liste slik at den passer bedre til dine formål.

Obs!: Du kan bare gi nytt navn til lister du har opprettet selv. Min dag og To-Do er standardlister, disse kan du ikke gi nytt navn til.

 1. Hvis du vil gå til Sidepanel-visning, sveiper mot høyre eller venstre til du hører: "Navigasjonsknapp", og deretter dobbelttrykker skjermen.

 2. Gå til en liste ved å sveipe til høyre til du hører listen du ønsker å gi nytt navn, og dobbelttrykk deretter på skjermen. Listevisningen åpnes.

 3. Åpne Listealternativer-menyen ved å sveipe til venstre til du hører «Rediger», etterfulgt av filens plassering i listen. Dobbelttrykk på skjermen. Du hører: «Popup-vindu, gi nytt navn til liste, menyelement».

 4. Dobbelttrykk på skjermen for å gi listen nytt navn. Fokuset flyttes til Listenavn-feltet. Slett det forrige navnet ved hjelp av tastaturet, og skriv deretter inn det nye navnet.

 5. Skyv fingeren langs skjermens nedre kant til du hører: «Tilbake-knapp, skjult.» Dobbelttrykk på skjermen for å lukke tastaturet.

Listetemaer

Du kan endre temaet for en liste slik at den passer den utformingen du ønsker.

Obs!: Du kan ikke endre tema for standardlisten Min dag.

 1. Åpne Listealternativer-menyen ved å sveipe til venstre mens du viser en liste, til du hører: «Rediger», etterfulgt av filens plassering på listen. Dobbelttrykk på skjermen. Du hører: «Popup-vindu, gi nytt navn til liste, menyelement».

 2. Finn Temaalternativer ved å sveipe til høyre til du hører: «Tema»

 3. Hvis du vil velge et tema, fortsetter du å sveipe til høyre til du hører det temaet du ønsker. Dobbelttrykk deretter på skjermen. Det valgte temaet identifiseres som «valgt», mens resten er «ikke valgt».

 4. Skyv fingeren rundt den nederste kanten av skjermen til du hører: "Tilbake, knappen er skjult." Dobbelttrykk deretter skjermen for å lukke menyen.

Vise/skjule fullførte oppgaver

Både fullførte og ikke fullførte oppgaver vises som standard på listene. Du kan skjule de fullførte oppgavene for å organisere listene bedre.

Obs!: Du kan ikke skjule fullførte oppgaver i standardlisten Min dag.

 1. Åpne Listealternativer-menyen ved å sveipe til venstre mens du viser en liste, til du hører: «Rediger», etterfulgt av filens plassering på listen. Dobbelttrykk på skjermen. Du hører: «Popup-vindu, gi nytt navn til liste, menyelement».

 2. Hvis du vil skjule fullførte oppgaver, sveip høyre til du hører: "Skjul fullførte oppgaver, menyelement," og dobbelttrykk deretter skjermen.

 3. Listealternativer-menyen lukkes, og bare oppgavene som ikke er fullført, vises i listevisningen.

 4. Hvis du vil vise skjulte fullførte oppgaver, i listen Alternativer-menyen, sveip høyre til du hører: "Vis fullførte oppgaver, menyelement," og dobbelttrykk deretter skjermen.

Sortere aktiviteter

Du kan organisere og finne gjøremål mer effektivt ved å sortere en liste.

Obs!: Sortering av lister er ikke mulig for standardlisten Min dag.

 1. Åpne Listealternativer-menyen ved å sveipe til venstre mens du viser en liste, til du hører: «Rediger», etterfulgt av filens plassering på listen. Dobbelttrykk på skjermen. Du hører: «Popup-vindu, gi nytt navn til liste, menyelement».

 2. Sveip mot høyre til du hører: "Sorter", og deretter dobbelttrykker skjermen.

 3. Velg et sorteringsalternativ ved å sveipe til høyre eller venstre til du hører det alternativet du ønsker. Dobbelttrykk deretter på skjermen. Når du har valgt et sorteringsalternativ, lukkes sorteringsmenyen, og fokuset flyttes til listevisningen.

 4. Hvis du vil fjerne sortering fra en liste, mens du viser listen sveip mot høyre eller venstre til du hører: "Fjern sorterings-knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen.

Slette en liste

Du kan raskt slette en liste du har opprettet, når du ikke trenger den lenger.

Obs!: Du kan bare slette lister du har opprettet selv. Standardlister for Min dag og To-Do kan ikke bli slettet.

 1. Åpne Listealternativer-menyen ved å sveipe til venstre mens du viser en liste, til du hører: «Rediger», etterfulgt av filens plassering på listen. Dobbelttrykk på skjermen. Du hører: «Popup-vindu, gi nytt navn til liste, menyelement».

 2. Slette liste, sveip mot høyre til du hører "Slette listen menyelement,", og dobbelttrykk deretter skjermen.

 3. Hvis du vil bekrefte slettingen, sveip mot venstre til du hører "Slett-knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen.

  Hvis du vil avbryte slettingen, sveiper du til høyre i bekreftelsesvinduet som vises, til du hører «Avbryt-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med forslag i To-Do

Bruke en skjermleser til å arbeide med oppgaver i To-Do

Finn ut hvordan du navigerer i To-Do ved hjelp av tilgjengelige funksjoner

Bruk Gjøremål for nett med tastaturet og en skjermleser til å opprette lister over ting gjøremål for en bestemt prosjekt, tidslinje eller rutinen. Vi har testet med Skjermleser, JAWS og NVDA, men den kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandardene og teknikker. Også lærer du hvordan du redigerer, endre utformingen og ordne listene. Når du ikke lenger trenger dem, kan du også slette lister.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, går du til Hvordan fungerer skjermlesere med Microsoft Office.

 • Når du bruker Gjøremål for nett, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Siden Gjøremål for nett kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du bruker for eksempel CTRL+F6 i stedet for F6 til å gå inn og ut av kommandoene. Også vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne), fungerer for nettleseren, men ikke for Gjøremål for nett.

I dette emnet

Opprette en liste

Opprette en liste over spurt om du vil fullføre etter, for eksempel en bestemt dag eller project.

 1. I Gjøremål, for å opprette en ny liste, trykker du Tab-tasten til du hører "Ny liste-knappen", og trykk deretter mellomrom for å merke. Det opprettes en ny liste uten tittel og flyttes fokus til listen Navn-feltet.

 2. Skriv inn navnet på listen, og trykk deretter på ENTER.

Søke etter oppgaver

Bruk Søk-alternativet i sidepanelet for raskt å finne en oppgave i gjøremålslistene.

 1. Sidepanel for å søke etter en oppgave, trykker du Tab-tasten til du hører "Søkeknappen", og trykk deretter mellomrom for å merke. Det flyttes fokus til Søk-feltet.

 2. Skriv inn det søkeordet du vil bruke. Gjøremål viser automatisk søkeresultatene mens du skriver.

 3. Hvis du vil gå til listen over søkeresultater, trykker du Tab-tasten til du hører første resultatet. Hvis du vil flytte i listen over søkeresultater, trykker du TAB eller Skift + Tab. Når du flytter, skjermleseren gir beskjed om oppgaven som "Aktiviteten", etterfulgt av navnet på aktiviteten. Fullførte oppgaver er mottatt som «fullført oppgave", etterfulgt av navnet på aktiviteten.

 4. Hvis du vil gå inn i detaljvisningen for en oppgave, trykker du på MELLOMROM når du er i oppgaven.

Gi nytt navn til en liste

Bruk Listealternativer-menyen til å gi nytt navn til en liste du har opprettet.

Obs!: Du kan bare gi nytt navn til lister du har opprettet selv. Navnene kan ikke endres på standardlistene Min dag og Gjøremål.

 1. I Gjøremål, for å gå til en liste i Sidepanel, trykker du Tab-tasten til du hører listen du vil bruke.

 2. Trykk på MELLOMROM for å velge den listen du ønsker å gi nytt navn. Oppgaveliste-visningen åpnes.

 3. Hvis du vil åpne listealternativer-menyen, trykker du Skift + Tab til du hører: "Listen alternativknappen."

 4. Trykk på MELLOMROM. Listealternativer-menyen åpnes.

 5. Hvis du vil gi nytt navn til listen, trykker du Tab-tasten. Du hører: "Gi liste-knappen."

 6. Trykk på MELLOMROM. Fokuset flyttes til Listenavn-feltet.

 7. Skriv inn det nye listenavnet, og trykk på ENTER. Listenavnet endres.

Vise eller skjule fullførte oppgaver

Både fullførte og ikke fullførte oppgaver vises som standard i listene. Du kan skjule de fullførte oppgavene for å organisere listene bedre.

Obs!: Du kan ikke skjule fullførte oppgaver i standardlisten Min dag.

 1. I Aktivitetsliste-visningen av Gjøremål listen der du vil skjule fullførte oppgaver, trykker du Skift + Tab til du hører: "Listen alternativknappen."

 2. Trykk på MELLOMROM. Listealternativer-menyen åpnes.

 3. Hvis du vil skjule fullførte oppgaver, trykk TAB til du hører "Skjul fullførte oppgaver", og trykk deretter mellomrom.

 4. Listealternativer-menyen lukkes, og bare oppgavene som ikke er fullført, vises i Oppgaveliste-visningen.

 5. For å vise skjulte fullførte oppgaver, i listealternativer-menyen, trykk TAB til du hører "Vis fullførte oppgaver", og trykk deretter mellomrom for å merke.

Sortere aktiviteter

Sortere en liste kan hjelpe deg med å organisere og finne oppgavene dine mer effektivt.

Obs!: Sortering av lister er ikke mulig for standardlisten Min dag.

 1. Trykk TAB til du hører "Sorteringsknapp for oppgaver", og trykk deretter mellomrom, i Aktivitetsliste-visningen av listen som du vil sortere. Sorter-menyen åpnes.

 2. Hvis du vil merke et sorteringsalternativ, trykker du TAB eller Skift + Tab til du hører alternativet du vil bruke, og trykk deretter mellomrom for å merke. Skjermleseren av gir beskjed om alternativene som du flytter.

  Når du har valgt et sorteringsalternativ, lukkes Sorter-menyen, og fokuset flyttes til Oppgaveliste-visningen.

 3. Hvis du vil fjerne sortering fra en liste, i Aktivitetsliste-visningen, trykker du TAB eller Skift + Tab til du hører "Lukk rekkefølge alternativet sorteringsknapp", og trykk deretter mellomrom for å merke.

Slette en liste

Du kan raskt slette en liste du har opprettet, når du ikke trenger den lenger.

Obs!: Du kan bare slette lister du har opprettet selv. Standardlister for Min dag og To-Do kan ikke bli slettet.

 1. I Listen over oppgaver-visningen, trykker du Skift + Tab til du hører: "Listen alternativknappen."

 2. Trykk på MELLOMROM. Listealternativer-menyen åpnes.

 3. Hvis du vil slette listen, trykk TAB til du hører "Slette liste-knappen", og trykk deretter mellomrom for å merke.

 4. En bekreftelsesdialogboks åpnes. Trykk TAB for å bekrefte slettingen, helt til du hører "Slette liste-knappen", og trykk deretter mellomrom for å merke den.

  Hvis du vil slette, i bekreftelsesvinduet, trykk TAB til du hører "Avbryt-knapp", og trykk deretter mellomrom for å merke den.

Se også

Bruke en skjermleser til å arbeide med oppgaver i To-Do

Bruke en skjermleser til å arbeide med forslag i To-Do

Finn ut hvordan du navigerer i To-Do ved hjelp av tilgjengelige funksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×