Bruke en skjermleser til å angi linjeavstand og innrykk i Word 2016

Bruke en skjermleser til å angi linjeavstand og innrykk i Word 2016

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk Word 2016 med tastaturet og Skjermleser, den innebygde Windows-skjermleseren, for å endre linjeavstand og innrykk med avsnitt og gi dokumentene et profesjonelt utseende.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du vil ha en oversikt over hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster for Microsoft Word i Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet gjør også oppmerksom på JAWS-funksjonaliteten. Hvis du vil lære mer om JAWS for Windows, kan du gå til Hurtigstartveiledning for JAWS for Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

I dette emnet

Slik angir du avstand mellom avsnitt

 1. Åpne dokumentet, og merk deretter avsnittet du vil angi avstanden for. Hvis du vil angi avsnittsavstand for hele dokumentet, trykker du CTRL+A.

 2. Trykk ALT+H, P, G. Word 2016 plasserer fokus på Innrykk og avstand-fanen i Avsnitt-dialogboksen. Du hører navnet på dialogboksen.

 3. For å angi avstand før et avsnitt trykker du ALT+B. I Før-boksen bruker du PIL OPP- og PIL NED-tastene til du hører punktverdien du vil bruke, eller du skriver inn den ønskede punktverdien (for eksempel 6 eller 18). (Lavere punktverdier representerer mindre avstand.)

  Obs!: Skjermleser kan si «Ukjent nøkkel», når du bruker PIL OPP eller PIL NED for å bla gjennom punktverdier.

 4. Hvis du vil angi avstand etter et avsnitt, trykker du ALT+F. I Etter-boksen bruker du PIL OPP- og PIL NED-tastene til du hører punktvalget du vil bruke, eller du skriver inn den ønskede punktverdien (for eksempel 6 eller 18).

 5. Du lukker Avsnitt-dialogboksen ved å trykke TAB-tasten flere ganger for å gå til OK-knappen, og deretter trykker du MELLOMROM-tasten. Fokus går tilbake til dokumentet.

Flere alternativer for linjeavstand

 • Hvis du vil angi en avstand mellom avsnitt som standardavstand, gjør du følgende:

  1. Når du har gjort avstandsvalget ditt på Innrykk og avstand-fanen, trykker du ALT+D.

  2. I Microsoft Word-dialogboksen bruker du PIL OPP- og PIL NED-tastene for å velge enten Bare dette dokumentet- eller Alle dokumenter-alternativet, trykk så TAB-tasten flere ganger for å gå til OK-knappen og trykk til slutt ENTER.

 • Du kan raskt velge linjeavstand for et merket avsnitt i Word ved å gjøre som følger:

  1. Innrykk og avstand-fanen trykker du ALT+N.

  2. I Linjeavstand-listen bruker du PIL OPP- og PIL NED-tastene for å velge i en liste over vanlig brukte linjeavstander.

Angi avsnittsinnrykk

 1. Åpne dokumentet, og merk deretter avsnittet du vil angi innrykk for. Hvis du vil angi avsnittsavstand for hele dokumentet, trykker du CTRL+A.

 2. Trykk på ALT+H, P+G. Word plasserer fokus på Innrykk og avstand-fanen i dialogboksen Avsnitt.

 3. For å angi størrelsen på venstre innrykk trykker du ALT+L. I Venstre-boksen bruker du PIL OPP- og PIL NED-tastene, eller du skriver inn ønsket verdi (for eksempel 0,25 eller 0,5) for å angi verdien du vil bruke.

 4. For å angi størrelsen på høyreinnrykk trykker du ALT+R. I Høyre-boksen bruker du PIL OPP- og PIL NED-tastene, eller du skriver inn verdien (for eksempel 0,25 eller 0,5) for å angi verdien du vil bruke.

 5. Du går ut av Avsnitt-dialogboksen ved å trykke TAB-tasten flere ganger for å gå til OK-knappen, og deretter trykker du MELLOMROM-tasten.

Flere alternativer for å angi innrykk

 • For å angi valgte innrykk som standardinnrykk gjør du som følger:

  1. Etter at du har foretatt valget i Avsnitt-dialogboksen trykker du ALT+D.

  2. I Microsoft Word-dialogboksen bruker du PIL OPP- og PIL NED-tastene for å velge enten Bare dette dokumentet- eller Alle dokumenter-alternativet, trykk så TAB-tasten flere ganger for å gå til OK-knappen og trykk til slutt ENTER.

 • Hvis du vil skrive ut i bokstil, bruker du Speilvendt innrykk-funksjonen, der venstre- og høyreinnrykk står speilvendt i forhold til hverandre, med ett innrykk angitt som Innvendig og det andre innrykket angitt som Utvendig. Etter at du har valgt innrykk på Innrykk og avstand-fanen trykker du ALT+M for å velge avmerkingen for Speilvendte innrykk.

 • Du kan raskt legge til et førstelinjeinnrykk i bare ett avsnitt ved å flytte fokus til begynnelse av den første linjen i et avsnitt og så trykke TAB-tasten. Med et førstelinjeinnrykk, rykkes den første linjen i et avsnitt inn mer enn de andre linjene i det avsnittet.

Hurtigtaster for å angi avsnittsavstand og -innrykk

Tabellen nedenfor oppsummerer praktisk hurtigtaster, som du kan bruke når du angir avstand og innrykk for avsnitt.

Hvis du vil

Trykker du

Åpne Innrykk og avstand-fanen i Avsnitt-dialogboksen

ALT+H, P+G

Angi avstand før

ALT+B

Angi avstand etter

ALT+F

Angi venstre innrykk

ALT+L

Angi høyre innrykk

ALT+R

Angi valgt avstand eller innrykk som standard

ALT+D

Angi linjeavstand

ALT+N

Velg Speilvend innrykk

ALT+M

Se også

Bruke en skjermleser til å legge til eller redigere tekst i et dokument i Word 2016

Bruke en skjermleser til å justere tekst og avsnitt i Word 2016

Hurtigtaster i Microsoft Word 2016 for Windows

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finn ut hvordan du navigerer i Word ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Word 2016 for Mac med tastaturet og VoiceOver, den innebygde skjermleseren i Mac OS, for å gi dokumentet et profesjonelt utseende ved å få avsnittene til å se ut slik du ønsker.

Du kan angi hvor mye plass det skal være før hvert avsnitt, og størrelsen på de respektive innrykkene. Du kan også opprette et innrykk kun i den første linjen i et avsnitt eller opprette et hengende innrykk hvorpå den første linjen i avsnittet ikke har innrykk, men de etterfølgende linjene har det.

Obs!: 

I dette emnet

Slik angir du avstand mellom avsnitt

 1. Merk avsnittene i dokumentet som du vil angi avstanden for.

  Tips!: Merk en del med tekst ved å holde nede SKIFT og bruke piltastene til å flytte markøren.

 2. Hvis du vil formatere et avsnitt, trykker du på TILVALG+KOMMANDO+M. Dialogboksen Avsnitt åpnes, med fokus på fanen Innrykk og avstand.

 3. Bruk alternativene i Avstand-gruppen for å gjøre ett av følgende:

  • Hvis du vil angi avstand før et avsnitt, trykker du på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE til du hører gjeldende avstand og «Før, rediger tekst».

  • Hvis du vil angi avstand etter et avsnitt, trykker du på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE til du hører gjeldende avstand og «Etter, rediger tekst».

  I feltene Før eller Etter skriver du inn en punktverdi, for eksempel 6 eller 18 (mindre punktverdier representerer mindre plass).

 4. Trykk på ENTER for å lukke dialogboksen Avsnitt og gå tilbake til dokumentet.

Angi linjeavstand

 1. Hvis du vil endre linjeavstanden i et avsnitt, merker du avsnittet du vil formatere og trykker på TILVALG+KOMMANDO+M for å åpne dialogboksen Avsnitt.

 2. Hvis du vil velge et alternativ for linjeavstand, trykker du på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE til du hører «Linjeavstand» etterfulgt av et alternativ for linjeavstand. Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å åpne listen over alternativer. Bruk deretter PIL OPP eller PIL NED til du hører alternativet for linjeavstand du vil bruke. Trykk på MELLOMROM for å velge.

 3. Hvis du velger et alternativ som kan tilpasses, som Flere, trykker du på TAB for å angi linjeavstanden. Du hører gjeldende avstand og «På». Skriv deretter inn en verdi.

Angi avsnittsinnrykk

Bare rykke inn første linje i et avsnitt

 1. Merk avsnittet der du vil rykke inn den første linjen i avsnittet.

 2. Hvis du vil formatere et avsnitt, trykker du på TILVALG+KOMMANDO+M. Dialogboksen Avsnitt åpnes, med fokus på fanen Innrykk og avstand.

 3. Hvis du vil rykke inn den første linjen i avsnittet, kan du bruke alternativene i Innrykk-gruppen. Trykk på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE til du hører: «Spesiell, popupknapp». Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge et alternativ. Trykk deretter på PIL OPP eller PIL NED til du hører: «Første linje». Trykk på MELLOMROM for å velge.

 4. Trykk på TAB for å angi innrykkstørrelsen for første linje. Du hører gjeldende innrykkstørrelse og «Ved». Skriv inn en verdi i tommer, for eksempel 0,5.

 5. Trykk på ENTER for å gå tilbake til dokumentet.

Obs!: Alle etterfølgende avsnitt du skriver, rykkes inn.

Rykke inn alle unntatt den første linjen i et avsnitt

 1. Merk avsnittet der du vil rykke inn alle unntatt den første linjen (hengende innrykk).

 2. Hvis du vil formatere et avsnitt, trykker du på TILVALG+KOMMANDO+M. Dialogboksen Avsnitt åpnes, med fokus på fanen Innrykk og avstand.

 3. Hvis du vil opprette et hengende innrykk, kan du bruke alternativene i Innrykk-gruppen. Trykk på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE til du hører: «Spesiell, popupknapp». Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge et alternativ. Trykk deretter på PIL OPP eller PIL NED til du hører: «Hengende». Trykk på MELLOMROM for å velge.

 4. Trykk på TAB for å angi innrykkstørrelsen. Du hører gjeldende innrykkstørrelse og «Ved». Skriv inn verdien i tommer, for eksempel 0,5.

 5. Trykk på ENTER for å gå tilbake til dokumentet.

Øke eller redusere innrykket for et helt avsnitt

 1. Merk avsnittene i dokumentet som du vil øke eller redusere innrykket mot venstre eller høyre for.

 2. Hvis du vil formatere et avsnitt, trykker du på TILVALG+KOMMANDO+M. Dialogboksen Avsnitt åpnes, med fokus på fanen Innrykk og avstand.

 3. Bruk alternativene i Innrykk-gruppen for å gjøre ett av følgende:

  • Hvis du vil endre innrykket fra venstre marg, trykker du på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE til du hører: «Foran tekst».

  • Hvis du vil endre innrykket fra høyre marg, trykker du på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE til du hører: «Etter tekst».

  Hvis du vil angi størrelsen for innrykket, skriver du inn en verdi i tommer. Innrykkstørrelsen leses opp.

 4. Trykk på ENTER for å gå tilbake til dokumentet.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser for å dele et dokument i Word

Hurtigtaster for Word 2016 for Mac

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finne ut hvordan du navigerer i Word med tilgjengelige funksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×