Bruke en skjermleser for å sette inn en hyperkobling i Outlook

Bruke en skjermleser for å sette inn en hyperkobling i Outlook

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Personer som ikke bruker en skjermleser, kan du se opprette eller redigere en hyperkobling (i Windows) eller opprette eller fjerne en hyperkobling i en melding i Outlook for Mac.

Bruk Outlook 2016 med tastaturet og Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows, for å opprette en kobling fra en e-postmelding til en nettside, fil på en delt stasjon eller et bokmerke i gjeldende e-postmelding.

Kommentarer: 

I dette emnet

Opprett en automatisk hyperkobling

Outlook kan automatisk gjøre om en nettadresse til en hyperkobling.

Skriv inn en nettadresse (URL), som www.contoso.com, eller en e-postadresse, som noen@example.com, mens du skriver e-postmeldingen. Trykk deretter på MELLOMROM eller ENTER. Outlook gjør om teksten til en hyperkobling.

Koble til en fil eller nettside

Opprett en hyperkobling til en fil eller nettside, og gi koblingen et beskrivende navn.

Koble til en fil

Tips!: Trykk på ALT+N, I for raskt å opprette en kobling til en nylig fil. En liste over nylige filer åpnes. Trykk på PIL NED til du hører filen du vil bruke, og trykk deretter på ENTER.

 1. Flytt markøren dit du ønsker å sette inn koblingen, mens du skriver e-postmeldingen

 2. Trykk på ALT+N, I, I. Dialogboksen Sett inn hyperkobling åpnes.

 3. Hvis du vil opprette en kobling til en fil i gjeldende mappe, trykker du på ALT+X.

 4. Trykk på TAB til du hører: «Se i <gjeldende mappe>». Trykk deretter på TAB til du hører: «Gjeldende mappe, tre». Gjeldende mappe finner du som standard i Dokumenter-mappen.

  Hvis du vil endre gjeldende mappe, trykker du på ALT+L. Du hører: «<Gjeldende valgte mappe>». Trykk på PIL OPP eller PIL NED til du hører plasseringen du ønsker, og trykk deretter på ENTER for å velge.

 5. Trykk på TAB til du hører: «Gjeldende mappe, tre». Trykk deretter på PIL OPP eller PIL NED til du hører filen du ønsker.

 6. Trykk på ALT+T. Du hører: «Tekst som skal vises». Skriv inn teksten du vil skal vises som koblingstekst i e-postmeldingen.

 7. Trykk på ENTER for å sette inn filkoblingen.

Koble til en vist side

 1. Flytt markøren dit du ønsker å sette inn koblingen, mens du skriver e-postmeldingen.

 2. Trykk på ALT+N, I, I. Dialogboksen Sett inn hyperkobling åpnes.

 3. Hvis du vil opprette en kobling til en vist side, trykker du på ALT+X, og trykker deretter på ALT+B. Alternativet Viste sider er valgt.

 4. Trykk på TAB til du hører den første siden i listen over viste sider.

 5. Trykk på PIL NED til du hører siden du vil bruke.

 6. Trykk på ALT+T. Du hører: «Tekst som skal vises». Skriv inn teksten du vil skal vises som koblingstekst i e-postmeldingen.

 7. Trykk på ENTER for å sette inn filkoblingen.

Kobling til en nettside

 1. Flytt markøren dit du ønsker å sette inn koblingen, mens du skriver e-postmeldingen.

 2. Trykk på ALT+N, I, I. Dialogboksen Sett inn hyperkobling åpnes. Fokuset er i Adresse-tekstfeltet.

 3. Skriv inn adressen til nettsiden.

 4. Trykk på ALT+T. Du hører: «Tekst som skal vises». Skriv inn teksten du vil skal vises som koblingstekst i e-postmeldingen.

  Tips!: Det er en god idé å bruke tittelen på nettsiden som koblingstekst. Når noen klikker på koblingen og laster siden, leser skjermleseren tittelen først.

 5. Trykk på ENTER for å sette inn koblingen.

Koble til et annet sted i gjeldende e-postmelding

Du kan opprette interne koblinger til forhåndsdefinerte stiler, som overskrifter og bokmerker. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du oppretter overskrifter i Outlook, kan du lese Legge til overskrifter.

Opprett et bokmerke

 1. Flytt markøren til målet for koblingen. Målet kan være en overskrift, en del av en tekst eller et bilde.

 2. Trykk på Alt+N, K. Dialogboksen Bokmerke åpnes, og fokus flyttes til Bokmerkenavn-tekstfeltet.

 3. Skriv inn et navn på bokmerket.

  Merknad: Bokmerkenavn må begynne med en bokstav. De kan inneholde bokstaver, tall og understrekingstegn – for eksempel Utv_Rapp_2.

 4. Hvis du vil legge til bokmerket i listen over bokmerker, trykker du på ALT+A.

Sette inn en kobling til et bokmerke

 1. Flytt markøren dit du ønsker å sette inn koblingen, mens du skriver e-postmeldingen.

 2. Trykk på ALT+N, I, I. Dialogboksen Sett inn hyperkobling åpnes.

 3. Trykk på ALT+A. Alternativet Plassering i dokumentet er valgt, og fokus flyttes til bokmerketreet.

 4. Trykk på PIL NED til du hører bokmerket du vil bruke, og trykk deretter på ENTER. Bokmerkekoblingen med bokmerkenavnet settes inn i e-postmeldingen.

Fjerne en hyperkobling

 1. Velg koblingsteksten eller bildet med hyperkobling, mens du skriver e-postmeldingen.

 2. Trykk på SKIFT+F10, og trykk deretter ALT+R. Hyperkoblingen fjernes.

Se også

Bruke en skjermleser til å formatere tekst i e-post i Outlook

Hurtigtaster for Outlook

Hurtigtaster for å navigere i e-post i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finn ut hvordan du navigerer i Outlook ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Outlook for Mac med tastaturet og VoiceOver, den innebygde skjermleseren for Mac OS, for å opprette en kobling fra en e-postmelding til en nettside eller en fil på en delt stasjon.

Kommentarer: 

I dette emnet

Opprett en automatisk hyperkobling

Outlook kan automatisk gjøre om en nettadresse til en hyperkobling.

Skriv inn en nettadresse (URL), som www.contoso.com, eller en e-postadresse, som noen@example.com, mens du skriver e-postmeldingen. Trykk deretter på MELLOMROM eller ENTER. Outlook gjør om teksten til en hyperkobling.

Koble til en fil eller nettside

Opprette en hyperkobling til en fil eller en nettside, og gi koblingen et beskrivende navn.

Sette inn en hyperkobling til en fil

 1. Flytt markøren dit du ønsker å sette inn koblingen, mens du skriver e-postmeldingen.

 2. Trykk på CTRL+KOMMANDO+K. Dialogboksen Sett inn hyperkobling åpnes.

 3. Hvis du vil opprette en kobling til en fil, trykker du på TAB til du hører: «<Gjeldende fane>, valgt».

 4. Trykk på PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører: «Nettside eller fil, fane». Trykk deretter på MELLOMROM for å velge.

 5. Trykk på TAB til du hører: «Velg, periode». Trykk deretter på MELLOMROM for å velge. Du hører: «Velg en fil du vil koble til».

 6. Trykk på TAB for å flytte til plasseringen du ønsker, og bruk deretter piltastene til å bla gjennom elementene. Hvis du vil navigere mellom mappene og undermappene, trykker du på PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører filen du ønsker å koble til.

 7. Trykk på TAB til du hører: «Åpne, knapp». Trykk deretter på MELLOMROM. Filen blir merket, og dialogboksen lukkes.

 8. Hvis du vil legge til tekst som skal vises i e-postmeldingen i stedet for filadressen, trykker du på TAB i dialogboksen Sett inn hyperkobling til du hører: «Tekst som skal vises, rediger tekst.» Deretter skriver du inn teksten.

 9. Trykk på ENTER for å sette inn koblingen. Dialogboksen lukkes, og hyperkoblingen settes inn.

Sette inn en hyperkobling til en nettside

 1. Flytt markøren dit du ønsker å sette inn koblingen, mens du skriver e-postmeldingen.

 2. Trykk på CTRL+KOMMANDO+K. Dialogboksen Sett inn hyperkobling åpnes.

 3. Hvis du vil opprette en kobling til en nettside, trykker du på TAB til du hører: «Gjeldende fane, valgt.»

 4. Trykk på PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører: «Nettside eller fil, fane». Trykk deretter på MELLOMROM for å velge.

 5. Trykk på TAB til du hører: «Adresse, rediger tekst». Deretter skriver du inn nettadressen til nettsiden.

 6. Hvis du vil legge til tekst som skal vises i e-postmeldingen i stedet for adressen, trykker du på TAB til du hører: «Tekst som skal vises, rediger tekst.» Deretter skriver du inn teksten.

  Tips!: Det er en god idé å bruke tittelen på nettsiden som koblingstekst. Når noen klikker på koblingen og laster siden, leser skjermleseren tittelen først.

 7. Trykk på ENTER for å sette inn koblingen. Dialogboksen lukkes, og hyperkoblingen settes inn.

Fjerne en hyperkobling

 1. Velg koblingsteksten eller bildet med hyperkobling, mens du skriver e-postmeldingen.

 2. Trykk på KOMMANDO+K, og trykk deretter på TAB til du hører: «Fjern kobling-knapp.» Trykk på MELLOMROM for å velge.

  Dialogboksen Sett inn hyperkobling lukkes, og hyperkoblingen fjernes fra teksten. Selve teksten forblir intakt.

Se også

Bruke en skjermleser til å formatere tekst i e-post i Outlook

Hurtigtaster for Outlook for Mac

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finn ut hvordan du navigerer i Outlook ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Outlook med Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows, til å opprette en kobling fra en e-postmelding til en nettside eller en fil på en delt stasjon.

Kommentarer: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Windows-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for nettbrett eller PC.

 1. Flytt markøren dit du ønsker å sette inn koblingen, mens du skriver e-postmeldingen.

 2. Sveip til høyre til du hører: «Flere alternativer, knapp skjult». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Båndet for redigeringsalternativer åpnes.

 3. Sveip til høyre til du hører: «Sett inn-knapp, skjult». Dobbelttrykk deretter på skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører: «Kobling-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Du hører: «Koblingsvindu, adresse, redigering».

 5. Skriv eller nettadressen til nettsiden du vil koble til.

 6. Hvis du ønsker et annet navn for koblingen i stedet for teksten i nettadressen, sveiper du til venstre eller høyre til du hører: «Tekst som skal vises, redigerbar tekst.» Deretter skriver du inn koblingsteksten.

  Merknad: Hvis du oppretter koblingen fra et bilde, er ikke dette alternativet tilgjengelig.

 7. Sveip til høyre til du hører: «Sett inn-knapp». Dobbelttrykk deretter på skjermen. Koblingen settes inn i brødtekstdelen i e-postmeldingen.

Se også

Bruke en skjermleser til å formatere tekst i e-post i Outlook

Grunnleggende oppgaver ved bruk av en skjermleser med e-post i Outlook

Finne ut hvordan du navigerer i Outlook ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×