Bruke en arbeidsflyt til å behandle innholdsgodkjenning for et bibliotek

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan bruke en arbeidsflyt til å administrere innholdsgodkjenning (også kalt sensur) i biblioteker som krever innholdsgodkjenning kreves og hovedversjoner og underordnede versjoner er aktivert. Når du bruker arbeidsflyten til å administrere innholdsgodkjenningsprosessen, forblir underordnede versjoner av et dokument i statusen Venter til de blir godkjent eller avvist gjennom arbeidsflytprosessen. Hvis en underordnet versjon godkjennes gjennom en arbeidsflyt, oppdateres statusen fra ventergodkjent, og den publiserte som en hovedversjon og vises for alle som har tillatelse til å vise biblioteket. Hvis en underordnet versjon er avvist via en arbeidsflyt, oppdateres statusen fra venter til avvist , og den forblir en underordnet versjon som er synlig bare for personer som har tillatelse til å vise underordnede versjoner i biblioteket. En arbeidsflyt for innholdsgodkjenning starter automatisk når forfattere sjekker inn en underordnet versjon som en hovedversjon, eller når de velger kommandoen Publiser en hovedversjon for et dokument. Du kan også velge å tillate brukere med bestemte tillatelser til å starte arbeidsflyten for innholdsgodkjenning manuelt.

Du finner koblinger til mer informasjon om både innholdsgodkjenning og versjonskontroll i Se også-delen.

Delene nedenfor forklarer fremgangsmåtene for å konfigurere en arbeidsflyt til å behandle innholdsgodkjenning for et bibliotek.

I denne artikkelen

Trinn 1: Aktivere innholdsgodkjenning for biblioteket

Trinn 2: Aktivere hovedversjoner og underordnede versjonskontroll for biblioteket

Trinn 3: Konfigurere en arbeidsflyt til å administrere innholdsgodkjenning for et bibliotek

Til toppen av siden

Trinn 1: Aktivere innholdsgodkjenning og angi sikkerhet for kladdeelement for biblioteket

Når du konfigurerer et bibliotek, kan du kreve godkjenning for endringer i dokumentene som lagres i det biblioteket.

Når det kreves innholdsgodkjenning for et bibliotek, forblir et dokument som ble endret statusen venter før den er godkjent eller avvist av noen som har tillatelse til å godta den. Hvis filen er godkjent, den blir tildelt statusen godkjent i biblioteket, og det vises for alle som har tillatelse til å vise biblioteket. Hvis filen er avvist, oppdateres statusen til avvist og forblir den synlig bare for dokumentforfatteren og personer med tillatelse til å behandle lister.

Som standard kan et dokument med Venter-statusen bare vises av forfatteren og brukere med tillatelse til å behandle lister, men du kan angi om andre brukergrupper skal kunne vise dokumentet.

 1. Hvis biblioteket ikke er åpent, klikker du navnet på det på hurtigstartlinjen.

  Hvis navnet på biblioteket ikke vises, klikker du Vis alt områdeinnhold, og deretter klikker du navnet på biblioteket.

  1. Klikk innstillingene for den typen bibliotek du åpner, på Innstillinger-menyen Innstillinger-meny .

   Eksempel: Klikk Innstillinger for dokumentbibliotek i et dokumentbibliotek.

 2. Klikk Innstillinger for versjonskontroll under Generelle innstillinger.

 3. Klikk Ja under Vil du kreve innholdsgodkjennelse for innsendte elementer? i delen Innholdsgodkjenning.

 4. Merk av for Bare brukere som kan godkjenne elementer (og forfatteren av elementet) i delen Sikkerhet for kladdeelement under Hvem skal kunne vise kladdeelementer i dette dokumentbiblioteket?.

  Obs!: Hvis du ikke har oppdatert innstillingene for versjonskontroll for biblioteket, velges dette alternativet automatisk når du velger å kreve innholdsgodkjenning.

 5. Klikk OK.

Til toppen av siden

Trinn 2: Aktivere versjonskontroll av hovedversjoner og underordnede versjoner for biblioteket

Du må også aktivere versjonskontroll av hovedversjoner og underordnede versjoner for biblioteket før du kan bruke en arbeidsflyt til å administrere innholdsgodkjenning.

 1. Hvis biblioteket ikke er åpent, klikker du navnet på det på hurtigstartlinjen.

  Hvis navnet på biblioteket ikke vises, klikker du Vis alt områdeinnhold, og deretter klikker du navnet på biblioteket.

  1. Klikk innstillingene for den typen bibliotek du åpner, på Innstillinger-menyen Innstillinger-meny .

   Eksempel: Klikk Innstillinger for dokumentbibliotek i et dokumentbibliotek.

 2. Klikk Innstillinger for versjonskontroll under Generelle innstillinger.

 3. Klikk Opprett hovedversjoner og underordnede versjoner (kladder) i delen Dokumentversjonslogg.

 4. Klikk OK.

Til toppen av siden

Trinn 3: Konfigurere en arbeidsflyt for administrasjon av innholdsgodkjenning for et bibliotek

Den forhåndsdefinerte godkjenningsarbeidsflyten som er tilgjengelig i Microsoft Office SharePoint Server 2007, kan brukes til å administrere innholdsgodkjenning for et bibliotek. Organisasjoner kan også utvikle og distribuere egendefinerte arbeidsflyter for administrasjon av innholdsgodkjenning.

Når du bruker en arbeidsflyt til å administrere innholdsgodkjenning i et bibliotek, starter arbeidsflyten for innholdsgodkjenning når brukere sjekker inn et dokument som en hovedversjon, eller når de velger kommandoen Publiser en hovedversjon for et dokument. Mens arbeidsflyten pågår, forblir en underordnet versjon med statusen venteri dokumentet. Hvis dokumentet godkjennes gjennom arbeidsflyten for innholdsgodkjenning, oppdateres statusen godkjentog dokumentet publiseres som en hovedversjon, noe som gjør det synlig for alle som har tillatelse til å vise dokumenter i biblioteket. Hvis dokumentet er avvist gjennom arbeidsflyten for innholdsgodkjenning, oppdateres statusen til avvist, og den forblir en underordnet versjon som er synlig bare for dokumentforfatteren og til brukere som har tillatelse til å behandle lister.

Obs!: For hvert bibliotek kan det bare være angitt én arbeidsflyt for innholdsgodkjenning som startes automatisk når forfattere sjekker inn dokumenter som hovedversjoner, eller når de velger kommandoen Publiser en hovedversjon for et dokument.

 1. Åpne biblioteket du vil legge til en arbeidsflyt i.

  1. Klikk innstillingene for den typen bibliotek du åpner, på Innstillinger-menyen Innstillinger-meny .

   Hvis du for eksempel åpner et dokumentbibliotek, klikker du Innstillinger for dokumentbibliotek.

 2. Klikk Arbeidsflytinnstillinger under Tillatelser og behandling.

  Obs!: 

  • Kommandoen Arbeidsflytinnstillinger vises bare hvis det er aktivert arbeidsflyter for områdesamlingen.

  • Hvis det allerede er lagt til arbeidsflyter for biblioteket, åpnes siden Endre arbeidsflytinnstillinger, og du må klikke Legg til en arbeidsflyt for å gå til siden Legg til en arbeidsflyt. Hvis det ikke har vært lagt til arbeidsflyter for listen, biblioteket eller innholdstypen, åpnes siden Legg til en arbeidsflyt når du utfører dette trinnet.

 3. Klikk navnet på arbeidsflytmalen du vil bruke til å administrere innholdsgodkjenning, i Arbeidsflyt-delen på siden Legg til en arbeidsflyt.

  Hvis du har tenkt å bruke den forhåndsdefinerte godkjenningsarbeidsflyten som er tilgjengelig i Office SharePoint Server 2007, klikker du arbeidsflytmalen Godkjenning.

 4. Skriv inn et unikt navn på arbeidsflyten i Navn-delen.

  1. Angi hvilken oppgaveliste som skal brukes med denne arbeidsflyten, i delen Oppgaveliste.

   Obs!: 

   • Du kan bruke standardlisten for Oppgaver eller opprette en ny oppgaveliste. Hvis du bruker standardlisten for Oppgaver, kan arbeidsflytdeltakere enkelt finne og vise arbeidsflytoppgavene ved å bruke visningen Mine oppgaver for Oppgaver-listen.

   • Hvis oppgavene for denne arbeidsflyten vil avsløre sensitive eller konfidensielle data som du vil holde atskilt fra den generelle Oppgaver-listen, bør du opprette en ny oppgaveliste.

   • Hvis organisasjonen skal ha mange arbeidsflyter, eller hvis arbeidsflyter skal omfatte mange oppgaver, bør du opprette en ny oppgaveliste. I denne forekomsten kan du vurdere å opprette oppgavelister for hver arbeidsflyt.

 5. I delen Loggliste velger du en loggliste du vil bruke med denne arbeidsflyten. Logglisten viser alle hendelsene som oppstår under hver forekomst av arbeidsflyten.

  Obs!: Du kan bruke standard loggliste, eller du kan opprette en ny loggliste. Hvis organisasjonen vil bruke flere arbeidsflyter, vil du kanskje opprette en loggliste for hver arbeidsflyt.

 6. Merk av for Start denne arbeidsflyten for å godkjenne publisering av en hovedversjon av et element i Startalternativer-delen.

  Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis støtte for versjonskontroll av hovedversjoner og underordnede versjoner er aktivert for biblioteket, og hvis arbeidsflytmalen du valgte, kan brukes til innholdsgodkjenning.

 7. Hvis du vil tillate at arbeidsflyten skal startes manuelt, velger du merket for Tillat denne arbeidsflyten startes manuelt av en godkjent bruker med tillatelse til å redigere elementer. Velg den Merket for Krev Behandle listetillatelser for å starte arbeidsflyten Hvis du vil kreve flere tillatelser for å starte arbeidsflyten.

 8. Hvis det finnes ekstra tilpassingsalternativer tilgjengelige for arbeidsflyten, klikker du Neste, og deretter angir du alternativene du vil bruke på Tilpass-siden for arbeidsflyten.

  Hvis du bruker den forhåndsdefinerte godkjenningsarbeidsflyten som er tilgjengelig i Office SharePoint Server 2007, kan du se bruke en arbeidsflyt for godkjenning for mer informasjon om hvordan du tilpasser arbeidsflyten.

 9. Hvis det ikke finnes noen ekstra tilpassingsalternativer tilgjengelige for arbeidsflyten, klikker du OK.

  Obs!: 

  • Arbeidsflyten for innholdsgodkjenning starter automatisk når en forfatter sjekker inn en kladd som en hovedversjon, eller når en forfatter velger kommandoen Publiser en hovedversjon for et dokument.

  • Brukere som har tillatelse til å godkjenne et dokumentbibliotek, kan gjøre dette ved å redigere egenskapene for det dokumentet direkte i biblioteket. Hvis et dokument godkjennes eller avslås på denne måten, avsluttes arbeidsflyten automatisk.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×