Bruke eksisterende egendefinerte verktøylinjer og oppstartsinnstillinger i Access 2007

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Dette emnet forklarer hvordan egendefinerte verktøylinjer og menylinjer du har opprettet i tidligere versjoner av Access, virker når du åpner de gamle databasene i Microsoft Office Access 2007. Emnet forklarer også hvordan du deaktiverer båndet slik at du kan bruke bare de egendefinerte verktøylinjene og menylinjene. Båndet er en del av Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent.

I denne artikkelen

Hvordan databaser fra tidligere versjoner virker i Office Access 2007

Åpne og bruke database fra en tidligere versjon som inneholder egendefinerte verktøylinjer

Åpne og bruke database fra en tidligere versjon med egendefinert oppstartsvirkemåten

Deaktivere båndet og bruke bare stolpene tilpasset meny

Hvordan databaser fra tidligere versjoner virker i Office Access 2007

Hvis du har en MDB-fil som inneholder egendefinerte verktøylinjer, egendefinerte menylinjer eller en egendefinert oppstartsvirkemåte, brukes disse alternativene når du åpner databasen fra den tidligere versjonen i Office Access 2007, og når du konverterer databasen fra den tidligere versjonen til en Office Access 2007-fil (en ACCDB- eller ACCDE-fil). Hvis du for eksempel har deaktivert innebygde verktøylinjer og erstattet standardmenylinjen i en database som er opprettet i Microsoft Office Access 2003, beholdes denne virkemåten når du åpner databasen i Office Access 2007.

I tillegg kan du skjule Office Fluent-båndet når du åpner eldre filer (MDB-, MDE- OG MDA-filer) i Office Access 2007 og når du bruker Office Access 2007 til å opprette en eldre fil. Dette kan du ikke gjøre med ACCDB- og ACCDE-filer. Du kan definere forskjellige virkemåter for eldre filer fordi databasene fra databaseformatene fra tidligere versjoner bruker en annen arbeidsmodell enn de nye ACCDB- og ACCDE-filene. I tidligere versjoner av Access ble hvert objekt åpnet i et eget vindu, men i Office Access 2007 åpnes som standard alle objekter i ett enkelt dokument med kategorier, og åpne objekter deles med kategorier.

I tillegg kan du deaktivere båndet for en eldre database ved å angi alternativer for denne databasen i Access 2003, eller ved å angi globale programalternativer i Office Access 2007. I senere trinn i dette emnet forklares det hvordan du utfører begge oppgavene.

Når du åpner en eldre database, og du velger å vise båndet, vises alle egendefinerte verktøylinjer som grupper i fanen Tillegg. Hver gruppe i fanen tilsvarer en egendefinert verktøylinje, og hver gruppe bruker navnet som er tilordnet til den opprinnelige verktøylinjen. Verktøylinjene må imidlertid være synlige i den eldre databasen, for ellers vises de ikke i fanen.

Påminnelse    Hvis du vil omgå eventuelle egendefinerte oppstartsvirkemåter, trykker og holder du SKIFT-tasten mens du åpner databasen.

Trinnene i delen nedenfor forklarer hvordan du åpner og bruker en database som inneholder én eller flere egendefinerte verktøylinjer, hvordan du åpner en database som bruker egendefinerte oppstartsvirkemåter, og hvordan du skjuler båndet.

Til toppen av siden

Åpne og bruke en database fra en tidligere versjon som inneholder egendefinerte verktøylinjer

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

  Dialogboksen Åpne vises.

 2. Bruk Søk i-listen til å finne den eldre databasen (en MDB- eller MDE-fil), og klikk deretter Åpne.

  Databasen fra en tidligere versjon åpnes i Office Access 2007. Databaseobjektene – tabellene, skjemaene, rapportene og så videre – vises i navigasjonsruten. Hvis du angir at et skjema, sentralbord eller et annet objekt skal vises ved oppstart, vises dette objektet også i navigasjonsruten. Hvis du har opprettet egendefinerte verktøylinjer eller menylinjer, vises de i fanen Tillegg som én eller flere grupper. Hver gruppe bruker navnet som opprinnelig ble tilordnet til den egendefinerte verktøylinjen eller menylinjen.

 3. Klikk fanen Tillegg.

  De egendefinerte verktøylinjene vises som én eller flere grupper, og du kan bruke dem når det er logisk å gjøre det. Anta for eksempel at én av de egendefinerte verktøylinjene inneholder kommandoen Skriv ut relasjoner. Denne kommandoen blir ikke aktivert i Access før du viser relasjonene for den åpne databasen.

Obs!: Hvis databasen ikke inneholder en bestemt verktøylinje, forblir fanen Tillegg skjult.

Til toppen av siden

Åpne og bruke en database fra en tidligere versjon med egendefinert oppstartsvirkemåte

Obs!: Disse trinnene forutsetter at du har en database som er opprettet i en tidligere versjon av Access, og at databasen bruker egendefinerte oppstartsinnstillinger. Hvis ikke, kan du se bort fra disse trinnene.

Åpne en database

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

  Dialogboksen Åpne vises.

 2. Bruk Søk i-listen til å finne og åpne databasen som er opprettet i en tidligere versjon.

  Databasen åpnes i Office Access 2007, og eventuelle oppstartsinnstillinger kjøres. Hvis databasen som er opprettet i en tidligere versjon, for eksempel ble angitt til å kjøre en parameterspørring før åpning av eventuelle dataregistreringsskjemaer, vises dialogboksene for denne spørringen i Office Access 2007.

Obs!: Hvis databasen bruker VBA-kode (Visual Basic for Applications), blokkeres koden som standard i Access.

Til toppen av siden

Deaktivere båndet og bare bruke de egendefinerte menylinjene

Disse trinnene forklarer hvordan du skjuler båndet ved å endre innstillinger i Access 2003 og i Office Access 2007. Hvis du vil følge denne fremgangsmåten, må du ha en database som er opprettet i en tidligere versjon av Access, og denne databasen må inneholde en egendefinert menylinje. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter en egendefinert menylinje, kan du se hjelpen for den tidligere versjonen av Access.

Angi Access 2003 til å være en egendefinert menylinje

 1. Bruk Access 2003 til å åpne den eldre databasen.

 2. Velg OppstartVerktøy-menyen.

  Dialogboksen Oppstart vises.

 3. Velg den egendefinerte menylinjen fra Menylinje-listen.

  Obs!: Du må velge en menylinje. Du kan ikke velge en verktøylinje.

 4. Fjern merket for Tillat innebygde verktøylinjer, klikk OK, og lukk deretter databasen.

  Når du åpner databasen i Office Access 2007, vises meldingsfeltet (om nødvendig), den egendefinerte menylinjen som er angitt for databasen, og eventuelle andre oppstartsinnstillinger, for eksempel et skjema og egendefinerte verktøylinjer.

Angi Office Access 2007 til å bruke egendefinerte menylinjer

 1. Åpne den eldre databasen i Office Access 2007.

 2. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Alternativer for Access.

 3. Klikk Gjeldende database i dialogboksen Alternativer for Access.

 4. Under Alternativer for bånd og verktøylinje, fjerner du merket for Tillat bruk av fullstendige menyer.

 5. Klikk OK.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×