Bruke datasymboler i figurer

Du kan vise informasjon om dataene i en figur ved hjelp av datasymboler. I Microsoft Visio 2010 kan du lage dine egne datasymboler som innholder tekst, datastolper, ikoner eller unike fyllfarger.

Obs!: 

 • Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kobler data til figurer, kan du se Importere data til figurer.

 • Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du formaterer et figurfyll, linjer, skygger eller andre visuelle effekter, kan du se Formatere en figur.

I denne artikkelen

Hva er et datasymbol?

Opprette et datasymbol

Bruke et eksisterende datasymbol på en figur

Endre et eksisterende datasymbol

Fjerne et datasymbol fra en figur

Hva er et datasymbol?

Et datasymbol er et visuelt sett med forbedringer du kan bruke på figurer for å vise dataene som figurene innholder. Et datasymbol viser dataene som en kombinasjon av tekstelementer og visuelle elementer, for eksempel nummer, flagg og fremdriftsindikatorer.

Anta for eksempel at du har en figur som representerer en prosess, som inneholder data om prosessens kostnader, prosessnummer, eier, funksjon, startdato, sluttdato og status:

En prosessfigur uten datasymboler

1. En prosessfigur uten noen datasymboler

2. I oppgaveruten Figurdata vises dataene i prosessfiguren

Tenkt deg nå at du vil uttrykke dataene i figuren visuelt:

En prosessfigur med datasymboler

1. Funksjonen til prosessen ("test") vises som en unik fyllfarge.

2. Kostnaden til prosessen ("50 000,00") vises som en datastolpe.

3. Statusen til prosessen ("ikke startet") vises som et spørsmålstegn.

4. Prosessens eier ("Erik Andersen") og sluttdato ("30/9/2009") vises som tekstforklaringer.

Du kan enkelt vise dataene i figuren uten å merke figuren og vise oppgaveruten Figurdata ved å bruke et datasymbol på figuren. I tillegg kan du raskt vise bestemte data som er i flere former samtidig, ved å observere figurenes datasymboler.

Når du har opprettet et datasymbol, kan du bruke det på andre figurer med de samme dataene. Når du endrer datasymbolet, brukes endringen som standard på alle figurene som datasymbolet brukes på.

Du kan opprette så mange datasymboler som du trenger til figurene. Du kan for eksempel opprette et som viser prosessinformasjon, og bruke det på alle figurer for ansatte. Du kan opprette et annet datasymbol som viser utstyrsinformasjon, og bruke det på alle figurer for utstyr.

Hvor kommer dataene fra?     Dataene du kan vise ved hjelp av datasymboler, er oppført i Figurdata for hver enkelt figur. Du kan skrive inn data for hver enkelt figur i dialogboksen Figurdata, eller du kan bruke veiviseren for kobling av data til figurer. Hvis du importerer data ved hjelp av veiviseren for kobling av data til figurer, kan du velge hvordan dataene skal vises i Visio. Hvis du vil ha mer informasjon om veiviseren, kan du se Importere data fra Excel, SQL Server, SharePoint og andre eksterne kilder.

Obs!: Hvis du vil vise oppgaveruten Figurdata, merker du av for Figurdata-vinduet i Vis/skjul-gruppen i kategorien Data.

Til toppen av siden

Opprette et datasymbol

Du kan legge til fire typer elementer til datasymbolet – tekst, datastolper, ikoner og fargekoder. Avsnittene nedenfor innholder informasjon om hvordan du legger til hver enkelt elementtype.

Obs!: Disse prosedyrene fungerer best hvis figuren allerede inneholder data. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker data på figurer, kan du se Importere data til figurer.

Legge til testgrafikk i en figur

Du kan velge fra tekst bildeforklaringer eller tekstoverskrifter. Bildeforklaringer inneholder både navnet på kolonnen og verdien. Overskrifter viser bare dataverdien.

 1. Merk figuren du vil opprette et datasymbol for.

 2. Klikk Datasymbol i Dataverktøy-gruppen i kategorien Data, og velg deretter Opprett ny datagrafikk.

  Vis data-gruppen i kategorien Data på Visio 2010-båndet.

 3. Klikk Nytt element i dialogboksen Nytt datasymbol.

  Dialogboksen Nytt datasymbol.

 4. Velg datafeltet som du vil representere, fra Datafelt-listen under Vis i dialogboksen Nytt element.

  Dialogboksen Nytt element med Tekst valgt

 5. Velg Tekst fra Vises som-listen.

 6. Velg ønsket stil på tekstgrafikk fra Stil-listen.

 7. Velg plasseringen av tekstgrafikken under Plassering på en av følgende måter:

  • Merk av for Bruk standardplassering hvis du vil bruke den oppførte standardplasseringen.

  • Fjern merket for Bruk standardplassering hvis du vil angi en annen plassering, klikk Vannrett eller Loddrett, og velg deretter plasseringene du vil bruke.

 8. Velg alternativer for å angi hvordan bildeforklaringen og overskriften skal se ut, under Detaljer.

 9. Klikk OK når du har opprettet de nye datasymbolelementene.

 10. Hvis du vil legge til flere elementer i datasymbolet, kan du gjenta trinn 3 til 9.

 11. Klikk Bruk i dialogboksen Nytt datasymbol når du er ferdig med å legge til elementer i datasymbolet, og klikk deretter OK.

Til toppen av siden

Legge til en datastolpe i en figur

Datastolper viser dataene dynamisk i små diagrammer og grafer, som for eksempel fremdriftsindikatorer, stjerneklassifiseringer, termometere og speedometere.

 1. Merk figuren du vil opprette et datasymbol for.

 2. Klikk Datasymbol i Dataverktøy-gruppen i kategorien Data, og velg deretter Opprett ny datagrafikk.

  Vis data-gruppen i kategorien Data på Visio 2010-båndet.

 3. Klikk Nytt element i dialogboksen Nytt datasymbol.

  Dialogboksen Nytt datasymbol.

 4. Velg datafeltet som du vil representere, fra Datafelt-listen under Vis i dialogboksen Nytt element.

  Dialogboksen Nytt element med Datastolpe valgt

 5. Velg Datastolpe fra Vises som-listen.

 6. Velg ønsket stil på datastolpe fra Stil-listen.

 7. Velg plasseringen av datastolpen i Plassering på en av følgende måter:

  • Merk av for Bruk standardplassering hvis du vil bruke den oppførte standardplasseringen.

  • Fjern merket for Bruk standardplassering hvis du vil angi en annen plassering, klikk Vannrett eller Loddrett, og velg deretter plasseringene du vil bruke.

 8. Velg alternativer for å angi hvordan datastolpen skal se ut, under Detaljer.

 9. Klikk OK når du har opprettet de nye datasymbolelementene.

 10. Hvis du vil legge til flere elementer i datasymbolet, kan du gjenta trinn 3 til 9.

 11. Klikk Bruk i dialogboksen Nytt datasymbol når du er ferdig med å legge til elementer i datasymbolet, og klikk deretter OK.

Til toppen av siden

Legge til et ikonsett i en figur

Du kan vise dataene ved å bruke ikonsett, som flagg, trafikksignaler og trendpiler. Du kan angi ikoner til å vises basert på bestemte verdier, datauttrykk eller til og med andre datafelt i den samme figuren.

Du kan for eksempel bruke flagg til å vise gjeldende salg i forhold til fjoråret. Som vist i neste eksempel, kan du angi flaggverdiene slik at et blått flagg angir at salget har økt betraktelig, et gult flagg angir en moderat økning i slaget, mens et rødt flagg angir at salget har gått ned.

 1. Merk figuren du vil opprette et datasymbol for.

 2. Klikk Datasymbol i Dataverktøy-gruppen i kategorien Data, og velg deretter Opprett ny datagrafikk.

  Vis data-gruppen i kategorien Data på Visio 2010-båndet.

 3. Klikk Nytt element i dialogboksen Nytt datasymbol.

  Dialogboksen Nytt datasymbol.

 4. Velg datafeltet som du vil representere, fra Datafelt-listen under Vis i dialogboksen Nytt element.

  Dialogboksen Nytt element med Ikonsett valgt

 5. Velg Ikonsett fra Vises som-listen.

 6. Velg ønsket ikonsett i Stil-listen.

 7. Velg ikonplasseringen under Plassering på en av følgende måter:

  • Merk av for Bruk standardplassering under Plassering for å bruke den angitte standardplasseringen.

  • Fjern merket for Bruk standardplassering hvis du vil angi en annen plassering, klikk Vannrett eller Loddrett, og velg deretter plasseringene du vil bruke.

 8. Velg verdiene som hvert enkelt ikon skal representere, under Regler for å vise hvert ikon.

 9. Klikk OK når du har opprettet de nye datasymbolelementene.

 10. Hvis du vil legge til flere elementer i datasymbolet, kan du gjenta trinn 3 til 9.

 11. Klikk Bruk i dialogboksen Nytt datasymbol når du er ferdig med å legge til elementer i datasymbolet, og klikk deretter OK.

Til toppen av siden

Bruke en fyllfarge etter dataverdi

Du kan bruke alternativet Angi fargeverdier for å bruke fyllfarger til å angi unike verdier eller verdiområder.

Obs!: Hvis du oppretter mer enn ett datasymbolelement av typen Angi fargeverdi og begge er sanne for en enkelt form, bruker Visio datasymbolfyll på den figuren som er oppført først i dialogboksen Rediger datasymbol.

 1. Merk figuren du vil opprette et datasymbol for.

 2. Klikk Datasymbol i Dataverktøy-gruppen i kategorien Data, og velg deretter Opprett ny datagrafikk.

  Vis data-gruppen i kategorien Data på Visio 2010-båndet.

 3. Klikk Nytt element i dialogboksen Nytt datasymbol.

  Dialogboksen Nytt datasymbol.

 4. Velg datafeltet som du vil representere med et datasymbol, fra Datafelt-listen under Vis i dialogboksen Nytt element.

  Dialogboksen Nytt element med Angi fargeverdi valgt

 5. Velg Angi fargeverdier fra Vises som-listen.

 6. Velg hvordan Visio bruker et fyll på figuren basert på datafeltet, fra Fargemetode-listen:

  • Hver farge representerer en unik verdi      Du kan bruke samme farge på alle figurer som har samme verdi. Du kan for eksempel bruke gult for figurene for ansatte i salgsavdelingen og rødt for figurene for ansatte i regnskapsavdelingen.

  • Hver farge representerer et verdiområde      Du kan bruke et fargeområde som graderes fra sterke til dempede farger, til å angi et verdiområde. Du kan for eksempel bruke et fargeområde som graderes fra rødt til rosa, til å vise regioner med høy, medium eller lav salgsøkning.

 7. Skriv inn datafeltverdiene du vil bruke på hver fyllfarge, under Fargetilordninger, og velg fyllet og tekstfargen du vil bruke.

 8. Klikk Sett inn hvis du trenger å opprette flere mulige fyllfarger.

 9. Klikk OK når du har opprettet de nye datasymbolelementene.

 10. Hvis du vil legge til flere elementer i datasymbolet, kan du gjenta trinn 3 til 9.

 11. Klikk Bruk i dialogboksen Nytt datasymbol når du er ferdig med å legge til elementer i datasymbolet, og klikk deretter OK.

Til toppen av siden

Bruke et eksisterende datasymbol på en figur

Obs!: Figuren som du bruker det eksisterende datasymbol på, må inneholde datafeltene som datasymbolet refererer til.

 1. Merk figuren du vil bruke datasymbolet på.

 2. Klikk Datasymbol i Dataverktøy-gruppen i kategorien Data, og velg deretter ønsket datasymbol under Tilgjengelige datasymboler.

  Velg Ingen datagrafikk for å fjerne et datasymbol fra figuren.

Obs!: Du kan plassere pekeren over grafikk for å se en forhåndsvisning av figuren der datasymbolet brukes.

Til toppen av siden

Endre et eksisterende datasymbol

 1. Merk en figur som har datasymbolet du vil redigere.

 2. Klikk Datasymbol i Dataverktøy-gruppen i kategorien Data, og velg Rediger datasymbol.

  Dialogboksen Rediger datasymbol

 3. Gjør ett av følgende i dialogboksen Rediger datasymbol:

  1. Hvis du vil endre datafeltet som grafikken representerer, velger du et annet datafelt for det elementet i kolonnen Datafelt.

  2. Hvis du vil endre farge, innstillinger, skrift, format eller grafikktype som vises i Vises som-kolonnen, velger du elementet som du vil endre, og deretter klikker du Rediger element. Velg ønsket grafikktype fra Vises som-listen under Vis i dialogboksen Rediger element.

  3. Hvis du vil endre plasseringen til datasymbolelementet i forhold til figuren, velger du elementet som du vil endre, i Vises som-kolonnen, og deretter klikker du Rediger element. Velg ønsket plassering under Plassering i dialogboksen Rediger element.

 4. Hvis du vil bruke endringene på alle figurene med samme datasymbol, velger du alternativet Alle figurer med dette datasymbolet under Bruk endringer på.

 5. Hvis du bare vil bruke endringene på de valgte figurene, velger du alternativet Bare merkede figurer under Bruk endringer på.

Til toppen av siden

Fjerne et datasymbol fra en figur

 1. Merk figuren(e) du vil fjerne datasymbolet fra.

 2. Klikk Datasymbol i Dataverktøy-gruppen i kategorien Data, og velg deretter Ingen datagrafikk under Ingen datagrafikk.

  Velg Ingen datagrafikk for å fjerne et datasymbol fra figuren.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×