Bruke automatisk justering og avstand og nytt figuroppsett i et diagram

Visio har flere verktøy som hjelper deg med å plassere figurene og koblingene nøyaktig og jevnt fordelt. Når du oppretter diagrammer, bruker du kanskje ulike verktøy på ulike stadier i prosessen. Noen verktøy bruker du til å gjøre små justeringer i figurenes plassering, mens andre verktøy endrer oppsettet for hele diagrammet. Verktøyene er ordnet i følgende fire områder:

 • Automatisk justering og avstand

  Bruk Automatisk justering og avstand hvis du er fornøyd med oppsettet i diagrammet, men bare ønsker å rydde litt og rette opp koblingene uten å flytte så mye på ting.

 • Plasseringskommandoer

  Bruk kommandoene under Plassering-knappen hvis du bare vil ordne justeringen eller avstanden for figurene som er merket, eller hvis du vil rotere eller vende diagrammet.

 • Galleriet Nytt sideoppsett

  Bruk galleriet Nytt sideoppsett hvis du vil prøve et nytt oppsett for diagrammet uten at du nødvendigvis må beholde de opprinnelige plasseringene for figurene.

 • Malspesifikke oppsettskommandoer

  Enkelte diagrammaler har egne oppsettskommandoer som er spesialutviklet for diagramtypen. Det gjelder for eksempel malene for organisasjonskart og idédugnadsdiagram.

Knappen Automatisk justering og avstand

Knappen Automatisk justering og avstand finner du i Ordne-gruppen i kategorien Hjem. Dette verktøyet er utviklet til å plassere figurene så nær som mulig i forhold til de plasseringene de har for øyeblikket, men figurene justeres i forhold til hverandre og får jevn avstand.

 1. Merk figurene du vil justere og tilpasse avstanden for, eller klikk utenfor diagrammet for å fjerne eventuell merking. Hvis ingenting er merket, påvirkes alle figurene.

 2. Klikk Automatisk justering og avstand.

Til toppen av siden

Plasseringskommandoer

Plassering-knappen finner du i Ordne-gruppen i kategorien Hjem. Klikk pilen for å vise kommandoer for justering, avstand og retning for merkede figurer.

Juster figurer

Kommandoene i denne delen justerer figurene uten å endre avstanden mellom figurene. Du kan holde pekeren over en kommando og få en forhåndsvisning av hvilken effekt kommandoen har, før du velger om du vil bruke den.

Slik bruker du Automatisk justering

 1. Merk figurene du vil justere.

 2. Klikk Plassering i Ordne-gruppen i kategorien Hjem

 3. Klikk Automatisk justering.

Slik angir du en justeringsretning

 1. Merk figuren du vil justere andre figurer i forhold til. Trykk deretter SKIFT, og klikk figurene du vil justere i forhold til den merkede figuren.

  Primærfiguren har et tykt, magentafarget omriss.

 2. Klikk Plassering i Ordne-gruppen i kategorien Hjem

 3. Klikk justeringsalternativet du vil bruke.

De spesifikke justeringskommandoenejusterer de merkede figurene i forhold til primærfiguren. Kommandoen Automatisk justering justerer imidlertid ikke i forhold til en primærfigur.

Områdefigurer

Kommandoene i denne delen sørger for jevn avstand mellom figurene uten å endre justeringen. Du kan holde pekeren over en kommando og få en forhåndsvisning av hvilken effekt kommandoen har, før du velger om du vil bruke den.

Slik bruker du Automatisk avstand

 1. Merk figurene du vil justere avstanden for, eller klikk utenfor diagrammet for å fjerne eventuell merking. Hvis ingenting er merket, påvirkes alle figurene.

 2. Klikk Plassering i Ordne-gruppen i kategorien Hjem

 3. Klikk Automatisk avstand for å flytte alle merkede figurer med en angitt avstand i forhold til nærliggende figurer.

  Hvis du vil endre avstanden, klikker du Avstandsalternativer, og deretter angir du ønsket avstand.

Slik bruker du distribusjonsalternativene

Avstandskommandoene fra tidligere versjoner av Visio er fremdeles tilgjengelige, noe som gir deg ulike avstandsalternativer.

 1. Merk tre eller flere figurer ved å holde nede SKIFT eller CTRL mens du klikker figurene. Kommandoene for distribusjon av figurer er deaktivert hvis du ikke velger tre eller flere figurer.

 2. Klikk Plassering, og pek deretter på Områdefigurer i gruppen Ordne i kategorien Hjem.

 3. Velg et distribusjonsalternativ. Klikk Flere distribusjonsalternativer for å åpne dialogboksen Distribuer figurer.

  • Med loddrett distribusjon defineres grensene av de øverste og nederste figurene i det merkede området.

  • Med vannrett distribusjon defineres grensene av figurene lengst til venstre og høyre i det merkede området.

  • Hvis du vil opprette støttelinjer og lime figurer til dem, merker du av i avmerkingsboksen Opprett støttelinjer og lim figurer til dem. Når du velger dette alternativet, kan du flytte den ytterste støttelinjen for å distribuere alle figurene på nytt.

Flytte figurer bort fra sideskift

Hvis et diagram skal skrives ut, kan du sørge for at ingen figurer deles av sideskift.

 1. Merk figurene du vil flytte fra sideskift, eller klikk utenfor diagrammet for å fjerne eventuell merking. Hvis ingenting er merket, påvirkes alle figurene.

 2. Klikk Plassering i Ordne-gruppen i kategorien Hjem

 3. Pek på Områdefigurer, og klikk deretter Flytt bort fra sideskift.

Du kan også angi virkemåten for kommandoene Automatisk justering og Automatisk avstand slik at de ikke plasserer figurer på sideskift.

 1. Klikk Plassering i Ordne-gruppen i kategorien Hjem

 2. Pek på Områdefigurer, og kontroller at det er merket av for Unngå sideskift. Merk av for dette alternativet hvis det ikke er valgt.

Justere figurer

Kommandoene på undermenyen Roter figurer roterer eller vender en merket figur.

 • Merk en figur, og klikk deretter ønsket kommando.

Hvis du bruker disse kommandoene når du har merket flere figurer, roteres eller vendes figurene mens figurenes relative plassering i forhold til hverandre beholdes, som om du hadde snudd siden.

Kommandoene på undermenyen Roter diagram derimot roterer eller vender diagramretningen, men beholder retningen på figurene uendret.

Til toppen av siden

Galleriet Nytt sideoppsett

Nytt sideoppsett finner du i Oppsett-gruppen i kategorien Utforming. Hvis du har et enkelt diagram og du er usikker på hvilket oppsett som fungerer best, merker du figurene du vil ordne på nytt, eller klikker utenfor diagrammet for å fjerne merkede områder som kan påvirke figurene. Deretter forsøker du å holde musepekeren over de ulike utformingene i galleriet for å se hvilken effekt de har. Du får en forhåndsvisning av oppsettet, og det tas ikke i bruk før du klikker det.

Til toppen av siden

Malspesifikke oppsettskommandoer

Hvis malen du bruker til et diagram, har en egen kategori som er knyttet til den spesifikke diagramtypen, slik som for eksempel malene for organisasjonskart og idédugnadsdiagram har, kontrollerer du om det finnes en egen oppsettkommando for dette diagrammet. Hvis det gjør det, prøver du den og ser om du er fornøyd med resultatet.

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×