Bruke automatisk justering og avstand og nytt figuroppsett i et diagram

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Visio har flere verktøy for å hjelpe deg med å utforme figurer og koblinger og enkelt jevnt. Du kan bruke ulike verktøy til forskjellige tider mens du oppretter diagrammer. Noen kan gjøre små justeringer i figuren stillinger og hjelp du omorganisere hele diagrammer. Verktøyene er ordnet i disse fire områder:

 • Knappen automatisk justering og avstand: Bruk automatisk justering og avstand Hvis du er fornøyd med oppsettet for et diagram, men bare vil gjøre det penere og rette opp koblinger uten å flytte ting mye.

 • Plassering-kommandoer: bruke kommandoene under plassering-knappen hvis du vil rette bare justeringen eller bare avstanden mellom merkede figurer, eller hvis du vil rotere eller vende i diagrammet.

 • Galleri for Nytt sideoppsett: Bruk galleriet Nytt sideoppsett Hvis du vil prøve et nytt oppsett i et diagram, uten å måtte nødvendigvis beholde den opprinnelige plasseringen av figurene.

 • Mal-spesifikke oppsett kommandoer: noen diagrammaler leveres med sin egen oppsett kommandoer som er spesielt utformet for denne diagramtypen, inkludert organisasjonskart og idédugnadsdiagram maler.

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Knappen automatisk Juster og mellomrom

Dette alternativet er utformet for å la figurene så nært som mulig å deres gjeldende plasseringer, men justert etter hverandre og med jevne mellomrom.

 1. Merk figurene du vil justere og avstand, eller klikk utenfor diagrammet for å fjerne et merket område. Hvis ingenting er merket, påvirkes alle figurene.

 2. Klikk kategorien Hjem, og deretter klikker plassering (i Ordne-gruppen), og velg deretter automatisk justering og avstand.

Plassering-kommandoer

Plassering-knappen er plassert i Ordne-gruppen i kategorien Hjem. Klikk pilen for å se kommandoer for å justere, avstand og rette inn merkede figurer.

Juster figurer

Kommandoene i denne delen justere figurer uten å endre deres avstand. Du kan holde pekeren over en kommando for å se en forhåndsvisning av effekten har det før du bestemmer endringen.

Slik bruker du Automatisk justering
 1. Merk figurene du vil justere.

 2. Klikk Juster i Ordne-gruppen i kategorien Hjem og deretter Automatisk justering.

Slik angir du en justeringsretning
 1. Merk figuren du vil justere andre figurer, og deretter trykker du SKIFT og klikker figurene du vil justere til den.

 2. Klikk Juster og velge et justeringsalternativ i Ordne-gruppen i kategorien Hjem.

Obs!: De spesifikke justeringskommandoene justerer de merkede figurene i forhold til primærfiguren. Kommandoen Automatisk justering justerer ikke primærfiguren.

Område-figurer

Kommandoene i denne delen selv opp avstanden mellom figurene uten å endre justeringen. Du kan holde pekeren over en kommando for å se en forhåndsvisning av effekten har det før du bestemmer endringen.

Bruke automatisk avstand
 1. Merk figurene du vil plass, eller klikk utenfor diagrammet for å fjerne et merket område. Hvis ingenting er merket, påvirkes alle figurene.

 2. Klikk plassering i Ordne-gruppen i kategorien Hjem, og klikk Automatisk avstand.

  Dette flytter alle merkede figurer til en angitt avstand fra nærliggende figurer.

 3. Hvis du vil endre avstanden, klikker plassering, og klikk deretter Alternativer for linjeavstand og deretter angir du ønsket avstand.

Du bruker alternativene fordel

Avstandskommandoene fra tidligere versjoner av Visio er fremdeles tilgjengelige, noe som gir deg ulike avstandsalternativer.

 1. Velg tre eller flere figurer ved å holde nede SKIFT eller CTRL mens du klikker figurer.

  Obs!: Kommandoer for distribusjon av figurer er deaktivert hvis du ikke merker tre eller flere figurer.

 2. Klikk plassering i Ordne-gruppen i kategorien Hjem, og pek deretter på Område-figurer.

 3. Velg et distribusjonsalternativ for. Klikk Distribuere flere alternativer for å åpne dialogboksen Distribuer figurer.

  • Med loddrett distribusjon defineres grensene av de øverste og nederste figurene i det merkede området.

  • Med vannrett distribusjon defineres grensene av figurene lengst til venstre og høyre i det merkede området.

  • Hvis du vil legge til støttelinjer og lime figurene til dem, merker du av for Opprett støttelinjer og lim figurer til dem. Hvis du velger dette alternativet, kan du flytte en av de ytterste støttelinjene for å distribuere alle figurene på nytt.

Flytte figurer bort fra sideskift

Hvis et diagram som skal skrives ut, kan du kontrollere at ingen figurer er delt på sideskift.

 1. Merk figurene du vil flytte av sideskift, eller klikk utenfor diagrammet for å fjerne et merket område. Hvis ingenting er merket, påvirkes alle figurene.

 2. Klikk plassering i Ordne-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Flytt av sideskift.

Et annet alternativ er å angi alternativer for automatisk justering og automatisk avstand slik at disse kommandoene er hindret i å plassere figurer på sideskift.

 • Klikk plassering i Ordne-gruppen i kategorien Hjem og kontroller om det er merket av for Unngå sideskift. Hvis ikke, klikk for å merke den.

Vende figurer

Alternativene på undermenyen Rotere figurer rotere eller vende en merket figur.

 • Merke en figur, og klikk deretter den aktuelle kommandoen.

 • I kategorien Hjem i Ordne-gruppen klikker plassering, og klikk Roter figurer, og velg et alternativ.

Hvis mer enn én figur er valgt, vil disse kommandoene Roter eller Vend dem mens du opprettholder de relative plasseringen til hverandre, som om siden var slått.

I motsetning kommandoer på undermenyen Rotere diagrammet rotere eller vende retningen diagram, men la figuren retningen slik den var.

Galleriet Nytt sideoppsett

Nytt sideoppsett er plassert i Oppsett-gruppen i kategorien Utforming. Hvis du har et enkelt diagram, og du ikke er sikker på om den beste måten å ordne det, velger du figurene du vil ordne på nytt, eller klikk utenfor diagrammet hvis du vil fjerne et merket område og påvirker alle figurene. Deretter prøve å holde musepekeren over de ulike utformingene i galleriet for å se hva effekt de har. Du kan se en forhåndsvisning uten utfører i et oppsett før du klikker den.

Mal-spesifikke oppsett kommandoer

Hvis malen du bruker for et diagram har en fane arbeidstiden til brukes denne bestemte diagramtypen måte organisasjonskart og idédugnadsdiagram malene, kontrollere om det har en oppsett-kommando som er laget for diagrammet. Hvis dette er tilfelle, prøv det, og se Hvis du liker resultatet.

Knappen automatisk Juster og mellomrom

Knappen automatisk justering og avstand er plassert i Ordne-gruppen i kategorien Hjem. Dette verktøyet er utformet for å la figurene så nært som mulig å deres gjeldende plasseringer, men justert etter hverandre og med jevne mellomrom.

 1. Merk figurene du vil justere og avstand, eller klikk utenfor diagrammet for å fjerne et merket område. Hvis ingenting er merket, påvirkes alle figurene.

 2. Klikk automatisk justering og avstand.

Plassering-kommandoer

Plassering-knappen er plassert i Ordne-gruppen i kategorien Hjem. Klikk pilen for å se kommandoer for å justere, avstand og rette inn merkede figurer.

Juster figurer

Kommandoene i denne delen justere figurer uten å endre deres avstand. Du kan holde pekeren over en kommando for å se en forhåndsvisning av effekten har det før du bestemmer endringen.

Slik bruker du Automatisk justering
 1. Merk figurene du vil justere.

 2. Klikk plassering i Ordne-gruppen i kategorien Hjem.

 3. Klikk automatisk justering.

Slik angir du en justeringsretning
 1. Merk figuren du vil justere andre figurer, og deretter trykker du SKIFT og klikker figurene du vil justere til den.

  Den primære figuren har en fet magenta kontur.

 2. Klikk plassering i Ordne-gruppen i kategorien Hjem.

 3. Klikk justeringsalternativet du ønsker.

De spesifikke justeringskommandoene justerer de merkede figurene i forhold til primærfiguren. Kommandoen Automatisk justering justerer ikke primærfiguren.

Område-figurer

Kommandoene i denne delen selv opp avstanden mellom figurene uten å endre justeringen. Du kan holde pekeren over en kommando for å se en forhåndsvisning av effekten har det før du bestemmer endringen.

Bruke automatisk avstand
 1. Merk figurene du vil plass, eller klikk utenfor diagrammet for å fjerne et merket område. Hvis ingenting er merket, påvirkes alle figurene.

 2. Klikk plassering i Ordne-gruppen i kategorien Hjem.

 3. Klikk Automatisk avstand for å flytte alle merkede figurer til en angitt avstand fra nærliggende figurer.

  Hvis du vil endre avstanden, klikker du Avstandsalternativer, og deretter angir du ønsket avstand.

Du bruker alternativene fordel

Avstandskommandoene fra tidligere versjoner av Visio er fremdeles tilgjengelige, noe som gir deg ulike avstandsalternativer.

 1. Velg tre eller flere figurer ved å holde nede SKIFT eller CTRL mens du klikker figurer. Kommandoer for distribusjon av figurer er deaktivert hvis du ikke merker tre eller flere figurer.

 2. Klikk plassering i Ordne-gruppen i kategorien Hjem, og pek deretter på Område-figurer.

 3. Velg et distribusjonsalternativ for. Klikk Distribuere flere alternativer for å åpne dialogboksen Distribuer figurer.

  • Med loddrett distribusjon defineres grensene av de øverste og nederste figurene i det merkede området.

  • Med vannrett distribusjon defineres grensene av figurene lengst til venstre og høyre i det merkede området.

  • Hvis du vil legge til støttelinjer og lime figurene til dem, merker du av for Opprett støttelinjer og lim figurer til dem. Hvis du velger dette alternativet, kan du flytte en av de ytterste støttelinjene for å distribuere alle figurene på nytt.

Flytte figurer bort fra sideskift

Hvis et diagram som skal skrives ut, kan du kontrollere at ingen figurer er delt på sideskift.

 1. Merk figurene du vil flytte av sideskift, eller klikk utenfor diagrammet for å fjerne et merket område. Hvis ingenting er merket, påvirkes alle figurene.

 2. Klikk plassering i Ordne-gruppen i kategorien Hjem.

 3. Pek på Område-figurer, og klikk deretter Flytt av sideskift.

Et annet alternativ er å angi automatisk justering og automatisk avstand virkemåten slik at disse kommandoene er hindret i å plassere figurer på sideskift.

 1. Klikk plassering i Ordne-gruppen i kategorien Hjem.

 2. Pek på Område-figurer, og kontroller om det er merket av for Unngå sideskift. Hvis ikke, klikk for å merke den.

Vende figurer

Kommandoer på undermenyen Roter figurer, rotere eller vende en merket figur.

 • Merke en figur, og klikk deretter den aktuelle kommandoen.

Hvis mer enn én figur er valgt, vil disse kommandoene Roter eller Vend dem mens du opprettholder de relative plasseringen til hverandre, som om siden var slått.

I motsetning kommandoer på undermenyen Rotere diagrammet rotere eller vende retningen diagram, men la figuren retning slik den var.

Galleriet Nytt sideoppsett

Nytt sideoppsett er plassert i Oppsett-gruppen i kategorien Utforming. Hvis du har et enkelt diagram, og du ikke er sikker på om den beste måten å ordne det, velger du figurene du vil ordne på nytt, eller klikk utenfor diagrammet hvis du vil fjerne et merket område og påvirker alle figurene. Deretter prøve å holde musepekeren over de ulike utformingene i galleriet for å se hva effekt de har. Du kan se en forhåndsvisning uten utfører i et oppsett før du klikker den.

Mal-spesifikke oppsett kommandoer

Hvis malen du bruker for et diagram har en fane arbeidstiden til brukes denne bestemte diagramtypen måte organisasjonskart og idédugnadsdiagram malene, kontrollere om det har en oppsett-kommando som er laget for diagrammet. Hvis dette er tilfelle, prøv det, og se Hvis du liker resultatet.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×