Bruke UML til å opprette klasse-, sekvens-, brukstilfelle-, aktivitets- eller tilstandsdiagrammer

Viktig  Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

UML (Unified Modeling Language) er en standard metode for å tegne programvaremodeller. Bruk UML-malene i Visio til å skissere design, eller til å dokumentere eksisterende design.

Visio inneholder maler for UML 2.0 versjoner av flere diagramtyper som:

  • Klassediagram

  • Sekvensdiagram

  • Database-notasjon

  • Brukstilfellediagram

  • Aktivitetsdiagram

  • Tilstandsdiagram

Finn riktig mal å starte fra ved å gå til Fil > Ny og skriv inn navnet på diagrammet du ønsker (eller skriv UML for å finne alle malene), i søkefeltet.

Bruke UML-figurene

For å gjøre det enkelt og raskt å lage prototyper, er UML-figurer enkle og i frihåndsform. Legg til informasjon som attributter, operasjoner og så videre, ved å klikke den individuelle tekstboksen du vil redigere inne i UML-figuren. Når bare den tekstboksen er valgt inne i figuren, skriver du teksten Hvis du har lagt til tekst og du vil endre den senere, dobbeltklikker du tekstboksen for å åpne den for redigering (hvis du bare velger boksen og begynner å skrive uten å dobbeltklikke, blir den opprinnelige teksten slettet.

Koble figurer ved hjelp av Autokobling eller spesialkoblingene du finner i sjablongene. Du bruker en spesialkobling ved å slippe den på tegningssiden og deretter dra endene og slippe dem midt på figurene du vil koble, eller på spesifikke koblingspunkter langs sidene på figurene.

Vise eller skjule valgfrie elementer

Noen figurer har valgfrie elementer du kan vise for å inkludere mer informasjon, eller skjule for å forenkle diagrammet.

  1. Velg hele figuren. Valgomrisset med kontrollhåndtakene skal være langs utsiden av hele figuren, som viser at ingen individuelle figurer inne i gruppen er valgt. Du må kanskje klikke på en tom del av siden for å slette valget, og deretter klikke på en del av figuren som ikke har tekst, eller klikk på en valgt delfigur mer enn én gang til markeringen flyttes til hele figuren.

  2. Høyreklikk den valgte figuren. De valgfrie elementene er oppført i høyreklikkmenyen, for eksempel Vis parameter og Vis stereotyp.

Merknad  Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Gjelder for: Visio Professional 2013, Visio Professional 2016Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Endre språk