Bruke TalkBack til å sortere eller filtrere en tabell i Excel for Android

Bruke TalkBack til å sortere eller filtrere en tabell i Excel for Android

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk Excel for Android med TalkBack, den innebygde skjermleseren for Android, for å sortere og filtrere tabeller. Sortering hjelper deg å organisere og analysere data. Filtrering av data er spesielt nyttig når regnearkene inneholder store mengder data.

Kommentarer: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker TalkBack, går du til Tilgjengelighet for Android.

 • Dette emnet antar at du bruker denne appen med en Android-telefon. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for et Android-nettbrett.

I dette emnet

Sortere data i Excel

Du kan sortere tekstdata og numeriske data i et Excel-regneark for å ordne dem i en bestemt rekkefølge, for eksempel tekster fra A til Å eller Å til A, tall fra minste til største eller fra største til minste, og datoer og klokkeslett fra tidligere til senere eller senere til tidligere.

 1. Trykk et sted i Excel-arket. TalkBack sier den merkede cellen.

 2. Sveip mot venstre eller høyre til du er i kolonnen du vil sortere. Dobbelttrykk for å aktivere det merkede området.

 3. Hvis du vil utforske ved berøring, dra sakte én finger rundt den øvre delen av skjermen til TalkBack sier: «Flere alternativer-knappen.» Fokuset er nå på knappen, og du kan løfte fingeren.

 4. Dobbelttrykk hvor som helst på skjermen for å aktivere knappen. TalkBack sier: «Fanemeny, Hjem valgt.» Sveip opp med to fingre gjentatte ganger nederst på skjermen, helt til du kommer til slutten av listen. TalkBack spiller lyder når du sveiper, og blir stille når du har kommet til slutten av listen.

 5. Utforsk listen ved å dra én finger over den nederste delen av skjermen. TalkBack sier listeelementene mens du drar fingeren.

 6. Når TalkBack sier «Sorter og filtrer-meny», løfter du fingeren og dobbelttrykker skjermen.

 7. Utforsk listen ved å dra én finger over den nederste delen av skjermen. TalkBack sier listeelementene mens du drar fingeren.

  • Velg Sorter stigende for å sortere alfanumeriske data fra A til Å eller fra minste til største, eller sortere datoer og klokkeslett fra tidligere til senere. TalkBack sier: «Sorter stigende, bryter er ikke merket.»

  • Velg Sorter synkende for å sortere alfanumeriske data fra Å til A eller fra største til minste, eller sortere datoer og klokkeslett fra senere til tidligere. TalkBack sier: «Sorter synkende, bryter er ikke merket.»

  Når du finner alternativet du vil bruke, løfter du fingeren og dobbelttrykker. Elementene sorteres slik du har valgt.

 8. Hvis du vil gå tilbake til regnearket, sveiper du mot høyre til du hører: «Utvid-bryteren merket». Utvid-knappen er nå merket, dobbelttrykk for å aktivere den.

Sortere et celleområde

Hvis det finnes tomme celler i arbeidsboken, kan du velge et område først, og deretter sortere området.

 1. Dra sakte én finger rundt den øvre delen av skjermen i arbeidsboken, til TalkBack sier: «Flere alternativer-knapp.» Fokuset er nå på knappen, og du kan løfte fingeren.

 2. Dobbelttrykk hvor som helst på skjermen for å aktivere knappen. TalkBack sier: «Fanemeny, Hjem valgt.»

 3. Sveip opp med to fingre gjentatte ganger nederst på skjermen, helt til du kommer til slutten av listen. TalkBack spiller lyder når du sveiper, og blir stille når du har kommet til slutten av listen.

 4. Utforsk listen ved å dra én finger over den nederste delen av skjermen. TalkBack sier listeelementene mens du drar fingeren.

 5. Når TalkBack sier «Merk område», løfter du fingeren og dobbelttrykker skjermen.

 6. Dialogboksen Merk celle eller område åpnes, og fokuset er i områdefeltet. Skriv området du vil merke, for eksempel «A1:C15». Dra fingeren på skjermen til du hører TalkBack si «OK-knapp». Løft fingeren og dobbelttrykk. Området er nå merket.

 7. Dra én finger rundt den på øvre del av skjermen, til TalkBack sier: «Flere alternativer-knappen». Løft fingeren og dobbelttrykk deretter for å aktivere knappen.

 8. Utforsk listen på nedre del av skjermen ved å dra én finger over elementene. Når TalkBack sier «Sorter og filtrer-meny», løfter du fingeren og dobbelttrykker skjermen.

 9. Utforsk listen ved å dra én finger over den nederste delen av skjermen. TalkBack sier listeelementene mens du drar fingeren.

  • Velg Sorter stigende for å sortere alfanumeriske data fra A til Å eller fra minste til største, eller sortere datoer og klokkeslett fra tidligere til senere. TalkBack sier: «Sorter stigende, bryter er ikke merket.»

  • Velg Sorter synkende for å sortere alfanumeriske data fra Å til A eller fra største til minste, eller sortere datoer og klokkeslett fra senere til tidligere. TalkBack sier: «Sorter synkende, bryter er ikke merket.»

  Når du finner alternativet du vil bruke, løfter du fingeren og dobbelttrykker. Elementene sorteres slik du har valgt.

Formatere data

Noen ganger må du kanskje formatere dataene på nytt for å få riktige resultater når du sorterer.

 1. Naviger til cellen eller kolonnen du vil formatere. Dobbelttrykk for å aktivere det merkede området.

 2. Hvis du vil utforske ved berøring, dra sakte én finger rundt den øvre delen av skjermen til TalkBack sier: «Flere alternativer-knappen.» Fokuset er nå på knappen, og du kan løfte fingeren.

 3. Dobbelttrykk hvor som helst på skjermen for å aktivere knappen. TalkBack sier: «Fanemeny, Hjem valgt.» Sveip opp med to fingre for å rulle nedover listen på nedre del av skjermen.

 4. Utforsk listen ved å dra én finger over den nederste delen av skjermen. TalkBack sier listeelementene mens du drar fingeren.

 5. Når TalkBack sier: «Tallformat-meny», løfter du fingeren og dobbelttrykker deretter skjermen.

 6. Utforsk listen ved å dra én finger over den nederste delen av skjermen. TalkBack sier listeelementene mens du drar fingeren.

  Du kan velge blant følgende formater: Generell, Tall, Valuta, Regnskap, Dato, Klokkeslett, Prosent, Brøk, Vitenskapelig, Tekst og Spesiell. Når du finner formatet du vil bruke, løfter du fingeren og dobbelttrykker for å bruke det.

Tips til å løse problemer med sortering

Hvis du får uventede resultater når du sorterer data, gjør du følgende:

 • Kontroller om dataene du har sortert inneholder én eller flere formler. Da kan det hende returverdiene for disse formlene endres når regnearket beregnes på nytt. I dette tilfellet må du sørge for at du sorterer på nytt for å få oppdaterte resultater.

 • Skjulte kolonner flyttes ikke når du sorterer kolonner, og skjulte rader flyttes ikke når du sorterer rader. Før du sorterer data, er det lurt å vise de skjulte kolonnene og radene. Slik viser du skjulte rader og kolonner i Excel:

  1. Gå til en rad eller kolonne ved siden av en skjult kolonne eller rad. TalkBack sier: «Tilstøtende skjult celle.»

  2. Dra fingeren for å flytte opp til kolonnetoppteksten eller til venstre til radnummeret, og løft fingeren. Dobbelttrykk for å merke hele kolonnen eller raden.

  3. Dobbelttrykk igjen for å åpne menyen.

  4. Sveip mot høyre til du hører: «Vis-knapp». Dobbelttrykk for å vise. TalkBack sier gjeldende plassering i arbeidsboken, og kolonnen eller raden vil vises.

 • Kontroller den nasjonale innstillingen på telefonen. Sortering av resultater kan variere avhengig av den nasjonale innstillingen.

Filtrer data i en tabell

Ved å sette inn data i en tabell i Excel, kan du bruke filtre til raskt å finne verdier som oppfyller kriteriene dine.

 1. Dra fingeren på skjermen til du kommer i tabellen i Excel. TalkBack sier den merkede cellen.

 2. Sveip mot venstre eller høyre til du er i toppteksten i tabellen du vil filtrere. Du kan også dra fingeren rundt på skjermen for å finne toppteksten.

 3. Dra én finger sakte rundt den på øvre del av skjermen, til TalkBack sier: «Flere alternativer-knappen.» Fokuset er nå på knappen, og du kan løfte fingeren.

 4. Dobbelttrykk hvor som helst på skjermen for å aktivere knappen. TalkBack sier: «Fanemeny, Hjem valgt.» Sveip opp med to fingre gjentatte ganger nederst på skjermen, helt til du kommer til slutten av listen. TalkBack spiller lyder når du sveiper, og blir stille når du har kommet til slutten av listen.

 5. Utforsk listen ved å dra én finger over den nederste delen av skjermen. TalkBack sier listeelementene mens du drar fingeren.

 6. Når TalkBack sier «Sorter og filtrer-meny», løfter du fingeren og dobbelttrykker skjermen.

 7. Utforsk listen ved å dra én finger over den nederste delen av skjermen. TalkBack sier listeelementene mens du drar fingeren. Når du kommer til Vis filterknapper, løfter du fingeren og dobbelttrykker.

 8. Hvis du vil gå tilbake til regnearket, dra fingeren på den øvre delen av skjermen til du hører TalkBack si tabelltoppteksten.

 9. Sveip høyre én gang for å nå filterknappen. TalkBack sier plasseringen, som for eksempel: «Kolonne null, rad null topptekst, ingen filter brukes». Sveip til venstre for å gå til neste element. TalkBack sier: «Filtrer elementer-knapp.» Løft fingeren og dobbelttrykk.

 10. Filtrer elementer-menyen åpnes. Fokuset er i søkefeltet. Dobbelttrykk for å aktivere søkefeltet og vise tastaturet på den nederste delen av skjermen.

 11. Dra fingeren på tvers av skjermtastaturet for å skrive inn vilkårene du vil filtrere med.

 12. Når du er ferdig, drar du fingeren på den øvre delen av skjermen til du hører TalkBack si de riktige vilkårene. Løft fingeren og dobbelttrykk for å merke.

 13. Dra fingeren på skjermen til TalkBack sier fra om Ferdig-knappen (i øvre høyre hjørne). Løft fingeren og dobbelttrykk.

 14. Filtrer elementer-menyen lukkes, og du går tilbake til tabellen med de merkede filterkriteriene tatt i bruk.

Se også

Bruke TalkBack for å sette inn og redigere en tabell i Excel for Android

Bruke et eksternt tastatur med Excel for Android

Bruke TalkBack til å utføre grunnleggende oppgaver i Excel for Android

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Finne ut hvordan du navigerer i Excel ved hjelp av tilgjengelighetsfunksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×