Bruke TalkBack til å administrere kalenderen og hendelser i Outlook for Android.

Planlegge kalenderhendelser og få påminnelser på din Android-mobilenhet ved hjelp av TalkBack-skjermleseren og Outlook-appen for Android.

Kommentarer: 

 • Hvis du ikke allerede har det, kan du laste ned og installere Outlook-appen for Android fra Google Play Outlook for Android-appen fra Google Play.

 • Hurtigtaster og navigasjon i Outlook-appen kan være forskjellig fra de du bruker i Outlook på nettet, og som du bruker i enhetens nettleser.

 • Du kan bruke bevegelser, et eksternt tastatur eller diktering for å navigere og skrive inn informasjon og kommandoer.

 • Dette emnet forutsetter at du bruker den innebygde Android-skjermleseren, TalkBack.

I dette emnet

Starte Outlook for Android-appen

 1. Åpne Outlook for Android-appen.

 2. Hvis du har mer enn én Outlook-konto, vil standardkontoen åpnes.

 3. Som standard vil Outlook-appen åpnes i innboksen din. For å gå til kalenderen, skyver du nedover til bunnen av skjermen. Flytt fokus til venstre eller høyre til du hører «kalenderfane», og dobbelttrykk. Kalender-visningen åpnes.

Bruke kalendervisning

I Kalender-visningen for Outlook-appen omfatter overskriften, fra venstre mot høyre: Åpne navigasjonsskuff-knappen, gjeldende måned Velg dag, Vis-knappen, Bytt fra gjeldende visning-knappen, og Innstillinger knappen.

Hvis du vil endre visningen i kalenderen, flytter du fokus til Bytt-knappen og dobbelttrykker. Det åpnes en meny. Skyv ned for å velge mellom tre alternativer:

 • Saksliste endrer visningen i Kalender til en sammenhengende liste over dag og dato, sammen med alle elementer på sakslisten for den dagen.

 • Dag endrerKalender-visningen slik at den åpner dagens avtaler med tidslinjen for timer nedover i venstre kant, og viser hendelser ved siden av de planlagte tidspunktene.

 • 3-dager eller Uke endrer Kalender-visningen slik at den åpner en tabell med tre eller sju dager i kolonner, med tidslinjen for timer som rader ned til venstre. Denne visningen viser tre dager på en Android-telefon og sju dager på et nettbrett. Hendelser for hver dag vises ved siden av det planlagt tidspunkt.

Den valgte visningen åpnes under kalender-visningsoverskriften.

Nederst på skjermen finner du en menylinje som inneholder følgende fire kommandoer:

 • E-post går til innboksen.

 • Kalender går til Kalender-visning.

 • Filer går til Filer-visning, der du kan bla gjennom filene fra e-postkontoene, både de som er lagret på OneDrive, og andre filer.

 • Personer går til Personer-visningen, som viser kontaktene dine.

Rett ovenfor Personer-kommandoen i Kalender-visningen finner du Legg til ny hendelse-knappen.

Navigere i kalenderen

Dagens dato er standarddatoen.

Hvis du vil ha en annen dag eller måned å arbeide med i visningen, flytter du fokus til Velg dag Vis-knappen i overskriftenKalender-visning og dobbelttrykker. Kalenderens rullegardinliste for gjeldende måned åpnes.

 • For å velge en annen dag, kan du skyve nedover eller bortover i kalenderen til du hører datoen du vil bruke. Dobbelttrykk for å flytte Kalender-visningen til den valgte datoen.

 • Hvis du vil velge en tidligere måned, bruk to fingre og sveip til høyre.

 • Hvis du vil velge en senere måned, bruk to fingre og sveip til venstre.

 • For å lukke kalenderen, flytter du fokus til den Velg dag-knappen til du hører noe sånt som «september 2016, skjul Velg dag-knappen.» Deretter dobbelttrykker du. Rullegardinlisten i kalenderen lukkes, gjeldende visning (for eksempel Saksliste eller Dag) har fokus, og visningen gjenspeiler datoen du valgte i rullegardinlisten.

Hvis du bruker Bytt for å bytte til en annen visning, som Saksliste-visningen eller Dag-visningen, vil måneden og datoen du valgte åpnes i den visningen.

Hvis du vil flytte til tidligere eller senere dager i hvilken som helst visning, bruk to fingre til å rulle som følger:

 • Hvis du vil flytte til tidligere dager i Saksliste-visningen, bruker du to fingre til å rulle nedover. Hvis du vil flytte til senere dager, bruker du to fingre til å rulle oppover. Skyv nedover på skjermen til du hører titlene, datoene og klokkeslettene for hendelser.

 • Hvis du vil flytte til tidligere dager i Dag-visningen, 3-dagers-visningen eller Uke-visningen, kan du bruke to fingre for å rulle mot høyre. Hvis du vil flytte til senere dager, kan du bruke to fingre for å rulle mot venstre. Skyv tvers over skjermen til du hører titlene, datoene og klokkeslettene for hendelsene.

Planlegge en hendelse

 1. Flytt fokus til Legg til ny hendelse-knappen nederst i høyre hjørne på skjermen, og dobbelttrykk. Fokus er i Tittel-tekstboksen.

 2. Skriv inn eller dikter et navn for hendelsen.

 3. Angi dato og klokkeslett for hendelsen:

  1. Hvis du vil opprette en hendelse for en bestemt dag og tidsrom, skyver du ned til du hører «start», og deretter dobbelttrykker du. Popup-vinduet i kalenderen åpnes.

  2. Skyv gjennom kalenderen til du hører datoen du vil bruke, og dobbelttrykk.

  3. Flytt fokus til OK-knappen nederst i høyre hjørne på popup-skjermen og dobbelttrykk.

  4. Flytt fokus til starttidspunktet og dobbelttrykk. Popup-vindusklokken åpner med fokus på timen.

  5. Skyv rundt på urskiven for å velge timen, og dobbelttrykk.

  6. Skyv rundt på urskiven for å velge minutter, og dobbelttrykk.

  7. Skyv til høyre for det valgte tidspunktet til du hører «AM» eller «PM.» For å veksle mellom AM og PM, kan du dobbelttrykke.

  8. Flytt fokus til OK-knappen og dobbelttrykk.

  9. Skyv ned til du hører «slutt», og dobbelttrykk. For å angi sluttidspunkt for hendelsen, bruker du samme metode som for Start-boksen.

  Tips!: Hvis du vil lage en heldagshendelse, ruller du ned i Ny hendelse-popup-vinduet til du hører «heldagshendelse.» Hvis du vil slå bryteren på, kan du dobbelttrykke.

 4. For å angi en plassering for møtet, for eksempel styrerommet eller Northwind konferansesenter, flytter du fokus til Plassering-tekstboksen og dobbelttrykker. Skriv inn eller dikter navnet på plasseringen du vil bruke.

 5. Hvis du bruker flere kalendere, kan du angi hvilke kalendere som skal inneholde den nye hendelsen. Flytt fokus til Kalender-boksen og dobbelttrykk. Skyv ned for å høre navn på kalendere, og dobbelttrykk for å velge kalenderen du vil bruke for denne hendelsen.

 6. Standardinnstillingen for varsler er 15 minutter før hendelsen. Hvis du vil endre standard varsletid, flytter du fokus til Varsel-boksen, og dobbelttrykker. Skyv nedover for å høre de ulike varselsalternativene, for eksempel Ingen eller 1 time før. Dobbelttrykk for å velge ønsket alternativ.

 7. Hvis du vil invitere personer til hendelsen, flytter du fokus til Personer-tekstboksen, og dobbelttrykker. Skriv inn navnene på de personene du vil invitere. Når du skriver, søker Outlook etter samsvarende navn i kontaktlisten din og viser disse. For å høre navnene, skyver du fingeren nedover. Dobbelttrykk hvis du vil velge en kontakt.

  Når du er ferdig med å invitere personer, flytter du fokuset til Utført-knappen i øvre høyre hjørne og dobbelttrykker.

 8. Hvis du vil ha mer informasjon om hendelsen, flytter du fokus til Beskrivelse-boksen, og dobbelttrykker. Skriv inn detaljer om hendelsen. Flytt fokus til Utført-knappen i øvre høyre hjørne på Beskrivelse-popup-vinduet og dobbelttrykk.

 9. Angi om du vil lagre eller forkaste hendelsen.

  • Hvis du vil forkaste hendelsen, skyver du til Lukk-knappen øverst i venstre hjørne og dobbelttrykker. Du hører «forkast hendelse, avbryt, forkast.» Flytt fokus til Forkast-knappen og dobbelttrykk.

  • For å lagre hendelsen flytter du fokuset til Lagre-knappen i øvre høyre hjørne og dobbelttrykker. Når du lagrer hendelsen, sendes invitasjoner automatisk som e-postmeldinger til alle inviterte.

Åpne og redigere en hendelse

 1. I hvilken som helst Kalender-visning (Saksliste-, Dag-, 3-dager-, eller Ukes-visning), skyv over hendelsene. Når du hører navnet på hendelsen du vil bruke, dobbelttrykker du for å åpne den. Hendelsen åpnes i et popup-vindu.

 2. Hvis du vil høre tittel, dag, dato, klokkeslett, plassering og annen informasjon, ruller du nedover hendelsens popup-vindu.

 3. For å redigere hendelsen, kan du flytte fokus til Rediger-knappen i øvre venstre hjørne på popup-skjermen, og dobbelttrykke. Popup-vinduet for Rediger hendelsen åpnes. Skyv nedover popup-vinduet til du hører navnet på boksen du vil redigere i, og dobbelttrykk. Gjør endringene du ønsker. Flytt fokus til Lagre-knappen i øvre høyre hjørne av popup-vinduet, og dobbelttrykk.

 4. For å lukke hendelsesvinduet, flytter du fokus til Lukk-knappen i øvre venstre hjørne, og dobbelttrykker.

Reagere på påminnelser om hendelser

Hvis du har aktivert varsler for dine Outlook-hendelser, og TalkBack er aktivert, vil du høre påminnelser om hendelser på de forhåndsdefinerte varslingstidspunktene. Påminnelsen kommer opp på skjermen. Skyv ned i popup-påminnelsen for å høre mer om hendelsen.

Hvis du bruker en Android-telefon, inneholder popup-påminnelsen knapper med alternativer for å svare på påminnelsen. Selv om knapper kan variere avhengig av hvilken type e-postkonto du bruker, har du i hvert fall følgende knapper:

 • Detaljer åpner hendelsen.

 • Utsett slår av påminnelsen frem til starttidspunktet for hendelsen.

 • Lukk slår av påminnelsen uten å gjøre noe mer.

Hvis du bruker et Android-nettbrett, inneholder påminnelsen ikke knapper, men du hører tittelen og tidspunktet for hendelsen.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×