Office
Logg på

Bruke Skjermleser i Windows 8 med Office 2013

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du arbeider i Office 2013 i Windows 8, kan du bruke den innebygde skjermleseren, Skjermleser, til å lese og opprette Word-dokumenter, PowerPoint-lysbilder, Excel-regneark, OneNote-notatblokker og Outlook-e-post.

Du kan også bruke skjermleseren til å beskrive alle elementene på skjermen eller beskrive oppsettet på en nettside. Det kan også lese e-post for deg.

Vi anbefaler at du gjør deg kjent med Skjermleser i Windows 8, slik at du kan bruke tastaturkommandoene og berøringsbevegelsene i Skjermleser i Office 2013-programmer.

Her finner du tips for hvordan du bruker Skjermleser og Office 2013 i Windows.

Komme i gang med Skjermleser

Det grunnleggende er enkelt, dra fingeren på skjermen når du berører den. Skjermleser sier alt du berører, slik at du får en følelse av hvordan oppsettet er. Du kan også trykke for å høre angivelse av ett enkelt element. Når Skjermleser kjører, kreves det to trykk for å åpne noe.

Hvis du vil se hovedoversiktsarket for berøringsbevegelser i Skjermleser (og høre det bli lest for deg), trykker du skjermen tre ganger med fire fingre.

Hvis du bruker et tastatur, blir CAPS LOCK-tasten reservert for Skjermleser. Trykk for eksempel CAPS LOCK + V for å få Skjermleser til å gjenta det siste som ble sagt. Når du trykker CAPS LOCK + + (plusstegn) eller CAPS LOCK + - (minustegn), økes eller reduseres hastigheten på stemmen. Når du trykker CAPS LOCK + ESC, avsluttes Skjermleser.

Starte Skjermleser

 • På berøringsenheter trykker du WINDOWS-logotasten + Volum opp.

 • På et tastatur trykker du WINDOWS-logotasten+ENTER.

 • På påloggingsskjermen trykker du WINDOWS-logotasten+U eller klikker Hjelpemiddel-knappen nederst til venstre og velger Skjermleser.

Du kan også bruke søk til å starte Skjermleser

 1. Åpne Skjermleser ved å sveipe inn fra høyre kant av skjermen og deretter trykke Søk. (Hvis du bruker tastatur og mus, peker du øverst til høyre på skjermen og klikker deretter Søk.)

 2. Skriv inn Skjermleser i søkeboksen, endre søkefilteret til Apper, og trykk eller klikk deretter Skjermleser i resultatene.

Hvis du vil se alle tilgjengelige Skjermleser-kommandoer umiddelbart, trykker du CAPS LOCK + F1.

Hurtigtaster

Bli kjent med hurtigtastene i Office 2013 for å få den beste opplevelsen med Skjermleser og Office. Her er noen koblinger du kan bruke til å komme i gang:

Komme i gang med Office 2013-programmer og Skjermleser 8

Her er funksjoner i Office 2013-programmer som fungerer, fungerer OK og ikke fungerer ved bruk av Skjermleser.

Du kan gå til båndet, Backstage, statuslinjen, dialogboksene og oppgaverutene med Skjermleser i Windows 8 for alle Office-programmer. Tilgang til innhold (for eksempel lese et Word-dokument eller Excel-regneark) er imidlertid begrenset i bestemte Office-programmer.

Skjermleser kan ikke lese innhol di Publisher-filer, Visio-tegninger, Access-databaser, InfoPath eller Project.

Word

Neste alt er tilgjengelig ved bruk av Skjermleser ved berøring og tastatur.

Innholdstype

Ren tekst

Tekst i dokumenter, tabeller, topptekste, bunntekster og tekstbokser er tilgjengelig ved bruk av tastatur eller berøring

Tabeller

Alt innholdet i tabeller er tilgjengelig.

Hyperkoblinger

Hyperkoblinger i dokumenter fungerer, men Skjermleser vil imidlertid ikke lese skjermtipset for hyperkoblingen (hypertekst).

Hyperkoblinger for tekst i figurer og tekstbokser fungerer ikke og vil ikke bli lest av Skjermleser

Rike medier

Videoer kan ikke skilles fra bilder

Kommentarer

Kommentarer i popup-vinduer er ikke tilgjengelig, så det anbefales å bruke kommentarruten.

Når kommentarruten vises, får du bare tilgang til innholdet i kommentaren ved å flytte fokus til kommentaren. Du kan flytte kommentaren ved å bruke kommentarruten, men du kan ikke flytte til teksten fra kommentaren.

Kommentarer i lesemodus er fullstendig utilgjengelig, så du må bruke utskriftsoppsett til lesing av dokumenter med kommentarer.

Tips for bruk av Skjermleser med Word med tastatur

Oppgave

Bruk denne Skjermleser-hurtigtasten

Lese fra merket overskrift i navigasjonsruten

 1. Merke toppteksten.

 2. CAPS LOCK + Mellomrom

 3. CAPS LOCK + G

 4. CAPS LOCK + M

Lese fra søkeresultatene i navigasjonsruten

 1. Merke resultatet du er interessert i.

 2. CAPS LOCK + Mellomrom

 3. CAPS LOCK + F2

 4. Velge å angi fokus

 5. CAPS LOCK + M

Hvis dokumentet bare har én kobling eller figur

Etter første gang du flyttet til elementet ved hjelp av den respektive visningen, endrer du tilbake til en annen visning og flytter i visningen slik at enkeltelementet for den forrige visningen vises igjen.

Synkronisere Skjermleser-markør og appmarkør

Hvis du vil synkronisere Skjermleser-markøren og appmarkøren, må du bruke CAPS LOCK + G

Når du for eksempel leser et dokument, vil du kanskje sette inn tekst på gjelde plassering som Skjermleser leste.

Tilgang til bilder, diagrammer og figurer

Du må bruke elementvisning for å få tilgang til denne informasjonen

 • CAPS LOCK + pil opp/ned for å endre visning

 • CAPS LOCK + pil venstre/høyre for å flytte mellom elementer i visningen

Bilder, diagrammer og figurer presenteres under illustrasjon og gruppert objekt, så før du kommer til den faktiske figuren eller bildet, må du gå forbi illustrasjonen og gruppeobjektet elementvisningen.

En annen metode for tilgang til objekter i dokumentet, er å bruke valgruten.

Trykk ALT + H + SL + P for å vise valgruten.

Du kan velge figuren du er interessert i.

Tilgang til tekst i tekstbokser

 1. Trykk ALT + H + SL + P

 2. Merk tekstboksen du vil lese eller redigere.

 3. Trykk CAPS LOCK + Mellomrom for å merke tekstboksen

 4. Trykk SKIFT + F10

 5. Velg rediger tekst på hurtigmenyen.

 6. Trykk en tast for å plassere markøren i tekstboksen (du må fjerne tasten ved hjelp av TILBAKE når du er i tekstboksen).

 7. Lese eller redigere tekst i tekstboksen

Trykk ESC to ganger for å gå tilbake til hoveddokumentet.

Tips for å bruke Skjermleser og Word med berøring

Oppgave

Bruk denne Skjermleser-berøringsbevegelsen

Lese fra merket overskrift i navigasjonsruten

 1. Dobbelttrykk toppteksten du er interessert i.

 2. Sveip ned med tre fingre.

Lese fra søkeresultatene i navigasjonsruten

 1. Dobbelttrykk resultatet du er interessert i.

 2. Trykk med tre fingre.

 3. Velge å angi fokus.

 4. Sveip ned med tre fingre.

Tilgang til tekst i tekstbokser

 1. Utforsk dokumentet med fingeren for å finne tekstboksen du er interessert i.

 2. Dobbelttrykk for å plassere markøren i tekstboksen.

 3. Sveip ned med tre fingre for å lese teksten i tekstboksen.

Hvis dokumentet bare har én kobling eller figur

Etter første gang du flyttet til elementet ved hjelp av den respektive visningen, går du tilbake til en annen visning og flytter i visningen slik at enkeltelementet for den forrige visningen vises igjen.

Excel

Excel-funksjon

Tilgjengelighetsnivå med skjermleseren i Windows 8

Arbeidsbøker (navn)

Fungerer

Agaver

Fungerer

Ark

Fungerer

Fryse ruter

Fungerer

Dele vindu

Fungerer

Rutenett: aktiv celle

Fungerer

Celler: verdi og formel

Fungerer

Tabeller og pivottabeller

Fungerer

Hyperkoblinger

Fungerer

Diagrammer: diagramtype, tittel og beskrivelse for alternativ tekst

Fungerer OK

Slicere: alternativ tekst for tittel og beskrivelse

Fungerer OK

Betinget formatering

Fungerer OK

Tekstegenskaper

Fungerer OK

OfficeArt

Fungerer OK

WordArt

Fungerer OK

Valutasymboler

Fungerer OK

Generell tekstformatering, fet/kursiv/understreking/desimaler

Fungerer OK

Kommentarer

Fungerer ikke

Skjemakontroller

Fungerer ikke

ActiveX-kontroller. Jeg vet ikke om dette må nevnes uavhengig av skjemakontroller

Fungerer ikke

Tekstbokser og figurer

Fungerer ikke

Makroark

Fungerer ikke

Dialogark

Fungerer ikke

Tips for bruk av Skjermleser med Excel med tastatur

Oppgave

Bruk denne Skjermleser-hurtigtasten

Lese innholdet i en celle

CAPS LOCK + D

Gå til neste element

CAPS LOCK + Høyre

Gå til forrige element

CAPS LOCK + Venstre

Lese Excel-vinduegenskaper

CAPS LOCK + W

Finne mer informasjon

CAPS LOCK + F

Gå gjennom tilgjengelige elementer i en arbeidsbok

CAPS LOCK + A og hurtigtaster for navigasjon

Utfør standardkommando på merket element

CAPS LOCK + ENTER

Outlook

Outlook-innhold som er tilgjengelig med Skjermleser

Outlook-funksjon

Tilgjengelighetsnivå med skjermleseren i Windows 8

Meldingsliste

Emne, fra, informasjon, kategori, vedleggsstatus, flaggstatus

Samtaler

Fungerer

Leserute og hurtigsvarskjemaer i leserute

Fungerer

Mappeliste

Fungerer

Modulnavigasjonsfelt

Fungerer

Ta en kort titt (festet eller løsnet)

Fungerer

Meldingstekst i leserute og inspeksjoner (WordMail støtter alle objekter i Word som er tilgjengelige i Skjermleser for Word)

Fungerer

Kalendervisning – måneds-, ukes-, dags- og listevisning

Fungerer

Kalenderelementinspeksjoner (avtale, møte, foreslå nytt tidspunkt, planleggingsassistent)

Fungerer

Personvisning – personkort og redigerbart kort

Fungerer

Oppgaveliste

Fungerer

Pivoter for meldingslistevisning (for eksempel alle, ulest, sorteringsrekkefølge) – bruke kategorien Visning på båndet som løsning

Fungerer ikke

Enkelte komponenter i planleggingsassistenten

Fungerer ikke

Teksten i noen svært gamle eller uvanlige dialogbokser blir kanskje ikke lest som standard

Fungerer ikke

OneNote (skrivebord)

OneNote innhold som er svært tilgjengelig med Skjermleser

OneNote-funksjon

Tilgjengelighetsnivå med skjermleseren i Windows 8

Navigasjonselementer og dialogbokser

 • Notatblokkliste (rullegardinmeny og festede visninger)

 • Synkroniseringsstatus

 • Faner for inndeling/inndelingsgruppe

 • Sideliste

 • Søkeresultatrute (festet visning)

 • Verktøyet Send til OneNote

Fungerer

Elementer på sideoverflate

 • Koder

 • Tekst

 • Håndskrift

 • Dokumentutskrift og skjermutklipp (lesbar via maskingenerert OCR)

 • Hyperkoblinger

Fungerer

Navigasjonselementer og dialogbokser:

 • Sette inn Outlook-møtedetaljer (krever bruk av CAPS LOCK + piler)

 • Søkeresultatrute (rullegardinvisning)

 • Informasjonsområde i informasjonsfelt (vanskelig å oppdage)

 • Skjulte disposisjoner (vanskelig å oppdage)

Fungerer OK

Elementer på sideoverflate

 • Ordnede lister (tall leses ikke høyt)

 • Tabeller (vanskelig å vite tabellmål)

 • Utheving av samtidig redigering (må bruke SKIFT + F10)

Fungerer OK

Verktøy for skjermutklipp

Fungerer ikke

Formler

Fungerer ikke

Frihåndstegning

Fungerer ikke

Tips og triks for å bruke Skjermleser med OneNote

 • Når du navigerer i den festede notatblokklisten eller festede søkeresultatruten, bruker du TAB til å veksle mellom notatblokker.

 • Trykk ALT + O etter søking for å feste søkeruten, noe som gjør navigasjon i resultatene mye enklere.

 • Når du kommer til en passordbeskyttet inndeling, trykker du ENTER for å låse den opp.

 • Hvis du vil se redigeringsinformasjon, trykker du SKIFT + F10 og går til bunnen av menyen.

 • Hvis du mangler innhold på siden, kan det være skjult. Trykk ALT + SKIFT + 0 for å vise alle nivåene.

 • Hvis innholdet ikke synkroniseres, kan det hende du må angi legitimasjon. Gå til informasjonsfeltet ved hjelp av F6 og CAPS LOCK + piler.

PowerPoint

PowerPoint-innhold som er tilgjengelig med Skjermleser 8

PowerPoint-funksjon

Tilgjengelighetsnivå med skjermleseren i Windows 8

Tekstbokser, plassholdere og figurer med tekst

Fungerer

Tabeller

Fungerer

Foredragsnotater

Fungerer

Lysbildefremvisning

Fungerer

Miniatyrbilderute og lysbildesortering støttes som bilder

Fungerer

Disposisjonsvisning

Fungerer

Hyperkoblinger og bokmerker

Fungerer

Bilder

Fungerer OK

Viser bare objekttype og alternativ tekst

Diagrammer

Fungerer OK

Viser bare objekttype og alternativ tekst

WordArt

Fungerer OK

Viser bare objekttype og alternativ tekst

SmartArt

Fungerer OK

Viser bare objekttype og alternativ tekst

Medier (også uttalt hvis objektet kan klikkes)

Fungerer OK

Viser bare objekttype og alternativ tekst

Tekst- eller tabellformatering

Fungerer ikke

Inndelinger

Fungerer ikke

Bildeinnhold i miniatyrbilderute og lysbildesortering

Fungerer ikke

Kommentarer

Fungerer ikke

Animasjoner og overganger

Fungerer ikke

Topptekst/bunntekst

Fungerer ikke

Informasjon om samtidig redigering

Fungerer ikke

Bakgrunnsbilder

Fungerer ikke

Korrekturfeil

Fungerer ikke

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×