Bruke Opprett diagram fra dataveiviser

Bruke Opprett diagram fra dataveiviser

Du kan bruke veiviseren Opprette diagram fra data for å opprette et detaljert og profesjonelt Visio-flytdiagram fra en Excel-arbeidsbok. Følg trinnene i veiviseren, og bruk denne hjelpeinformasjonen hvis du har spørsmål i hvert trinn. Hvis du vil ha mer informasjon om Datavisualiserer, kan du se Opprette datavisualisererdiagram.

Muligheten til å bruke Opprett diagram fra dataveiviser er bare tilgjengelig med Visio Pro for Office 365. Veiviseren starter automatisk når du starter Datavisualiserer-maler i Visio. Du kan finne disse malene ved å klikke på Fil > Ny > Maler > Flytskjema, eller du kan søke etter «Datavisualiserer» i søkeboksen Maler.

Hvis du ikke er sikker på hvilken versjon av Visio du bruker, velger du Fil > Konto > Om Visio. Se Visio Pro for Office 365 for å lære mer om abonnementsversjonen av Visio.

Merknad: Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du ha et Office 365-abonnement. Hvis du er en Office 365-abonnent, må du kontrollere at du har den nyeste versjonen av Office. Hvis du er en IT-ekspert som administrerer oppdateringsprosessen for Office 365, kan du se -siden for kanalutgivelser for å se hvilke oppdateringer som er inkludert i hver kanal.

Koble til en Excel-arbeidsbok for å opprette diagrammet

Bruk denne siden i veiviseren til å angi typen Visio-flytskjemadiagram du vil opprette, Excel-arbeidsboken og Excel-tabellen som inneholder kolonnene og radene som ble brukt til å opprette Visio-diagrammet. Det er ofte enklere å basere Excel-arbeidsboken på Excel-datamaleksempelet som du kan åpne ved å velge koblingen på forhåndsvisningen av malen. Du kan også få din egen egendefinerte Excel-mal, angi tilordninger i følgende trinn og opprette et diagram automatisk.

Velg Excel-datamalen

Legg merke til at hvis du vil referere til eksempelmalene for Excel som er brukt i dette eksempelet, kan du laste dem ned fra følgende koblinger:

Merknad: Alle tre alternativene er påkrevd på denne siden.

 1. Under Hvilket diagram vil du opprette fra data?, velger du ett av følgende:

  • Grunnleggende flytskjema

  • Tverrfunksjonelt flytskjema (vannrett)

  • Tverrfunksjonelt flytskjema (loddrett)

 2. Under Velg Excel-arbeidsbok gjør du ett av følgende:

  • Velg PIL NED for å vise en liste over nylig brukte arbeidsbøker.

  • Velg Bla gjennom for å finne en arbeidsbok.

 3. Under Velg en tabell eller et egendefinert område i arbeidsboken gjør du ett av følgende:

  • Velg fra listen over tabellnavn i arbeidsboken.

   For best resultat bruker du Excel-tabellen til å holde diagrammet synkronisert med dataene.

  • Hvis du vil angi et dataområde, velger du Egendefinert område.

   Bruk et celleområde som inneholder kolonneoverskrifter og verdier når du ikke kan opprette eller angi en Excel-tabell.

 4. Gjør noe av følgende:

  • Hvis du vil godta standardverdiene i de andre veivisersidene, velger du Fullfør.

  • Hvis du vil tilpasse hvordan diagrammet er opprettet, velger du Neste.

Velg kolonnene i dataene til å opprette funksjonene og fasene i diagrammet

Bruk denne siden i veiviseren for å tilordne hvilke kolonner som inneholder funksjonen eller faseverdiene for et tverrfunksjonelt flytskjemadiagram. Hvis du valgte Grunnleggende flytskjema som diagramtype i den første siden i veiviseren, vises ikke denne siden. Til venstre i Tilgjengelige kolonner-ruten vises alle kolonnene fra Excel-tabellen. Til høyre viser bildet hvordan tilordningene påvirker diagrammet.

Merknad: Det eneste obligatoriske alternativet på denne siden er Funksjon eller svømmebane.

Under Tilordne gjør du følgende:

 1. Under Funksjon eller svømmebane (obligatorisk) drar du et kolonnenavn fra Tilgjengelige kolonner-ruten eller velger et kolonnenavn fra rullegardinlisten.

  Verdiene i denne kolonnen brukes til å opprette funksjonene i diagrammet. Du må ha minst én verdi.

 2. UnderFunksjon eller svømmebane (obligatorisk) drar du et kolonnenavn fra Tilgjengelige kolonner-ruten eller velger et kolonnenavn fra rullegardinlisten.

  Verdiene i denne kolonnen brukes til å opprette fasene i diagrammet.

 3. Velg Flere alternativer og klikk deretter på Behold rekkefølgen for kolonneverdiene fra dataene for å opprette, og gjør følgende:

  • Velg Funksjon eller svømmebane.

  • Velg Fase eller tidslinje.

  Når du velger et alternativ, opprettes funksjonene eller fasene i samme rekkefølge i diagrammet slik de vises i Excel-tabellen. Bruk dette alternativet når du vil at funksjoner og faser konsekvent skal vises i en bestemt rekkefølge.

 4. Du kan også velge Fjern alle for å tilbakestille alle alternativene på siden.

Velg kolonnene i dataene for å opprette prosesstrinn/aktiviteter i diagrammet

Bruk denne siden i veiviseren for å tilordne hvilke kolonner som inneholder verdier for Prosesstrinn-ID, Beskrivelse, Figurtype, og Alternativ beskrivelse. Til høyre inneholder Tilgjengelige kolonner-fanen alle kolonner fra Excel-tabellen. Til høyre viser bildet hvordan tilordningene påvirker diagrammet.

Merknad: Det eneste obligatoriske alternativet på denne siden er Prosesstrinn-ID.

Under Tilordne gjør du følgende:

 1. Under Prosesstrinn-ID / aktivitets-ID (obligatorisk), drar du kolonnenavnet fra Tilgjengelige kolonner-ruten eller velger et kolonnenavn fra rullegardinlisten.

  Denne kolonnen er obligatorisk, og verdiene i denne kolonnen må være unike.

 2. Under Beskrivelse av prosesstrinn/-aktivitet drar du kolonnenavnet fra Tilgjengelige kolonner-ruten eller velger et kolonnenavn fra rullegardinlisten.

  Verdiene i denne kolonnen vises som figurtekst i diagrammet.

 3. Under Figurtype for prosesstrinn/-aktiviteter, drar du kolonnenavnet fra Tilgjengelige kolonner-ruten eller velger et kolonnenavn fra rullegardinlisten.

  Denne kolonnen brukes til å definere figurtypetilordningen på den neste siden i veiviseren.

 4. UnderTilgjengelighet, drar du et kolonnenavn fra Tilgjengelige kolonner-ruten eller velger et kolonnenavn fra rullegardinlisten.

  Denne kolonnen brukes til å opprette Alternativ beskrivelse for figuren.

  Som standard legges ikke alternativ tekst (Alt-tekst) til en figur. Hvis du vil legge til alternativ tekst i en figur, kan du legge til en kolonne i Excel-tabellen som inneholder verdier for alternativ tekst. Hvis du vil bekrefte at den alternative teksten ble lagt til på riktig måte, høyreklikker du på figuren, velger Formater figur og velger deretter Størrelse og egenskaper Størrelser og egenskaper .

 5. Du kan også velge Fjern alle for å tilbakestille alle alternativene på siden.

Velg en passende figur for hver verdi som er oppført under Figurtype

Bruk denne siden i veiviseren for å tilpasse figurene som brukes i flytskjemaet ved å tilordne ulike verdier til Figurtype -kolonnen.

Merknad: Det er ingen obligatoriske alternativer på denne siden.

 • Til venstre i Figurtype-ruten vises figurer som er avledet fra kolonnen som er angitt i alternativet Figurtype for prosesstrinn/-aktiviteter på forrige side i veiviseren. Figurtype er standardkolonne.

 • I midten av Figurer-ruten vises hvordan hver figur er tilordnet for hver verdi i Figurtype-kolonnen. Du kan angi forskjellige figurer for hver figurtype. Det kan for eksempel hende at du må samsvare med et standard flytskjema som bruker forskjellige figurer som betyr Eksterne data. Hvis ingen figur er angitt, er standardfiguren Prosess.

 • Til høyre i Figurer for enkelt flytskjema-ruten vises vanlige flytskjemafigurer for å hjelpe deg med å avgjøre hvilke du skal velge for Figurtype-kolonnen.

Gjør følgende under Figurer:

 1. For hver figur du vil endre, drar du et kolonnenavn fra Figurtype-ruten eller velger et kolonnenavn fra rullegardinlisten.

 2. Du kan også velge Fjern alle for å tilbakestille alle alternativene på siden.

Velg kolonnene i dataene for å koble til prosesstrinn/aktiviteter

Bruk denne siden i veiviseren for å tilordne hvilke kolonner som angir sekvensen i flytskjemaet og forgrening av figurene i flytskjemaet. Til høyre inneholder Tilgjengelige kolonner-ruten alle kolonnene fra Excel-tabellen. Til høyre viser bildet hvordan tilordningene påvirker diagrammet.

Merknad: Det er ingen obligatoriske alternativer på denne siden.

Under Tilordne gjør du følgende:

 1. Under Angi hvordan du kobler til prosesstrinnene/-aktivitetene velger du ett av følgende:

  • Koble til ved hjelp av kolonnen    angir hvilken kolonne som du bruker til å koble til den neste figuren i rekkefølgen i flytskjemaet. Dette er som standard ID for neste trinn-kolonnen.

  • Koble til sekvensielt    Angi du at du vil koble til ved hjelp av rekkefølgen på radene i Excel-tabellen fra topp til bunn.

   Endringer du gjør i diagrambeholderen, inkludert koblinger, går tapt når du oppdaterer diagrammet.

  • Ikke koble til     Opprett figurene uten tilkoblinger.

 2. Under Angi relasjonen som identifiseres av den tilordnede kolonnen velger du ett av følgende:

  • Neste trinn    Velg dette alternativet hvis kolonnen som er angitt i Koble til ved bruk av kolonneinnstillinger representerer den neste figuren i sekvensen i flytskjemaet. Dette er standardhandlingen.

  • Forrige trinn    Velg dette alternativet hvis kolonnen som er angitt i Koble til ved bruk av kolonneinnstillinger representerer den forrige figuren i rekkefølgen i flytskjemaet.

 3. Under Skilletegn velger du ett av følgende tegn for å skille tallene som angir en forgreningshandling:

  • Ingen

  • Komma (,)

  • Semikolon (;)

  • Kolon (:)

  • Mellomrom ( )

  Du kan også definere et egendefinert skilletegn ved å skrive inn tegn i boksen.

 4. UnderKoblingsetikett drar du et kolonnenavn fra Tilgjengelige kolonner-ruten eller velger et kolonnenavn fra rullegardinlisten.

  Bruk denne kolonnen til å angi etiketter på koblingslinjene for figurer som har forgrening til andre figurer.

 5. Du kan også velge Fjern alle for å tilbakestille alle alternativene på siden.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×