Office
Logg på

Bruke Office 365-innholdsleveringsnettverk med SharePoint Online

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan drifte statisk aktiva i i Office 365 innholdsleveringsnettverk (CDN ) til å gi bedre ytelse for SharePoint Online-sider. Statisk aktiva er filer som ikke endres så ofte som bilder, video og lyd, stilark, skrifter og JavaScript-filer. CDN fungerer som en geografisk fordelt hurtigbufring proxy ved hurtigbufring statisk aktiva nærmere til nettlesere be dem om.

Hvis du allerede er kjent med slik at CDN s arbeid, trenger du bare å utføre noen trinn for å konfigurere den. Dette emnet beskriver hvordan. Les videre for informasjon om Office 365- CDN og hvordan du kommer i gang vert statisk ressurser.

Gå tilbake til nettverksplanlegging og ytelsesjustering for Office 365.   

CDN grunnleggende funksjoner i Office 365

Office 365- CDN er en del av SharePoint Online-abonnementet ditt. Du trenger ikke å betale ekstra for den. Office 365 gir støtte for begge privat og offentlig tilgang og lar deg til verten statisk eiendelene i flere steder eller opprinnelser. Office 365- CDN er ikke den samme som Azure CDN. Hvis du trenger mer informasjon om hvorfor du bruker en CDN eller generelle CDN konsepter, kan du se innholdsleveringsnettverk.

Hvordan CDN gir tilgang til sluttbrukere

Privat tilgang til statisk eiendelene i Office 365- CDN blir gitt av tokener som genereres av SharePoint Online. Brukere som allerede har tillatelse til å få tilgang til mappen eller biblioteket som er angitt av nullpunktet, automatisk gis tokener. SharePoint Online støtter ikke tillatelser på elementnivå for CDN.

Hvis du for eksempel får for en fil plassert på https://contoso.sharepoint.com/sites/site1/library1/folder1/image1.jpg, du følgende:

 • 1-brukeren har tilgang til mappe1 og image1.jpg

 • Brukeren 2 har ikke tilgang til mappe1

 • Brukeren 3 har ikke tilgang til mappe1, men er gitt eksplisitt tillatelse til å få tilgang til image1.jpg via SharePoint Online

 • Brukeren 4 har tilgang til mappe1, men har ikke eksplisitt tilgang til image1.jpg

Deretter følgende betingelser er oppfylt:

 • Bruker 1 og 4 for brukeren, skal kunne få tilgang til image1.jpg gjennom CDN.

 • Brukeren 2 og 3 for brukeren ikke tilgang til image1.jpg gjennom CDN.

  Imidlertid bruker 3 har fremdeles tilgang til aktiva image1.jpg direkte fra SharePoint Online mens brukeren 4 ikke får tilgang til aktivumet via SharePoint Online.

Oversikt over arbeide med Office 365-CDN

Hvis du vil konfigurere Office 365- CDN, kan du følge disse grunnleggende trinnene:

Når du er ferdig med installasjonen, Behandle Office 365 CDN over tid ved å:

 • Legge til, oppdatere og fjerne aktiva

 • Legge til og fjerne opprinnelser

 • Konfigurere CDN policyer

 • Hvis det er nødvendig, kan du deaktivere Office 365- CDN

Finne ut hvor du vil lagre ressurser

CDN henter ressurser fra en plassering som kalles en origin. For Office 365 kommer en fra et SharePoint-bibliotek eller en mappe som er tilgjengelig for en URL-adresse. Du har stor fleksibilitet når du angir opprinnelser for organisasjonen. Du kan for eksempel angi flere opprinnelser, eller en enkelt origin der du vil plassere alle CDN aktiva. Du kan velge å ha både offentlig eller privat opprinnelser for organisasjonen. De fleste organisasjoner velger å implementere en kombinasjon av begge deler.

Hvis du definerer hundrevis av opprinnelser, vil det sannsynligvis har en negativ innvirkning på tiden det tar for å behandle forespørsler. Vi anbefaler at hvis du har mer enn 100 om opprinnelser du bør du tenke nytt din arkitektur.

Velg om hver origin skal være offentlig eller privat

Når du har funnet en origin, angir du om det skal gjøres offentlig eller privat. Uansett hvilket alternativ du velger, gjør Microsoft alle det for deg når det gjelder administrasjon av CDN selve. Du kan også ombestemmer deg senere, etter at du har satt opp CDN og identifisert din opprinnelser.

Alternativer for både offentlige og private gir ytelsesforbedringer, men hver har unike attributter og fordelene.

Attributter og fordelene vert eiendelene i en offentlig origin   

 • Aktiva vises i en offentlig origin er tilgjengelig for alle anonymt.

  Viktig!: Hvis du har funnet en offentlig origin i din CDN, bør du aldri plassere ressurser som anses følsom for organisasjonen i en offentlig origin eller et bibliotek for SharePoint Online.

 • Hvis du fjerner et aktivum fra en offentlig origin, kan aktivumet fortsatt være tilgjengelig i inntil 30 dager fra hurtigbufferen; Vi, men blir ugyldige koblinger til aktivumet i CDN i 15 minutter.

 • Når du er vert for stilark (CSS-filer) i en offentlig origin, kan du bruke relative baner og URIer i koden. Dette betyr at du kan referere til plassering av bakgrunnsbilder og andre objekter i forhold til plasseringen til aktivumet som ringer den.

 • Mens du kan hardt kode URL-adresse for et offentlige origin, anbefales gjøre så ikke. Årsaken til dette er at hvis tilgang til CDN blir utilgjengelig, URL-adressen ikke vil automatisk løse til i SharePoint Online-organisasjonen og kan føre til brutte koblinger og andre feil.

 • Standard-filtyper som er inkludert for offentlige opprinnelser er CSS, .eot, GIF, ICO, JPEG, JPG, JS, .map, PNG, .svg, ttf og .woff. Du kan angi flere filtyper.

 • Hvis du vil, kan du konfigurere en policy for å utelate aktiva som er identifisert av området klassifiseringer du angir. Du kan for eksempel velge å utelate alle ressurser som er merket som "Konfidensielt" eller "begrenset" selv om de er en tillatte filtype og er plassert i en offentlig origin.

Attributter og fordelene vert eiendelene i en privat origin   

 • Brukere kan bare tilgang til aktivaene fra en privat origin hvis de er autorisert til å gjøre dette. Anonym tilgang til disse aktiva hindres.

 • Hvis du fjerner et aktivum fra privat nullpunktet, kan aktivumet fortsatt være tilgjengelig for opptil en time fra hurtigbufferen; Vi, men blir ugyldige koblinger til aktivumet i CDN i 15 minutter.

 • Standard-filtyper som er inkludert for privat opprinnelser er GIF, ICO, JPEG, JPG, JS og PNG. Du kan angi flere filtyper.

 • Akkurat som offentlig opprinnelser, kan du konfigurere en policy for å utelate aktiva som er identifisert av området klassifiseringer du angir selv om du bruker jokertegn til å inkludere alle aktiva i en mappe eller et bibliotek.

Standard Office 365 CDN opprinnelser

Hvis du angir noe annet, konfigurerer Office 365 noen standard opprinnelser for deg når du aktiverer Office 365- CDN. Hvis du kan utelate dem først, kan du legge til disse opprinnelser når du har fullført installasjonen.

Standard privat opprinnelser:

 • */userphoto.aspx

 • * / siteassets

Standard offentlige opprinnelser:

 • * / masterpage

 • * / stilsett bibliotek

Konfigurere Office 365- CDN ved hjelp av SharePoint Online Management Shell

Fremgangsmåtene i dette emnet krever at du bruker SharePoint Online Management Shell til å koble til SharePoint Online. Hvis du vil ha, kan du se koble til SharePoint Online PowerShell.

Fullfør disse trinnene for å konfigurere Office 365- CDN for å være vert for statisk ressurser i SharePoint Online.

Slik aktiverer du organisasjonen bruker Office 365- CDN

Bruke cmdleten Set-SPOTenantCdnEnabled slik at organisasjonen bruker Office 365- CDN. Du kan aktivere organisasjonen bruker offentlige opprinnelser, privat opprinnelser eller begge med CDN. Du kan også konfigurere Office 365- CDN for å hoppe over oppsettet av standard opprinnelser når du aktiverer den. Du kan alltid legge disse opprinnelser senere som beskrevet i dette emnet.

I Windowspowershell for SharePoint Online:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType <Public | Private | Both> -Enable $true

Hvis du for eksempel for å aktivere organisasjonen bruker både offentlige og private opprinnelser med CDN, skriver du inn følgende kommando:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Both -Enable $true

Hvis du vil aktivere organisasjonen til å bruke både offentlige og private opprinnelser med CDN, men la være å sette opp standard opprinnelser, skriver du inn følgende kommando:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Both -Enable $true -NoDefaultOrigins

Hvis du vil aktivere organisasjonen bruker offentlige opprinnelser med CDN, skriver du inn følgende kommando:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Public -Enable $true

Hvis du vil aktivere organisasjonen bruker privat opprinnelser med CDN, skriver du inn følgende kommando:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Private -Enable $true

Hvis du vil ha mer informasjon om denne cmdleten, kan du se Angi SPOTenantCdnEnabled.

(Valgfritt) Slik endrer du listen over filtyper som skal inkluderes i Office 365- CDN

Tips!: Når du definerer filtyper ved å bruke cmdleten Set-SPOTenantCdnPolicy , vil du overskrive definerte listen. Hvis du vil legge til flere filtyper i listen, kan du bruke cmdleten først å finne ut hva filtyper som allerede er tillatt, og inkludere dem i listen sammen med nye.

Bruk cmdleten Set-SPOTenantCdnPolicy til å definere statiske filtyper som kan være vert offentlige og private opprinnelser i CDN. Som standard er vanlige typer tillatt, for eksempel CSS, GIF, JPG og JS.

I Windowspowershell for SharePoint Online:

Set-SPOTenantCdnPolicy -CdnType <Public | Private> -PolicyType IncludeFileExtensions -PolicyValue "<Comma-separated list of file types>"

Hvis du vil se hvilke filtyper som er tillatt av CDN, kan du bruke cmdleten Get-SPOTenantCdnPolicies :

Get-SPOTenantCdnPolicies -CdnType <Public | Private>

Hvis du vil ha mer informasjon om disse cmdleter, kan du se Angi SPOTenantCdnPolicy og Få SPOTenantCdnPolicies.

(Valgfritt) Hvis du vil endre listen over klassifiseringer for området vil du utelate fra Office 365- CDN

Tips!: Når du utelate området klassifiseringer ved å bruke cmdleten Set-SPOTenantCdnPolicy , vil du overskrive definerte listen. Hvis du vil utelate ekstra område klassifiseringer, kan du bruke cmdleten først å finne ut hvilke klassifiseringer allerede er ekskludert og deretter legge dem sammen med nye.

Bruk cmdleten Set-SPOTenantCdnPolicy for å utelate klassifiseringer for område du ikke vil gjøre tilgjengelig over CDN. Som standard utelates ingen klassifiseringer for området.

I Windowspowershell for SharePoint Online:

Set-SPOTenantCdnPolicy -CdnType <Public | Private> -PolicyType ExcludeRestrictedSiteClassifications -PolicyValue "<Comma-separated list of site classifications>"

Hvis du vil se hvilke klassifiseringer for området er for øyeblikket begrenset, kan du bruke cmdleten Get-SPOTenantCdnPolicies :

Get-SPOTenantCdnPolicies -CdnType <Public | Private>

Hvis du vil ha mer informasjon om disse cmdleter, kan du se Angi SPOTenantCdnPolicy og Få SPOTenantCdnPolicies.

Legge til en origin for ressurser

Bruk cmdleten Add-SPOTenantCdnOrigin til å definere en origin. Du kan definere flere opprinnelser. En URL-adresse som peker til et SharePoint-bibliotek eller en mappe som inneholder aktiva du vil være vert CDN kommer.

Viktig!: Hvis du har funnet en offentlig origin i din CDN, bør du aldri plassere ressurser som anses følsom for organisasjonen i offentlige origin eller SharePoint Online-biblioteket.

Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType <Public | Private> -OriginUrl <path>

Hvor er banen banen til mappen som inneholder aktivas. Du kan bruke jokertegn i tillegg til relative baner. Hvis du for eksempel for å inkludere alle aktivaene i mappen masterpages for alle områdene som en offentlig origin i CDN, skriver du inn følgende kommando:

Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Public -OriginUrl */masterpage

Hvis du vil ha mer informasjon om denne kommandoen og syntaksen, kan du se Legg til SPOTenantCdnOrigin.

Når du har kjørt kommandoen, synkroniseres konfigurasjonen på tvers av datasenteret. Dette tar 15 minutter.

Eksempel: Konfigurere et offentlig origin for hoveddokumentene og din stilbiblioteket for SharePoint Online

Vanligvis er disse opprinnelser konfigurert for deg som standard når du aktiverer offentlige opprinnelser for Office 365-CDN. Hvis du vil aktivere dem manuelt, bør du imidlertid følge disse trinnene.

 • Bruk cmdleten Add-SPOTenantCdnOrigin til å definere stilbiblioteket som en offentlig origin i Office 365- CDN.

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Public -OriginUrl */style%20library
 • Bruk cmdleten Add-SPOTenantCdnOrigin til å definere hoveddokumentene som en offentlig origin i Office 365- CDN.

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Public -OriginUrl */masterpage
 • Hvis du vil ha mer informasjon om denne kommandoen og syntaksen, kan du se Legg til SPOTenantCdnOrigin.

  Når du har kjørt kommandoen, synkroniseres konfigurasjonen på tvers av datasenteret. Dette tar 15 minutter.

Eksempel: Konfigurere en privat origin for nettstedsobjekter, områdesider og publisering bilder for SharePoint Online

 • Bruk cmdleten Add-SPOTenantCdnOrigin til å definere området aktiva mappen som en privat origin i Office 365- CDN.

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Private -OriginUrl */siteassets
 • Bruk cmdleten Add-SPOTenantCdnOrigin til å definere området pages-mappen som en privat origin i Office 365- CDN.

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Private -OriginUrl */sitepages
 • Bruk cmdleten Add-SPOTenantCdnOrigin til å definere publisering bildemappen som en privat origin i Office 365- CDN.

  Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Private -OriginUrl */publishingimages

  Hvis du vil ha mer informasjon om denne kommandoen og syntaksen, kan du se Legg til SPOTenantCdnOrigin.

  Når du har kjørt kommandoen, synkroniseres konfigurasjonen på tvers av datasenteret. Dette tar 15 minutter.

Eksempel: Konfigurere en privat origin for en områdesamling for SharePoint Online

Bruk cmdleten Add-SPOTenantCdnOrigin til å definere en områdesamling som en privat origin i Office 365- CDN. Hvis du for eksempel

Add-SPOTenantCdnOrigin -CdnType Private -OriginUrl sites/site1/siteassets

Hvis du vil ha mer informasjon om denne kommandoen og syntaksen, kan du se Legg til SPOTenantCdnOrigin.

Når du har kjørt kommandoen, synkroniseres konfigurasjonen på tvers av datasenteret. Dette tar 15 minutter.

Administrere Office 365- CDN

Når du har konfigurert CDN, kan du gjøre endringer i konfigurasjonen av etter hvert som du oppdaterer innhold eller behovene endres, som beskrevet i denne delen.

Legge til, oppdatere eller fjerne aktiva fra Office 365- CDN

Når du har fullført konfigurasjonstrinnene, kan du legge til nye aktiva, og oppdatere eller fjerne eksisterende aktiva når som helst. Foreta endringene bare på eiendelene i mappen eller SharePoint-biblioteket som du har angitt som en origin. Hvis du legger til et nytt aktivum, er det tilgjengelige via CDN umiddelbart. Hvis du oppdaterer aktivumet, vil det ta opptil 15 minutter før den nye kopien til å overføre og bli tilgjengelige i CDN.

Hvis du trenger å hente plasseringen av nullpunktet, kan du bruke cmdleten Get-SPOTenantCdnOrigins . Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker denne cmdleten, kan du se Get-SPOTenantCdnOrigins.

Fjerne en origin fra Office 365- CDN

Hvis du vil, kan du fjerne tilgang til en mappe eller SharePoint-biblioteket som du har angitt som en origin. Du gjør dette, kan du bruke cmdleten Remove-SPOTenantCdnOrigin . Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker denne cmdleten, kan du se Fjern SPOTenantCdnOrigin.

Endre en origin i Office 365- CDN

Du kan ikke endre en origin du har opprettet. I stedet, fjerne nullpunktet, og deretter legge til en ny. For mer informasjon, kan du se fjerne en origin fra Office 365-CDN og legge til en origin for ressurser.

Slik deaktiverer du Office 365- CDN

Bruke cmdleten Set-SPOTenantCdnEnabled for å deaktivere CDN for organisasjonen. Hvis du har både offentlige og private opprinnelser aktivert for CDN, trenger du for å kjøre cmdleten to ganger som vist i eksemplene nedenfor.

Skriv inn følgende kommando for å deaktivere bruken av offentlige opprinnelser i den CDN, i Windows Powershell for SharePoint Online:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Public -Enable $false

Hvis du vil deaktivere bruken av de private opprinnelser i CDN, Skriv inn følgende kommando:

Set-SPOTenantCdnEnabled -CdnType Private -Enable $false

Hvis du vil ha mer informasjon om denne cmdleten, kan du se Angi SPOTenantCdnEnabled.

Feilsøke CDN konfigurasjonen av Office 365

Endepunktet vil ikke umiddelbart være tilgjengelig for bruk, som det tar tid for registreringen å overføre via CDN. Konfigurasjon tar 15 minutter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×