Bruke OG og ELLER til å teste en kombinasjon av betingelser

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Når du må finne data som oppfyller mer enn én betingelse, for eksempel enheter solgt mellom april og januar, eller enheter som er solgt av Nancy, kan du bruke OG- og ELLER-funksjonene sammen. Her er et eksempel:

Bruke OG og ELLER i samme formel

Denne formelen reir og-funksjonen i eller-funksjonen til å søke etter enheter solgt mellom 1 April 2011 og 1. januar 2012, eller alle enheter solgt av Nancy. Du kan se den returnerer Sann for solgte ved Nancy enheter, og også for solgte ved tom og Ed under datoene som er angitt i formelen enheter.

Her er formelen i et format som du kan kopiere og lime inn. Hvis du vil prøve den i en eksempelarbeidsbok, kan du se på slutten av denne artikkelen.

= OR (og (C2 > dato (2011,4,30), C2 < DATE(2012,1,1)),B2="Nancy")

La oss se litt nærmere på formelen. ELLER-funksjonen krever et sett med argumenter (datadeler) som den kan teste for å finne ut om de er sann eller usann. I denne formelen er det første argumentet OG-funksjonen med DATO-funksjonen nestet inni den, og den andre er Nancy. Du kan lese formelen slik: Test for å se om salget ble gjort etter 30. april 2011 og før 1. januar 2012, eller om det ble gjort av Nancy.

OG-funksjonen returnerer også Sann eller Usann. Mesteparten av tiden bruker du OG for å utvide funksjonen til en annen funksjon, for eksempel ELLER og HVIS. I dette eksemplet ville ikke ELLER-funksjonen funnet riktige datoer uten OG-funksjonen.

Bruke OG og ELLER med HVIS

Du kan også bruke OG og ELLER med HVIS-funksjonen.

OG- og ELLER-funksjonen nestet i en HVIS-funksjon

I dette eksemplet får ikke personer bonus før de selger varer for minimum kr 1 250 000, med mindre de arbeider i det sørlige distriktet der markedet er mindre. I disse tilfellene kvalifiserer de til bonus etter salg på kr 1 000 000.

= Hvis (eller (C4 > = 125000; og (B4 = "Sør"; C4 > = 100000)) = SANN; C4 * 0, 12; "Ingen bonus")

La oss se litt nærmere på formelen. HVIS-funksjonen krever tre datadeler (argumenter) for at den skal fungere. Det første er en logisk test, det andre er verdien du vil se hvis testen returnerer Sann, og det tredje er verdien du vil se hvis testen returnerer Usann. I dette eksemplet utgjør ELLER-funksjonen og alt som er nestet i den, den logiske testen. Du kan lese den slik: Se etter verdier som er større enn eller lik 1 250 000, med mindre verdien i kolonne C er Sør. Se da etter en verdi som er større enn 1 000 000. Hver gang begge betingelsene er sanne, multipliseres verdien med 0,12, som er provisjonsbeløpet. Hvis ikke, vis teksten "Ingen bonus".

Til toppen av siden

Eksempeldata

Hvis du vil arbeide med eksemplene i denne artikkelen, Kopier den følgende tabellen i celle A1 i egne regneark. Pass på å merke hele tabellen, inkludert overskriftsraden.


Selger

Region

Salg

Formelresultatet /

Miller

Øst

87925

= Hvis (eller (C2 > = 125000; og (B2 = "Sør"; C2 > = 100000)) = SANN; C2 * 0, 12; "Ingen bonus")

Stahl

Nord

100000

= Hvis (eller (C3 > = 125000; og (B3 = "Sør"; C3 > = 100000)) = SANN; C3 * 0, 12; "Ingen bonus")

Foster

Vest

145000

= Hvis (eller (C4 > = 125000; og (B4 = "Sør"; C4 > = 100000)) = SANN; C4 * 0, 12; "Ingen bonus")

Wilcox

Sør

200750

= Hvis (eller (C5 > = 125000; og (B5 = "Sør"; C5 > = 100000)) = SANN, C5 * 0, 12; "Ingen bonus")

Barnhill

Sør

178650

= Hvis (eller (C6 > = 125000; og (B6 = "Sør"; C6 > = 100000)) = SANN, C6 * 0, 12; "Ingen bonus")

Thomas

Nord

99555

= Hvis (eller (C7 > = 125000; og (B7 = "Sør"; C7 > = 100000)) = SANN, C7 * 0, 12; "Ingen bonus")

Keever

Øst

147000

= Hvis (eller (C8 > = 125000; og (B8 = "Sør"; C8 > = 100000)) = SANN, C8 * 0, 12; "Ingen bonus")

Cassazza

Nord

213450

= Hvis (eller (C9 > = 125000; og (B9 = "Sør"; C9 > = 100000)) = SANN, C9 * 0, 12; "Ingen bonus")

Brownlee

Sør

122680

= Hvis (eller (C10 > = 125000; og (B10 = "Sør"; C10 > = 100000)) = SANN, C10 * 0, 12; "Ingen bonus")

Smithberg

Vest

92500

= Hvis (eller (C11 > = 125000; og (B11 = "Sør"; C11 > = 100000)) = SANN, C11 * 0, 12; "Ingen bonus")

Benson

Øst

88350

= Hvis (eller (C12 > = 125000; og (B12 = "Sør"; C12 > = 100000)) = SANN, C12 * 0, 12; "Ingen bonus")

Lesing

Vest

102500

= Hvis (eller (C13 > = 125000; og (B13 = "Sør"; C13 > = 100000)) = SANN, C13 * 0, 12; "Ingen bonus")

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×