Bruke IRM (Information Rights Management) for en liste eller et bibliotek

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan bruke IRM (Information Rights Management) sammen med Microsoft Office SharePoint Server 2007-områder for å kontrollere og beskytte filer som lastes ned fra lister eller biblioteker.

I denne artikkelen

Hva er Information Rights Management?

Hvordan IRM fungerer for SharePoint-lister og biblioteker

Bruke IRM på en liste eller et bibliotek

Hva er IRM (Information Rights Management)?

IRM (Information Rights Management) gir deg mulighet til å begrense handlingene brukere kan utføre for filer som er lastet ned fra SharePoint-lister eller -biblioteker. Når du bruker IRM, krypteres filene som lastes ned, og det legges begrensninger på hvilke brukere og programmer som kan dekryptere dem. IRM kan også brukes til å begrense rettighetene til brukere som har tillatelse til å lese filene, slik at de ikke kan foreta bestemte handlinger, for eksempel skrive ut filene eller kopiere tekst fra dem.

Du kan bruke IRM for lister eller biblioteker for å begrense distribusjon av sensitivt innhold. Hvis du for eksempel oppretter et dokumentbibliotek for å dele informasjon om nye produkter med enkelte markedsføringsmedarbeidere, kan du bruke IRM for å forhindre at de deler dette innholdet med andre ansatte i firmaet.

På Office SharePoint Server 2007-områder brukes IRM for hele lister eller biblioteker, ikke for enkeltstående filer. Det gjør det enklere å bruke samme beskyttelsesnivå for hele sett med dokumenter eller filer. Dermed kan IRM bidra til å håndheve organisasjonens policyer for kontroll og distribusjon av konfidensiell eller fortrolig informasjon.

Hvordan IRM kan beskytte innhold

IRM beskytter begrenset innhold på følgende måter:

 • Forhindrer at en godkjent deltaker kopierer, endrer, skriver ut, fakser eller kopierer og limer inn innholdet for uautorisert bruk

 • Forhindrer at en uautorisert deltaker kopierer innholdet ved å bruke Print Screen-funksjonen i Microsoft Windows

 • Forhindrer at en uautorisert deltaker viser innholdet hvis det sendes i en e-post etter at det er lastet ned fra serveren

 • Begrenser tilgang til innhold til en angitt tidsperiode, hvoretter brukere må bekrefte legitimasjonsbeskrivelsen og laste ned innholdet på nytt

 • Håndhever firmapolicyer som styrer bruk og spredning av innhold i organisasjonen

Hvordan IRM ikke kan beskytte innhold

IRM kan ikke beskytte begrenset innhold fra følgende:

 • Sletting, tyveri eller overføring av skadelige programmer som trojanske hester, tastetrykkloggere og visse typer spionprogrammer

 • Tap eller skade som følge av datamaskinvirus

 • Manuell kopiering eller innskriving på nytt av innhold fra en skjermvisning

 • Digital fotografering eller filmfotografering av innhold som vises på en skjerm

 • Kopiering ved hjelp av programvare for skjermkopiering fra tredjepart

 • Kopiering av metadata (kolonneverdier) for innholdet ved hjelp av programvare for skjermkopiering eller funksjoner for klipping og liming som leveres av tredjepart

Til toppen av siden

Hvordan IRM fungerer for SharePoint-lister og -biblioteker

IRM-beskyttelse brukes for alle filer på liste- eller biblioteknivå. Når du aktiverer IRM for en liste eller et bibliotek, kan du beskytte alle filtyper i listen eller biblioteket som det er installert en beskytter for på alle webfrontservere. En beskytter er et program som styrer kryptering og dekryptering for filer som behandles av IRM, for et bestemt filformat.

Office SharePoint Server 2007 innholder beskyttere for følgende filtyper:

 • Microsoft Office InfoPath-skjemaer

 • 97-2003-filformatene for følgende Microsoft Office-programmer: Word, Excel og PowerPoint

 • De åpne XML-formatene for Office for Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 og Microsoft Office PowerPoint 2007

 • Formatet for XML-papirspesifikasjon (XPS)

Hvis organisasjonen har tenkt å bruke IRM for å beskytte andre filtyper i tillegg til filtypene ovenfor, må serveradministratoren installere beskyttere for disse filformatene også.

Når IRM er aktivert for et bibliotek, brukes IRM på alle filene i biblioteket. Når IRM er aktivert for en liste, brukes IRM bare på filer som er knyttet til listeelementer, ikke de faktiske listeelementene.

Når noen laster ned filer i en liste eller et bibliotek IRM er aktivert for, krypteres filene slik at de ikke kan vises av personer som ikke har tillatelse til å vise dem. Alle filer som behandles av IRM, inneholder også en utstedelseslisens som legger begrensninger på hvordan filen kan brukes. Noen vanlige begrensninger kan for eksempel være at filen skrivebeskyttes, at det ikke kan kopieres tekst fra filen, at det ikke kan lagres en kopi av filen på brukerens datamaskin, og at filen ikke kan skrives ut. Klientprogrammer som kan lese filtyper IRM støtter, bruker denne utstedelseslisensen med filer som behandles av IRM, for å implementere disse begrensningene. Dermed er en fil som behandles av IRM, beskyttet også etter at den er lastet ned fra serveren.

Hvilke typer begrensninger som gjelder for en fil når den lastes ned fra en liste eller et bibliotek, er avhengig av hvilke tillatelser den enkelte bruker har på Office SharePoint Server-området filen er lagret på. Tabellen nedenfor viser hvordan tillatelsene på Office SharePoint Server 2007-områder er knyttet til IRM-tillatelsene.

Office SharePoint Server 2007tillatelser

IRM-tillatelser

Behandle tillatelser, behandle webområde

Full kontroll (som definert av klientprogrammet): Denne tillatelsen tillater vanligvis at brukere kan lese, redigere, kopiere, lagre og endre tillatelser for rettighetsbehandlet innhold.

Redigere elementer, behandle lister og tilpasse sider

Redigere, kopiere og lagre: En bruker kan bare skrive ut en fil hvis det er merket av for Tillat at brukere skriver ut dokumenter på innstillingssiden for Information Rights Management for listen eller biblioteket.

Vise elementer

Lese: En bruker kan lese dokumentet, men kan ikke kopiere eller endre innholdet. En bruker kan bare skrive ut hvis det er merket av for Tillat at brukere skriver ut dokumenter på innstillingssiden for Information Rights Management for listen eller biblioteket.

Annet

Ingen andre tillatelser samsvarer direkte med IRM-tillatelser.

Til toppen av siden

Bruke IRM på en liste eller et bibliotek

Før IRM kan aktiveres for lister og biblioteker, må Microsoft Windows RMS-klienten (Rights Management Services) med Service Pack 2 installeres på hver webfrontserver for SharePoint-området. I tillegg må IRM aktiveres i Sentraladministrasjon for området. En serveradministrator må også installere beskyttelser på alle webfrontservere for hver filtype som personene i organisasjonen vil beskytte ved hjelp av IRM.

Hvis du vil bruke To IRM på en liste eller et bibliotek, må du minst ha tillatelsesnivået Utforming for listen eller biblioteket.

 1. Hvis listen eller biblioteket ikke er åpent, klikker du navnet listen eller biblioteket på hurtigstarten.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, klikker du Vis alt områdeinnhold, og deretter klikker du navnet på listen eller biblioteket.

  1. Klikk ListeinnstillingerInnstillinger-menyen Innstillinger-meny , eller klikk innstillinger for typen bibliotek du åpner.

   Klikk for eksempel Innstillinger for dokumentbibliotek i et dokumentbibliotek.

 2. Under Tillatelser og behandling klikker du IRM (Information Rights Management).

  Obs!: Hvis koblingen IRM (Information Rights Management) ikke vises, kan det hende at IRM ikke er aktivert for området. Kontakt serveradministratoren for å finne ut om det er mulig å aktivere IRM for området. Koblingen IRM (Information Rights Management) vises ikke for bildebiblioteker.

 3. På innstillingssiden for IRM (Information Rights Management) merker du av for Begrens tilgang til dokumenter i dette biblioteket ved nedlasting for å bruke begrensede tillatelser for dokumenter som lastes ned fra listen eller biblioteket.

 4. Under Tittel på tillatelsespolicy skriver du inn et beskrivende navn for policyen som du senere kan bruke til å skille denne policyen fra andre policyer.

  Du kan for eksempel skrive inn Konfidensielt for firmaet hvis du bruker begrenset tillatelse på en liste eller et bibliotek som skal inneholde firmadokumenter som er konfidensielle.

 5. Under Beskrivelse av tillatelsespolicy skriver du inn en beskrivelse som skal vises til personer som bruker listen eller biblioteket, som forklarer hvordan de skal behandle dokumentet i listen eller biblioteket.

  Du kan for eksempel skrive inn Diskutere innholdet i dette dokumentet bare med andre ansatte hvis du vil begrense tilgangen til informasjonen i disse dokumentene til internt ansatte.

 6. Hvis du vil bruke tilleggsbegrensninger på dokumentene i listen eller biblioteket, gjør du ett av følgende.

  Når du vil

  Gjør du følgende

  Tillate at personer skriver ut dokumenter fra listen eller biblioteket.

  Merk av for Tillat at brukere skriver ut dokumenter.

  Tillate personer med minst tillatelsen Vise elementer til å kjøre innebygd kode eller innebygde makroer på et dokument.

  Merk av for La brukere få tilgang til innhold programmatisk.

  Obs!: Hvis du merker av for dette alternativet, kan brukerne kjøre kode for å trekke ut innholdet i et dokument.

  Kreve at personer bekrefter legitimasjonene med jevne mellomrom.

  Velg dette alternativet hvis du vil begrense tilgangen til innhold til en bestemt tidsperiode. Hvis du velger dette alternativet, vil personers utstedelseslisenser for tilgang til innhold utløpe etter et angitt antall dager, og brukere må returnere til serveren for å bekrefte legitimasjonene og laste ned en ny kopi.

  Merk av for Brukerne må bekrefte legitimasjonen hver, og angi deretter antall dager du vil at dokumentet skal kunne vises.

  Forhindre personer i å laste opp dokumenter som ikke støtter IRM, til listen eller biblioteket.

  Hvis du velger dette alternativet, kan ikke brukere laste opp noen av følgende filtyper:

  • Filtyper som ikke har tilsvarende IRM-beskyttelser installert på alle webfrontserverne.

  • Filtyper som ikke kan dekrypteres i Office SharePoint Server 2007.

  • Filtyper som er IRM-beskyttet i andre programmer.

  Merk av for Ikke tillat brukere å laste opp dokumenter som ikke støtter IRM.

  Fjerne begrensede tillatelser fra listen eller biblioteket på en bestemt dato.

  Merk av for Stopp begrensning av tilgang til dokumenter i dette biblioteket på, og angi deretter den ønskede datoen.

 7. Når du har valgt alternativene du vil bruke, klikker du OK.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×