Office
Logg på

Bruke HTML-skjemawebdelen til å filtrere og vise data i en annen webdel

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan bruke HTML-skjemawebdelen til å koble til å sende data til en annen webdel, for eksempel en webdel for listevisning.

I denne artikkelen:

Ved hjelp av skjemawebdelen

Legge til en webdel på en side

Koble HTML-skjemawebdelen til en annen webdel

Tilpasse HTML-skjemawebdelen

Tilpasse standard HTML-skjemawebdel

Bruke en tekstboks med flere linjer

Bruk alternativknapper

Bruk rullegardinlisten med valg

Bruk avmerkingsboksene

Konfigurere felles egenskaper for en webdel

Utseende

Oppsett

Avansert

Bruke skjemawebdelen

Du kan bruke HTML-skjemawebdelen til å koble til og sende data til en annen webdel. Du kan for eksempel bruke standard HTML-skjemawebdel til å skrive inn et områdenavn, sende en verdi til webdelen for listevisning med kundedata og filtrere dataene etter dette området. Du kan også tilpasse HTML-skjemawebdelen slik at en bruker for eksempel kan velge områdenavnet fra en rullegardinliste. Du kan bruke tekstbokser, rullegardinlister, tekstbokser på flere linjer, avmerkingsbokser eller alternativknapper i HTML-skjemawebdelen.

Hvordan du kobler felt til en annen webdel, avhenger av hvordan den andre webdelen er definert for å bruke webdeltilkoblinger.

Selv om du kan ha flere elementer (tekstbokser, alternativknapper og så videre) i et skjema, er det bare ett felt som kan være koblet til en webdel for listevisning. Flere felt kan imidlertid være koblet til forskjellige webdeler samtidig. Du kan for eksempel ha en HTML-skjemawebdel med en tekstboks og et sett med alternativknapper. Tekstboksen kan kobles til én webdel for listevisning og alternativknappene til den andre. Når en bruker klikker Gå til-knappen, filtreres begge webdelene for listevisning i henhold til informasjonen som er angitt i HTML-skjemawebdelen.

Du kan koble to eller flere felt i HTML-skjemawebdelen til en annen webdel hvis denne webdelen godtar flere parametere. I slike tilfeller trenger du kanskje et SharePoint-kompatibelt webdesignprogram, for eksempel SharePoint Designer 2010, til å fullføre tilkoblingene.

Til toppen av siden

Legge til en webdel på en side

Når du skal redigere en side, må du minst ha tillatelsene du får når du legges til i en standard SharePoint-gruppe for <nettstedsnavn>-medlemmer.

 1. Klikk kategorien Side på båndet når du er på en side, og klikk deretter kommandoen Rediger.

  Kommandoen Rediger i kategorien Rediger

  Hvis kommandoen Rediger er deaktivert, kan det hende du ikke har tillatelse til å redigere siden. Kontakt administratoren.

 2. Klikk siden der du vil legge til en ny webdel, klikk kategorien Sett inn, og klikk deretter Webdel.

  Kommandoen Webdel

 3. Velg en kategori under Kategorier, for eksempel Lister og biblioteker. Velg deretter webdelen du vil legge til på siden, for eksempel Kunngjøringer, og klikk Legg til.

  Webdel-velger

 4. Når du velger en webdel, vises informasjon om webdelen i Om webdelen.

 5. Klikk kategorien Side og deretter Lagre og lukk når du er ferdig med å redigere siden.

Til toppen av siden

Koble HTML-skjemawebdelen til en annen webdel

Hvis du vil bruke HTML-skjemawebdelen, kobler du den til en annen webdel som kan motta verdier gjennom en webdel-tilkobling, for eksempel webdel for listevisning. Listen du vil filtrere, og kolonnen du vil filtrere, må være synlig i en webdel på samme side som HTML-skjemawebdelen. For informasjon om hvordan du legger til en HTML-skjemawebdelen til en side, kan du se legge til en webdel på en side.

 1. Gå til siden som inneholder webdelen du vil filtrere.

 2. Klikk kategorien Side på båndet, og klikk deretter kommandoen Rediger.

  Hvis kommandoen Rediger er deaktivert, kan det hende du ikke har tillatelse til å redigere siden. Kontakt administratoren.

 3. Velg HTML-skjemawebdelen, klikk nedoverpilen, klikk Tilkoblinger, velg Send skjemaverdier til, og klikk deretter navnet på webdelen du vil koble til.

 4. Klikk kategorien Konfigurer tilkobling i dialogboksen Velg tilkobling.

 5. Gå til Tilkoblingstype-menyen og velg feltet som samsvarer med informasjonen i HTML-skjemawebdelen.

Obs!: Feltene trenger ikke å ha samme navn, eller de må være identiske datatyper. Verdier som er sendt fra HTML-skjemawebdelen er tekstverdier.

 1. Klikk Fullfør, og klikk deretter Gå ut av redigeringsmodus øverst på siden.

Som standard kan du skrive inn tekst i tekstboksen og deretter klikke Gå til eller trykke ENTER. Den andre webdelen viser data som tilsvarer teksten du skrev inn. Hvis du vil fjerne innholdet i tekstboksen slik at du kan skrive inn ny tekst, merker du den gjeldende teksten og deretter sletter du den.

Til toppen av siden

Tilpasse HTML-skjemawebdelen

Du kan tilpasse HTML-skjemawebdelen ved å bruke enten Kilderedigering, som er tilgjengelig fra verktøyruten for HTML-skjemawebdelen, eller et SharePoint-kompatibelt webdesignprogram, for eksempel SharePoint Designer 2010. I stedet for standardtekstboksen kan du bruke alternativknapper, avmerkingsbokser, tekstbokser på flere linjer og listebokser. Du kan også legge til etiketter og tilordne en standardverdi.

Husk på følgende hvis du tilpasser HTML-skjemawebdelen:

 • Bare én Gå til-knapp (som bruker INPUT-elementet) kan brukes til å sende data til en annen webdel.

 • HTML-skjemawebdelen bruker FORM-elementet. Visse HTML-elementer kan ikke brukes inne i FORM-elementet, inkludert elementene HTML, BODY og FORM.

 • Alle navn for skjemafelt må være unike. Hver navneverdi brukes til å koble til et tilsvarende kolonnenavn i webdelen du kobler til.

Hvis du vil tilpasse skjemawebdelen, bruker du knappen Kilderedigering til å vise dialogboksen Tekstredigeringsprogram. Deretter kan du revidere eller legge til HTML-kildekode.

Obs!: HTML-skjemawebdelen angir bare data til en annen webdel – det kan ikke hente data fra en annen webdel. Du kan for eksempel bruke HTML-skjemawebdelen som et detaljskjema til å vise en rad med data.

Til toppen av siden

Tilpasse standard HTML-skjemawebdel

Hvis du vil tilpasse standard HTML-skjemawebdel, gjør du følgende:

 1. Siden som viser HTML-skjemawebdelen på båndet, klikk den i kategorien Rediger, og klikk deretter den kommandoen Rediger.

 2. Pek på HTML-skjemawebdelen, klikk pil ned, og klikk deretter Rediger webdel.

 3. Klikk knappen Kilderedigering på verktøyruten.

 4. Dialogboksen Tekstoppføring åpnes med standard HTML-kode.

Hvis du vil gjøre det enklere å lese og endre koden, kan du sette inn returtegn i teksten for å bryte linjer, som vist her:

<div onkeydown="javascript:if (event.keyCode == 13) _SFSUBMIT_">
<input type="text" name="T1"/>
<input type="button" value="Go" onclick="javascript:_SFSUBMIT_"/>
</div>

Du kan endre det første INPUT-elementet på flere måter ved å endre navnet på et felt, legge til en etikett i et felt eller legge til en standardverdi.

Egenskap

Beskrivelse

Feltnavn

Navnet på standard-tekstboksen i skjemawebdelen er T1. Dette er navnet som vises i dialogboksen Konfigurasjon tilkobling . Hvis du vil gi feltet et mer meningsfylt navn, skriver du inn et nytt navn i stedet for T1. Fjern ikke anførselstegn.

Feltetikett

Du kan legge til etikettekst før eller etter skjemafeltet. Skriv inn teksten uten anførselstegn.

standardverdi

Du kan legge til en standardverdi i tekstområdefeltet. Brukeren kan godta verdien ved å klikke Gå til-knappen eller overstyre den ved å skrive inn en egen oppføring. Bruk verdiattributtet til å legge til en standardverdi.

Hvis du for eksempel vil angi et mer meningsfullt navn, legge til en standardverdi og legge til en etikett, gjør du følgende:

Region: <input type="text" name="Region" value="India"/>

Du kan endre det andre INPUT-elementet ved å endre navnet på knappen, som vist i eksemplet nedenfor:

<input type="button" value="SUBMIT" onclick="javascript:_SFSUBMIT_"/>

Du kan også legge til andre HTML-elementer før og etter DIV-elementet. En svært nyttig og enkel måte for brukeren å raskt oppdatere siden og tilbakestille FORM-elementene er å legge til en ankerkode for den gjeldende siden etter det avsluttende DIV-elementet. Eksempel:

<br/>
<a href="http://contoso/SitePages/CustByRegion.aspx">Refresh</a>

Viktig!: Ikke endre andre HTML-koden i dialogboksen Tekstredigeringsprogram. HTML-Skjemawebdelen oppretter en skriptrutine dynamisk under kjøring til å opprette tilkoblingen til den andre webdelen. Endre ikke koden onkeydown eller onclick hendelse, eller du kan bryte HTML-skjemawebdelen utilsiktet.

Til toppen av siden

Bruke en tekstboks på flere linjer

TEXTAREA-elementer definerer en tekstinndatakontroll på flere linjer. ROWS-attributtet angir antallet linjer som er synlige i tekstfeltet. COL-attributtet angir bredden på tekstområdet i tegn. I eksemplet nedenfor ser brukeren en tekstboks på 5 linjer og 30 tegns bredde. Når brukeren skriver inn tekst i boksen, vil teksten brytes etter 30 tegn.

<textarea name="Region" rows=5 cols=30></textarea>

Tips!: Kontroller at det er ikke plass i kildekoden rett etter høyre vinkelparentes (>).

Til toppen av siden

Bruke alternativknapper

Med alternativknapper får en bruker gjensidig utelukkende valg. I eksemplet nedenfor vises tre alternativknapper. Bruk samme navn for hver alternativknapp. Det er obligatorisk å legge til etikettene etter hver knapp. Hvis du vil formatere hver alternativknapp på en egen linje, bruker du BR-elementet.

<input type="radio" name="Region" value="India"/> India<BR/>
<input type="radio" name="Region" value="USA"/> USA<BR/>
<input type="radio" name="Region" value="Spain"/> Spain<BR/>

Til toppen av siden

Bruke en rullegardinliste med valg

Hvis det er mange gjensidig utelukkende valg, kan du vurdere å bruke en rullegardinlisteboks ved hjelp av SELECT-elementet. Hvert alternativ vises som et eget valg i listen, men brukeren kan bare velge ett valg. Teksten etter den avsluttende vinkelparentesen i OPTION-elementet vises i rullegardinlisten.

<select name="Region">
<option value="India">India</option>
<option value="USA">USA</option>
<option value="Spain"> Spain </option>
</select>

Hvis du vil oppgi en standardverdi, for eksempel Spania, gjør du følgende:

<option value="Spain" selected="selected"> Spain </option>

Til toppen av siden

Bruke avmerkingsbokser

Hvis det er flere ikke-gjensidige utelukkende valg, kan du vurdere å bruke avmerkingsbokser. Hvert alternativ vises som en egen avmerkingsboks, og brukeren kan velge ethvert valg eller alle valgene. Dette alternativet krever en webdel som godtar flere parametere som en del av webdeltilkoblingen.

<input type="checkbox" name="region1" value="India"/> India<BR/>
<input type="checkbox" name="region2" value="USA"/> USA<BR/>
<input type="checkbox" name="region3" value="Spain"/> Spain<BR/>

Hvis du vil oppgi en standardverdi, for eksempel Spania, gjør du følgende:

<input type="checkbox" name="region3" value="Spain" checked="checked"/> Spain<BR/> 

Til toppen av siden

Konfigurere fellesegenskapene til en webdel

Webdeler deler et felles sett med egenskaper som kontrollerer utseende, oppsett og avanserte kjennetegn. Du endrer egenskaper for webdeler i verktøyruten.

Obs!: Fellesnettdelegenskapene du ser i verktøyruten, kan være forskjellige fra dem som beskrives her, av flere grunner.

 • Hvis du vil se Avansert-delen i oppgaveruten, må du ha nødvendig tillatelse.

 • Når det gjelder en bestemt webdel, kan en utvikler av webdeler ha valgt ikke å vise én eller flere av disse felles egenskapene, eller ha valgt å opprette og vise flere egenskaper som ikke er oppført under Utseende, Oppsett og Avansert i verktøyruten.

 • Noen tillatelses- og egenskapsinnstillinger kan forårsake at webdel-egenskaper deaktiveres eller skjules.

Utseende

Egenskap

Beskrivelse

Tittel

Angir tittelen på webdelen som vises på tittellinjen for webdel.

Høyde

Angir høyden på webdelen.

Bredde

Angir bredden på webdelen.

Kromstatus

Angir om hele webdelen vises på siden når en bruker åpner siden. Som standard er kromstatusen Normal angitt, og hele webdelen vises. Bare tittellinjen vises når statusen Minimert er valgt.

Kromtype

Angir om tittellinjen og kantlinjen for webdel-rammen vises.

Oppsett

Egenskap

Beskrivelse

Skjult

Angir om webdelen er synlig når en bruker åpner siden. Hvis det er merket av for dette alternativet, er webdelen synlig bare når du utformer siden, og (Skjult) er lagt til i tittelen.

Du kan skjule en webdel hvis du ønsker å bruke den til å sende data til en annen webdel via en webdeltilkobling, men ikke ønsker å vise webdelen.

Retning

Angir retningen på teksten i webdelinnholdet. Arabisk skrives for eksempel fra høyre mot venstre, og norsk og de fleste andre europeiske språk skrives fra venstre mot høyre. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig for alle typer webdeler.

Sone

Angir sonen på siden der webdelen er.

Obs!: Soner på siden er ikke oppført i listen når du ikke har tillatelse til å endre sonen.

Soneindeks

Angir plasseringen av webdelen i en sone som inneholder flere webdeler.

Angi rekkefølgen ved å skrive et positivt heltall i tekstboksen.

Hvis webdelene i sonen er sortert fra topp til bunn, betyr verdien 1 at webdelen vises øverst i sonen. Hvis webdelene i sonen er sortert fra venstre til høyre, betyr verdien 1 at webdelen vises helt til venstre i sonen.

Eksempel: Når du legger til en nettdel i en tom sone som er organisert ovenfra og ned, er soneindeksen 0. Når du legger til en ny nettdel nederst i sonen, er soneindeksen 1. Hvis du vil flytte den nye nettdelen til toppen av sonen, skriver du 0 og deretter 1 for den første nettdelen.

Obs!: Hver nettdel i sonen må ha en unik soneindeksverdi. Hvis du endrer soneindeksverdien for den gjeldende nettdelen, kan det derfor endre soneindeksverdien for andre nettdeler i sonen også.

Avansert

Egenskap

Beskrivelse

Tillat minimering

Angir om webdelen kan minimeres.

Tillat lukking

Angir om webdelen kan fjernes fra siden.

Tillat skjuling

Angir om webdelen kan skjules.

Tillat endring av sone

Angir om webdelen kan flyttes til en annen sone.

Tillat koblinger

Angir om webdelen kan kobles sammen med andre webdeler.

Tillat redigering i personlig visning

Angir om egenskapene for webdel kan endres i personlig visning.

Eksportmodus

Angir dataene som det er tillatt å eksportere for denne webdelen. Tilgjengeligheten av denne innstillingen er avhengig av konfigurasjon.

URL-adresse for tittel

Angir URL-adressen for en fil som inneholder mer informasjon om webdelen. Filen vises i et eget leservindu når du klikker webdeltittelen.

Beskrivelse

Angir skjermtipset som vises når du holder musepekeren over webdeltittelen eller webdelikonet. Verdien for denne egenskapen brukes når du søker etter webdeler med kommandoen Søk på menyen Søke etter webdeler i verktøyruten.

URL-adresse for hjelp

Angir plasseringen til en fil som inneholder hjelpeinformasjon om webdelen. Hjelpeinformasjonen vises i et eget leservindu når du klikker Hjelp på Webdel-menyen.

Hjelpemodus

Angir hvordan en leser viser innhold i Hjelp for en webdel.

Velg ett av følgende:

Med modus Åpner et separat leservindu hvis det er mulig i leseren. En bruker må lukke vinduet før han/hun går tilbake til nettsiden.

Uten modus Åpner et separat leservindu hvis det er mulig i leseren. En bruker trenger ikke å lukke vinduet før han/hun går tilbake til nettsiden. Dette er standardverdien.

Naviger Åpner nettsiden i gjeldende leservindu.

Obs!: Selv om egendefinerte Microsoft ASP.NET-nettdeler støtter denne egenskapen, vil standard hjelpeemner for Sharepoint bare åpnes i et eget leservindu.

URL-adresse for katalogikonbilde

Angir plasseringen til en fil som inneholder et bilde som skal brukes som webdelikonet i webdellisten. Bildestørrelsen må være 16 x 16 piksler.

URL-adresse for tittelikonbilde

Angir plasseringen til en fil som inneholder et bilde som skal brukes på tittellinjen for webdelen. Bildestørrelsen må være 16 x 16 piksler.

Feilmelding for import

Angir en melding som vises hvis det er problemer med å importere webdelen.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×