Bruke Figurer-vinduet til å ordne og søke etter figurer

Figurer-vinduet ordner figurer og inneholder alternativer for å søke etter flere figurer. Figurene er ordnet i sjablonger. Hver diagrammal inneholder én eller flere sjablonger med figurer som er relevante for den aktuelle diagramtypen.

Hva er sjablonger?

Sjablonger inneholder samlinger av beslektede figurer. I en arbeidsflytmal er det for eksempel én sjablong som inneholder alle figurene for arbeidsflytobjekter, én sjablong med arbeidsflyttrinn og én sjablong med en samling av pilfigurer til å angi retning. En mal for en hjemtegning har én sjablong med vegger, én med møbler, én med hagetilbehør og så videre.

Sjablongene er stablet over hverandre i Figurer -vinduet. Figurene vises bare for én sjablong om gangen. Når du vil vise figurene i en sjablong, klikker du tittellinjen for sjablongen. Tittellinjen vises alltid øverst i Figurer-vinduet, men hvis det er flere, kan det hende de skjules for å gi plass til figurene. Hvis tittellinjene for sjablongene er skjulte, vises et rullefelt ved siden av tittellinjene slik at du kan rulle gjennom dem.

Du kan utvide tittellinjeområdet slik at alle tittellinjene vises. Det gjør du ved å ta tak i kantlinjen mellom titlene og figurene og dra den nedover.

Bla etter flere figurer

Du kan åpne hvilken som helst sjablong i et hvilket som helst diagram, også i diagrammer som ikke er basert på en mal som inneholder sjablongen som standard. Du kan bla gjennom alle installerte maler i Figurer-vinduet.

 1. Klikk Flere figurer i Figurer-vinduet.

  Det åpnes en meny med kategorier som ligner på malkategoriene.

 2. Pek på en kategori, bla deretter gjennom sjablongene i kategorien, og klikk en sjablong for å åpne den i diagrammet.

 1. Hvis du vil lukke menyen, klikker du et tomt område på tegningen.

Søke etter flere figurer på datamaskinen

 1. Klikk Søk øverst i Figurer-vinduet.

 2. Skriv inn søkeord i feltet Søk etter figurer.

Hvis Sjablonger og Søk ikke vises øverst i Figurer-vinduet, slår du på søkefunksjonen.

 1. Klikk Flere figurer i Figurer-vinduet.

 2. Klikk Søk etter figurer i menyen som åpnes.

Søke etter flere figurer på Internett

 1. Klikk Flere figurer i Figurer-vinduet.

 2. Klikk Søk etter figurer på Internett.

Det åpnes en leser med en side der du kan søke etter figurer på Internett.

Minimere figurvinduet for å få bedre plass til diagrammet

 • Klikk pilen (<) Minimer figurvinduet i øvre hjørne av Figurer-vinduet.

Vinduet minimeres til en enkelt rad med figurer.

Du kan fremdeles dra figurer ut av vinduet, og du kan også endre sjablonger eller bla etter flere sjablonger ved å klikke sjablongikonet øverst i det minimerte vinduet.

Du åpner vinduet i full størrelse ved å klikke pilen (>) Utvid figurvinduet øverst i vinduet.

Gjelder for: Visio 2016 PreviewVar denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk