Bruke Excel som kalkulator

Bruke Excel som kalkulator

I stedet for å gripe etter kalkulatoren, bruk Microsoft Excel til å utføre matematikkberegningene!

I regneark kan du angi enkle formler for å addere, dividere, multiplisere og subtrahere to eller flere numeriske verdier. Du kan også bruke AutoSum-funksjonen til raskt å regne ut totalen av en serie verdier uten å måtte skrive inn noen av dem manuelt i en formel. Når du har laget en formel, kan du fylle den inn i tilstøtende celler, det er ikke nødvendig å lage den samme formelen flere ganger.

Når du blir kjent med disse enkle formlene, vil du kanskje lære mer om hvordan du lager sammensatte formler og prøve noen av de mange funksjonene som er tilgjengelige i Excel. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Oversikt over formler og Liste over regnearkfunksjoner (etter kategori).

Obs!: Skjermbildene i denne artikkelen ble tatt i Excel 2016. Visningen kan være forskjellig, avhengig av hvilken versjon av Excel du bruker.

Lær mer om enkle formler

Alle formeloppføringer begynner med et likhetstegn (=). Når du vil lage enkle formler, skriver du ganske enkelt inn likhetstegnet etterfulgt av de numeriske verdiene du vil beregne og de matematiske operatorene du vil bruke, plusstegnet (+) for å addere, minustegnet (-) for å subtrahere, stjerne (*) for å multiplisere, og skråstrek (/) for å dividere. Trykk deretter ENTER, og Excel beregner umiddelbart og viser resultatet av formelen.

Når du for eksempel skriver =12,99+16,99 i celle C5 og trykker ENTER, beregner Excel resultatet og viser 29,98 i den cellen.

Eksempel på en enkel formel

Formelen du skriver inn i en celle forblir synlig på formellinjen, og du kan alltid se den når den aktuelle cellen er merket.

Viktig!: Selv om det er en SUMMER-funksjon, er det ingen SUBTRAHER-funksjon. Du kan i stedet bruke minus-operatoren (-) i en formel, for eksempel =8-3+2-4+12. Du kan bruke et minustegn til å konvertere et tall til den negative verdien i SUMMER-funksjonen, formelen =SUM(12,5,-3,8,-4) bruker for eksempel SUMMER-funksjonen til å legge til 12,5, trekke fra 3, legge til 8 og trekke fra 4, i den rekkefølgen.

Bruke AutoSum

Den enkleste måten å legge til en SUMMER-formel i regnearket på, er å bruke AutoSum. Velg en tom celle ovenfor eller nedenfor området du vil summere, og trykk AutoSum > SummerHjem- eller Formel-fanen på båndet. AutoSum registrerer automatisk hvilket område som skal summeres, og bygger formelen for deg. Den kan også arbeide vannrett, hvis du velger en celle til venstre eller høyre for området som skal summeres.

Obs!: AutoSum fungerer ikke på usammenhengende områder.

Du kan bruke veiviseren for automatisk summering for automatisk å bygge en Summer-formel.  Merk et område rett ovenfor/nedenfor eller til venstre/høyre for området som skal summeres, og gå til Formel-fanen på båndet, og velg deretter Autosummer og SUMMER.

Autosummer loddrett

Celle B6 viser Autosummer summer-formelen: =SUMMER(B2:B5)

AutoSum-veiviseren registrerte automatisk cellene B2:B5 som området som skal summeres. Alt du trenger å gjøre, er å trykke ENTER for å bekrefte det. Hvis du trenger å legge til/utelukke flere celler, holder du nede SKIFT-tasten > PIL-tasten du vil bruke inntil du har merket det relevante området, og trykker ENTER når du er ferdig.

Veiledning for Intellisense-funksjonen: Den flytende koden nedenfor funksjonen SUMMER(tall1; [tall2];...) er Intellisense-veiledningen. Hvis du klikker SUMMER eller funksjonsnavnet, blir det en blå hyperkobling, som tar deg direkte til Hjelp-emnet for den funksjonen. Hvis du klikker de individuelle funksjonselementene, utheves deres representerende elementer i formelen. I dette tilfellet utheves bare B2:B5, da det bare er én tallreferanse i denne formelen. Intellisense-koden vises for alle funksjoner.

Autosummer vannrett

Celle D2 viser formelen Autosummer summer: =SUM(B2:C2)

Vent, det er mer som skal summeres. Ta en titt på SUMMER-funksjonen!

Slutt å skrive inn den samme formelen om og om igjen

Når du har laget en formel, kan du kopiere den til andre celler, det er ikke nødvendig å lage den samme formelen flere ganger. Du kan enten kopiere formelen eller bruke fyllhåndtaket Fyllhåndtak til å kopiere formelen til tilstøtende celler.

Når du for eksempel kopierer formelen i celle B6 til C6, endres formelen i cellen automatisk for å oppdatere til cellereferanser i kolonne C.

Når du kopierer en formel, oppdateres cellereferansene automatisk

Kontroller at cellereferansene er riktige når du kopierer formelen. Cellereferanser kan endres basert på absolutte eller relative referanser. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kopier og lim inn en formel i en annen celle eller regneark.

Hva kan jeg bruke i en formel for å etterligne kalkulatortaster?

Kalkulatortast

Excel-metoden

Beskrivelse, eksempel

Resultat

+ (Plusstast)

+ (pluss)

Bruk i en formel til å legge sammen tall. Eksempel: =4+6+2

12

-(Minustast)

- (minus)

Bruke i en formel til å trekke fra tall eller signalisere et negativt tall.

Eksempel: =18-12

Eksempel: = 24*-5 (24 ganger minus 5)


6

-120

x (Multipliser-tast)

* (stjerne)

Bruk i en formel til å multiplisere tall. Eksempel: =8*3

24

÷ (Divider-tast)

/ (skråstrek)

Bruk i en formel til å dele ett tall med et annet. Eksempel: =45/5

9

% (Prosent-tast)

% (prosent)

Bruk i en formel med * for å multiplisere med en prosent. Eksempel: 15%*20

3

(kvadratrot)

ROT (funksjon)

Bruke ROT-funksjonen i en formel til å finne kvadratroten av et tall. Eksempel: =ROT(64)

8

1/x (resiprok)

=1/n

Bruk = 1/n i en formel, der n er tallet du vil dele 1 med.

Eksempel: =1/8

0,125

Har du et bestemt spørsmål om Excel?

Legg inn spørsmål i Excel-fellesskapsforumet

Hjelp oss med å forbedre Excel

Har du forslag til hvordan vi kan forbedre neste versjon av Excel? Hvis det er tilfelle, kan du se emnene på Excel User Voice.

Se også

Kalkulasjonsoperatorer og rekkefølgen på operasjoner i Excel

Oversikt over formler i Excel

Slik unngår du brutte formler

Finne og rette feil i formler

Snarveier for tastatur og funksjonstaster i Excel

Excel-funksjoner (alfabetisk)

Excel-funksjoner (etter kategori)

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×