Bruke Excel som kalkulator

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Bruke Excel til å gjøre matematiske beregninger i stedet for strekker seg etter Kalkulator!

Du kan angi enkle formler for å legge til, trekke fra, multiplisere og dividere to eller flere numeriske verdier i et ark. Når du har opprettet en formel, kan du fylle den i tilstøtende celler – uten å måtte opprette denne formelen gjentatte ganger. Du kan også angi en formel som bruker SUMMER-funksjonen til å raskt legge sammen en serie med verdier uten å måtte angi noen av dem manuelt i en formel.

Sum i statusfeltet

Gjør ett av følgende:

Bruke en enkel formel til å legge til, trekke fra, multiplisere eller dividere numeriske verdier

Hvis du vil opprette en enkel formel, angir du verdier og matematiske operatorer i en celle eller formellinje for å motta et resultat. I stedet for å angi verdier direkte i formelen, kan du også referere til cellene som inneholder verdiene du vil beregne. Hvis du bruker en cellereferanse i en formel, sikrer du at resultatet blir oppdatert hvis verdiene endres.

 1. Skriv inn et par verdier i cellene.

  Hvis du for eksempel Skriv 5i celle A1, og i celle B1, skriver du inn 20.

 2. Klikk en tom celle og skriv inn et likhetstegn (=) for å starte en formel.

 3. Etter likhetstegnet (=), kan du skrive inn to tall og en matematisk operator for å opprette en enkel formel.

  Du kan for eksempel ganske enkelt skrive = 5 + 20eller = 5 * 20. Men hvis du vil opprette en formel som du ikke vil ha skal endres selv om du endrer en av verdiene, skriver du inn cellereferanse og en matematisk operator. For eksempel A1 + B1.

 4. Når du har prøvd formelen med et plusstegn (+), skriver du inn et minustegn (-) til å subtrahere verdier, en stjerne (*) til å multiplisere verdiene og en skråstrek (/) for å dividere verdier.

  Hvis du bruker tallene i eksemplet, er resultatene 25, -15, 100 og 0,25

  Obs!: Du kan bruke variasjoner på denne formelen for alle enkle matematiske beregninger i Excel.

Legge til en formel i tilstøtende celler

Når du oppretter en formel, kan du enkelt dra den i tilstøtende celler, enten i en rad eller kolonne. Når du har gjort, vil formelen automatisk justeres for å beregne verdiene i den tilsvarende raden eller kolonnen.

 1. Klikk en celle som inneholder en formel.

  Celle disposisjonen viser en firkant i nedre høyre hjørne, kalt fyllhåndtak.

 2. Dra Fyll håndtaket Fyllhåndtak til en tilstøtende celle.

  Formelen kopieres det, og justerer cellereferansene automatisk.

  Cellereferanser

Bruke SUMMER-funksjonen til total numeriske verdier i en kolonne eller rad

Hvis du vil beregne totalsummen av en serie med numeriske verdier i en rad eller kolonne, har du ikke angi disse verdiene manuelt i en formel. I stedet kan du bruke en forhåndsdefinert formel som bruker SUMMER-funksjonen.

 1. Skriv inn tre tall i en rad i et ark.

  I celle A1, type 5, i celle B1, typen 20 og i celle C1, Skriv for eksempel 8.

 2. Klikk den tomme cellen til høyre for verdiene du skrev inn i.

  Klikk for eksempel celle D1.

 3. Klikk Autosummer AutoSum-knapp under funksjonen, i kategorien formler

  Excel omriss rundt cellene som skal inkluderes i resultatet.

  SUMMER, funksjon

 4. Trykk ENTER.

  Hvis du bruker tallene som er angitt i det første trinnet, er resultatet 33.

Se også

Opprette en enkel formel

Skriv inn en formel

Multiplisere og dividere tall

Legge til og trekke fra tall

Beregningsoperatorer og rekkefølgen på operasjoner

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×