Office
Logg på

Bruke Deling av sporing av endringer i Office 365 overvåkingsloggen

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Deling er en viktig aktivitet i SharePoint Online og OneDrive for Business, og det er mye brukt i Office 365 organisasjoner. Administratorer kan nå bruke Deling av overvåking i overvåkingsloggen Office 365 til å bestemme hvordan deler som brukes i organisasjonen.

Deling av SharePoint-skjemaet

Deling hendelser (unntatt deling policyen deling og koble hendelser) er forskjellig fra fil - og mappe-relaterte hendelser i en primær metode: én bruker som utfører en handling som har noen innvirkning på en annen bruker. Bruker A gir for eksempel bruker B tilgang til en fil. I dette eksemplet bruker A er fungerer brukeren og bruker B er målet bruker. I SharePoint fil skjemaet påvirker det acting brukerhandling bare selve filen. Bruker A åpner en fil, bare informasjonen du trenger i hendelsen FileAccessed er når brukeren som acting. For å løse denne forskjellen, er det et separat skjema, kalt SharePoint deling skjema, som fanger vil ha mer informasjon om deling av hendelser. Dette sikrer at administratorer har flere innsikt i hvem som har delt en ressurs, og brukeren ressursen ble delt med.

Deling skjemaet har to ekstra felt i overvåkingsloggen relatert til deling hendelser:

 • TargetUserOrGroupName   Lagrer Brukerhovednavnet eller navnet på målet brukeren eller gruppen som en ressurs ble delt med (bruker B i eksemplet ovenfor).

 • TargetUserOrGroupType   Identifiserer om målbrukeren eller gruppen er et medlem, gjest, gruppen eller Partner.

Disse to felt, i tillegg til andre egenskaper fra Office 365 overvåkingslogg log XML-skjemaet som brukeren, operasjon og dato kan se hele historien om hvilke bruker delt hvilke ressurs med hvem og når.

Det er et annet skjema-egenskap som er viktig for deling artikkelen. Egenskapen EventData lagrer tilleggsinformasjon om deling av hendelser. For eksempel når en bruker deler et område med en annen bruker, er dette gjøres ved å legge til målet brukeren en SharePoint-gruppen. Egenskapen EventData fanger opp denne tilleggsinformasjonen for å gi kontekst for administratorer.

Gå tilbake til toppen

SharePoint deling av modellen og dele hendelser

Deling av faktisk er definert av tre separate hendelser: SharingSet, SharingInvitationCreatedog SharingInvitaitonAccepted. Her er logges arbeidsflyten for hvordan deling hendelser i overvåkingsloggen Office 365.

Flytdiagram for hvordan deling overvåking fungerer

Når en bruker (acting brukeren) ønsker å dele en ressurs med en annen bruker (målet brukeren), kontrollerer SharePoint (eller OneDrive for Business ) først hvis e-postadressen målbrukeren allerede er knyttet til en brukerkonto i organisasjonens katalog. Hvis målbrukeren i organisasjonens katalog, SharePoint, gjør du følgende:

 • Umiddelbart tilordner mål brukertillatelser for tilgang til ressursen.

 • Sender en deling varsel til e-postadressen til målbrukeren som.

 • Logger en SharingSet hendelse.

Hvis en brukerkonto for målbrukeren ikke er i organisasjonens katalog, SharePoint, gjør du følgende:

 • Oppretter en delingsinvitasjon og sender den til e-postadressen til målbrukeren som.

 • Logger en SharingInvitationCreated hendelse.

  Obs!: Hendelsen SharingInvitationCreated er mest alltid tilknyttet eksterne eller gjest deling når målet brukeren ikke har tilgang til ressursen som ble delt.

Når målet brukeren godtar delingsinvitasjonen som har sendt til dem (ved å klikke koblingen i invitasjonen), SharePoint logger en SharingInvitationAccepted hendelse og tildeler mål brukertillatelser for tilgang til ressursen. Tilleggsinformasjon om målbrukeren logges også, for eksempel identiteten til brukeren som invitasjonen ble sendt til, og brukeren som har godtatt invitasjonen. Disse brukerne (eller e-postadresser) kan være forskjellige i noen tilfeller.

Gå tilbake til toppen

Slik identifiserer ressurser som er delt med eksterne brukere

Et vanlig krav for administratorer er å opprette en liste over alle ressurser som har blitt delt med brukere utenfor organisasjonen. Administratorer kan nå generere denne listen ved å bruke Deling av overvåking i Office 365. Her får du vite hvordan.

Trinn 1: Søk etter deling hendelser og eksportere resultatene til en CSV-fil

Første trinn er å søke Office 365 overvåkingsloggen for deling av hendelser. Du finner mer informasjon (inkludert de nødvendige tillatelsene) om søking overvåkingsloggen, kan du se søke i overvåkingsloggen Logg på Office 365-sikkerhet og samsvar Midtstill.

 1. Gå til https://protection.office.com.

 2. Logg på Office 365 med jobb- eller skolekontoen din.

 3. Klikk på Søk og undersøkelser i venstre rute i Sikkerhet- og samsvarssenter, og klikk deretter på Søk i overvåkingslogg.

  Siden Søk i overvåkingslogg vises.

 4. Klikk Deling aktiviteter til å søke bare for deling av hendelser under aktiviteter.

  Velg deling aktiviteter under aktiviteter
 5. Velg en dato- og klokkeslettintervallet for å finne deling hendelsene som oppstod i perioden.

 6. Klikk Søk for å kjøre søket.

 7. Når du er ferdig med søket kjøring og resultatene vises, klikker du Eksporter > Last ned alle resultatene.

  Når du velger Eksportalternativet, vises en melding nederst i vinduet som ber deg om å åpne eller lagre CSV-filen.

 8. Klikk Lagre > Lagre som og lagre CSV-filen til en mappe på den lokale datamaskinen.

Gå tilbake til toppen

Trinn 2: Filtrere CSV-filen for ressurser som er delt med eksterne brukere

Neste trinn er å filtrere CSV for hendelsene SharingSet og SharingInvitationCreated , og til å vise disse hendelser hvor egenskapen TargetUserOrGroupType er Guest. Du kan bruke Power Query-funksjonen i Excel for å gjøre dette. Følgende prosedyre utføres i Excel 2016.

 1. Åpne en tom arbeidsbok i Excel 2016.

 2. Klikk Data-fanen.

 3. Klikk Ny spørring > fra fil > Fra CSV.

  Velg ny spørring på Data-fanen, velg fra fil, og velg deretter fra CSV
 4. Åpne CSV-filen du lastet ned i trinn 1.

  CSV-fil åpnes i redigeringsprogrammet for spørring. Legg merke til at det er fire kolonner: tid, bruker, handling og Detaljer. Detaljer-kolonnen er et egenskapsfelt med flere. Neste trinn er å opprette en ny kolonne for hver av egenskapene i Detaljer-kolonnen.

 5. Velg Detaljer-kolonnen, og deretter klikker du Del kolonne i kategorien Hjem > Etter skilletegn.

  Klikk del kolonne i kategorien Hjem, og klikk deretter etter skilletegn
 6. I vinduet Del kolonne etter skilletegn, gjør du følgende:

  • Velg komma under Velg eller angi skilletegn.

  • Under del, velger du hver forekomst av skilletegnet.

 7. Klikk på OK.

  Detaljer-kolonnen er delt inn i flere kolonner. Hver ny kolonne kalt Detail.1, Detail.2, Detail.3 og så videre. Legg merke til verdiene i hver celle i kolonnene Detail.n med navnet på egenskapen; prefikset Hvis du for eksempel Operasjonen: SharingSet, Operasjon: SharingInvitationAccepted og Operasjonen: SharingInvitationCreated.

  Detaljer-kolonnen er delt inn i flere kolonner, én for hver egenskap
 8. Klikk Lukk og laste inn for å lukke redigeringsprogrammet for spørring, og åpne filen i en Excel-arbeidsbok i kategorien fil.

  Neste trinn er å filtrere filen for å bare vise hendelsene SharingSet og SharingInvitationCreated.

 9. Gå til kategorien Hjem, og velg deretter handling-kolonnen.

 10. Fjerne alle valgene i rullegardinlisten Sorter og Filtrer og deretter velge SharingSet og SharingInvitationCreated, og klikk OK.

  Excel viser radene for hendelsene SharingSet og SharingInvitationCreated.

 11. Gå til kolonne kalt Detail.17 (eller uansett hvilken kolonne som inneholder egenskapen TargetUserOrGroupType ), og velg den.

 12. Fjerne alle valgene i rullegardinlisten Sorter og Filtrer og deretter velge TargetUserOrGroupType:Guest , og klikk OK.

  Excel viser nå radene for SharingInvitationCreated og SharingSet hendelser og der brukeren målet er utenfor organisasjonen, fordi eksterne brukere som er identifisert av verdien TargetUserOrGroupType:Guest.

Tabellen nedenfor viser alle brukere i organisasjonen som delte ressurser med Gjest innenfor et angitt tidsrom.

Deling hendelser i Office 365 overvåke loggen

Selv om det ikke er inkludert i tabellen ovenfor, identifiserer kolonnen Detail.10 (eller uansett hvilken kolonne som inneholder egenskapen objekt-ID ) ressursen som ble delt med målbrukeren; for eksempel ObjectId:https:\/\/contoso-my.sharepoint.com\/personal\/sarad_contoso_com\/Documents\/Southwater Proposal.docx.

Tips!: Hvis du vil identifisere når gjest ble tilordnet tilgangstillatelse til en ressurs (i motsetning til bare ressursene som hvor delt med dem), Gjenta trinn 10, 11 og 12 og filtrere på SharingInvitationAccepted og SharingSet hendelser i trinn 10.

Gå tilbake til toppen

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×